Righteousness

Improved the 2019-07-09. WWW.AMORISM.CC

Amorism states that Righteousness is all actions which are created with the holiest virtue in amorism (total benevolence). This aim is called amorism. This amorism is a virtue and a holy principle in amorism. Amorism is also a philosophy, namely the philosophy of total benevolence and the other virtues. Amorism is defined in the Amorist creed (Swedish: Amoristiska trosbekännelsen). Amorism and the creed is explained in the book Amorism.

Support the writing of new books and translation of amorism and translation of the book Amorism. Link: Translation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.