Tetrad: fyra månförmörkelser och en solförmörkelse

WWW.AMORISM.CC          Bättrad den 15-09-28 kl. 18:08 bild + länk; 15-09-27 bild på astronauter; tider för månförmörkelse 28/9; 15-03-27 Bakgrund; Bibeln och amorism, astronomi, astrologi; 15-03-24 Jupiter och Venus; påsk-månar. Artikeln publicerades första gången den 15-03-24 kl. 8:52.

Solen och Månen år 2014 – 2015. Även om psykologi och kultur som ni (hittills troligen) inte har fått läsa i andra medier
Artikeln avses att utvecklas
Att skriva goda artiklar kräver kunskap, arbete, tid och resurser. Stöd mitt arbete, se länk i artikeln!
OBS., Amorism helgar vetenskaplighet. Amorism bygger inte på profetior!


 Super-Mån-dag måndag 27 – 28/9! 
 Supermåne + Månförmörkelse (blodmåne) 
Så stor var supermånen den 28/9. Bilderna visar
inte månen den 28/9. Men månen  ser ut ungefär
så vid förmörkelser. Bild av Tomruen. 
 Menar profeter att Kristus återkommer nu?  Det bästa 
 Det bästa är kanske att: 
 Helig Ande, 
 AMORISM  
 är i världen!  (Amoristerna har förtydligad trosbekännelse sedan den 15-09-28, länk: Trosbekännelse)

Artikeln har dessa kapitel:
1. Bakgrund: förhållandet till astronomi, människor och vetenskap
2. Astronomi, solförmörkelser, Månförmörkelser, tetrad, tider för "blodmånen". 
3. Bibeln, kommentarer och citat om förmörkelser
4. Venus och astrologi. Mina idéer. Här kan du lära dig lite astrologi och astronomi.
5. Amorism, trosbekännelse
6. Länkar                               
Bild 1 på solförmörkelse våren 2015.
 
 

1. Bakgrund: förhållandet till astronomi, människor och vetenskap

Solförmörkelse_Stockholm_2015_03_20Jag läste om en profetia om Månen och Solen som gäller nu år 2014 – 2015. Det är inte lätt att veta vad man ska tro om sådant. Men det finns det som jag tror, läs artikeln och se! Men jag tror att störst av allt är kärleken, åtminstone amoristisk kärlek som önskar fullkomlig lycka till alla. Amorism är unik, gillar nämligen yttrandefrihet och vetenskap (åtminstone i nämnd anda). Jag tror på det. Men profetior om stjärnor kan ta väldigt mycket tid. Det finns troligen viktigare sysslor att ägna sig åt än sådant och annan underhållning. Jag tror att statsministrar, presidenter, kungar, chefer och varelser kan vara viktiga. Men om de inte är amoristiska så har jag inte fullt förtroende för dem! Detsamma gäller andra ideologier och religioner. Varning, icke politiskt “korrekt”: Vissa o-amoristiska organismer bedömer jag som ovänner eller “dåliga”. Jag försöker älska dem, men det är inte amoristiska tillbaka. De önskar inte ens vara civiliserade. Obs., alla människor värderar olika människor olika! Varning för de som säger att alla har lika värde! Det verkar nämligen vara fel eller t.o.m. skrymteri. Försök att älska alla amoristiskt istället för att ljuga! Att förstå amorism tar ca 10 minuter, läs trosbekännelsen! Bild 2 på solförmörkelse.
DSC03062.JPG solförmörkelse k11 fotograf Fredrik Vesterberg med amorismAmorism är inte astronomi, vetenskap eller astrologi. Men amorism är vetenskapens bästa vän, se länk till artikel om amorism – ett av de bästa stöden för äkta vetenskap! För övrigt, amorism är så gott som opolitiskt, mindre politisk än (alla?) andra läror och samfund som säger sig vara opolitiska. Man måste inte stöda denna artikel för att vara amorist. Amorism är nämligen kravlös. Amorism är endast bevarande av viktig, god, lära och helig vision som kallas amorism. Amorism är sammanfattad i trosbekännelsen, se länkar i artikeln. (Helhjärtade amorister är de som gillar amorism och förstår att människor bör utbildas med trosbekännelsen, alltså med den viktiga visionen kärlek, sanning och förlåtelse för fullkomlig lycka till alla etc.)
 
