Dysfunctional judiciary

Improved the 2021-03-23 at13:59 text; at 11 CET image of example Karl Hedin. This article was published for the first time at 13:44 CET the 2021-02-25 on www.amorism.cc.

Dysfunctional judiciary. (Swedish: Dysfunktionellt rättsväsende.) This article shows my private faith. Amorists don't need to agree with me on this article.

jpg. dysfunctional justice
Here may examples of dysfunctions in judiciaries be published. We wait for the judiciary to 'complete' some processes which we may display here. The question is: does the judiciary do it's duty? Or what can one expect from the judiciary?

Here is a jot for the editor.

Denna insändare om fallet
Karl Hedin är bra exempel på
hur samhälle och rättsväsendet gör
fel och felaktiga prioriteringar.
Rättsväsendet sjabblar bort 
reella, viktiga och grova brott
(olaga hot, övergrepp i rättssak m.m.). 
De satsar alltför ofta resurser på
det som troligen inte är kriminellt
eller på det som är oviktigt eller
mindre viktigt. En otillräcklig eller
felaktig lösning förkunnas i slutet
av artikeln på bilden, nämligen
att 'mänskliga rättigheter och
värderingar får inte manövreras
bort'
. Jag korrigerar (eller kritiserar)
  det genom att säga: mänskliga
rättigheter är otydliga och kränks
(och måste) ständigt kränkas.
Det som behövs är istället:
bättre kultur (amorism),
alltså rättfärdighet hos flera
individer.
I den citerade meningen
ingår även ordet 'värderingar'. Där
skulle ordet kultur (amorism)
kunna passa in. Ty om god
kultur (amorism) finns kan 
kompetens främjas på sätt som är
kärleksfullt och bäst för alla
bästa sätt.

Many persons have experienced serious flaws in the judiciary. I believe that good culture is necessary for a good working society. I think that the amoristic virtues in each person are at least as important as laws. I do not think that all persons and all cultures are equally good. Amorism and I hallow freedom of expression as one of the relative virtues. Amorism (total benevolence) is the absolute virtue. I can out of my own experience and out of other examples conclude that a lot of resources may be wasted on bagatelles or trifles. How big is this waste? How effective or ineffective is the judiciary? How corrupt is the judiciary? Is the judiciary scared of criminals? Is the Police authority and the judiciary stupid?

Amoristic (totally benevolent) greetings from bishop Fredrik.


Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.