En rättfärdig möter oartighet och osanning eller t.o.m. lögner

Bättrad den 16-09-02 kl. 9:25. Denna artikel publicerades första gången den 16-08-31 kl. 10:25 på WWW.AMORISM.CC.

Nyckelord: §Styrka (mental och andlig). §Svaghet (otillräcklig kärleksdrift, ignorans och otillräcklig kunskap om godhet). §God kultur. §Mindre god kultur.

Jag sade tydligt till servitrisen: Jag önskar påtår på kaffet. Inte mera öl.
Artikeln skrevs för att: Jag tror att amorism är det viktigaste man kan utbilda om. Alla människor borde utbildas med amorism. Varje varelse dömer* och idkar konflikt*. Varje val* är en dom, även om många inte inser det. Amorism är ingen domstol. De flesta konflikter är onödiga. De flesta konflikter orsakas av orättfärdighet* och odygdighet*. (Referens 1 och 2.)

Min privata åsikt. (Man måste alltså inte instämma i detta för att vara amorist): Jag har inte fullt förtroende och respekt för varelser och domstolar som inte idkar alla amoristiska dygder, främst total välvilja.

Den 16-06-05 åt jag lunch med en klubb på krogen L. Jag beställde mat, en öl och kaffe. Jag betalade detta (kvitton). Servitrisen och jag är överens om det. Jag bad därefter om påtår. Servitrisen serverade istället öl nr. 2. Jag sade: "Jag vill ha påtår på kaffet. Jag beställde inte mera öl. Tag tillbaka ölen. Jag önskar påtår på kaffet." Servitrisen serverade påtår. Men servitrisen sade även: "Jag kan inte ta tillbaka ölen. Chefen är sträng. Jag får betala." Jag kände medlidande och tänkte: tragiskt. Jag sade: "Jag betalar inte öl 2. Tag tillbaka den." Hon klagade. Sade sig vara "fattig student från .... (utland)". Jag förklarade för servitrisen att jag vägrade att betala öl 2 eftersom jag inte beställt den. Men jag erbjöd henne en tröst, nämligen en helig bok som tröst. Hon tog emot den. Hon bekräftade återigen att jag inte behöver betala. Hon fick då den heliga boken. Därefter kom jag och servitrisen överens om att jag t.o.m. fick dricka ölen UTAN att betala den. Efter servitrisens löfte så dricker jag den. (Detta sade M den 30/8. Men M använde det som ett argument att servitrisens anklagelse mot honom var ogiltig. Och att det var jag som hade fel. Alltså traditionell ovetenskaplig stil att skylla ifrån sig UTAN att ens ha undersökt, utan att varit med mig och frågat servitrisen varför hon anklagade M.) 


Dag 2 den 16-06-06 är jag tillbaka på L. med andra vänner. Då kommer servitrisen till mig. Hon säger övertygat och upprepade gånger till mig: "Här är en nota på 130 kr för två obetalda öl från den 5/6. Det var mannen som satt i din grupp, snett mittemot dig. Signalement: ......". Jag betalde av artighet för att främja klubbens rykte. Jag har kvitto även på det. Tog sedan reda på att det var en person med signalement som M har. M anklagades tydligt av servitrisen. Jag menade att man bör utreda snarast möjligt, eller åtminstone vara artig och lojal. 


Varje varelse idkar konflikt. Varje varelse vill något.
Vissa är rättfärdiga. Det finns god kultur och
det finns mindre goda kulturer.
Dag 3 (den 16-06-07) hade jag fått kontakt med och informerat alla inblandade (förutom ordföranden som jag inte fått tag i. För övrigt var han inte anklagad av någon. Troligen inte delaktig).  Istället för att M var artig och lojal och deltar i utredning om han själv eller servitrisen (eller jag) har fel så är han som en orm istället för att vara lojal. Helst borde han ha kommit till platsen och talat med mig och servitrisen. Om han inte kunde det så kunde vi dela på notan. Eller han kunde ha kontaktat ordföranden om ärendet. Istället är han nonchalant och säger: "Det är ett så litet belopp. Vi tar det på nästa möte". Jag anade att det var ett oärligt, orättfärdigt löfte. Den 16-08-30 var han dessutom oförskämd. Jag bad honom då i telefon att höra av sig på vilket möte han kommer. Han uppträder alltså som en vanlig, orättfärdig människa. Äckligt, men vanligt. Det som gör mig besviken är att han bryter mot alla av följande amoristiska dygder: 1. vetenskaplighet (vill inte utreda), 2 artighet (vill inte vara lojal och dala notan, senare även oförskämdhet), 3. Bristfällig välvilja, 4. Att inte helga rättfärdig kultur, alltså att inte helga amorism, dygderna, främst total välvilja (referens 1 och 2). Det som är tragiskt och det som gör att mänskligheten inte har det bättre är att dessa fyra nämnda orsaker inte efterlevs, inte ens helga av tillräckligt många människor. Det som gör mig ledsen eller arg (men inte helt oförlåtande) är punkt 4. Nämligen att flera inte ens skenheligt helgar amorism. De sprider dålig anda*, dålig kultur. Dessutom, många förkastar frivilligt* amorism, som är den bästa kulturen. Sådant förkastande är synd*. 