 

2. Astronomi, solförmörkelser, Månförmörkelser, tetrad


Månen blir inte mörk rödbrun (nästan som denna text) under förmörkelsen. Om det är klart väder så syns den, obs., bäst utan lampor. Månen står då i väster. Tider (i Sverige) för den röda Månförmörkelsen "blodmånen": Månförmörkelsen pågår kl. 04:11 – 05:23. Maximal förmörkelse kl. 04:47. Partiell förmörkelse pågår kl. 03:07 – 6:27. Som ni läst i artikeln så är denna Månförmörkelse något speciellt. Nästa gång Månen kommer att se likadan ut år 2033.
Några av astronauterna som vi mötte den 15-09-22.
Bruce var den förste som promenerade och flög utan lina
utanför ett rymdskepp; år 1984. 

Bild 1 ovanför togs 5 – 10 minuter före maximum. Bild 2 togs nära maximum (Himlen var något ljusare än bilderna visar) Solförmörkelse orsakas av att Månen täcker solen. Den ljusa skäran i bilden är alltså solen som syns bakom Månen. Det ljusa är inte en månskära.
Några av dessa händelser syns (helt) endast i andra länder än Sverige.
En tetrad, fyra totala Månförmörkelser efter varandra. (Tetrad kommer av grekiska och betyder grupp med fyra.)
Månen brukar bli rödbrun vid Månförmörkelser. Färgen gör att somliga har börjat kalla förmörkad Måne för blodmåne. Det kan vara inspirerat av Bibelns profetior där Månen sägs bli färgad som blod vid vissa tillfällen, se dem i kapitel nedan. (Levrat blod kan vara brunrött.) Månens brunröda färg kommer av att Månen är i jordklotets (Tellus) skugga, men får ändå svagt ljus genom jordens atmosfär.
De fyra totala Månförmörkelserna i tetraden år 2014 – 2015 är: 15 aprilA och 8 oktober 2014; 4 aprilB och 28 september 2015. (A påsk-måne, bestämde påskens datum till den 20-04-20. B påsk-Måne bestämde påskens datum till 15-04-05. Det är inte väldigt vanligt att två efterföljande påsk-månar är förmörkade.)
Bild från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i närheten
 av astronautmötet, men vi möttes längre upp.
Denna tetrad är ovanlig i astronomiskt perspektiv: A) Det är en total solförmörkelse den 15-03-20, se bild. Datumet är mitt i tetraden. B) Solförmörkelsen är samma datum som vårdagjämningen nämligen den 20/3. C) En av de fyra Månförmörkelserna är den 15-04-04 som är påskafton i Sverige (och västkyrkan). (Ortodoxa kyrkan firar påsk den 2015-04-12.)
 

3. Profetia, Bibeln (och astrologi)

Amorism bygger inte på förklaringar om övernaturlighet.
Följande profetior visar god utveckling för dem som gillar kärlek och sanning. Goda domar kan innebära god utveckling. Kanske handlar det om Kristi återkomst.

Apostlagärningarna 2:17 – 21

(Petrus är utsedd av Jesus att vara kyrkans ledare. Petrus talar här till några judiska män och alla Jerusalems invånare. Senare ber han dem att omvända sig till Kristendom, se vers 36 – 38)
Animerad-jordglob-Amoristerna-F-Vesterberg1--3--0-(1)17’Och det skall ske i de yttersta dagarna, säger Gud, att jag skall utgjuta av min Ande över allt kött, och edra söner och edra döttrar skola profetera, och edra ynglingar skola se syner, och edra gamla män skola hava drömmar; 18ja, över mina tjänare och mina tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skola profetera. 19Och jag skall låta undertecken synas uppe på himmelen och tecken nere på jorden: blod och eld och rökmoln. 20Solen skall vändas i mörker och månen i blod, förrän Herrens dag kommer, den stora och härliga. 21Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn*, han skall varda frälst.’
(vers 21 åsyftar namnet Jesus, se vers 36. Herren kan åsyfta Guds namn)
Bildspelet ovanför visar Amorism och Kristus i rymden.
 

