Studiebesök på Karolinska. Föredrag om hormoner, diet och sömn

www.amorism.cc                                    Bättrad den 14-01-30 kl. 3:16 inledning.

Tack för de tre fina föredragen på Rolf Luft Centrum (Karolinska Universitetssjukhuset) den 14-01-29! Föredrag à 30 minuter om: testosteron; diet och vikt-kontroll, individuella behov av sådant; samt om sömnens betydelse för hunger, vikt och hälsa. Sist fick åhörarna ställa frågor i ca 15 minuter. Föredragen var gratis. Nivå för DSC00797.JPG Rol Luft Centrum på Karolinska Universitetssjukhuset (1) med amorismintresserad allmänhet, gymnasienivå eller däröver. Eventuellt kommer en rapport hit.

Att skriva kan ta tid . Redigering och förbättringar kan behövas. Därför kan artiklar utvecklas, bli bättre med tiden.

Jag föreslog följande i inbjudan till studiebesöket, att vi kunde tala om detta, men det blev inte av: Efter föredraget kan vi fika, ha kul och tala om vad du vill. F.ö. jag föreslår att vi talar om varför Amoristerna och amorism® grundats. Här finns inledning om det, se hela artikeln….

Därför tror jag att amorism® är bäst

Därför stöder jag amorism. (Du måste inte hålla med om denna artikel för att vara amorist. Detta ingår inte i amorism®. Det är mina privata idéer.):

DSC00761 Ånglok kosmologiska konstanten Eintstein med amorismFör det första så tror jag att amorism behövs, att det är en viktig filosofi och tro.

En annan anledning är att jag är rasande arg/ledsen, men självbehärskad (inte bitter) på många människors och ledares brist på: 1. välgångsönskan till alla, 2. kunskaper, och 3. respekt för yttrandefrihet.

Jag är även arg/ledsen (men inte deprimerad etc.) på mångas: 4. dumhet och avsaknad av ödmjukhet. 5. Flock-beteenden, överdriven politisk "korrekthet". Flock-beteenden och oärlighet kan “fördumma” människor och göra dem “okunniga”, många “vill” alltså inte förstå. 6. Skenhelighet. (Skenhelighet är att låtsas att man är bättre än vad man verkligen är.) 7.  lögner och lögnare. 8. Ignorans för viktigheter som är nödvändiga för att skapa god amoristisk tillvaro.

Anledningen till min irritation är att sådana mentala brister icke-amoristisk hänsynslöshet skadar mänskligheten oerhört mycket. Jag har ett alternativ för att avhjälpa sådana brister. Det är nämligen en kravlös vision som jag personligen tycker att alla bör undervisas om. Det är minst lika viktigt eller viktigare än matematik, naturkunskaper och högre språkstudier i skola, skolor, universitet, familjer, föreningar och på arbetsplatser. Amorism måste inte innebära pacifism eller mesighet.


Därför har jag grundat Amoristerna, kyrkan för amorism. Jag tror att amorism® är ett av mänsklighetens främsta hopp som bör medvetandegöras hos alla människor, via skolor, arbetsplatser och massmedia genom amoristiska trosbekännelsen. Amorism är kravlös och liberal, men jag tror att vi kan påverka mycket genom att amoristiska trosbekännelsen. Det är en ny filosofi och kyrka och grupp.


Jag arbetar därför med amorism och inte som ingenjör eller t.ex. lärare  eller skribent vilket jag skulle kunna göra om jag inte var rasande och protesterade mot oärlighet och skenhelighet hos ledare (och människor). Jag arbetar med något som är viktigare, nämligen propagerande av amorism. Människor behöver höra dessa ord. Jag undervisar om amorism. Jag vill inte säga vad jag hade gjort om jag inte hade tillåtits att propagera för amorism ......


Jag tror att amorism är världens bästa politik/religion. Men den är till skillnad från andra föreningar liberal. Amoristerna, kyrkan för amorism är så liberal att den inte ens har medlemsavgift. Vi har till  och med en trosbekännelse som försvarar yttrandefrihet.  Våra möten är friare är de flesta andra föreningars aktiviteter. Friare än andra grupper som t.ex. religioner, partier, föreningar och ateismer.
Det viktiga med amorism är att den påminner medlemmar/mänskligheten om viktiga = heliga ord.


Lär er av amorism så får ni lära er vad filosofi, religion, politik är.


