Tolerans och acceptans. Amorism är bäst. Amorism är inte utopi eller illusion

Bättrad den 17-02-20. Denna artikel publicerades första gången den 16-11-19 kl. 12:27 på WWW.AMORISM.CC. 


Artikel publicerades den 16-11-19. Det är Förenta Nationernas (FN) 70-årsdag. Med anledning av det föreslås följande artikel om humanism och även om övertro på det: Humanism.

Inledning

Så gott som alla artiklar på www.amorism.cc är inspirerade av amorism. Denna artikel har amorism som huvudtema. 

Varje varelse är bäst på att vara sig själv (referens 1 och 2). Amorism betonar även att varje varelse har något gott i sig. Förhoppningsvis blir flera amorister. Ty då kan vi bäst hjälpa varandra att vara bäst. Amorism förklarar på unikt och viktigt sätt skillnader och likheter mellan olika begrepp. 

Jag tror att uppfinningar som eld, hjul, hygien och amoristisk förståelse för välvilja, kärlek, konflikt och förlåtelse är det som kan hjälpa dig och världen mest. Sådant förklaras i boken Amorism. Stöd arbetet för mera amorism och ännu bättre böcker!

Många människor som inte studerar självständigt och inte har tillräckligt hög intelligens och analytiskt tänkande blir intensivt hjärntvättade med alltför många illusioner och felaktigheter. Amorism är bästa sättet att minimera antalet skadliga illusioner för dig och världen.

Tolerans respektive acceptans

Bild på den viktiga
boken Amorism
Intolerans är att inte vara tolerant, att inte tåla något specifikt, att inte ha tolerans. Intolerans är vanligt och naturligt. Varje varelse är intolerant mot något (eller mycket). Många lever med illusionen eller t.o.m. ljuger och säger att somliga inte är intoleranta. Men sanningen är att många idkar intolerans orättfärdigt (och alltför mycket, eller i vissa fall alltför lite). Obs, amorism är kravlös. Amorism säger alltså inte att man måste vara tolerant eller intolerant mot något. Amorism förklarar även att orden acceptans och tolerans kan ha samma betydelse ibland. Men ibland har acceptans och tolerans olika betydelser. En av många paradoxer som amorism avslöjar är att ibland kan man ha acceptans för det som man inte har tolerans för. Man kan alltså ibland acceptera det som inte är gynnsamt för en själv eller andra. Obs. amorism betonar att välvilja, nämligen dygderna, främst total välvilja är bästa sättet att reglera acceptans. Dessutom kan amorism öka vår tolerans, alltså vår styrka, på bästa sätt. Ty välvilja och kärlek är att avsiktligt främja någons liv, lycka (och styrka).

Amorism förklarar även det viktiga ordet/begreppet tacksamhet på viktigt och unikt sätt. 
Tacksamhet är att belöna med handlingar (tankar, ord, gärningar och underlåtelser) för det som någon har gjort. Otacksamhet är motsatsen till tacksamhet. Otacksamhet är alltför vanligt. Otacksamhet är tecken på Otacksamhet är ett tecken på orättfärdighet. Tyvärr kan människor inte vara fullkomligt tacksamma för allt. Men mänskligheten borde vara mera tacksamma för rättfärdighet, alltså för amorism. Se länk nedan om rättfärdighet.


Länkar till artiklar som ger viktiga förklarar till några ord i artikeln (läs gärna alla artiklar på denna hemsida)


A) Rättfärdighet: Rättfärdighet

B) Amorism avslöjar för världen att altruism, utilitarism och kärlek är otydliga begrepp. Därför bör amorism betonas: Altruism och utilitarism.

C) Absurdistan: Den Skenheliga Sovjetrepubliken AbsurdistanReferenser (Ver. 170218)