Uppenbarelseboken 6:12 – 17

Vers 13 har inte uppfyllts till skrivandets stund. Men år 2013 exploderade en meteorit över Tjeljabinsk (i Ryssland). Rester nedslog i närheten. Energi motsvarande 30 Hiroshimabomber frigjordes. Ingen förutsåg att en komet skulle komma då.
DSC08223.JPG-Sheep-goats-Apocalypse-Matteus-25-amorism.-Photo-and-animation-by-Fredrik-Vesterberg12Och jag såg Lammet* bryta det sjätte inseglet. Då blev det en stor jordbävning, och solen blev svart såsom en sorgdräkt, och månen blev hel och hållen såsom blod; 13och himmelens stjärnor föllo ned på jorden, såsom när ett fikonträd fäller sina omogna frukter, då det skakas av en stark vind. 14Och himmelen vek undan, såsom när en bokrulle rullas tillhopa; och alla berg och öar flyttades bort ifrån sin plats. 15Och konungarna på jorden och stormännen och krigsöverstarna och de rika och de väldiga, ja, alla, både trälar och fria, dolde sig i hålor och bland bergsklippor, 16Och de sade till bergen och klipporna: ”Fallen över oss, och döljen oss för dens ansikte, som sitter på tronen, och för Lammets vrede. 17Ty deras vredes stora dag är kommen, och vem kan bestå?”
* Lammet åsyftar Jesus.
Bildspelet ovanför visar apokalyps om domedag.
 
 

I Gamla testamentet står om Månen och solen på liknande sätt, i boken Joel kapitel 2.

