Lagförslag

Bättrad den 17-06-05 kl. 13:21; 16-11-14 Lagförslag, namn och åsikter; yttrandefrihet; 16-11-13 demokrati; människovärde, Bakgrund; certifiering. Denna artikel publicerades första gången den 16-11-12 kl. 11:03 på WWW.AMORISM.CC.


Bild på den viktiga boken Amorism

Inledning

Amorism (läran) är för amoristisk utbildning om välvilja, kärlek, amorism och många andra begrepp. Men amorism kräver inte att någon ska utbildas. Amorism är nämligen en kravlös lära. Amorism behövs som ett komplement, ty många andra läror och människor tror på eller propagerar alltför många illusioner. Många har inte tillräckligt bra visioner. Amorism (läran) är kravlös och helgar frihet, yttrandefrihet, nåd och förlåtelse. Amorism handlar inte om att stoppa någon eller något. Amorism är alltså opolitisk, så opolitisk som någon lära kan vara. Denna artikel är till allmänheten, de som arbetar med massmedia och de politiker som nu år 2016 arbetar med medieutredningen, alltså med lagstiftning för massmedia. Läs hela Lagförslaget och mera om Inledning och Bakgrund m.m., klicka så öppnas artikeln...

Eftersom vi helgar artighet och yttrandefrihet så får du, jag och alla tala och yttra oss. Åtminstone när vi är artiga och välvilliga mot alla, alltså amoristiska. Detta är mina privata åsikter. Man måste alltså inte hålla med om dessa för att vara amorist. 

Alla är intoleranta mot FLERA FÖRETEELSER. Men många inser inte det eller erkänner inte det. Det allvarliga är att många är orättfärdigt intoleranta. Mänskligheten behöver utbildning om amorism, dygderna, främst total välvilja (referens 1 och 2). Ju mindre som amoristiska dygderna helgas/prioriteras desto sämre blir demokrati och andra sorters makt. (Demokrati kan avskaffa sig själv.) Men amorism försvarar och helgar de dygder som är nödvändig grund för äkta och god demokrati och andra sorters makt. En av amorismens dygder är yttrandefrihet. Amorism är även bästa grunden för äkta vetenskap. (Alla begrepp i denna artikel förklaras i boken Amorism referens 2).

Alla är intoleranta mot mycket. Men många inser inte det eller erkänner inte det. Det allvarliga är att många är orättfärdigt intoleranta. Mänskligheten behöver utbildning om amorism, dygderna, främst total välvilja (referens 1). Ju mindre som amoristiska dygderna helgas/prioriteras desto sämre blir demokratin. (Demokrati kan avskaffa sig själv.) Men amorism försvarar och helgar de dygder som är nödvändig grund för äkta och god demokrati. En av amorismens dygder är yttrandefrihet. Amorism är även bästa grunden för äkta vetenskap. (Alla begrepp i denna artikel förklaras i boken Amorism referens2). Det är vanligt med dåligt och lite av yttrandefrihet, tolerans och demokrati i Sverige år 2016. Tal om yttrandefrihet, tolerans och demokrati är alltför ofta och alltför mycket illusioner eller lögner. 

Bakgrund


Bilden visar att förtryck är
vanligt. Man måste inte instämma
i denna artikel för att vara amorist.
 T

det är privata åsikter. Många människor 
och institutioner idkar orättfärdigt
förtryck, orättfärdig diskrimi-
nering och orättfärdig intoler-
ans. Personal försökte nämligen
hindra mig vid två olika besök
att bära amorist-symbolen.
Därför kräver vi: 1. omvändelse,
alternativt även 2. amorist-
certifiering!
De offentliga företag
och offentliga institutioner som
  inte helgar amoristiska dygder,
åtminstone artighet och yttrande-
frihet
ska inte få amorist-certifikat.
De som inte helgar dygderna idkar
orättfärdigt förtryck, såsom djur.
Orättfärdigt förtryck är dessutom
antidemokratiskt!
Människovärde kostar. Äkta demokrati kostar. Det är uppenbart att många inte inser det. Och många vill inte respektera andras åsikter, inte ens artiga åsikter. Men sanningen är att människovärdet reduceras kraftigt om yttrandefrihet inte tillåts. Utan yttrandefrihet får lögnare och oärliga ledare stå oemotsagda. Så är det tyvärr alltför ofta. Bedragare och orättfärdigt intoleranta avskyr yttrandefrihet. Amorism helgar artig yttrandefrihet. Kritik är tillåtet. Beröm är tillåtet. Men förtal kan stoppas. Amorism förklarar vad förtal är. Amorism betonar att välvilja är viktigt.

Sverige och världen behöver äkta yttrandefrihet. Svensk massmedia regleras av lagar. Reklam är inte tillåtet i företag som t.ex.: Sveriges Television och i Sveriges Radio. Amorism avslöjar att lagen propagerar åtminstone en illusion, eller t.o.m. lögn. Ty all massmedia är reklam. Det är illusion och fel att tro att massmedia inte är reklam. Massmedia är reklam för personer, idéer, politik, företag, partier, kultur, musik, konst, arkitektur. Massmedia är reklam för allt som visas i media. Inget är helt objektivt. Ingen massmedia är helt objektiv. De som arbetar med massmedia gör noggranna urval av vad, vem och vilket som får visas och höras från massmedia. De förtrycker annat. Jag och tusentals eller miljontals människor har förtryckts på det sättet (länk som bevisar det larviga, onödiga och farliga förtrycket, artikel: Medieutredningen). Massmedia prioriterar även mycket oviktigheter, trams och många illusioner, "som opium för folket". Ju färre (seriösa) åsikter som får visas desto mera partisk är massmedia. Partiskhet är ofta motsats till objektivitet. Det förekommer ofta även nepotism (chefers eller de anställdas vänner för fördelar som andra inte har, t.ex. att visa, alltså göra reklam för det som de själva vill). 

