Livets och människans uppbyggnad och funktion

Bättrad den 16-09-30 Länkar; 14-11-09 bild nanomikroskopets uppfinnare; Dagens Nyheters artikel; artikeln återställd. WWW.AMORISM.CC.

Artikeln handlar inte om amorism. Amorism beskrivs i länkarna i artikeln.
The Human Protein Atlas
Mål: Atlas över människans proteiner och gener
Denna artikel har skrivits för att förklara för allmänheten och forskare. Komplement/ersättning till tidningsartiklar som nämns i denna artikel.

Bakgrund.  Proteiner är “byggstenar”. De ger struktur och stabilitet åt celler, organ, muskler, hud, skelett, hår och naglar. Proteiner är oumbärliga, de viktigaste komponenterna i allt levande, i alla cellers och organismers funktion. Proteiner är molekyler (föreningar av flera atomer). Det speciella med många proteiner är deras stora storlek (många atomer) som ofta har invecklade form. (Därför är de svårare att undersöka än andra molekyler.) “Ritningen” till varje protein i  människan (och allt levande) kodas av en eller flera gener (de flesta gener består främst av DNA).  Människan sägs ha ca tjugo tusen gener. Alla celler (deras väggar och inre strukturer) består främst av proteiner. Bild på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH´s logotyp).  Arbete har utförts där och på andra ställen.


Allt (känt) liv består av celler! Cellernas “uppgift” är 1. att upprätthålla liv, bevara och föröka gener; 2. att producera material (proteiner m.m.) för detta (åt sig själva och/eller andra celler).

Forskare har sökt förståelse, ordning och överblick. Ty varje människa består av många miljarder celler, som kan indelas i olika typer. Varje cell är uppbyggd av tusentals olika proteiner.

Sedan mer än 60 år har forskare förstått alltmer att proteiner är viktiga för cellerna och kroppen (strukturer och funktioner). DSC02500 Dagens Nyheter artikel 141109 om Proteinatlas Mathias Uhlén med amorismMånga proteiner har sedan dess renats och beskrivits i vetenskapliga publikationer. Deras utseende och funktioner har undersökts och publicerats. Nyligen har epokgörande framsteg gjorts för detta. (Den stora nyhet som denna artikel handlar om har noterats kortfattat t.ex. i tidskrifterna Ny teknik den 2014-11-06, Forskning och framsteg 2014-11-07 och Vetenskapssidan i DN 2014-11-09, se bild.) Klicka på bilder så förstoras de. Artikeln i DN är mest utförlig. Men min/denna artikel behövs.

Projektet The Human Protein Atlas publiceras succesivt sedan några år tillbaka. Nu har det kommit mycket långt och är värdefullt för många forskare. Projektet kan utvecklas mycket. Det är tillgängligt på internet för allmänheten. Atlasen sammanfattar många olika projekt om proteiner, gener och medicinsk forskning. Professor Mathias Uhlén (svensk) leder projektet som grundades år 2003. Det är en stor grupp forskare.  Uppgiften är att hitta och beskriva människans alla proteiner, människans “byggstenar”: tusentals proteiner. Där har hittills publiceras 13 miljoner bilder, som finns i databasen www.proteinatlas.org. Mycket värdefullt för forskare! I november 2014 sägs 16975 st. ( 83 % ) av människans 20 000 protein- kodande gener ha publicerats.

Forskningens bygger på prover från människor, friska och med olika sorters cancer.

Proteinerna är sökbara i databasen. De är ordnade i olika grupper. Man kan även söka efter celltyp, vävnadstyp, t.ex.:


 • i vilka vävnader specifika proteiner finns. I nästa version av atlasen hoppas forskarna kunna visa var i cellen proteinerna finns. Till det kan “nanomikroskopi” användas.
 • de proteiner som reglerar: 1. celler och 2. kroppen
 • de som utsöndras ur celler
 • de som är effekt av sjukdomar (hittills fokus på cancer)
 • de som påverkas av mediciner.
  2014-11-09_21.42.19-793667 Nobelpris i kemi år 2014 nanomikroskop med amorism av Fredrik Vesterberg bättradProjektet är en gigantisk prestation1 som tusentals forskare fått alltmera nytta av. Atlasen hänvisar även till vilka gener som är involverade i produktion av proteiner, genernas funktion därvid samt hur proteiner samverkar vid cellernas produktion av proteiner. (Det är alltså mer än enbart proteiner i atlasen.) Bild visar årets Nobelpristagare i kemi. De får priset för “nanomikroskop”. En revolutionerande teknik! Nanomikroskop har 1000 gånger högre upplösning/förstoring än vanliga mikroskop. De kan därför användas till att se inuti celler. De kan dessutom användas till att observera levande celler. Jag tror att det vore bra att använda nanomikroskopi i detta projekt (se nedan). Stöd mig (Fredrik) så får ni ännu bättre bilder och texter!

