Yttrandefrihet

Bättrad den 17-02-14. Denna artikel publicerades första gången den 16-08-28 kl. 11:35 på WWW.AMORISM.CC.

Amoristernas pris i yttrandefrihet
Amorism® (läran) och samfundet Amoristerna, kyrkan för amorism grundades för att vi tror att mänskligheten behöver bättre utbildning om filosofi och viktiga begrepps betydelser. En annan anledning till grundandet är att det ofta fanns/finns alltför lite yttrandefrihet och inte tillräckligt bra yttrandefrihet. Det var (och är) alltså alltför många tabun och alltför lite artighet, välvilja och vetenskaplighet. I samfundet Amoristerna finns mera och bättre yttrandefrihet. Amorism förklarar att välvilja, helst amorism (total välvilja) är bästa sättet att upprätthålla yttrandefrihet. Andra amoristiska dygder som är viktiga för att upprätthålla och försvara yttrandefrihet är: nåd, förlåtelse, sanning, vetenskaplighet, artighet och styrka. Men amorism (total välvilja) är minst lika viktigt som övriga dygder. Boken förklarar att total yttrandefrihet inte finns i någon grupp, inte i något samhälle (referens 2)

Tema yttrandefrihet. Bild från föredrag
på Stockholms Stadsbibliotek den
16-09-27. Arrangör: Stockholms
universitet. Bilden visar fr. v.: journalist
Nils Funcke och professor Mårten Schultz.
De och allmänheten borde läsa boken
Amorism. Då skulle diskussionen om
yttrandefrihet bli bättre. När jag kom talade
de bland annat om att begränsa yttrande-
frihet. (Jag kom sent och missade mera än
hälften.) Även i detta föredrag talades
det alltför lite om amoristiska dygder.
Trots att flera av dessa dygder är grund
för god yttrandefrihet, god demokrati och
vetenskaplighet.
Mänsklighetens historia och egna erfarenheter visar att yttrandefrihet inte är självklart. Amorism finns för att främja yttrandefrihet. Men många gillar inte total yttrandefrihet (se boken om detta begrepp). Boken förklarar varför. Boken förklarar även att styrka inte är det enda som behövs för att försvara yttrandefrihet. Amorism (välvilja, helst total välvilja är minst lika viktigt. Även andra amoristisk dygder är viktiga. Amorism är bland det viktigaste man kan utbilda om för att främja yttrandefrihet. Se referenser och länkar genom att öppna denna artikel.


Begreppet total välvilja förklaras i länkar nedan. Läran förklarar att total välvilja är möjlig. Och att välvilja inte alltid måste innebära fred. Men amorism (total välvilja) är bästa sättet att slippa de flesta konflikter, om alla inblandade parter har sådan välvilja. Amorism (läran, välviljan, dygderna) är bland det viktigt som man kan utbilda om. Det görs i boken Amorism.


Bild på Yttrandefrihet
Boken Amorism förklarar vad
amoristisk välvilja är och många
andra dygder. Över hundra viktiga
ord förklaras i boken.
Amorism och boken Amorism behövs. Många experter och "experter" har otillräckliga definitioner av yttrandefrihet. Många experter och "experter" sitter i TV, skriver böcker, blir berömda etc. Men de glömmer de viktigaste faktorerna bakom yttrandefrihet, nämligen flera av de amoristiska dygderna, främst välvilja, kärlek, nåd, förlåtelse och styrka; se referens 1 och 2. Många nämner inte heller det amoristiska begreppet total yttrandefrihet. Och att yttrandefrihet är svårt att upprätthålla. Yttrandefrihet missbrukas mycket. Många säger sig stå för det. Men ingen verkar vilja ha total yttrandefrihet. Läs boken Amorism. Stöd amorrism. Amorism är bästa grunden för främjande och bevarande av yttrandefrihet. Amorism är bästa grunden för främjande och bevarande av demokrati. F.ö. Sverige sägs ha världens äldsta lagstiftning om yttrandefrihet. Den fyller 250 år 2016. Men även i Sverige inskränks yttrandefrihet felaktigt, ofta alltför mycket. Att främja mera yttrandefrihet och god yttrandefrihet är en bidragande orsak till att Amoristerna, kyrkan för amorism finns.

Läs gärna om Amoristernas pris i yttrandefrihet, länk: Amoristernas pris i yttrandefrihet.


