Benevolence

Improved the 2017-01-12; 2016-09-21 paradoxical combination. This article was published for the first time the 2016-09-20 at 14:50 on WWW.AMORISM.CC.


As far as we know Amorism® is the only philosophy or religion which has a creed that mentions the concepts love and benevolence. (The creed can be seen below via Referens1). Everything in this article is explained in the book Amorism (Referens2)

Amorism claims that benevolence is to support life and happiness; and to prevent (involuntary) suffering. We believe that mankind needs more education about benevolence and love. Amorism believes that mankind needs education on the idea that there are three important forms of: benevolence, love and goodness. Namely: 1. Egoism (the most primitive sort of benevolence); 2. group-egoism (a more advanced sort of benevolence); 3. Amorism (the most advanced sort of benevolence); amorism is perfect benevolence or total benevolence; amorism is the holy sort of benevolence; amorism is the essence in all righteousness. 

Symbol of Amorism and the Church
Amoristerna, kyrkan för amorism
Amorism says that egoism is (more or less of) benevolence to someone and (more or less of) ruthlessness to others. In short: egoism is a combination of benevolence and ruthlessness. Egoism is namely a special sort of ruthlessness. The combination may seem paradoxical. But it explains the uniqueness of egoism.

The word Amorism also means the ideology/paradigm of total benevolence. The ideology is undemanding. Therefore amorism is not politics. Or amorism is less political than any other ideology. The creed and the book also introduces the idea that benevolence is one of the most important drives in each person and creature. But benevolence is not a drive which is always obvious or easily discernible. Benevolence is namely a rather abstract drive or phenomenon. The Amorism ideas of benevolence are very important drives, which mankind ought to be educated about. Amorism claims that benevolence can be learnt, imitaded and trained. Imitated benevolence and realised benevolence are two Amorism concepts. Realised benevolence means a benevolent wish or will that is manifested.

Benevolence, at least amorism (total benevolence) is mostly more important than kindness and peace.

I wrote the
book Amorism
and this article

Support the writing of new books and translation of amorism and translation of the book Amorism. Link: Translation.


Some links to English articles

A) Total benevolence

B) English definition of Amorism
Hint. My private belief is: I don't have full confidence in persons who don't venerate the virtues of Amorism. The most important virtue is total benevolence. Amorists don't have to agree with my private belief.

Here below are the references and more links in Swedish.
____________________


Referenser (Ver. 16-09-20)

The book Amorism 1:st edition
1. Amoristernas trosbekännelse ger kort förklaring: Trosbekännelse
2. Boken Amorism innehåller trosbekännelse och tydliggörande (längre) förklaringar av över 100 viktiga ord som allmänheten använder dagligen. Alla avancerade ord i trosbekännelsen förklaras. T.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, rättfärdighet, ondska, orättfärdighet, synd m.fl. Boken har många unika och viktiga förklaringar. Boken förklara samband, likheter och skillnader mellan olika ord/begrepp. Läs mera om boken: Boken Amorism; via länken kan man även köpa boken. Utgåva 1 publicerades år 2016.

Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. (Ver. 160914)  

Symbol för amorism och Amoristerna
 1. Amoristerna behöver ditt stöd: Ekonomi. Amoristerna är 100 % ideell verksamhet, alltså ingen har lön; och vi arbetar effektivt. Därför kommer varje gåva helt till nytta. 
 2. Länkar till nästa möte. Somliga möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap: Möten och information
 3. Amorism, boken som förklarar amorism: Boken Amorism.
 4. Apologetik, alltså försvar för amorism. Varje länk i artikeln förklarar den amoristiska förklaringen av ett ord/begrepp. Artikeln rekommenderas för dem som snabbt vill hitta det viktigaste om amorism: Apologetik 
 5. Amoristerna finns endast här och på Google+. Amoristerna finns inte på andra ställen på internet: Amoristerna finns endast här
 6. Nyheter som amorism inför jämförs med andra lärare och källor. Artikel visar behovet av amorism, att andra källor har otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej dem, men amorism kompletterar och förbättrar. I många fall är det mycket viktiga kompletteringar: Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat: Amorism educates.
 7. English article on amorism: Definition of amorism
 8. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 9. Amorism är detta. Kort artikel om trosbekännelse som sammanfattar amorism: Trosbekännelse
 10. Lång artikel som förklarar mera om amorism. Amorism är en ny lära. Inte beroende av någon övernaturlig förklaring. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra: Definition
 11. Artiklarna och hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. På mobiltelefoner visas förenklat utseende och funktion, men du kan förbättra visning och funktion ändå: Se bra även på mobiltelefon: Se bra även på mobiltelefon
 12. Vetenskap är beroende av omgivande politik och kultur. Otacksamhet, avund är ingen bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppet religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 13. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. (Amorism är inte politik, men stöd behövs): Parti för amorism
 14. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar. Men även denna artikel: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 15. Försök att älska alla, men man måste inte vara mesig. Amorism ger vägledning om gott uppförande. Läs om orättfärdighet, en av mänsklighetens viktigaste utmaningar: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 16. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, amoristisk kärlek, alltså inte enbart egoism och gruppegoism. Amorism kräver inget. Inte heller mesighet, se vår trosbekännelse. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 17. Många människor föredrar spektakel framför sanning och total välvilja (kärlek): Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!


Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

1 kommentar:

 1. Pretty! This has been an incredibly wonderful article.

  Many thanks for providing this information.

  SvaraRadera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.