Det intressanta är att det står om hjärtan där, att nytt rent hjärta behövs, efterfrågas eller kommer. Jag är övertygad om att det amoristiska hjärtat behövs, alltså amorism och amoristiska välvilja och kärlek. Alltså att åtminstone tal om amorism, alltså om fullkomlig kärlek och fullkomlig sanning skulle gynna de flesta eller alla mycket! Texten innehåller mina förklaringar markerade med [FV]. Jag har markerat viss text med gult. … betyder att text har avlägsnats. Amorism är inte beroende av Bibeln. Amorism är inte beroende av profetior. Nedan är endast ett exempel för att visa att texter kan tolkas.
Ur Bibel 1917: Joel 2 (med förord, kursiverat) 
DSC03138.JPG Simeon eller Symeon i templet. Rembrandt. Med amorismHerrens [FVHerren betyder Gud. Enligt kristna treenighetsläran är Jesus Kristus och Gud en enhet] dag är förskräcklig, men omsider sänder Herren ny välsignelse och utgjuter sin Ande över alla folk.
2 Stöten i basun på Sion [FV åsyftar här höjd i södra Jerusalem. Traditionell kristendom förknippar ofta Sion med kristen mark eller kyrkan], och blåsen larmsignal på mitt [FV HERRENS] heliga berg; må alla landets inbyggare darra! Ty Herrens dag kommer, ja, den är nära: 2en dag av mörker och tjocka, en dag av moln och töcken, lik en gryning som breder ut sig över bergen. Ett stort och mäktigt folk kommer, ett vars like aldrig någonsin har funnits och ej heller hädanefter skall uppstå
... 3Framför dem går en förtärande eld, och bakom dem kommer en förbrännande låga... 4De te sig likasom hästar, och såsom stridshästar hasta de åstad. 5Med ett rassel likasom av vagnar spränga de fram över bergens toppar, med ett brus såsom av en eldslåga... 6Vid deras åsyn gripas folken av ångest, alla ansikten skifta färg. 7Såsom hjältar hasta de åstad, lika stridsmän bestiga de murarna; var och en går sin väg rakt fram, och ingen tager miste om sin stråt. 8Den ene tränger icke den andre, var och en går sin givna bana; mitt igenom vapnen störta de fram utan hejd.
... 10Vid deras åsyn darrar jorden, och himmelen bävar; solen och månen förmörkas, och stjärnorna mista sitt sken. 11Och Herren låter höra sin röst framför sin här; ty hans skara är mycket stor... 12Dock, nu mån I [FV nu mån I betyder nu måste/ska/får ni] vända om till mig av allt edert hjärta, säger Herren, med fasta och gråt och klagan. 13Ja, riven sönder edra hjärtan, icke edra kläder [FV att riva sönder kläder var en israelitisk sed för ånger], och vänden om till Herren, eder Gud [FV Jag tror att Gud vill ha helhjärtad omvändelse till amorism]; ty nådig och barmhärtig är han, långmodig och stor i mildhet, och sådan att han ångrar det onda. [FV Amorism är kravlös, men önskar att någon/många/alla åtminstone inser och helst visar värdet av helhjärtad, fullkomlig kärlek, alltså amoristisk kärlek, inte enbart om egoistisk och grupp-egoistisk kärlek] ... 15Stöten i basun på Sion, pålysen en helig fasta, lysen ut en högtidsförsamling; 16församlen folket, pålysen en helig sammankomst, kallen tillhopa de gamla, församlen de små barnen, jämväl dem som ännu dia vid bröstet; brudgummen må komma ur sin kammare och bruden ur sitt gemak. 17Mellan förhuset och altaret må prästerna, Herrens tjänare, hålla klagogråt och säga: ”Herre, skona ditt folk, och låt icke din arvedel bliva till smälek, till ett ordspråk bland hedningarna. Varför skulle man få säga bland folken: ’Var är nu deras Gud?’”
18Så upptändes då Herren till nitälskan för sitt land, och han ömkade sig över sitt folk [FV HERREN ändrar sig alltså]; 19Herren svarade och sade till sitt folk: Se, jag vill sända eder säd och vin och olja, så att I fån mätta eder därav; och jag skall icke mer låta eder bliva till smälek bland hedningarna. 20Och nordlandsskaran skall jag förjaga långt bort ifrån eder, jag skall driva den undan till ett torrt och öde land...
23Och fröjden eder, I Sions barn, varen glada i Herren, eder Gud; ty han giver eder höstregn, i rätt tid, han som ock förr sände ned över eder regn, både höst och vår... 27Och I skolen förnimma att jag bor mitt i Israel [FV traditionell kristendom menar Israel som är omvänt till Kristus], och att jag är Herren, eder Gud, och eljest ingen. Ja, mitt folk skall icke komma på skam evinnerligen. 28Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött, och edra söner och edra döttrar skola profetera, edra gamla män skola hava drömmar, edra ynglingar skola se syner; 29också över dem som äro tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande.
30Och jag skall låta tecken synas på himmelen och på jorden: blod och eld och rökstoder. 31Solen skall vändas i mörker och månen i blod, förrän Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. 32Men det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn, han skall varda frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall finnas en räddad skara, såsom Herren har sagt; och till de undsluppna skola höra de som Herren kallar.


 

4. Venus och mitt astrologiska påhitt som jag inte tror på annat än som påhitt. Jag tror inte på astrologi, men kan vara kul ändå

DSC03043 (1) Venus triumf foto och bättrad av Fredrik Vesterberg med amorismMånga planeter ser relativt små ut jämfört med Månen och solen. Somliga ljusstarka planeter ser ut som stjärnor eller större stjärnor. Vårvintern 2014 syntes planeten Jupiter (♃) extra tydligt (tydligast i sin 12-årscykel). Den 14-08-18 låg Jupiter och Venus i nästan fullständig konjunktion. Den 15-03-22 var Venus nära Månen. Den 15-07-01 och den 15-10-26 ligger Venus (♀) och Jupiter i mycket nära vinkeln mellan varandra. Det är nästan fullständig konjunktion (d.v.s. rektascensionen, alltså vinkeln mellan planeterna, är nästan 0 °. Detta avses att uppdateras och förbättras och korrigeras.). Det sägs vara gynnsamt i astrologi, åtminstone mellan “goda” planeter som Jupiter och Venus. Konjunktion (astrologisk symbol: ring med streck: ☌ ) innebär att planeter är (eller ser ut att stå) nära varandra på himlen, alltså sett från jorden.
Enligt romersk mytologi är Jupiter den högste guden, gudarnas kung, himlens gud och förändringens gud, på gott och ont. Venus syns mycket bra år 2014 – 2015. Venus ser på våren ut som den tydligaste stjärnan åtminstone på kvällen. Venus syns i hela Sverige, bäst i södra. Venus kallas även Aftonstjärnan, är ofta den ljusstarkaste himlakroppen efter Månen och solen. Venus har omtalats mycket i olika kulturer. Venus är ofta ett gott tecken, inte minst i romersk kultur, där hon står för kärlek (sexuell) och skönhet. Men kärlek är inte alltid lätt vilket även Venus ibland kan visa. I synnerhet inte när sexuell begärelse finns. Amorism innebär äkta kärlek, som alltid innebär ren välvilja! Bilden visar målningen Venus triumf. Kärleksguden Amor/Cupido är son till Venus. Det kan vara tecken på mänsklighetens och amorismens framgång. Under år 2014 – 205 är många andra planeter i konjunktion. Jag har här endast berättat om Jupiter och Venus.
 

