Skam, skuld, förtal och moral

Bättrad den 16-10-04 kl. 13:57; kl. 13:44 ljud. 16-09-29 bättrat text. Denna artikel publicerades första gången den 16-09-29 kl. 13:30 på WWW.AMORISM.CC.

Artikeln avses att utvecklas
Bild på Katarina Wennstam på ABF huset den 16-09-28
Katarina Wennstam
Intervju på ABF huset i Stockholm (Sveavägen) den 16-09-28. Jag menar att temat är skam, skuld, förtal och moral och yttrandefrihet. Jag vill höja temat till att även gälla olika sorters egoism, ondska, rättfärdighet och orättfärdighet. Även konflikt, konkurrens och avund. Alla här ovanför nämnda begrepp förklaras viktigt (och i många avseenden nytt och unikt) i boken Amorism. Läs den så förstår ni världen bättre. Amorism gör att man kan uttrycka sig bättre. Använda rätt ord i rätt tillfällen. Skillnader och likheter mellan ord och synonymer förklaras excellent av amorism.
Artikelns rubrik är Skam, skuld, förtal och moral. Obs., amorism är ingen domstol. Därför säger amorism inte vad som ska göras och inte göras. Amorism är nämligen kravlös utbildning om viktiga begrepp. 

Katarina Wennstam har skrivit några böcker, senast boken Flickan och skammen (år 2016). Hon var även journalist på SVT till år 2007. Alla viktiga begrepp i denna artikel ges viktiga och i vissa fall unika förklaringar av amorism, som sammanfattas i boken Amorism. Det är en mycket viktig bok för mänskligheten. Boken behövs. Ty dessa viktiga ord får oftast otillräcklig förklaring i andra böcker. Därför har många människor svårt att uttrycka sig rätt och tydligt. Katarinas huvudtema var att kvinnor kan bli orättvist behandlade i våldtäktsmål. Ungefär: "Du var lättklädd. Därför får du skylla dig själv att du blev våldtagen."

Baksidan av boken Flickan och skammen

Boken Amorism avslöjar att alla har fördomar och alla generaliserar. (Även Katarina gör det, men hon nämns inte i boken Amorism.) Men många inser inte det eftersom de är felaktigt eller otillräckligt utbildade. Alla diskriminerar, alltså särbehandlar. Alla är mer eller mindre egoister och gruppegoister. Det är illusion eller hyckleri att tro att det inte är så. Det är inte trovärdigt att förneka det. Därför tror jag tror att mänskligheten behöver utbildning om amorism (de kravlösa dygderna, främst total välvilja). Även böcker och uppslagsverk bör bli bättre i vissa avseenden. Amorism är ett nytt paradigm som förklarar många viktiga ord på viktigt och i vissa avseenden även på unikt sätt. Amorism förklarar skillnader, likheter och samband mellan många ord och begrepp. Amorism berikar språket. Och många onödiga missförstånd undviks. Och många onödiga konflikter undviks.

Det talas alltför lite om avund och ondska i världen. Katarina nämnde avund. Många har otillräcklig förståelse av sådana begrepp. Eller de är reducerade till att enbart handla om andra människor. Eller till vissa handlingar. Men amorism menar att något av det viktigaste med ondska är avsikten. Amorism förklarar. Ordet avund är så viktigt att det även finns med i världens bästa trosbekännelse, nämligen den amoristiska trosbekännelsen. Det förklaras i boken Amorism. Alla borde läsa den. Då skulle många förstå bättre. Alla (även Katarina) borde tänka mera på att främsta orsaken till förtal och ryktesspridning är orättfärdighet. Alltså det som enligt amorism är bristfällig välvilja. Många män och kvinnor har tyvärr bristfällig välvilja. Amorism och boken förklarar. Världen behöver mera Amorism. D.v.s. bättre utbildning om viktiga ord och begrepp. Ty då undviks många problem. Och problem blir lättare att lösa.


Katarina Wennstam har skrivit boken Flickan och skammen (år 2016). Hon var även journalist på SVT till år 2007. Alla viktiga begrepp i denna artikel ges viktiga och i vissa fall unika förklaringar av amorism, som sammanfattas i boken Amorism. Det är en mycket viktig bok för mänskligheten. Boken behövs. Ty dessa viktiga ord får oftast otillräcklig förklaring i andra böcker. Därför har många människor svårt att uttrycka sig rätt och tydligt.

Amorism förklarar även vad skam och skuld är. Artikeln Amorism educates. Den visar att amorism förklarar bättre än andra, nämligen tillräckligt bra. Artikeln är främst på svenska; länk: Amorism educates. Amorism är dessutom en unik sammanfattning av nya begrepp. Amorism förklarar att förtal är bristfällig eller obefintlig välvilja till någon som utsätts för ofördelaktiga yttranden. Många talar om kärlek. Men många vet inte tillräckligt vad kärlek är. De betonar nämligen inte det viktigaste i kärlek. Det som gör ordet kärlek unikt är att kärlek är välvilja och förverkligad välvilja. Kärlek måste inte vara gillande. Sådant utbildar amorism världen om. Det är amorismens definition. Men många känner inte till den. Se artikeln Amorism educates. Andra lärare och böcker är otillräckliga. Åtminstone tills amorism grundades år 2012. Och otillräckligheten varar alltjämt. Tyvärr talas det alltför lite om välvilja i världen hittills. Många vet inte vad det är. Men amorism har förklaringar som prioriterar det viktigaste utan att glömma det. Amorism är även unik och pionjär i att skilja på tre olika sorters välvilja. Läs boken och artikeln om välvilja. 

