Uppenbarelseboken

www.amorism.cc                                                      Bättrad den 14-12-02 kl. 13:03 Rapport den 14...; 14-11-29 förtydliganden; 14-11-26 bild samtal; Länkar; 14-11-25 märke och sigill; inledning till kapitel 2 om tro, profeter och Gud.
Artikeln avses att utvecklas
Artikeln visar främst mina privata idéer. Man måste alltså inte gilla artikeln för att vara amorist. Det som kännetecknar oss amorister är att vi gillar trosbekännelsen. De som inte gillar den är inte amorister. Länkar i artikeln förklarar vad amorism är.
DSC01227-Trafikskylt-varningsmärke-fara.-Utskuren.-Med-amorism.-Animering-av-Fredrik-VesterbergAlla som vill att jag skapar ett föredrag om Uppenbarelseboken ska höra av sig till mig och betala 100 kr. Om intressanta ämnen som ni troligen inte får höra på andra ställen! Därför behövs detta föredrag. Tid och plats kommer att meddelas på denna sida.
Amorism är inte beroende av eller bygger inte på förklaringar av Bibeln, Uppenbarelseboken, “Gud”, Jesus och annat! Men jag läser om sådant och tror att amorism har bästa och mest trovärdiga tolkningen av sådant. Jag tror att mycket eller allt kan brukas på olika sätt, och att allt eller mycket kan missbrukas. Amorism är viktigt som utgångspunkt för mycket/allt som jag gör. Jag tror att det är bästa sättet att undvika/hindra missbruk. Bildspelet här är från ett av mina föredrag om hjärnans utveckling och att olika människor har olika förmåga att älska. Men kärlek har inte att göra med intelligens. Det är alltså inte säkert att intelligenta varelser älskar mera. Bildspelet finns även i min engelska artikel om x-människor.

 Artikeln har två kapitel: 1. Jag tror att utbildning är viktigt! Det handlar om bakgrunden till amorism. 2. Uppenbarelseboken. Det skrevs för att jag vill visa hur det kan bli när o-amoristisk stil råder. Det skrevs i protest mot dåligt ledarskap och mot att x-människor ofta skapar vanföreställningar. Men även annat visas. 3. Länkar. Kapitel 2 rekommenderas för dem som läser Uppenbarelseboken! Kapitel 1 förklarar varför det ofta blir så fel, t.ex. det fel som beskrivs i kapitel 2. Bild sammanfattar amoristiska samtalsmetoden. Jag har hittills erfarenhet av ca 1000 ordnade samtal i olika kyrkor, religioner, föredrag och föreningar. Amoristiska metoden är bäst!
Jag tror att mänsklighetens viktigaste samtalsämne är amoristisk syn på ledarskap och skolor! Tyvärr tycker djur och x-människor (3/4 av mänskligheten?) inte det! Och de kommer kanske aldrig att tycka det helhjärtat, inte ens om man undervisar dem!
 

1. Jag tror att utbildning är viktigt!

Kortare-sammanfattad-animering-om-amorism-av-Fredrik-Vesterberg-141101--5Jag vill inte arbeta med annat än att utbilda mänskligheten med amorism! Vill arbeta minst 60 timmar i veckan med det! Tror att de flesta människor inte önskar alla väl, alltså att många inte är helhjärtade amorister. Tror att många inte tänker mycket själva, eller att de främst anstränger sig för att vara med någon vän, “vän” eller flock/flockar. Tror/(vet) att många människor luras och/eller blir lurade. Bildspelet här visar amorismens grund m.m.


Tror att många människor klarar inte att lösa problemet tillräckligt bra. Man måste lösa det med amorism och amoristisk trosbekännelse. Inte med x-människors metoder ty de är begränsade till och blinda för egoism och gruppegoism! (Kanske är 3/4 av mänskligheten x-människor i någon grad.) Tror att det finns hopp. Nämligen genom utbildning, trots att många inte tar det till sig helhjärtat.