Jag blir irriterad, ledsen, trött eller arg av att många människor främst verkar att okritiskt ha egoistiskt och oärligt maktbegär. Många vill inte alla väl. Eller de har DSC02588.JPG Amoristernas kyrkofader Fredrik Vesterberg vit skrud mitra predikstol kyrka (1) med amorism komprimeradblivit lurade att tro att alla önskar alla väl. De kommer med försvar som “jag/alla önskar alla väl”, “alla har lika värde”, jag är politiskt “korrekt”, “jag är modig, vågar säga och göra det som jag tror är bäst för alla”, “jag vågar t.o.m. kritisera allt”, “jag är inte självmotsägande”, “jag dömer ingen”, “jag diskriminerar inte”, “jag är bra”, “jag är fri”, “jag är oberoende”, “jag är självständig”, “jag är snäll”, “jag dömer inte”, “jag diskriminerar inte”. Jag är inte emot att man är stolt eller nöjd med goda egenskaper hos sig själv. Vissa av citaten kan vara giltiga, men andra är ofta eller alltid skenhelighet/lögner eller självbedrägeri eller överdrifter. Många vägrar att erkänna det. Dessutom förvrids betydelsen av somliga ord med tiden av skenheliga människor och makthavare.

Jag gillar yttrandefrihet och gillar inte jantelagen. Men när somliga människor talar så avslöjar de sig själva. De har ingen reflektion över sin egen oärlighet i ett större perspektiv än sin egen list. De vill alltså inte eller förstår inte att det vore bättre om man inte var så oärlig och egoistisk eller gruppegoistisk. De vill inte ens höra goda ord. De ord som skulle få “himmelriket” att växa ännu mera. De läser inte ens goda ord och god kultur och goda trosbekännelser till sina fiender så att de blir mindre stridbara och mera kärleksfulla och ärliga. De uppträder istället som dåliga exempel för sina fiender. De luras och försöker skada fiender och “fiender” istället för att skapa styrka, sanning, kärlek och godhet för alla och därigenom segra över fiender och inbillade “fiender”. De ignorerar kultur eller satsar på egoist-, gruppegoist- och skräpkulturer. De verkar inte inse sådant. De agerar som om de vore blinda, mentalt handikappade, även om somliga kan vara mycket intelligenta, välutbildade, skenheliga eller politiskt “korrekta” så har de en mentalt handikapp, nämligen avsaknad av välgångsönskan och amorism till alla. X-varelser har egentligen andra definitioner av godhet än amorism. Det är inte stor sannolikhet att de skulle hitta på amorism (av en slump). Se alla lögner eller mindre bra visioner som finns i politik, religioner och ateismer. Med goda ord och god kultur menar jag den amoristiska trosbekännelsen. Jag tror att det skulle bli lite bättre om alla levde med den. Hittills översvämmar x-varelser världen med skräpkultur eller alltför bristfälliga kulturer och beteenden.

Jag blir extra irriterad Kombination människor isbjörn Flores. Nr 2. Med amorismnär skenhelighet eller ohejdad egoism, gruppegoism är kombinerad med oartighet, okunnighet, insiktslöhet, utan självinsikt etc. Frustrerande! Jag tänker då lugnande, på djur. De kan också behöva lång tid för att lära sig eller förstå. De skäller, kacklar eller väsnas eller signalerar på annat sätt för att främja sin egoism och gruppegoism. Djur och alla ingår i amoristiska visionen, vi önskar dem väl även om de inte önskar oss väl. Och kom ihåg, jag riktar mig även till alla “idioter”, att välgångsönskan inte måste vara samma som att vara perfekt, gud eller stålmannen. Inte heller att vara politiskt “korrekt”. Inte heller att låtsas att alla har lika värde. Ser ni inte orättvisorna och skillnaderna som du och alla orsakar! S….. skenheliga typer, ni lurar varandra! Ni är med i amoristiska visionen! Men vad era visioner är ofta bristfälliga eller lögn eller så pass omöjliga att de skapar oerhörda besvikelser varje gång de avslöjas och man misslyckas att leva upp till dem. Kom med goda och sanna ord och visioner istället! Kom med amorism istället.

Vi amorister bevarar åtminstone en god vision, goda ord. Det är så som goda tankar, ord och gärningar skapas; det goda föder det goda. (Homo sapiens betyder den "visa människan", och syftar troligen på att det finns individer i vår art som har förmåga att vara något annat än djur (och jag tillägger  min teori "att några i vår art inte är x-varelser")). Många har dålig förståelse för ord.  Många kan inte ens bygga ihop en byggsats, möbler eller annat efter skriftlig eller bildlig instruktion. De kan inte förstå UDHR (FN:s mänskliga rättigheter) eller Bibel eller annat i politik. De verkar knappt förstå tillräckligt mycket i dagstidningar, och inte att genomskåda vissa lögner eller felaktigheter. Vissa felaktigheter kan de genomskåda/förkasta eller genomskådar/förkastar sådant som man inte kan/bör förkasta. Inkompetens, skenhelighet och förvirring råder. Somliga varelser blir t.o.m. arga när man avslöjar dem.

