Yttrandefrihet

Bättrad den 2024-05-09 kl. 09:15 Inledning. Denna artikel publicerades första gången den 16-08-28 kl. 11:35 på WWW.AMORISM.CC.

Amoristernas pris i yttrandefrihet
Amorism® (läran) och samfundet Amoristerna, kyrkan för amorism grundades för att vi tror att mänskligheten behöver bättre utbildning om filosofi och viktiga begrepps betydelser. En annan anledning till grundandet är att det ofta fanns/finns alltför lite yttrandefrihet och inte tillräckligt bra yttrandefrihet. Med "inte tillräckligt bra yttrandefrihet" menar jag att alla som vill och kan inte får vara med. Definition: inte tillräckligt bra yttrandefrihet kan i viss fall även betyda oartig yttrandefrihet, vilket betyder olaga hot, förtal och lögner. Det var (och är) alltså alltför många tabun och alltför lite artighet, välvilja och vetenskaplighet i de de flesta av världens stater, även i Sverige, även om många stater har mindre och sämre yttrandefrihet än Sverige och somliga andra stater. I samfundet Amoristerna finns mera och bättre yttrandefrihet. Amorism förklarar att välvilja, helst amorism (total välvilja) är bästa sättet att upprätthålla yttrandefrihet. Andra amoristiska dygder som är viktiga för att upprätthålla och försvara yttrandefrihet är: nåd, förlåtelse, sanning, vetenskaplighet, artighet och styrka. Men amorism (total välvilja) är minst lika viktigt som övriga dygder. Boken förklarar att total yttrandefrihet inte finns i någon grupp, inte i något samhälle (referens 2)

Tema yttrandefrihet. Bild från föredrag
på Stockholms Stadsbibliotek den
16-09-27. Arrangör: Stockholms
universitet. Bilden visar fr. v.: journalist
Nils Funcke och professor Mårten Schultz.
De och allmänheten borde läsa boken
Amorism. Då skulle diskussionen om
yttrandefrihet bli bättre. När jag kom talade
de bland annat om att begränsa yttrande-
frihet. (Jag kom sent och missade mera än
hälften.) Även i detta föredrag talades
det alltför lite om amoristiska dygder.
Trots att flera av dessa dygder är grund
för god yttrandefrihet, god demokrati och
vetenskaplighet.
Mänsklighetens historia och egna erfarenheter visar att yttrandefrihet inte är självklart. Amorism finns för att främja yttrandefrihet. Men många gillar inte total yttrandefrihet (se boken om detta begrepp). Boken förklarar varför. Boken förklarar även att styrka inte är det enda som behövs för att försvara yttrandefrihet. Amorism (välvilja, helst total välvilja är minst lika viktigt. Även andra amoristisk dygder är viktiga. Amorism är bland det viktigaste man kan utbilda om för att främja yttrandefrihet. Se referenser och länkar genom att öppna denna artikel.


Begreppet total välvilja förklaras i länkar nedan. Läran förklarar att total välvilja är möjlig. Och att välvilja inte alltid måste innebära fred. Men amorism (total välvilja) är bästa sättet att slippa de flesta konflikter, om alla inblandade parter har sådan välvilja. Amorism (läran, välviljan, dygderna) är bland det viktigt som man kan utbilda om. Det görs i boken Amorism.


Bild på Yttrandefrihet
Boken Amorism förklarar vad
amoristisk välvilja är och många
andra dygder. Över hundra viktiga
ord förklaras i boken.
Amorism och boken Amorism behövs. Många experter och "experter" har otillräckliga definitioner av yttrandefrihet. Många experter och "experter" sitter i TV, skriver böcker, blir berömda etc. Men de glömmer de viktigaste faktorerna bakom yttrandefrihet, nämligen flera av de amoristiska dygderna, främst välvilja, kärlek, nåd, förlåtelse och styrka; se referens 1 och 2. Många nämner inte heller det amoristiska begreppet total yttrandefrihet. Och att yttrandefrihet är svårt att upprätthålla. Yttrandefrihet missbrukas mycket. Många säger sig stå för det. Men ingen verkar vilja ha total yttrandefrihet. Läs boken Amorism. Stöd amorism. Amorism är bästa grunden för främjande och bevarande av yttrandefrihet. Amorism är bästa grunden för främjande och bevarande av demokrati. F.ö. Sverige sägs ha världens äldsta lagstiftning om yttrandefrihet. Den fyller 250 år 2016. Men även i Sverige inskränks yttrandefrihet felaktigt, ofta alltför mycket. Att främja mera yttrandefrihet och god yttrandefrihet är en bidragande orsak till att Amoristerna, kyrkan för amorism finns.

Läs gärna om Amoristernas pris i yttrandefrihet, länk: Amoristernas pris i yttrandefrihet.


Referenser (Ver. 161212)

1. Amoristernas trosbekännelse ger kort förklaring: Trosbekännelse.
2. Boken Amorism förklaringar över 100 viktiga ord. T.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, rättfärdighet, vetenskap, yttrandefrihet, artighet, ondska, orättfärdighet, synd m.fl.. Före amorism grundades år 2012 har världen haft otillräckliga förklaringar av sådana ord. 
Främsta hindret för din och världens bästa utveckling är att många har felaktiga eller otillräckliga idéer/läror, otillräcklig utbildning och alltför många illusioner. Många tror sig förstå tillräckligt, men det är alltför ofta fel. (Många tror t.ex. att amorism är omöjligt.) Men amorism förklarar hur amorism (välviljan och lyckan) är möjligt. Amorism är tillräcklig grund för den bästa utvecklingen för dig och alla (så många som "möjligt"). Amorism är inte svårare än många otillräckliga idéer. Ofta är amorism t.o.m. lättare att förstå och att förverkliga. Världen behöver amorism för att utvecklas tillräckligt och bättre. Amorism är en ny lära, ett nytt paradigm. Amorism bygger på att total välvilja och total lycka är möjligt. De viktigaste orden i trosbekännelsen förklaras i boken. Amorism (och andra goda och nya idéer) finns för att förbättra för dig och alla så mycket som möjligt. Läs mera om boken, länk: Boken Amorism. Där kan man även köpa boken. Utgåva 1 publicerades år 2016.


Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och helst köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism.


Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.