Referenser och Länkar till andra artiklar på Amoristernas hemsida

Denna artikel bättrades den 2020-01-14 kl. 09:56. Denna artikel publicerades första gången den 17-10-04 kl. 20:54 på WWW.AMORISM.CC.Jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism® och Amoristerna

Referenser och Länkar till artiklar. Här är länkar till de främsta artiklar som förklarar amorism på www.amorism.cc. (Ver. 200114)

 

 1. Gåvor, så stöder du Amoristerna. Ekonomi. Länk: Ekonomi. Amoristerna är (hittills) helt ideell verksamhet (ingen har lön; och vi arbetar effektivt). Därför kommer varje gåva helt till nytta.
 2. Trosbekännelsen (detta är ofta referens 1) sammanfattar amorism. Trosbekännelsen visar vad helhjärtade amorister tror. Man måste inte tro annat för att vara amorist. Samfundet Amoristerna, kyrkan för amorism har publicerat trosbekännelser sedan samfundets grundande år 2012. LänkTrosbekännelse.
 3. Nästa möte. Länk: Möten och information(Alla möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap.) 
 4. Boken Amorism (detta är ofta referens 2). Länk till artikel: Boken Amorism; i artikeln förklaras hur du kan köpa boken via internet. Utgåva 1 publicerades år 2016. Amorism är en unik enhet av viktiga förklaringar av viktiga ord. Vissa förklaringar är unika och nya. Amorism är unik även i att likheterskillnader och samband mellan många viktiga ord har utskänkts och beskrivits. Amorism ökar förståelsen och berikar språket. Boken avslöjar felaktiga förklaringar. Boken förklarar flera än 100 viktiga ord, t.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, sanning, rättfärdighet, vetenskap, yttrandefrihet, artighet, ondska, orättfärdighet, synd, vilja m.fl. på bättre, viktigare och ofta även på nya och unika sätt. Före att amorism grundades år 2012 har världen haft otillräckliga förklaringar av sådana ord. Främsta hindret för att du och världen utvecklas på bästa sätt är att många har felaktiga eller otillräckliga idéer/läror/filosofier. Många tror sig förstå tillräckligt, t.ex. kärlek. Men de har tyvärr ofta fel. Amorism förklarar hur totala välviljan och lyckan är möjlig. Amorism är tillräcklig grund för den bästa utvecklingen för dig och alla (så många som "möjligt"). Amorism är viktigare än de många otillräckliga förståelserna av många ord/begrepp som de flesta människor har. Ofta är amorism t.o.m. lättare att förstå och att förverkliga. Världen behöver amorism för att utvecklas bättre. De viktigaste orden i trosbekännelsen förklaras i boken. 
 5. Överblick över artiklar med förklaringar av många viktiga ord och begrepp i livet och i amorism. Här finns definitioner av de många nya (unika) definitionerna som amorism har skapat och förvaltar. Här finns länkar till de amoristiska definitionerna av tro, vetande, vetenskap, kärlek, rättfärdighet, religion, politik, Gud m.fl.. Alltså frukter av amoristisk filosofi. Länk: Apologetik.
 6. Grunden för amorism är amoristiska visionen. Länk: Amoristiska visionen.
 7. Illusioner. Många människor lever med illusionen att de förstår något tillräckligt utan att undersöka det. Många tror att det räcker att endast läsa/titta i en ordbok. Många förstår inte att språk kan utvecklas. Länk: Illusioner.
 8. Internet. Artikeln visar Amoristernas officiella sidor på internet. Amoristerna finns inte på andra ställen på www. Länk: Amoristerna finns endast här
 9. Amorism (total välvilja respektive total lycka) är realistiskt och mycket bra. Amorism är inte utopi. Två artiklar, länkar: 1. Total välvilja. 2. Total lycka.
 10. Amorism, idéer/nyheter jämförs med andra lärare och källor. Några nyheter som amorism har infört visas. Länk: Amorism educates. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat. Artikel visar behovet av amorism. Andra läror/lärare har (hittills) otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej andra idéer/läror, men amorism har viktiga kompletteringar och förbättringar. 
 11. English article on amorism. Link: Definition of amorism
 12. English article on the words love, amor and caritas. Link: Definition of Amor, love, caritas
 13. Lång artikel om amorism. Länk: Definition. Amorism är en ny lära. Publicerad år 2012. Inte beroende av övernaturliga förklaringar. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra
 14. Hitta bättre på hemsidan. Hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. Mobiltelefoner är enklare. Därför visas förenklat utseende och funktion. Men du kan förbättra visning och funktion ändå. Mobiltelefon kan fungera ganska bra. Länk: Läs på mobiltelefon
 15. Vetenskaplighet är beroende av omgivande faktorer som politik och kultur. Otacksamhet, avund och narcissism hotar gott samarbete, ärlighet och vetenskaplighet. Lär dig vad begreppen vetenskap respektive religion egentligen betyder. Länk: Vetenskap och religion
 16. Kravlöshet. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av ledare i Amoristerna). Läran är endast kravlös utbildning. Länk: Amorism är nytt hopp för mänskligheten. En liknande artikel är Kravlös.
 17. Politik. Amorism är egentligen inte politik, men amorism behöver stöd av politik. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. Länk: Parti för amorism
 18. Gott och ont. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar. Länk: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 19. Yttrandefrihet. Länk: Yttrandefrihet. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, nämligen amoristisk kärlek, som är mera än egoism och gruppegoism. Om gott ordförandeskap, det amoristiska. Länk: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 20. Spektakel. Många människor föredrar eller förleds av nöjen, musik, vänskap och spektakel, egoism och gruppegoism. Många föredrar sådant istället för sanning, vetenskaplighet, yttrandefrihet och amoristisk kärlek. Länk: Många människor "uppslukas" av spektakel.
 21. Demokrati utan amoristiska dygder är inte demokrati. Eller utan amoristiska dygder kan tyranni uppstå. Länk: Amoristcertifikat.
 22. Grundare och högste ledare för amorism och Amoristerna är jag Fredrik Vesterberg. Läs artikel om mig Länk: Fredrik Vesterberg.

Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!
Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.