Religionshistoria 100 år. Stockholms universitet

www.amorism.cc                                           Bättrad den 13-11-10 kl. 14:01 text; 13-11-09 Stockholms högskola.

Artikeln avses att kompletteras.

Denna artikel har inte amorism som tema. För att se vad amorism är se länk nederst i artikeln

DSC00103.JPG Religionshistoria Stockholms Universitet. Med amorismDen 13-11-08 firades att  ämnet/institutionen(?) religionshistoria funnits vid “universitet” * i 100 år. Det skedde på Norra Latin. Nu heter institutionen Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.

Grattis och tack för evenemanget!

Dagens teman var 1. hur ämnet religionshistoria utvecklats här, kända personer. 2. schamanism. Världsreligioner (eller andra världsreligioner) nämndes inte, och om de nämndes så var det endast i DSC00069.JPG Institutionen för Religionshistoria 100 år på Norra latin. Med amorismförbigående. Det är ynkligt att Stockholms universitet (SU) inte har en institution som även presenterar religioner och världsreligioner på detta “offentliga” firande av verksamheten. Även egendomligt att ämnet teologi har separerats från institutionen. (Istället har mera avlägsna ämnen som SU-etnologi (min beteckning) och genusvetenskap integrerats. Men dem fick vi inte heller höra om.) Men hos Amoristerna är ni välkomna att tala om religioner, schamanism och annat i historia, nutid och framtid.

 

DSC00077.JPG Religionshistoria professor Peter Jackson. Med amorismJag hade i fika-pauserna, ungefär när andra undrade vad jag sysslar med, berättat att jag har grundat amorism, en ny filosofi/religion. Jag höll låg “profil” under hela mötet, bar inte ens något biskopsvapen/symbol på kläderna, nämnde inte min titel. Mötet var trevligt och verkade vara seriöst tills jag blev tystad av en kvinna (hon är inte på denna bild) som sade ungefär att jag inte “får göra reklam för amorism och Amoristerna, inte ens svara på frågor om det i pauserna”. Det är löjligt och läskigt förtryck och diskriminering. Kvinnan syns på en annan bild med hela auditoriet. Jag säger inte vem det är.)

DSC00058.JPG Religionshistoria professor Christer Hedin Religionshistoria (1). Med amorismJag hoppas att kvinnan inte är uttryck för lokalers/institutioners kultur där akademiker t.ex ger otydliga bilder av olika religioner t.ex. genom att överdriva likheter, ungefär som att “alla religioner har samma mål eller är likadana”, ungefär som att säga att “kommunism och marknadsekonomi är likadant”. Men sådana människor kan vara väldigt tydliga när de baktalar, förtalar, diskriminerar, förtrycker eller utstöter människor med andra åsikter. Eller när de egoistiskt tjänar på tydlighet. Och dessutom så kan sådana hävda att de tycker att alla har samma värde. (Obs, jag talar inte om någon på denna bild.)  F.ö. se artikeln om x-människor, länk nedan. När jag blev tystad kände jag att jag stod på de godas sida, de artigas sida, de heligas sida, sanningens sida och yttrandefrihetens sida. Och att somliga andra inte gjorde det. En viktig del av amorism är yttrandefrihet, åtminstone om när den är artig. Jag vill varna för oheliga ateister, oheliga religioner och för skenheliga. De kännetecknas av att de vill tysta yttrandefrihet till och med när man är artig som jag. (Amorism) och yttrandefrihet är viktigt för vetenskap. Och yttrandefrihet är viktigt för alla seriösa sammanhang. Finns inte god yttrandefrihet så är det inte seriöst. Vetenskap utan yttrandefrihet är inte vetenskap. Vetenskap som bedrivs där tabu finns är inte seriös. Det är pseudovetenskap. Jag tror att mänskligheten behöver amorism. Jag märker det när jag möter förtryckare. Stå på er kära mänsklighet, när ni artigt vill uttrycka åsikter! Amorismen stöder er! Amorism behövs i Sverige och i alla länder! Amorism är heligare än skenheliga och förtryckare!

Föredragen var ganska intressanta. De beskrev institutionens historia ganska bra. Jag missade 30 minuter av dagen som varade kl. 9 – 18.

DSC00067.JPG Religionshistoria Ulf Drobin. Med amorismStockholm är Sveriges huvudstad. Jag föreslog att Stockholms Universitet instiftar en institution för ämnet religion. Den borde heta Institutionen för Religion. Ty religion är inte begränsat till historia. Religion hör till nutid och framtid, inte enbart historia.

DSC00098.JPG Institutionen för Religionshistoria 100 år Norra latin inbjudna professorer Marjorie Mandelstam Balzer och Carlo Ginzburg och Jan N Bremmer.  Med amorismMot slutet av dagen vid den mycket korta frågestunden för “allmänheten” ställde jag en fråga till de tre gästande (engelskspråkiga) professorerna och en annan representant/ordförande. De satt längst fram och sammanfattade sina föredrag och var tillgängliga för frågor. Jag frågade dem om de kunde definiera/förklara ordet religion. Men jag och åhörarna fick inget bra svar. (Ni kan däremot se min definition av religion. Den finns i en annan artikel på denna hemsida.)

Jag frågade även om institutionen höll på med annat än schamanism. Men jag fick inget bra svar trots att tre av institutionens egna professorer närvarade. (En ursäktande omständighet är att de endast var åhörare, men de satt näst längst fram, närmast de tre gäst-professorerna). För övrigt, publiken ställde ytterst få frågor.

Trots att allt inte var tillräckligt bra (som sagt) så tackar jag för dagen. Det var ett, i övrigt, trevligt evenemang.

 

* Jag vill tillägga att egentligen hette det Stockholms högskola från grundandet år 1878 fram till år 1960. Det räknades endast som högskola fram till dess. Åtminstone saknades regeringens godkännande. (Kanske var det även så att enligt den tidens krav så saknades vissa fakulteter för att kallas universitet. Teologisk och medicinsk fakultet saknades/saknas). Först från år 1960 hette det Stockholms universitet, då det av någon anledning fick universitetsstatus. För övrigt så förstatligades det samtidigt med namnbytet etc. Tidigare finansierades det av en stiftelse finansierad av allmänheten och Stockholms stad.

 

Länkar

 

 

 

 

 

Vänliga hälsningar från Fredrik Amoristernas biskop. Amoristerna är en ny kyrka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.