Jag är missnöjd med vissa företeelser! Har blivit det alltmer sedan 30 års tid. Trots det så önskar jag kärlek till alla. Önskar det i tankar och i ord, har till och med skapat en trosbekännelse för det. Försöker att göra gärningar som främjar det bästa för alla. Tror att kunskap och sanning är viktigt. Tror att det som mänskligheten behöver mest är utbildning med amorism. Tror att det är det bästa som jag (och alla) kan bidra med.
Animering-med-tiger-djungel-och-Fredrik-med-svärd-och-amorism-av-Fredrik-Vesterberg-141024Jag protesterar mot tankar, ord, gärningar, synder och strider som utförs med icke-amoristisk vilja! Jag protesterar mot:
 • Det stora antalet oärliga ledare och oärliga människor!
 • Att många lärare och berömda personer är inkompetenta!
 • Det stora antalet dåliga, oärliga, skenheliga grupper, föreningar, organisationer, partier, religioner och kyrkor!
 • Mot bristen på ödmjukhet (och artighet)!
 • Bristen på kärlek, åtminstone bristen på amoristisk kärlek!
 • Det mycket stora antalet ledare som fått/får makt genom oärlighet och oärliga strider!
 • Mot skenhelighet (d.v.s. att säga att något är bättre än vad det verkligen är)! Med “det enormt stora antalet” i ovanstående text menas ofta de flesta eller nästan alla.
Jag vill arbeta mer än heltid för Amoristerna, kyrkan för amorism! Jag tror att goda tankar, ord och gärningar är viktigt. All god undervisning handlar om att sprida goda tankar och goda ord. Jag tror att amorism och Amoristerna, kyrkan för amorism gör det. Bildspelet här visar om amorism och x-människor.
 

