Naturhistoriska riksmuseet. Rapport

Bättrad den: 16-10-14. Denna artikel publicerades första gången år 2013 på WWW.AMORISM.CC.

Se vad amorism är: länkar nederst i artikeln

Denna artikel innehåller även inspiration till kommande möten.

Många av idéerna i artikeln beskrivs i boken Amorism. Men dess tema är inte biologi. Denna artikel handlar främst om biologi.

Kombination människor isbjörn Flores. Nr 2. Med amorismOm studiebesöket den 13-10-27 på Naturhistoriska riksmuseet. Vi såg utställningen Den mänskliga resan, om människans utveckling och utställningen Djuret människan. Intressant att se skapelsens fantastiska egenskaper! Öppna artikeln och läs mera info om besöket och förlag till ytterligare samtal.....

I vissa fall finns inte någon helt tydlig gräns mellan människor och andra apor. Människan räknas till släktet Homo som innehåller flera arter. Vår art kallas H. sapiens

Exempel på några av våra "släktingar" är: H. erectus, H. neanderthalensis, H. floresiensis (mörka kvinnan på bilden) och H. heidelbergensis. Det är omtvistat om vissa av dem endast är arter eller om de är underarter eller raser. Jag Fredrik tänkte berätta om underarter/raser i arten Homo, men gör det gärna nästa gång.

DSC09860.JPG-Naturhistoriska-riksmusAmorism™ tillhör mänsklighetens främsta försvarare av vetenskap, ty vi helgar dygder som yttrandefrihet, amorism (total välvilja), nåd och förlåtelse. Dessutom så gillar vi självinsikt och kärlek till alla. Vi dyrkar inte tabu och politisk “korrekthet”. Därför är det möjligt att du kan få en berikad erfarenhet av utställningen med Amoristerna. Amorism är inte beroende av andra grupper, och andra läror. Se länk nederst i artikeln. Den handlar om vetenskap, tro, vetande, kultur, religion och politik. 

Vi kan tala om mycket. Jag kan hålla föredrag om olika teman om ni vill. 

I nedanstående text används begreppet x-människor. En vän har myntat begreppet. Jag har vidareutvecklat begreppet och skrivit mycket om det. Men numera använder amorism hellre begreppet orättfärdig än begreppet x-människor. Ofta har begreppen samma innebörd.

Hjrta-kors-utropstecken-amorism_thumEtt av flera förslag var/är: finns x-människor? Finns skillnader och likheter mellan x-människor och människor? Vad skiljer människor från x-människor och andra organismer? Är det viktig skillnad? Fredrik berättar sin hypotes/tro om det, som man inte måste tro på för att vara amorist. Det ingår inte i amorismens lära.

DSC07344.JPG-Angels-till-Animering.-Med-amorismHur stor andel/antal av Homo sapiens är x-människor, 1/2? Kan många människor påverkas så att de blir bättre, utan att de blir skenheliga? Kan somliga botas? Är de flesta endast milda x-människor som botas lätt genom att påminnas om amoristiska visionen? Stämmer det att endast 1/2 av mänskligheten är riktiga människor som önskar alla väl och har viss ödmjukhet utan att vara mesiga eller stridbara? egoister/gruppegoister med hänsynslösa drag eller politiskt “korrekta” opportunister? Är psykopater endast en liten (men allvarlig) del (ca 2-4 %) av det totala problemet med x-människor? Om det är så, vilken är bästa hjälp för alla, även för x-människor? Bör man lösa det djuriskt, alltså på x-människors vis, utan amorism? Eller behövs amorism™?

Dessutom: Är det dumt/fel att Bibeln i 1 Mos 1:26 säger “Låt oss (Gud) skapa människor till vår avbild, till att vara oss lika”. Är du, Gud och alla nöjda med allt? Se 1 Mos 3…. Varför sade Jesus (Fredriks översättning): “Saliga äro de saktmodiga (ödmjuka), de skola besitta (äga) jorden.”?

