Självkänsla, medkänsla, empati

Bättrad den 18-10-25 amorism föredrar (oftast) medkänsla och/eller välvilja istället för empati. Denna artikel publicerades första gången den 16-10-16 kl. 12:48 på WWW.AMORISM.CC.


Jag tror att Agneta Lagercrantz berör något viktigt i hennes bok Självmedkänsla. Jag såg om den i DN och på TV, (vilket inte måste innebära att den är bra). Eftersom jag själv inte har läst boken så ska jag vara ödmjuk. Detta är alltså inte en recension. Ty recension av bok kan göras först efter att man har läst boken. Men jag tror att boken Amorism ((utgåva 1 år 2016) referens 2) belyser allt det viktigaste om begrepp som nämns i hennes bok. Och att Amorism har viktiga och nya förklaringar av sådant. Och att många andra böcker/ lärare har otillräckliga, t.o.m. felaktiga och/eller onödiga förklaringar. Dessutom är det vanligt att begreppet välvilja inte nämns. Det är mycket allvarligt. Ty självkänsla utan välvilja, nämligen självkänsla utan egenkärlek/ egoism kan leda till självutplåning, depression och onödiga konflikter istället för rättfärdigt samarbete. Amorism betonar att nåd och förlåtelse är några viktiga dygder för god hantering av självkänsla. Jag föredrar begrepp som egenkärlek, egoism (förklaras i denna artikel), självkänsla, självkännedom. Välvilja, medkänsla m.fl. är viktigt. Man måste kunna benåda och förlåta sig själv. Ovanstående begrepp och viktiga dygder nämns i trosbekännelsen (referens 1)
Amorism betonar att egoism är egenkärlek. Men egoism betonar även att man inte kan ordna alla problem. Amorism betonar att egoism bör behärskas rättfärdigt, alltså med amorism som måttstock. Många har felaktig förståelse för vad egoism och rättfärdighet är. Du bör läsa amoristiska artiklar för att förstå dessa begrepp. Jag kommer troligen inte använda begreppet självmedkänsla. Jag kallar sådant för sund egoism. Jag föredrar ord som självkänsla, total välvilja, total lycka, kärlek. Allt sådan sammanfattas i vad amorism kallar rättfärdighet, vilket jag kommer att fortsätta att använda och föredra framför många andra begrepp. Jag tror inte att onödiga nya begrepp behövs....

Bakgrund till denna artikel

Skapandet av nya onödiga ord ökar språkförbistring, alltså förvirring eller svårighet att förstå språk. Amorism® är seriöst och vetenskapligt. Amorism försöker därför undvika skapandet av nya, onödiga ord. Amorism är inte emot skapandet av nya ord och nya begrepp. Men anbefaller det endast när det är nödvändigt. Jag anbefaller amorism och läsning av boken Amorism. Boken förklarar över 100 viktiga ord. Rätt (och i vissa fall ny) förståelse av vissa ord är nödvändig för att förstå andra ord och begrepp. Det finns i amorism och i boken Amorism. Amorism är viktigt om man vill att flera människor ska må bättre än nu.

Amorism är ett ord som har fått ny och nödvändig betydelse sedan år 2012 då samfundet Amoristerna, kyrkan för amorism grundades. Ty jag har hittills inte hittat något som exakt motsvarar amorism. Amorism belyser grundläggande aspekt av alla synnerligen goda varelser, nämligen de rättfärdiga. Amorism ger även begreppet rättfärdig/rättfärdighet ny betydelse. Amorism säger även att rättfärdighet inte är den enda goda egenskapen. 


Mera om medkänsla, självkänsla, självmedkänsla (och empati)


Jag förstår inte vad Agneta Lagercrantz menar med (hennes?) nya ord självmedkänsla. Jag gissar (men vet inte) att självmedkänsla är medkänsla med sig själv. Men det finns redan begrepp för det, nämligen självkänsla, självkännedom, självmedvetenhet, självförtroende. Jag gissar att hon med självmedkänsla även menar välvilja till sig själv. Men begreppet självmedkänsla är tyvärr otydligt.

Enligt boken Amorism gäller även: Empati är en synonym till medkänsla. Empati kan även betyda mera än enbart medkänsla. Empati är alltså ett otydligt begrepp. Begrepp som medkänsla och empati kan betyda något eller allt av följande: 1. Förståelse för (andras) känslor (betydelsen som amorism använt). 2. Lojalitet med någon. 3. Någon sorts välvilja (egoism, gruppegoism eller amorism). Begreppet empati kan även ha negativ betydelse. 
Ovanför visas anledningar till att amorism (samfundet Amoristerna och amoristisk terminologi) sedan år 2017 anbefaller begreppen medkänsla respektive välvilja istället för begreppet empati. Jag tror att boken Amorism är den tydligaste och första boken som nämnder allt detta. Den är tydligare än Agnetas bok. Många ord är missförstådda. Även egoism missförstås av många, i synnerhet av hycklare och skenheliga. I boken Amorism förklaras begreppen.

Problemet med begreppen medkänsla och empati är att de lätt missbrukas om man sammanblandar de tre nämnda betydelserna. Amorism förklarar att de ofta är kombinationer av olika begrepp. Medkänsla och empati är alltså inexakta och därför ofta otillräckliga begrepp. Men amorism avskaffar inte nämnda begrepp. Ty de kan ha sin användning. Alla medvetna varelser har medkänsla med sig själva, alltså självkänsla. Självkänsla är viktigt. Därför bör man även betona något om välvilja (istället). Eller betona välvilja. Medkänsla måste (enligt boken Amorism) inte vara samma som: välvilja, eller amorism (total välvilja till alla). Amorism varnar för att medkänsla och empati är otydliga begrepp. De kan missbrukas om man inte betonar välvilja. Helst bör amorism, (total välvilja) betonas. Men amorism, alltså välvilja till alla är bra, och dessutom möjligt. Boken Amorism förklarar dessa och över 100 andra begrepps betydelser bättre än andra källor (som jag har hittat). Jag föredrar boken Amorism istället för alltför enkla tal om medkänsla och självmedkänsla. Amorism är oerhört viktig eftersom den förklarar många ords betydelser. Boken avslöjar illusioner. Tyvärr verkar många inte förstå essensen i vad medkänsla och empati är. Om man läser boken så förstår man att välvilja och godhet är minst lika viktigt som de otydliga begreppen empati och medkänsla. Men amorism har inte avskaffat begreppen. De har sin användning i vissa sammanhang.


Länkar till besläktade artiklar

Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och helst köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism.

Länkar: Dessa länkar förklarar mera om amorism.Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.