2. Uppenbarelseboken

Jag tror att det är vanligt att det som vinner och belönas är det som är mest politiskt korrekt, det som gillas av människor och makthavare. Inte det som är bäst. Det som vinner eller belönas kan ibland vara mycket dåligt. I många fall motverkas eller stjäls det som är bäst. Det är inte världens intelligentaste människor som är världens främsta ledare. Det är inte heller de mest välvilliga som är världens ledare. Ledarskap är istället resultat av gruppdynamik. Kanske kommer följande gamla uttryck av det: “otack är världens lön” och “profetens lön är döden”. Somliga gudstroende menar att gud har skapat människan med viss frihet. Om det över huvud taget finns någon gud så kan det vara så att Gud har gett människor frihet att göra mycket eller nästan vad de vill under en viss tidsperiod. Men att det kan finnas ett slut på den perioden. Men jag vet inte. Jag tror inte att någon människa eller profet vet. Men man kan tro om sådant!
DSC08223.JPG-Sheep-goats-Apocalypse-Matteus-25-amorism.-Photo-and-animation-by-Fredrik-VesterbergMin tro: Om Uppenbarelseboken (i Bibeln) på samtalet den 14-11-24 om ”märke” och ”sigill” på pannan. Det var i en annan församling. Jag menar att man kan kalla sigill och märke för tecken. Jag förklarar här varför det kan vara svårt eller omöjligt att veta exakt vad som menas. Det finns tyvärr även möjligheter till missförstånd, lögner och manipulationer. Jag hänvisade till kapitel om goda tecken som kallas “sigill” 9:4, 14:1, 22:4; onda tecken som kallas “märke” 13:16, 14:9, 17:5, 20:4. Jag sade att eftersom det kan vara svårt, ibland omöjligt att skilja på märke och sigill så bör man vara ödmjuk. Jag varnade även för att många människor säger sig veta, men egentligen har de endast tro. Om mycket finns endast tro, inte vetande: t.ex. om gott, ont, världen, gud, Bibeln, märken, sigill, tecken. Jag tror därför att man/alla bör vara ödmjuka och helst amoristiskt kärleksfulla! (Se amoristiska trosbekännelsen). Jag tror inte att man måste vara perfekt. Jag tror även, men vet inte: det som Uppenbarelseboken menar är att vi ska utöva goda gärningar i amoristisk anda och amoristisk tro. Det överensstämmer med många av kraven som står i Uppenbarelseboken. Kanske är amoristisk önskan/vilja det enda kravet? Jag tror att det är viktigare än att försöka vara perfekt och följa alla bud. Jag tror, men vet inte, att amorism är den godaste kärleken. En person försökte avbryta mig och förkastade det jag sade (gult markerad text ovanför). Kanske förledde han några med att det är lätt att skilja på vilka märken/sigill det är fråga om, enkelt att känna igen dem, veta hur de ser ut, om de är äkta eller falska, ditsatta avsiktligt eller av tvång, lurendrejeri etc. Därför skrevs denna artikel, som ett försvar för mig och det jag tror är sanning. Somliga x-människor avbryter oartigt och skapar andra onödiga problem (x-människor utgörs av psykopater och halvpsykopater). För att hindra det har Amoristerna, kyrkan för amorism eget ledarskap och egen samtalsmetod som är viktig, unik och överlägsen över allt/mycket liknande. Där tillåts inte någon ”buffel” eller annan (förutom ordföranden) att avbryta. Jag menar att det blir bättre om så få som möjligt (helst ingen) avbryter.
Tyvärr är dåliga eller mindre bra samtal och dåligt ordförandeskap och dåligt ledarskap (icke-amorism) vanligt på många andra ställen, ”snarare regel än undantag”. I nämnda avseende är jag mycket besviken på andra grupper, föreningar, kyrkor m.m. Jag tror att Amoristerna är värdens bästa grupp/kyrka i denna och flera andra aspekter! Amoristerna behövs! Hoppas att amoristisk anda sprids! Viktigt att någon (helst många/alla) stöder amorism och Amoristerna och att dess viktiga undervisning och ledarskap! Flera borde kämpa (kärleksfullt) för dessa idéer som är amorism! Jag gillar inte dåliga ledare. Jag omges av sådant ständigt! Res er upp och säg ifrån! Det bör inte enbart vara oartiga DSC05835.JPG .JPG Bibel med Fredrik Vesterberg biskop Amoristerna symbol och svart skjorta 2 3 text och amorism(bufflar och x-människor) som protesterar. Är det någon som “ska” bråka så är det amorister. Amorism gillar inte bråk. Men tyvärr så kämpar och bråkar alla varelser, i synnerhet de som inte är amorister! Skapa bättre samtal, alltså samtal som är mera amoristiska!
Rapport den 14-12-02 om tidigare möten i icke-amoristiska sammanhang: Återigen tillät en dålig ordförande (det är mycket vanligt med dåliga ordföranden, oärliga ledare och oupplysta människor) att en man försökte att oartigt avbryta mig trots att jag hade ordet och kortfattat sade det bästa. (Den som avbryter är en medelmåtta, demagod, som gör långa inlägg i samtal, ofta med ämnen som inte har med temat att göra. Dessutom är han i många fall självmotsägande och citerar fel. Han ignorerar det viktigaste, 1. lagens viktigaste bud, 2. Jesu bud, 3. nämligen 1 Kor. 13:4. Vilka ger stöd för amorism. Han broderar ut i oviktigheter för att imponera på okunniga som tror sig lära något bra och inte genomskådar honom. Jag menar att han ägnar sig åt otillräckligt vittnesbörd. Jag tillåter honom at tala. Men han avbryter mig.) Han accepterar inte att jag nämner amorism som förklaring. Trots att amorism i många fall är utmärkt som referens och förklaring. Det allvarliga är 1. hans oartighet och 2. att ordföranden inte reagerar. Det är dåligt ordförandeskap! Det liknar andra möten i andra sammanhang, t.ex. mötet där en kvinna sade några goda ord, men i övrigt krävde att få tala/kackla (kackel betyder oviktigt prat eller repetitioner eller omformuleringar av något som redan sagts (av någon annan)) så att andra inte fick tala tillräckligt. Kvinnan försökte även lägga tabu på viktiga förklaringar om t.ex. amorism, kultur, psykologi, historia, ekonomi och utbildning m.m. Hon gjorde det genom att oartigt försöka avbryta mig. Varje gång jag upplever sådant så tänker/säger jag: länge leve amoristisk samtalsmetod och Amoristerna, kyrkan för amorism! Upplys de blinda som inte förstår vad de själva och deras kumpaner och motståndare håller på med. De är i träsket! De vill inte ens höra lösningar och goda ord, nämligen amorism. De tycker att egoistisk makt, prestige, ibland även skenhelighet och kamouflage i träsket är viktigare. Jag protesterar genom att kräva komplettering och utbildning med amorism och andrum för alla hos Amoristerna, kyrkan för amorism! De som inte önskar alla väl avslöjas på att de inte vill höra amoristiska trosbekännelsen. De vill nämligen inte i tankar och gärningar älska alla, inte ens i ord, alltså inte ens höra trosbekännelsen. De prioriterar egen makt framför sanning. Somliga av dem säger floskler eller vad som helst för att vinna makt och position i hackordningen (hackordning är bättre ord än hierarki i sådana fall). De är dessutom rädda för att de tror att andra är lika oärliga och kärlekslösa eller bristande i kärlek som de själva. De famlar eller är blinda för det godaste. De förstår inte eller vågar inte tro på det fullkomligt goda, alltså amorism, vilket är fullkomlig sanning och fullkomlig kärlek. De avslöjas på deras brist på goda tankar, ord och gärningar. Därför har amorism kommit med goda ord till rovdjuren, x-människorna och alla! För att hjälpa och förbättra samarbete och informera om mentala handikappet som x-varelser har, nämligen frånvaro av amoristisk önskan, amoristisk kärlek och amoristisk sanning. Börja med ord om det, alltså trosbekännelsen! Och stöd människor, ledare och organisationer med amoristisk anda, Amoristerna, kyrkan för amorism!
Animerig-om-amorism-och-trosbekännelse-141015-av-Fredrik-VesterbergTack till personer som stöder dessa idéer offentligt! Det är viktigt med offentligt stöd. Ty de flesta människor (och andra flock djur) attraheras av andras stöd. Alltså om två eller flera är vänner så följer andra med även om de inte blir bjudna. Så är det på de flesta ställen, de flesta nöjen, de flesta föredrag, även skräp sprids så. Dumskallar och flockdjur fungerar också så. Det mindre viktiga eller t.o.m. det dåliga sägs av bedragare vara gott. Nog om det. Slutsats: Det är bra att få med så många som möjligt för detta (amorism) eftersom jag tror att alla behöver mera av amoristisk kärlek! Man kan stöda detta genom att säga att jag/amorism har rätt. Annars kommer oartig (icke-amoristisk) stil att fortsätta att råda på många ställen. Man kan även arbeta aktivt eller t.o.m. strida för amorism. Problemet är att många är x-människor. De tycker att deras egen: egoism, gruppegoism, skenhelighet och hänsynslöshet är viktigare än amorism. Amorism har inte upphävt egoism och gruppegoism, men har bra alternativ för att bemöta sådant. Läs trosbekännelsen (och artikeln Profeten), se länkar! Bildspelet här är visar grunden i amorism.
Jag rekommenderar läsning av min artikel Profeten. Den handlar om människor, psykologi, ledare och om Uppenbarelseboken och Bibeln, länk: http://www.amorism.cc/2014/11/profeten.html.
__________________________
Ver.141123