Många varelser är och har alltid varit offer för oärliga lärare. Amoristiska trosbekännelsen är lättare att förstå än mycket och den borde vara obligatorisk i undervisning. Det är min privata idé. Den är lättare att förstå än en dagstidning, men trosbekännelsens heliga ord kan ändå behöva förklaras och definieras, har jag märkt. Okunnighet verkar vara stor. Och många vill inte vara ärliga. De vill bara säga sådant som de tjänar på att säga, ungefär som att ge knark till knarkare, mörda med mördare, fjäska för mobbare etc. bara för att bli populära eller accepterade. Se hur mobbning och klassisk oärlighet fungerar så förstår ni. Sådant leder också till att missförstånd och okunnighet sprids. Yttrandefrihet behövs därför, men att vi amorister försvarar den. För andra, även tyranner och låtsas-liberaler försöker styra yttrandefriheten, men de vill inte ha äkta yttrandefrihet och inte yttrandefrihet i amoristisk anda. Det märks på massmedia, föreningar, liberaler och “liberaler” och tyranner. Yttrandefrihet är ett ämne för sig. För, övrigt, Amoristerna, kyrkan för amorism har grundat ett eget pris i yttrandefrihet.


På denna hemsida finns information som jag TAGIT MIG mycket tid för att författa, sammanfatta och förklara. Lär om x-varelser, avund, missunnsamhet, och andra synder. Obs., amorism har annan definition av rättfärdighet och synd än andra ideologier. Vår trosbekännelse är troligen minst lika viktig att undervisa om som att undervisa om mänskliga rättigheter. Stöd verksamheten. Det behövs pengar/resurser för att nå ut.

 

Ett annat inlägg till x-varelser. Alla, även x-varelser kan vara amorister

Hörde en person som sade “Jag har ‘amplifierat’ (=förstärkt) min girighet, högmod och avund.”

Det verkade som att han var stolt över det. Det är inte unikt.

Mitt svar var: Kanske gör du ett modigt erkännande.

Många eller alla djur amplifierar de tre egenskaper som du nämnde egenskaper genom att äta, knulla, andas och skita etc. Eftersom de amplifierar sådant på icke optimalt sätt, alltså eftersom de har alltför lite amorism, så gör de livet onödigt kort och tråkigt för varandra. Men ju flera som lyckas sprida godhet och god kultur som motverkar synderna desto bättre blir det för dig och alla andra. Jag tror att amorism® är bäst. Du kan fortsätta att vara som ett djur eller t.o.m. kriga av egoism som bakterier och andra x-varelser gör, även om jag inte tycker att det är det finaste. För övrigt, vi såg en utställning på Naturhistoriska riksmuseet som heter "Djuret människan". Intressant diskussion med Amoristerna efteråt. Du är välkommen till oss!

 

Länkar

1.  Vi behöver ditt stöd! : Gåvor och ekonomi

2.  Det viktigaste om amorism™ och Amoristerna. Definitioner, förklaringar, historia, trosbekännelse: Definition av amorism™ och Amoristerna . I följande artikel visas vår gyllene trosbekännelsen och lite mera information http://www.amorism.cc/2014/01/amoristisk-trosbekannelse.html

3.  Mina privata idéer för förbättring av livet och världen: Mina idéer för förbättring av världen . Man måste inte vara mesig för att vara amorist.

DSC00720-(1)-Dark-Matter-animation-by-Fredrik-Vesterberg-with-amorism-the-1401174.  Amoristiska samtal: Om samtal + yttrandefrihet. Varför jag tror att Amoristerna är bäst + heligast. Mina erfarenhete

5.  Aktiviteter utan amoristiskt tema. Vi tänker besöka Aquaria, Naturhistoriska riksmuseet m.fl. Klicka på länken så öppnas artikel: Nya övriga aktiviteter. Välkommen!

6.  Rapporter om genomförda amoristiska möten: Amoristiska möten 13-09-01–…. Rapport

7.  Amorism® önskar alla väl. Vilka är amorister? Definition: så är x-varelser och x-människor. Har 3/4 av mänskligheten detta mentala handikapp? Man måste inte vara politisk “korrekt” och låtsas att alla är lika: Definition- så är x-människor

8.  Kommentar om avund och svartsjuka och missunnsamhet. Många är inte ens medvetna om att de själva är avundsjuka eller överdrivet snåla/missunnsamma. Andra vill inte erkänna det: http://www.amorism.cc/2014/01/radsla-och-elakhet.html

9.  Rapport om Mänskliga rättigheterdagarna. Även om hur ordet diskriminering förvrängts och blivit politiskt “korrekt”, ett  exempel på s.k. nyspråk som George Orwell kanske hade kallat det: http://www.amorism.cc/2013/11/rapport-manskliga-rattighetsdagarna-pa.html

10.  Predikan hos Amoristerna om mörk materia eller (‘osynlig’ existens), du måste ej tro på sådant för att vara amorist: http://www.amorism.cc/2012/11/vanskap-gudstjanst-och-samtal-den-12-10.html

 

 


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik!

Grundare och ledare/biskop för Amoristerna, kyrkan för amorism. Jag kallar mig även profet och anser att jantelagen kan vara förödande. Jag propagerar inte jantelagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.