Referenser (Ver. 161212)

1. Amoristernas trosbekännelse ger kort förklaring: Trosbekännelse.
2. Boken Amorism förklaringar över 100 viktiga ord. T.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, rättfärdighet, vetenskap, yttrandefrihet, artighet, ondska, orättfärdighet, synd m.fl.. Före amorism grundades år 2012 har världen haft otillräckliga förklaringar av sådana ord. 
Främsta hindret för din och världens bästa utveckling är att många har felaktiga eller otillräckliga idéer/läror, otillräcklig utbildning och alltför många illusioner. Många tror sig förstå tillräckligt, men det är alltför ofta fel. (Många tror t.ex. att amorism är omöjligt.) Men amorism förklarar hur amorism (välviljan och lyckan) är möjligt. Amorism är tillräcklig grund för den bästa utvecklingen för dig och alla (så många som "möjligt"). Amorism är inte svårare än många otillräckliga idéer. Ofta är amorism t.o.m. lättare att förstå och att förverkliga. Världen behöver amorism för att utvecklas tillräckligt och bättre. Amorism är en ny lära, ett nytt paradigm. Amorism bygger på att total välvilja och total lycka är möjligt. De viktigaste orden i trosbekännelsen förklaras i boken. Amorism (och andra goda och nya idéer) finns för att förbättra för dig och alla så mycket som möjligt. Läs mera om boken, länk: Boken Amorism. Där kan man även köpa boken. Utgåva 1 publicerades år 2016.

Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. (Ver. 170203)  

Symbol för amorism® och Amoristerna
 1. Stöd och ekonomi: Ekonomi. Amoristerna behöver ditt stöd. Amoristerna är (hittills) helt ideell verksamhet (ingen har lön; och vi arbetar effektivt). Därför kommer varje gåva helt till nytta.
 2. Nästa möte: Möten och information(Alla möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap.) 
 3. Boken Amorism: Boken Amorism. Amorism är en enhet av viktiga förklaringar av viktiga begrepp. Vissa förklaringar är unika och nya. Amorism är unik även i att likheterskillnader och eventuella samband mellan begreppen avslöjas och förklaras. Amorism ökar förståelsen och berikar språket. Felaktiga förklaringar avslöjas. Amorism är ett nytt paradigm (förklaring av ordet paradigm: Paradigm).
 4. Försvar för amorism, alltså apologetik. Artikeln är full av länkar till artiklar som visar (amoristiska) förklaringar av viktiga ord/begrepp. Artikeln anbefalles för dem som snabbt vill förstå det viktigaste om amorism: Apologetik 
 5. Amoristerna på internet. Artikeln visar de ställen på internet som är officiella. Amoristerna finns inte på andra ställen på www: Amoristerna finns endast här
 6. Amorism (total välvilja respektive total lycka) är realistiskt och mycket bra. Amorism är inte utopi. Två artiklar: 1. Total välvilja. 2. Total lycka.
 7. Amorism, idéer/nyheter jämförs med andra lärare och källor: Amorism educates. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat. Artikel visar behovet av amorism. Andra läror/lärare har (hittills) otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej andra idéer/läror, men amorism har viktiga kompletteringar och förbättringar. 
 8. English article on amorism: Definition of amorism
 9. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 10. Trosbekännelse sammanfattar amorism: Trosbekännelse. (Boken Amorism förklarar trosbekännelsen.)
 11. Lång artikel om amorism: Definition. Amorism är en ny lära. Publicerad år 2012. Inte beroende av övernaturliga förklaringar. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra
 12. Hitta bättre på hemsidan. Hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. Mobiltelefoner är enklare. Därför visas förenklat utseende och funktion. Men du kan förbättra visning och funktion ändå. Mobiltelefon kan fungera ganska bra: Läs på mobiltelefon
 13. Vetenskap är beroende av omgivande faktorer som politik och kultur. Otacksamhet, avund och narcissism är inte bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppen vetenskap respektive religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 14. Kravlöshet. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av ledare i Amoristerna). Läran är endast kravlös utbildning: Amorism är nytt hopp för mänskligheten. En liknande artikel är Kravlös.
 15. Politik. Amorism är egentligen inte politik, men amorism behöver stöd av politik. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. Parti för amorism
 16. Gott och ont. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 17. Orättfärdighet: Orättfärdighet. Alla önskar egentligen inte amorism (total lycka till alla). Läs om orättfärdighet en av mänsklighetens viktigaste utmaningar. X-människor är ett annat ord för orättfärdiga människor: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 18. Yttrandefrihet: Yttrandefrihet. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, nämligen amoristisk kärlek, som är mera än egoism och gruppegoism. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 19. Spektakel. Många människor föredrar eller förleds av nöjen, musik, vänskap och spektakel, egoism och gruppegoism. Många föredrar det istället för sanning, vetenskaplighet, yttrandefrihet och amoristisk kärlek: Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs., du måste välja om du vill Publicera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym"; annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.