Efter föredraget frågade jag Katarina om vad hon menar med kärlek. Hon verkar ha den vanliga definitionen, nämligen att kärlek är gillande, främst sex. 
Katarina menar att ordet kärlek betyder: sex. Hon menar att killar skiljer på kärlek och sex. Men att flickor/tjejer inte gör det. Men jag håller inte med om det. Det beror istället på vilken utbildning de har (alltså amoristisk eller icke amoristisk utbilding). Ljud Klicka här så kan du höra min fråga och Katarinas svar.


Nedsättande ord (kallas även pejorativ)

Enligt boken Amorism kan det engelska ordet Slut shaming översättas mycket bra till svenska. Det kan översättas till slamp skamning. Begreppet skamma är relativt nytt i svenska språket. I boken amorism be skrivs det viktigt och bra. Jag kanske har myntat ordet skamning. Har inte hört någon annan använda/publicera det före mig, men jag vet inte. Dessa nämnda begrepp om skam beskrivs och förklaras i boken amorism. Begreppet slamp-skamning är inte lika melodiöst som slut shaming. Men jag förstår vad Katarina vill säga. Men flera (även Katarina) borde förstå att amorism är bland det viktigaste som man kan utbilda om. Även för att lösa de problem som Katarina talar om. Läs boken och stöd mig och Amoristerna, kyrkan för amorism. Då blir flera bättre utbildade. Då skrivs ännu bättre böcker.


Förklaringar av besläktade begrepp som inte är självklara infoga länkar

 A) Förtal
Välvilja: 
Kärlek
Rättfärdighet
Orättfdighet
Yttrandefrihet
Försvar för amorism och samling av artiklar som visar viktiga och flera unika amoristiska förklaringar av viktiga begrepp.
Samtidigt, i en annan sal, föreläste William MacAskill om altruism (länk: Altruism). Amorism har viktig information även om altruism. Stöd så kan boken översättas till engelska.

Referenser (Ver. 16-09-20)

1. Amoristernas trosbekännelse ger kort förklaring: Trosbekännelse
2. Boken Amorism innehåller trosbekännelse och tydliggörande (längre) förklaringar av över 100 viktiga ord som allmänheten använder dagligen. Alla avancerade ord i trosbekännelsen förklaras. T.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, rättfärdighet, ondska, orättfärdighet, synd m.fl. Boken har många unika och viktiga förklaringar. Boken förklara samband, likheter och skillnader mellan olika ord/begrepp. Läs mera om boken: Boken Amorism; via länken kan man även köpa boken. 
Utgåva 1 publicerades år 2016.

Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. (Ver. 160923)  

Symbol för amorism och Amoristerna
 1. Amoristerna behöver ditt stöd: Ekonomi. Amoristerna är 100 % ideell verksamhet, alltså ingen har lön; och vi arbetar effektivt. Därför kommer varje gåva helt till nytta. 
 2. Länkar till nästa möte. Somliga möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap: Möten och information
 3. Amorism, boken som förklarar amorism: Boken Amorism. Amorism är en enhet av viktiga och unika förklaringar av viktiga begrepp. Amorism är unik även i att likheter och skillnader mellan begreppen förklaras. Amorism ökar förståelsen. Amorism avslöjar även illusioner, felaktiga förklaringar.
 4. Apologetik, alltså försvar för amorism. Varje länk i artikeln förklarar den amoristiska förklaringen av ett ord/begrepp. Artikeln rekommenderas för dem som snabbt vill hitta det viktigaste om amorism: Apologetik 
 5. Amoristerna finns endast här och på Google+. Amoristerna finns inte på andra ställen på internet: Amoristerna finns endast här
 6. Nyheter som amorism inför jämförs med andra lärare och källor. Artikel visar behovet av amorism, att andra källor har otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej dem, men amorism kompletterar och förbättrar. I många fall är det mycket viktiga kompletteringar: Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat: Amorism educates.
 7. English article on amorism: Definition of amorism
 8. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 9. Amorism är detta. Kort artikel om trosbekännelse som sammanfattar amorism: Trosbekännelse
 10. Lång artikel som förklarar mera om amorism. Amorism är en ny lära. Inte beroende av någon övernaturlig förklaring. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra: Definition
 11. Artiklarna och hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. På mobiltelefoner visas förenklat utseende och funktion, men du kan förbättra visning och funktion ändå: Se bra även på mobiltelefon: Se bra även på mobiltelefon
 12. Vetenskap är beroende av omgivande politik och kultur. Otacksamhet, avund är ingen bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppet religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 13. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av dem som är ledare för amorism). Läran är endast kravlös utbildning: Amorism är nytt hopp för mänskligheten.
 14. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. (Amorism är inte politik, men stöd behövs): Parti för amorism
 15. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 16. Försök att älska alla, men man måste inte vara mesig. Amorism ger vägledning om gott uppförande. Läs om orättfärdighet, en av mänsklighetens viktigaste utmaningar. Två artiklar: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 17. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, amoristisk kärlek, alltså inte enbart egoism och gruppegoism. Amorism kräver inget. Inte heller mesighet, se vår trosbekännelse. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 18. Många människor föredrar spektakel framför sanning och total välvilja (kärlek): Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!


Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.