Politik eller parti för amorism

Bättrad den 2024-05-27 kl. 00:12 inledning. Denna artikel publicerades första gången år 2014 på www.amorism.cc. 
Bild på Alfred NobelNu finns det politiska partiet AMORISTERNA; i den länken kan ni läsa partiprogrammet för det första partiet som uttryckligen vill främja amorism. Men andra partier kan gärna börja främja amorism.
Amorism är en kravlös vision. Nämligen den amoristiska visionen. Vi tror att det är viktigt och bra att bevara visionen. Amorism är alltså egentligen inte politik. Men utbildning, även amorism behöver stöd av människor och politik för att bli mera framgångsrik.

Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. Politiskt stöd till amorism är min privata idé. (Ingen måste hålla med om privata idéer.) Kontakta gärna Amoristerna om du vill att ditt företag, förening eller parti stöder amorism, amoristisk anda. 

Amorism är en självständig lära. Amorism får inte att ändras på grund av politiskt stöd. Amoristerna, kyrkan för amorism är ett självständigt samfund med en självständig och kravlös filosofi. Det står i kyrkans stadgar. Amorism kan alltså stödas av flera olika partier. Amorism är så viktigt att ett, flera eller alla partier bör stöda amorism.
Alla varelser idkar konflikter.
Amorism är opolitisk/kravlös
och unik lära eftersom den
önskar total lycka till alla, även
till motståndare och fiender.


Personligen önskar jag inte enbart nationellt parti/partier för amorism. Jag önskar även ny "världsordning". Förenta Nationerna borde förkunna amorism. Nu (hittills till år 2016) är det alltför många mindre goda visioner som dominerar, bevaras och sprids. Orsaken är okunnighet och oärlighet eller dumhet. Även illusioner dominerar och sprids. Därför föreslår jag att amorism blir ny världsordning. Amorism – ny grund för samhällen. Läs trosbekännelsen. Andra traditionella visioner är att alla behöver mat och utbildning. Jag önskar att flera människor förstår. Visioner för världen bör inte innehålla felaktigheter. Men människor och varelser får ha fel. Åtminstone för amorism (läran). Amorism är nämligen kravlös lära som betonar förlåtelse, yttrandefrihet, nåd och kärlek. Amorism verkar inte genom krav. Amorism verkar istället genom att utbilda med läran, som är en viktig enhet av viktiga begrepp. Läran är tydligt sammanfattad i trosbekännelsen och boken. Referens 1 och 2.

Amorism handlar om utbildning och vänskap. Amoristerna, kyrkan för amorism är minst lika “opolitisk” som t.ex. bibliotek, torg, offentliga platser och liknande. Dessutom har vi bättre yttrandefrihet än sådana ställen och de flesta andra ställen, samfund och föreningar. Men vi har ordningsregler så att man inte får störa våra föredrag, gudstjänster, samtal och andra schemalagda aktiviteter.

Jag menar att kunskap/
utbildning är självklart i varje samhälle; inget samhälle finns som inte har något gemensamt i kunskap/utbildning hos sina medlemmar. Utbildning om flera olika ämnen är viktigt. I varje samhälle satsas mycket på det. Det goda är inte alltid självklart. Jag menar att utbildning med amorism bör prioriteras minst lika mycket som utbildning om språk och matematik m.m. Dessutom räcker det att utbildningen tar mycket kortare tid än andra ämnen. Det tar nämligen endast två minuter att höra innebörden i amorism, alltså trosbekännelsen, som jag tror att hela mänskligheten bör höra. Det skulle gynna mänskligheten.


Politiskt parti för amorism behövs

Amorism bör bli en grundpelare för samhället och mänskligheten. Nuvarande grunder är inte tillräckligt bra. Amorism bör gynnas i samhället. Nuförtiden (år 2016) gynnas så kallade demokratiska föreningar, (trots att många föreningar tyvärr inte är tillräckligt demokratiska, utan istället snarare är antidemokratiska). Tyvärr så råder i många fall bristfällig demokrati eller låtsasdemokrati. Personligen är jag för demokrati, men anser att amoristiska idéerna är ännu viktigare än demokrati. Amorism bygger på önskan om kärlek, sanning och förlåtelse för total/fullkomlig lycka till alla. Amorism gillar vetenskap och yttrandefrihet i synnerhet om det används amoristiskt, se trosbekännelsen via länk nedan. Amorism är dessutom en kravlös idé, vilket är viktigt att betona, en idé som vill inspirera till frivilliga val i människors liv och gemenskap med andra människor och varelser. Amorism kommer att förbli kravlös även om politiskt parti bildas och lagstiftning om utbildning eller annat om amorism införs. På samma sätt som matematik, språk och vissa andra läror är kravlösa.

Ingen människa är helt fri. Ty alla blir inspirerade av varandra och annat. Men amorism bör också få möjlighet att inspirera flera människor. Men då måste vilja att inspirera finnas. Jag menar även att politik bör användas för det. Amorism är minst lika viktigt som annat som stöds av politik. Amorism sätter viktiga idéer i människors medvetande och på frivilligt sätt. Det skiljer amorism från mycket annat i människors liv och politik som handlar om krav. Jag ser inte att det finns något alternativ vision som är bättre än amorism. Inte ens visionen om demokrati är bättre. Jag menar även att alla människor är egoister och gruppegoister. Det bör kompletteras med amorism så att egoism inte blir alltför allenarådande.

