Snille, Smak och Amorism

Bättrad den 18-05-07 kl. 14:07. Denna artikel publicerades första gången den 2018-05-06 kl. 12:53 på www.amorism.cc.


Bild på symbol Akademiorden
Akademiordens logotyp
Akademiordens maxim är: 
Snille, Smak och Amorism.

Maxim betyder här: Sammanfattande beskrivning av
det som bör prägla
Akademiordens aktiviteter.

(Valspråk och tänkespråk är synonymer till maxim.)

Amorism® avser de amoristiska dygderna, varav total välvilja är främst (och ofta viktigare än de övriga dygderna). Två andra dygder är nåd och förlåtelse. Det innebär att Akademiorden gärna får vara bäst, men inte måste vara bäst. Det kan räcka att vara tillräckligt bra för att uppfylla en av Akademiordens främsta uppgifter som är att förvalta och vid behov utveckla amoristisk terminologi.


Maximens ord Snille och Smak är inspirerade av Svenska Akademiens (SA's) valspråk eller maxim: "Snille och Smak". Svenska Akademien har sedan år 1786 arbetat för att främja svenska språket. Akademiorden är inte beroende av SA. Snille betyder enligt mig (och troligen även SA's grundare): genialitet (t.ex. hos någon person), nämligen ovanligt hög intelligens och kunnighet; och/eller annan ovanligt god förmåga. Begreppet snillrik kan även betyda god funktionSmak betyder enligt mig (och troligen även SA's grundare): hög och god förmåga att skapa skönhet (och harmoni).Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du även läsa om boken och helst köpa den.

Länkar: Här förklaras amorism.


Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.