5. Amorism™, grund och sammanfattning. TROSBEKÄNNELSE

Denna trosbekännelse är från den 15-02-04. Den kan komma att uppdateras, se länk om trosbekännelse.
Kortare-sammanfattad-animering-om-amorism-av-Fredrik-Vesterberg-141101--5Amorism är heligaste tron, hoppet och kärleken! Kärlek innebär välvilja! Kärlek kan innebära arbete, uppoffringar, gränser, krav, strid och/eller fred. Kärlek måste inte innebära gillande.
Amorism sammanfattas i visionen: fullkomlig lycka till alla. Visionen är även att alla önskar kärlek, sanning och förlåtelse så att alla får fullkomlig lycka. Amorism gillar yttrandefrihet och vetenskap; åtminstone om sådant används i amoristisk anda. Amorism kräver inget, inga: önskningar, tankar, ord och gärningar.
Amorism innebär åminnelse och utbildning med trosbekännelsen. Det avser att främja rättfärdighet, tänkande och samtal. Det är viktigt även när visionen inte kan förverkligas och om amoristisk välvilja saknas. Trosbekännelsen är en viktig enhet av viktiga ord och förklaringar som inte är självklara!
Rättfärdighet är tankar, ord, gärningar och underlåtelser som gynnar förverkligande av amorism. Att förkasta amorism är synd. Val, makt och kultur kan vara viktigt. Sådant bör utövas rättfärdigt. Varje val innebär både ödmjukhet och hänsynslöshet. För svaga (alla varelser) kan viss hänsynslöshet (egoism och gruppegoism) vara nödvändigt. Amorism kan påverka och optimera mina och våra val.
De heligaste samfunden utgörs av amorister. Min gud är verkligheten. Amorism och Kristus kan vara goda förebilder.
+ + +
Bildspelet ovanför visar sammanfattning om amorism
 

 

6. Relaterade länkar

Astronomi dvärgplaneten Ceres, vår granne: http://www.amorism.cc/2015/03/planeten-ceres-och-relationer-i-rymden.html
Amorism är bästa stödet för vetenskap: http://www.amorism.cc/2014/05/vetenskap-och-religion-kan-kombineras.html
Läs om hur jag tror att goda profeter och verkligt goda vänner känns igen. Obs, kom ihåg att alla människor värderar olika människor olika! (Det är fel eller skrymteri att hävda annat): http://www.amorism.cc/2014/11/profeten.html
Min syn på gott och ont, strid, fred, vapenexport till Saudiarabien och andra stater: http://www.amorism.cc/2015/02/vapenexport-saudiarabien.html
Många organismer önskar inte fullkomlig lycka till alla. Somliga förstår inte eller gillar inte amorism. Läs om psykopater och halv-psykopater (alltså x-människor). Artikel på engelska: http://www.amorism.cc/2014/09/strategy-against-psychopathy.html

Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. (Version 160703:2)  

