Kroniskt trötthetssyndrom CFS

www.amorism.cc.                          Bättrad den 15-09-06 kl. 11:26. Denna artikel publicerade första gången den 15-09-06 kl. 10:27. 
Denna artikel är ett urval från www.1177.se (den 15-09-06) som jag tror kan passa dig, kära ...! Kursiverad text är tillagd av mig. Klicka på bilden. Den visar att en ny mottagning för trötthetssyndrom har öppnats i Stockholm. Jag vet inte mera om den. Jag har ändrat/bättrat citatet nedan minimalt. Jag föredrar beteckningen Kroniskt trötthetssyndrom (engelska CFS). Ty det måste inte innebära inflammation utan kan även vara andra biologisk och genetiska och psykologiska orsaker. I ditt fall är det kanske borrelia (via fästingen du sade dig ha blivit biten av)? ME betyder inflammation. Förkortningen CFS är engelsk och betyder på svenska Kroniskt utmattningssyndrom. Det är den mest generella förkortningen, alltså utan ME.

Citat från 1177.se: Sjukdomen drabbar såväl män som kvinnor och barn. Men det finns en överrepresentation av kvinnor mellan 25 och 40 år. Sjukdomen är ofta långvarig – mångårig. Studier har visat att endast cirka 10 procent av patienterna med ME/CFS tillfrisknar helt. Men hos många patienter sker en viss förbättring över tid. Prognosen förefaller vara bättre för barn och ungdomar. Det är svårt att uppskatta hur vanlig sjukdomen är. En beräkning baserad på internationella studier ligger mellan 0,2 och 0,4 procent, vilket motsvarar mellan 20 000 och 40 000 personer i Sverige. Obs, man vet inte hur många som drabbats och egentligen inte hur många som tillfrisknar.


ME/CFS klassificeras som en neurologisk sjukdom enligt Världshälsoorganisationen WHO. Benämningen är där post-viral* trötthet eller benign myalgisk encefalomyelit. Myalgi betyder muskelsmärta och encefalomyelit är en inflammation i hjärna och ryggmärg. Begreppet ME/CFS myntades på 1950-talet. Det har sin bakgrund i flera epidemiska utbrott under 1900-talet av en polioliknande* sjukdom med svår trötthet, influensakänsla, muskelsvaghet, men där man inte kunde finna någon orsak till sjukdomen.

*Viral betyder att det har att göra med virus, vilket är den historiska förklaringen av trötthetssyndrom. (Polio är virus.) Men sjukdomen kan även orsakas av bakterier och liknande (t.ex. mykoplasma), kanske även av svamp. Borrelia är en bakterie som jag tror kan orsaka trötthet och andra problem. Myelit betyder inflammation i hjärna och ryggmärg. Men kroniskt trötthetssyndrom måste som sagt inte vara inflammation. 


Hör av dig så kan jag ta fram flera kunskaper om något ämne som du undrar över!

Vänliga amoristiska hälsningar från Fredrik!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.