Länkar till några andra artiklar på denna hemsida: Bättra bilderna!

Hjrta-kors-utropstecken-amorism_thumJag och Amoristerna behöver ditt stöd! Länk om ekonomi: Ekonomi

 • English article on amorism: Definition of amorism
 • English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 • Nästa amorist-möte: På amoristiska möten läses trosbekännelsen. Vi umgås. Ofta hålls även föredrag om filosofi och vetenskap. Flera viktiga, unika och nydanande föredrag om filosofi, samhällsfrågor och vetenskap: Nästa amoristmöte DSC01673-1-Krucifix-Jesus-amor-meus-[1]
 • Amorism är detta. Lång artikel som förklarar mycket. Amorism är en ny lära! Inte beroende av någon övernaturlig förklaring! Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda! Skiljer sig från andra: Definition
 • Vetenskap är beroende av omgivande politik och kultur! Otacksamhet, avund är ingen bra ersättning för gott samarbete och ärlighet! Tyvärr är det inte självklart! Därför behövs god kultur, god religion! Gränsdragningar är nödvändiga! Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning! Lär dig vad begreppet religion egentligen betyder av filosof Fredrik Vesterberg som ger struktur och ökad förståelse för språk och världen!: http://www.amorism.cc/2014/05/vetenskap-och-religion-kan-kombineras.html
 • Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas: Parti för amorismAnimering-28-amorism-text-om-politik[2]
 • Amoristerna bad offentligt i centrala Stockholm sju gånger inför valet år 2014. Hundratals åhörare: Bön för Sverige och mänskligheten och amorism
 • DSC07344.JPG-Apa-Schimpanser-strid.-[2]Varning, låt inte hänsynslösa människor ta över. Försök att älska alla, men man måste inte vara mesig. Amorism ger vägledning om gott uppförande. Läs om x-människor, en av mänsklighetens viktigaste utmaningar: X-människor (bilden är från mitt föredrag på ett studiebesök.) Enlish article: Strategy against Psychopathy: Strategy against psychopathy.
 • DSC09795-1-Fredrik-med-romersk-hjlm-Jag tror att Amoristerna är heligare och bättre än andra föreningar och samfund. Vi har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet, alltså sökande efter och gillande av sanning. Vi har mera yttrandefrihet på våra samtal och möten. Alla människor och åsikter är välkomna till Amoristerna! Vi är tydligast för kärlek, amoristisk kärlek, alltså inte enbart egoism och gruppegoism! Amorism kräver inget. Inte heller mesighet, se vår trosbekännelse! Egoister, gruppegoister och i synnerhet psykopater gillar ofta inte andras yttrandefrihet. Min metod för bästa ordförandeskap: http://www.amorism.cc/2013/08/om-samtal-och-yttrandefrihet-varfor-jag.html
 • Många människor föredrar spektakel framför sanning och amoristisk kärlek: http://www.amorism.cc/2014/02/manga-x-manniskor-uppslukas-av.html

 • Vänliga hälsningar till alla från Fredrik filosof, grundaren och ledaren (biskop) för amorism och Amoristerna, kyrkan för amorism!
  Denna artikel publicerades första gången den 14-11-25 kl. 17:51.

  Inga kommentarer:

  Skicka en kommentar

  Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
  Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.