  Projektet och atlasen omfattar även produktion av antikroppar (även antikroppar består av proteiner). DSC02197.JPG Karolinska Institutet Science Park i Solna bättrad med amorismAntikropparna kan binda specifikt till specifika proteiner. Det är grund för viktiga metoder för att t.ex. påvisa och kvantifiera proteiner. Antikropparna kan köpas och användas för t.ex. nedan beskrivna punkter. Atlasen och antikropparna möjliggör tiotusentals fruktbara samarbeten mellan olika forskare! Bild på Karolinska Institutet Science Park. Arbete har utförts där och på andra ställen.
 • Studier av specifika proteiner i olika vävnader för att undersöka och förstå proteinernas, vävnadernas och kroppens funktion.
 • Undersöka hur olika sjukdomar (tumörer, cancer m.m.) uppstår och utvecklas.
 • Hitta proteiner som kan användas som markörer för många sjukdomar.
 • Jämföra specifika antikroppar mot specifika proteiner. Förstå vad olika antikroppar kan vara symptom på.
  Jag vill här gratulera Mathias Uhlén och personerna som arbetat och möjliggjort detta stora och viktiga projekt.

  Olof Vesterberg

  professor em, med.dr., fil dr. hc

  Olof har arbetat med proteinforskning i mer än 50 år. Uppfunnit metoder för det t.ex. Isoelektrisk fokusering.

  1 Projektet har möjliggjorts med statliga medel och ovanligt stora bidrag (900 miljoner svenska kronor) från K. A. Wallenbergs stiftelse. Det var mycket viktigt för att projektet kunde genomföras.

  _________________  Ursprunget till artikeln skrevs av Olof den 2014-11-08. Jag har skrivit denna artikel med utgångspunkt från hans artikel, redigerat den, omformulerat, utökat, (skrivit det mesta) och därefter fått denna artikel godkänd av honom. Denna artikel publicerades första gången den 14-11-09 kl. 13:06.

  ____________________ 


  Ver.141110

  Länkar till några andra artiklar på denna hemsida:
 • Jag och Amoristerna behöver ditt stöd! Länk om ekonomi: Ekonomi

 • English article on amorism: Definition of amorism
 • English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 • Nästa amoristiska möte: På amoristiska möten läses trosbekännelsen. Vi umgås. Ofta hålls även föredrag om filosofi och vetenskap. Flera viktiga, unika och nydanande föredrag om filosofi, samhällsfrågor och vetenskap: Nästa amoristmöte DSC01673 (1) Krucifix Jesus amor meus est crucifixus (1) bättrad med amorism


 • Amorism är detta. Lång artikel som förklarar mycket. Amorism är en ny lära! Inte beroende av någon övernaturlig förklaring! Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda! Skiljer sig från andra: Definition


 • Vetenskap är beroende av omgivande politik och kultur! Otacksamhet och avund är ingen bra ersättning för gott samarbete och ärlighet! Tyvärr är det inte självklart! Därför behövs god kultur, god religion! Gränsdragningar är nödvändiga! Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning! Lär dig vad begreppet religion egentligen betyder av filosof Fredrik Vesterberg som ger struktur och ökad förståelse för språk och världen!: http://www.amorism.cc/2014/05/vetenskap-och-religion-kan-kombineras.html


 • Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas: Parti för amorism '
 • Animering-28-amorism-text-om-politik-och-religioner-av-Fredrik-Vesterberg