Någon/några bör bilda ett parti. Gärna fle
ra partier bör ta amorism till sig och främja amorism. Eftersom amorism är en kravlös vision så skulle flera/alla partier kunna främja amorism. Det räcker inte för att samhället ska vara gott att partier stöder utbildning om matematik, språk och annat. Vill man att samhället ska fungera bättre så tror jag att amorism är minst lika viktigt som annat.


Ditt stöd behövs!

Med pengar kan man hyra möteslokal. Eller t.o.m. anställa personal, men det är mycket dyrare än att hyra möteslokal. Vi arbetar ideellt. Jag prioriterar arbetet med Amoristerna, kyrkan för amorism. Även det är en verksamhet som behöver pengar. Med mera pengar och samarbete skulle det ska växa och vi skulle kunna erbjuda flera av våra intressanta och viktiga aktiviteter. Jag arbetar ideellt, alltså utan egen ekonomisk vinning. Jag är inte rik, verksamheten har mycket lite pengar. Jag behöver ditt stöd för att driva och utveckla amorism. Se länk nedan om kontonummer och ekonomi.

Besläktade artiklar

Amorism är främst kravlös och viktig vision och viktig utbildning. 


A) Total lycka är möjlig
B) Amorism är inte samma som altruism och utlilitarism
B) Amorism är nytt hopp för mänskligheten
C) KravlösReferenser (Ver. 16-09-20)

1. Amoristernas trosbekännelse ger kort förklaring: Trosbekännelse
2. Boken Amorism innehåller trosbekännelse och tydliggörande (längre) förklaringar av över 100 viktiga ord som allmänheten använder dagligen. Alla avancerade ord i trosbekännelsen förklaras. T.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, rättfärdighet, ondska, orättfärdighet, synd m.fl. Boken har många unika och viktiga förklaringar. Boken förklara samband, likheter och skillnader mellan olika ord/begrepp. Läs mera om boken: Boken Amorism; via länken kan man även köpa boken. 
Utgåva 1 publicerades år 2016.

Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. (Ver. 161002)  

Symbol för amorism® och Amoristerna
 1. Stöd och ekonomi: Ekonomi. Amoristerna behöver ditt stöd. Amoristerna är (hittills) helt ideell verksamhet (ingen har lön; och vi arbetar effektivt). Därför kommer varje gåva helt till nytta.
 2. Nästa möte: Möten och information(Alla möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap.) 
 3. Boken Amorism: Boken Amorism. Amorism är en enhet av viktiga förklaringar av viktiga begrepp. Vissa förklaringar är unika och nya. Amorism är unik även i att likheterskillnader och eventuella samband mellan begreppen avslöjas och förklaras. Amorism ökar förståelsen och berikar språket. Felaktiga förklaringar avslöjas. Amorism är ett nytt paradigm (förklaring av ordet paradigm: Paradigm).
 4. Försvar för amorism, alltså apologetik. Artikeln är full av länkar till artiklar som visar (amoristiska) förklaringar av viktiga ord/begrepp. Artikeln anbefalles för dem som snabbt vill förstå det viktigaste om amorism: Apologetik 
 5. Amoristerna på internet. Artikeln visar de ställen på internet som är officiella. Amoristerna finns inte på andra ställen på www: Amoristerna finns endast här
 6. Amorism, idéer/nyheter jämförs med andra lärare och källor: Amorism educates. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat. Artikel visar behovet av amorism. Andra läror/lärare har (hittills) otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej andra idéer/läror, men amorism har viktiga kompletteringar och förbättringar. 
 7. English article on amorism: Definition of amorism
 8. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 9. Trosbekännelse sammanfattar amorism: Trosbekännelse. (Boken Amorism förklarar trosbekännelsen.)
 10. Lång artikel om amorism: Definition. Amorism är en ny lära. Publicerad år 2012. Inte beroende av övernaturliga förklaringar. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra
 11. Hitta bättre på hemsidan. Hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. Mobiltelefoner är enklare. Därför visas förenklat utseende och funktion. Men du kan förbättra visning och funktion ändå. Mobiltelefon kan fungera ganska bra: Läs på mobiltelefon
 12. Vetenskap är beroende av omgivande politik och kultur. Otacksamhet, avund är ingen bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppet religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 13. Kravlöshet. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av ledare i Amoristerna). Läran är endast kravlös utbildning: Amorism är nytt hopp för mänskligheten. En liknande artikel är Kravlös.
 14. Politik. Amorism är egentligen inte politik, men amorism behöver stöd av politik. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. Parti för amorism
 15. Gott och ont. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 16. Orättfärdighet: Orättfärdighet. Alla önskar egentligen inte amorism (total lycka till alla). Läs om orättfärdighet en av mänsklighetens viktigaste utmaningar. X-människor är ett annat ord för orättfärdiga människor: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 17. Yttrandefrihet: Yttrandefrihet. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, nämligen amoristisk kärlek, som är mera än egoism och gruppegoism. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 18. Spektakel. Många människor föredrar eller förleds av spektakel, egoism och gruppegoism. Sanning och amorism (total välvilja, rättfärdig kärlek): Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.