Symbol för amorism och Amoristerna
 1. Länkar till nästa mötePå amoristiska möten läses trosbekännelsen. Vi umgås. (Somliga möten har inte amorism som huvud-tema.) Ofta hålls även föredrag om filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap: Möten och information.
 2. Amoristerna behöver ditt stöd! Ekonomi.
 3. Amorism, boken som förklarar amorism: Boken Amorism.
 4. Artiklarna och hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. På mobiltelefoner visas förenklat utseende och funktion, men du kan förbättra visning och funktion ändå: Se bra även på mobiltelefon: Se bra även på mobiltelefon.
 5. English article on amorism: Definition of amorism.
 6. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas.
 7. Amorism är detta. Kort artikel om trosbekännelse som sammanfattar amorism: Trosbekännelse. Lång artikel som förklarar mycket. Amorism är en ny lära. Inte beroende av någon övernaturlig förklaring. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra: Definition.
 8. Vetenskap är beroende av omgivande politik och kultur. Otacksamhet, avund är ingen bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppet religion egentligen betyder: Vetenskap och religion.
 9. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. (Amorism är inte politik, men stöd behövs): Parti för amorism.
 10. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar. Men även denna artikel: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 11. Försök att älska alla, men man måste inte vara mesig. Amorism ger vägledning om gott uppförande. Läs om orättfärdighet, en av mänsklighetens viktigaste utmaningar: X-människor. English article: Strategy against psychopathy.
 12. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, amoristisk kärlek, alltså inte enbart egoism och gruppegoism. Amorism kräver inget. Inte heller mesighet, se vår trosbekännelse. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 13. Många människor föredrar spektakel framför sanning och total välvilja (kärlek): Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)


 • English article on amorism: Definition of amorism
 • English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 • Nästa amorist-möte: På amoristiska möten läses trosbekännelsen. Vi umgås. Ofta hålls även föredrag om filosofi och vetenskap. Flera viktiga, unika och nydanande föredrag om filosofi, samhällsfrågor och vetenskap: Nästa amoristmöte DSC01673-1-Krucifix-Jesus-amor-meus-[1]
 • Amorism är detta. Lång artikel som förklarar mycket. Amorism är en ny lära! Inte beroende av någon övernaturlig förklaring! Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda! Skiljer sig från andra: Definition
 • Vetenskap är beroende av omgivande politik och kultur! Otacksamhet, avund är ingen bra ersättning för gott samarbete och ärlighet! Tyvärr är det inte självklart! Därför behövs god kultur, god religion! Gränsdragningar är nödvändiga! Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning! Lär dig vad begreppet religion egentligen betyder av filosof Fredrik Vesterberg som ger struktur och ökad förståelse för språk och världen!: http://www.amorism.cc/2014/05/vetenskap-och-religion-kan-kombineras.html
 • Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas: Parti för amorismAnimering-28-amorism-text-om-politik[2]
 • Amoristerna bad offentligt i centrala Stockholm sju gånger inför valet år 2014. Hundratals åhörare: Bön för Sverige och mänskligheten och amorism
 • DSC07344.JPG-Apa-Schimpanser-strid.-[2]Varning, låt inte hänsynslösa människor ta över. Försök att älska alla, men man måste inte vara mesig. Amorism ger vägledning om gott uppförande. Läs om x-människor, en av mänsklighetens viktigaste utmaningar: X-människor (bilden är från mitt föredrag på ett studiebesök.) Enlish article: Strategy against Psychopathy: Strategy against psychopathy.
 • DSC09795-1-Fredrik-med-romersk-hjlm-Jag tror att Amoristerna är heligare och bättre än andra föreningar och samfund. Vi har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet, alltså sökande efter och gillande av sanning. Vi har mera yttrandefrihet på våra samtal och möten. Alla människor och åsikter är välkomna till Amoristerna! Vi är tydligast för kärlek, amoristisk kärlek, alltså inte enbart egoism och gruppegoism! Amorism kräver inget. Inte heller mesighet, se vår trosbekännelse! Egoister, gruppegoister och i synnerhet psykopater gillar ofta inte andras yttrandefrihet. Min metod för bästa ordförandeskap: http://www.amorism.cc/2013/08/om-samtal-och-yttrandefrihet-varfor-jag.html
 • Många människor föredrar spektakel framför sanning och amoristisk kärlek: http://www.amorism.cc/2014/02/manga-x-manniskor-uppslukas-av.html

 •  
  Vänliga, amoristiska hälsningar från Fredrik till alla!
  Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

  1 kommentar:

  1. Greetings! Very useful advice in this particular article!
   It is the little changes that make the largest changes.
   Thanks for sharing!

   SvaraRadera

  Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
  Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.