1. Amoristernas trosbekännelse ger kort förklaring: Trosbekännelse.
2. Boken Amorism förklaringar fler än 100 viktiga ord. T.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, sanning, rättfärdighet, vetenskap, yttrandefrihet, artighet, ondska, orättfärdighet, synd m.fl.. Före amorism grundades år 2012 har världen haft otillräckliga förklaringar av sådana ord. 
Främsta hindret för din och världens bästa utveckling är att många har felaktiga eller otillräckliga idéer/läror, otillräcklig utbildning och alltför många illusioner. Många tror sig förstå tillräckligt, men det är alltför ofta fel. (Många tror t.ex. att amorism är omöjligt.) Men amorism förklarar hur amorism (välviljan och lyckan) är möjligt. Amorism är tillräcklig grund för den bästa utvecklingen för dig och alla (så många som "möjligt"). Amorism är inte svårare än många otillräckliga idéer. Ofta är amorism t.o.m. lättare att förstå och att förverkliga. Världen behöver amorism för att utvecklas tillräckligt och bättre. Amorism är en ny lära, ett nytt paradigm. Amorism bygger på att total välvilja och total lycka är möjligt. De viktigaste orden i trosbekännelsen förklaras i boken. Amorism (och andra goda och nya idéer) finns för att förbättra för dig och alla så mycket som möjligt. Läs mera om boken, länk: Boken Amorism. Där kan man även köpa boken. Utgåva 1 publicerades år 2016.

Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. (Ver. 170218)  

Symbol för amorism® och Amoristerna
 1. Stöd och ekonomi: Ekonomi. Amoristerna behöver ditt stöd. Amoristerna är (hittills) helt ideell verksamhet (ingen har lön; och vi arbetar effektivt). Därför kommer varje gåva helt till nytta.
 2. Nästa möte: Möten och information(Alla möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap.) 
 3. Boken Amorism: Boken Amorism. Amorism är en enhet av viktiga förklaringar av viktiga begrepp. Vissa förklaringar är unika och nya. Amorism är unik även i att likheterskillnader och eventuella samband mellan begreppen avslöjas och förklaras. Amorism ökar förståelsen och berikar språket. Felaktiga förklaringar avslöjas. Amorism är ett nytt paradigm (förklaring av ordet paradigm: Paradigm).
 4. Illusioner. Många människor lever med illusionen att de förstår något tillräckligt utan att undersöka det. Många tror att det räcker att endast läsa/titta i en ordbok. Många förstår inte att språk kan utvecklas: Illusioner.
 5. Försvar för amorism, alltså apologetik. Artikeln är full av länkar till artiklar som visar (amoristiska) förklaringar av viktiga ord/begrepp. Artikeln anbefalles för dem som snabbt vill förstå det viktigaste om amorism: Apologetik 
 6. Amoristerna på internet. Artikeln visar de ställen på internet som är officiella. Amoristerna finns inte på andra ställen på www: Amoristerna finns endast här
 7. Amorism (total välvilja respektive total lycka) är realistiskt och mycket bra. Amorism är inte utopi. Två artiklar: 1. Total välvilja. 2. Total lycka.
 8. Amorism, idéer/nyheter jämförs med andra lärare och källor: Amorism educates. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat. Artikel visar behovet av amorism. Andra läror/lärare har (hittills) otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej andra idéer/läror, men amorism har viktiga kompletteringar och förbättringar. 
 9. English article on amorism: Definition of amorism
 10. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 11. Trosbekännelse sammanfattar amorism: Trosbekännelse. (Boken Amorism förklarar trosbekännelsen.)
 12. Lång artikel om amorism: Definition. Amorism är en ny lära. Publicerad år 2012. Inte beroende av övernaturliga förklaringar. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra
 13. Hitta bättre på hemsidan. Hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. Mobiltelefoner är enklare. Därför visas förenklat utseende och funktion. Men du kan förbättra visning och funktion ändå. Mobiltelefon kan fungera ganska bra: Läs på mobiltelefon
 14. Vetenskap är beroende av omgivande faktorer som politik och kultur. Otacksamhet, avund och narcissism är inte bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppen vetenskap respektive religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 15. Kravlöshet. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av ledare i Amoristerna). Läran är endast kravlös utbildning: Amorism är nytt hopp för mänskligheten. En liknande artikel är Kravlös.
 16. Politik. Amorism är egentligen inte politik, men amorism behöver stöd av politik. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. Parti för amorism
 17. Gott och ont. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 18. Orättfärdighet: Orättfärdighet. Alla önskar egentligen inte amorism (total lycka till alla). Läs om orättfärdighet en av mänsklighetens viktigaste utmaningar. X-människor är ett annat ord för orättfärdiga människor: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 19. Yttrandefrihet: Yttrandefrihet. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, nämligen amoristisk kärlek, som är mera än egoism och gruppegoism. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 20. Spektakel. Många människor föredrar eller förleds av nöjen, musik, vänskap och spektakel, egoism och gruppegoism. Många föredrar det istället för sanning, vetenskaplighet, yttrandefrihet och amoristisk kärlek: Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir dina kommentarer bättre och du kan spara dem.