 • Amoristerna bad offentligt i centrala Stockholm sju gånger inför valet år 2014. Hundratals åhörare: Bön för Sverige och mänskligheten och amorism
 • DSC07344.JPG-Apa-Schimpanser-strid.-[1]Varning, låt inte hänsynslösa människor ta över. Försök att älska alla, men man måste inte vara mesig. Amorism ger vägledning om gott uppförande. Läs om x-människor, en av mänsklighetens viktigaste utmaningar: X-människor (bilden är från mitt föredrag på ett studiebesök.) Enlish article: Strategy against Psychopathy: Strategy against psychopathy.
 • DSC09795 (1) Fredrik med romersk hjälm svärd mantel. Bättrad 2. Med amorismJag tror att Amoristerna är heligare och bättre än andra föreningar och samfund. Vi har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet, alltså sökande efter och gillande av sanning. Vi har mera yttrandefrihet på våra samtal och möten. Alla människor och åsikter är välkomna till Amoristerna! Vi är tydligast för kärlek, amoristisk kärlek, alltså inte enbart egoism och gruppegoism! Amorism kräver inget. Inte heller mesighet, se vår trosbekännelse! Egoister, gruppegoister och i synnerhet psykopater gillar ofta inte andras yttrandefrihet. Min metod för bästa ordförandeskap: http://www.amorism.cc/2013/08/om-samtal-och-yttrandefrihet-varfor-jag.html
 • Många människor föredrar spektakel framför sanning och amoristisk kärlek: http://www.amorism.cc/2014/02/manga-x-manniskor-uppslukas-av.html

 • Vänliga hälsningar till alla från Fredrik!

  Jag är ingenjör och filosof. Har skrivit (mycket) om biologi. Hos Amoristerna håller jag föredrag om sådant och annan vetenskap, filosofi, kultur, politik och religion. 

  Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. (Ver. 160923)  

  Symbol för amorism och Amoristerna
  1. Amoristerna behöver ditt stöd: Ekonomi. Amoristerna är 100 % ideell verksamhet, alltså ingen har lön; och vi arbetar effektivt. Därför kommer varje gåva helt till nytta. 
  2. Länkar till nästa möte. Somliga möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap: Möten och information
  3. Amorism, boken som förklarar amorism: Boken Amorism. Amorism är en enhet av viktiga och unika förklaringar av viktiga begrepp. Amorism är unik även i att likheter och skillnader mellan begreppen förklaras. Amorism ökar förståelsen. Amorism avslöjar även illusioner, felaktiga förklaringar.
  4. Apologetik, alltså försvar för amorism. Varje länk i artikeln förklarar den amoristiska förklaringen av ett ord/begrepp. Artikeln rekommenderas för dem som snabbt vill hitta det viktigaste om amorism: Apologetik 
  5. Amoristerna finns endast här och på Google+. Amoristerna finns inte på andra ställen på internet: Amoristerna finns endast här
  6. Nyheter som amorism inför jämförs med andra lärare och källor. Artikel visar behovet av amorism, att andra källor har otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej dem, men amorism kompletterar och förbättrar. I många fall är det mycket viktiga kompletteringar: Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat: Amorism educates.
  7. English article on amorism: Definition of amorism
  8. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
  9. Amorism är detta. Kort artikel om trosbekännelse som sammanfattar amorism: Trosbekännelse
  10. Lång artikel som förklarar mera om amorism. Amorism är en ny lära. Inte beroende av någon övernaturlig förklaring. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra: Definition
  11. Artiklarna och hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. På mobiltelefoner visas förenklat utseende och funktion, men du kan förbättra visning och funktion ändå: Se bra även på mobiltelefon: Se bra även på mobiltelefon
  12. Vetenskap är beroende av omgivande politik och kultur. Otacksamhet, avund är ingen bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppet religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
  13. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av dem som är ledare för amorism). Läran är endast kravlös utbildning: Amorism är nytt hopp för mänskligheten.
  14. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. (Amorism är inte politik, men stöd behövs): Parti för amorism
  15. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
  16. Försök att älska alla, men man måste inte vara mesig. Amorism ger vägledning om gott uppförande. Läs om orättfärdighet, en av mänsklighetens viktigaste utmaningar. Två artiklar: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
  17. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, amoristisk kärlek, alltså inte enbart egoism och gruppegoism. Amorism kräver inget. Inte heller mesighet, se vår trosbekännelse. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
  18. Många människor föredrar spektakel framför sanning och total välvilja (kärlek): Många människor "uppslukas" av spektakel.

  Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

  Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
  (Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)
  DSC09795 (1) Fredrik med romersk hjälm svärd mantel. Bättrad 2. Med amorism

  Animering-28-amorism-text-om-politik-och-religioner-av-Fredrik-Vesterberg
  DSC07344.JPG-Apa-Schimpanser-strid.-[1]

  DSC01673 (1) Krucifix Jesus amor meus est crucifixus (1) bättrad med amorism

  Inga kommentarer:

  Skicka en kommentar

  Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
  Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.