DSC07234-VITA-KRSBRSBLOMMOR-MED-AMORDessutom: Om Homo sapiens är ett djur, varför skiljer man mellan människor och djur? Varför är det endast få organismer som bejakar och sprider amoristisk tro? Är det så att somliga har emottagit helig ande och blivit amorister och därigenom människor? Du får gärna komma med beröm, kritik och frågor. (Se Fredriks artikel: Mötet den 13-01-03. Dessutom- definition av begreppet x-människa)
 Referenser (Ver. 16-09-20)

1. Amoristernas trosbekännelse ger kort förklaring: Trosbekännelse
2. Boken Amorism innehåller trosbekännelse och tydliggörande (längre) förklaringar av över 100 viktiga ord som allmänheten använder dagligen. Alla avancerade ord i trosbekännelsen förklaras. T.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, rättfärdighet, ondska, orättfärdighet, synd m.fl. Boken har många unika och viktiga förklaringar. Boken förklara samband, likheter och skillnader mellan olika ord/begrepp. Läs mera om boken: Boken Amorism; via länken kan man även köpa boken. 
Utgåva 1 publicerades år 2016.

Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. (Ver. 161002)  

Symbol för amorism® och Amoristerna
 1. Stöd och ekonomi: Ekonomi. Amoristerna behöver ditt stöd. Amoristerna är (hittills) helt ideell verksamhet (ingen har lön; och vi arbetar effektivt). Därför kommer varje gåva helt till nytta.
 2. Nästa möte: Möten och information(Alla möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap.) 
 3. Boken Amorism: Boken Amorism. Amorism är en enhet av viktiga förklaringar av viktiga begrepp. Vissa förklaringar är unika och nya. Amorism är unik även i att likheterskillnader och eventuella samband mellan begreppen avslöjas och förklaras. Amorism ökar förståelsen och berikar språket. Felaktiga förklaringar avslöjas. Amorism är ett nytt paradigm (förklaring av ordet paradigm: Paradigm).
 4. Försvar för amorism, alltså apologetik. Artikeln är full av länkar till artiklar som visar (amoristiska) förklaringar av viktiga ord/begrepp. Artikeln anbefalles för dem som snabbt vill förstå det viktigaste om amorism: Apologetik 
 5. Amoristerna på internet. Artikeln visar de ställen på internet som är officiella. Amoristerna finns inte på andra ställen på www: Amoristerna finns endast här
 6. Amorism, idéer/nyheter jämförs med andra lärare och källor: Amorism educates. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat. Artikel visar behovet av amorism. Andra läror/lärare har (hittills) otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej andra idéer/läror, men amorism har viktiga kompletteringar och förbättringar. 
 7. English article on amorism: Definition of amorism
 8. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 9. Trosbekännelse sammanfattar amorism: Trosbekännelse. (Boken Amorism förklarar trosbekännelsen.)
 10. Lång artikel om amorism: Definition. Amorism är en ny lära. Publicerad år 2012. Inte beroende av övernaturliga förklaringar. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra
 11. Hitta bättre på hemsidan. Hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. Mobiltelefoner är enklare. Därför visas förenklat utseende och funktion. Men du kan förbättra visning och funktion ändå. Mobiltelefon kan fungera ganska bra: Läs på mobiltelefon
 12. Vetenskap är beroende av omgivande politik och kultur. Otacksamhet, avund är ingen bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppet religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 13. Kravlöshet. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av ledare i Amoristerna). Läran är endast kravlös utbildning: Amorism är nytt hopp för mänskligheten. En liknande artikel är Kravlös.
 14. Politik. Amorism är egentligen inte politik, men amorism behöver stöd av politik. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. Parti för amorism
 15. Gott och ont. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 16. Orättfärdighet: Orättfärdighet. Alla önskar egentligen inte amorism (total lycka till alla). Läs om orättfärdighet en av mänsklighetens viktigaste utmaningar. X-människor är ett annat ord för orättfärdiga människor: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 17. Yttrandefrihet: Yttrandefrihet. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, nämligen amoristisk kärlek, som är mera än egoism och gruppegoism. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 18. Spektakel. Många människor föredrar eller förleds av spektakel, egoism och gruppegoism. Sanning och amorism (total välvilja, rättfärdig kärlek): Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!


Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.