Men amorism däremot helgar total välvilja. Total välvilja kallar vi amorism. Amorism har en egen samling av dygder, som vi amorister helgar. Den främsta dygden i amorism är total välvilja. Andra dygder är artighet, yttrandefrihet, nåd, sanning, förlåtelse och vetenskaplighet. Amorism kräver inget, inte ens dygder. Men amorism utbildar om dygder. Amoristerna är troligen de som är bäst på yttrandefrihet. Kritik är tillåten. Men ordföranden kan stoppa förtal. Ty vill vill inte att någon förtalas. Amorism har egen definition av förtal. Den står i boken Amorism. Boken förklarar över 100 oerhört viktiga begrepp.

Följande lagändring är nödvändig om man vill ha mera och bättre yttrandefrihet, sanning och äkta demokrati. Massmedia påverkar människor och samhälle enormt mycket. Men många människor är intoleranta. Många vill egentligen inte ha yttrandefrihet, inte ens artig yttrandefrihet i amoristisk anda. Det är en faktor till att äkta demokrati inte stöds av massmedia.

Lagförslag


Lagen bör åtminstone gälla för offentligt styrd/finansierad television. Andra företag kan fortsätta att förtrycka. Enligt amorism är förtryck, alltså tvång tyvärr vanligt, men många inser inte det eller erkänner inte det. Människor (åtminstone artiga, men helst alla) bör få ha åsikter och se ut hur de själva vill. Att slippa att bli tillrättalagda och att slippa att ta av budskap från sina kläder. Det som sänds i massmedia ljud bilder etc. kallas program. Program får ha ordning, alltså även i fortsättningen ha krav på deltagares kläder, utseende och vad som sägs och görs i programmen. Det nya är att alla deltagare i program åtminstone på sina kläder tillåts att bära valfria budskap (texter och symboler). (Alltså få bära t.ex. tröja, skjorta eller annat plagg med text eller skylt.) Dessa budskap bör helst inte stoppas. Det nya är även att om något budskap stoppats så ska det stoppade budskapet visas för allmänheten någonstans i programmet, före, under eller efter programmet. Där ska de deltagare som vill få skriva sitt namn och åtminstone 3 meningar (eller x antal ord?) med sitt eget budskap (alltså egna idéer, valfria varumärken, valfria länkar, politiska partier, föreningar, religioner). Stoppade budskap ska visas, och visas tydligt, åtminstone om den som stoppats kräver att de visas. Det måste inte vara något långt inslag. Men allmänheten bör få veta vad som stoppats, åtminstone vilka lagliga budskap som stoppats. (Man kan även låta massmedia-producenten markera somliga budskap som t.ex. "vuxet innehåll".) Program-producenter ska upphöra att ansvara för att hindra olämpliga budskap. Det är alltså yttrandefrihets-lagstiftningen och domstol som ska avgöra om någon ska straffas. Inte massmedia-producenterna. 

Bild på Absurdistan
Den Skenheliga Sovjetpubliken
Absurdistan
's flagga.
Ett annat alternativ som kan komplettera eller ersätta nämnt lagförslag är amorist-certifiering av företag, föreningar, skolor, affärer, museer, institutioner, offentliga lokaler, massmedia-program, partier, religiösa församlingar, vakt-företag m.m. De som helgar och nämner och försöker efterleva amorism och de amoristiska dygderna borde kunna få certifikat och vissa förmåner/premier, åtminstone ett certifikat. Jag menar något liknande nutida Föreningslagen som premierar s.k. demokratiska föreningar, vilket alltför ofta är hyckleri. Ty många vet inte vad demokrati är. Många är bedragare. Ty de helgar inte amoristiska dygder. Kanske kan man även gynna de amorist-certifierade genom lägre skatt. För att få amorist-certifiering bör tvånget som finns mot yttrandefrihet vara mindre än det är i många föreningar och företag som nu kallas demokratiska, men som har så lite yttrandefrihet att de egentligen är antidemokratiska. Åtminstone kan man kalla dem oamoristiska. Amorism är grunden för allt gott ledarskap och äkta demokrati.
Alfred Nobels vilja: författare,
inte nödvändigtvis skönlitterära,
bör belönas. F.ö. amorism
helgar inte Jantelagen.

Ovanstående lag (lagförslag) är nödvändigt för att äkta yttrandefrihet och äkta demokrati ska upprätthållas. Om ovanstående lagförslag blev lag så skulle allmänheten lättare kunna bedöma program och massmedia. Vilket motverkar korruption och missbruk. Nuförtiden råder istället alltför ofta skendemokrati och låtsas-yttrandefrihet. Det hemska och ibland subtila förtrycket och hyckleriet i den "Den Skenheliga Sovjetpubliken Absurdistan" råder tyvärr alltför ofta. Stoppa det genom ovanstående förslag.

Jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism® och Amoristerna

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc: 

Här förklaras amorism

 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.