Den 16-08-30 kontaktar jag återigen M. Jag säger att jag önskar att M betalar de 130 kr. (Den 16-08-30 sade jag 140 kr. Men det rätta är 130 kr). HAN har blivit anklagad av servitrisen. Inte jag. Jag är övertygad om att det är han och/eller servitrisen som har gjort fel. Om han inte betalar själv så anser jag att ordföranden i klubben ska ta upp ärendet och att alla deltagare bidrar. Jag blev bemött med oartig (nonchalans) och orättfärdig attityd från M. Han har inte samarbetat önskvärt och vänligt. Känns som att M har bristfällig empati och bristfällig välvilja, vilket tyvärr är mycket vanligt. M säger: "det är ett obetydligt belopp. Ärendet är en småsak." Men han har inte bidragit med en krona till betalningen. Den 30/8 var han dessutom oförskämd.

*Över hundra viktiga begrepp förklaras i boken Amorism, t.ex.; ande, artighet, dom, empati, frivillighet, förlåtelse, konflikt, kärleksdrift, lögn, orättfärdighet, rättfärdighet och synd förklaras i referens 1 och 2. Det är viktigt ty många (så gott som alla, utom amorism) lärare har otillräckliga förklaringar av ett eller flera av dessa begrepp.


Referenser (Ver. 16-08-30)

1. Amoristernas trosbekännelse ger kort förklaring: Trosbekännelse
2. Boken Amorism innehåller trosbekännelse och tydliggörande (längre) förklaringar av över 100 viktiga ord som allmänheten använder dagligen. Alla avancerade ord i trosbekännelsen förklaras. T.ex. kärlek, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, rättfärdighet, ondska, orättfärdighet, synd m.fl. Boken har många unika och viktiga förklaringar. Boken förklara samband, likheter och skillnader mellan olika ord/begrepp. Läs mera om boken: Boken Amorism; via länken kan man även köpa boken.

3. Följande artikel visar behovet av amorism, att andra källor har otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej dem, men amorism kompletterar och förbättrar. I många fall är det mycket viktiga kompletteringarAmorism educates.Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. (Ver. 160828)  

Symbol för amorism och Amoristerna
 1. Amoristerna behöver ditt stöd! Om du stöder så blir det flera och bättre: möten, artiklar och böcker: Ekonomi. Amoristerna är 100 % ideell verksamhet, alltså ingen har lön; och vi arbetar effektivt. Därför kommer varje gåva helt till nytta. 
 2. Länkar till nästa möte. På amoristiska möten läses trosbekännelsen. Vi umgås. (Somliga möten har inte amorism som huvud-tema.) Ofta hålls även föredrag om filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap: Möten och information
 3. Amorism, boken som förklarar amorism: Boken Amorism
 4. Världen behöver amorism. Här visas att andra böcker, lärare och läror behöver amorism. Nyheter med  amorism jämförs med andra lärare och källor. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat Amorism educates.
 5. English article on amorism: Definition of amorism
 6. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 7. Amorism är detta. Kort artikel om trosbekännelse som sammanfattar amorism: Trosbekännelse
 8. Lång artikel som förklarar mera om amorism. Amorism är en ny lära. Inte beroende av någon övernaturlig förklaring. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra: Definition
 9. Artiklarna och hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. På mobiltelefoner visas förenklat utseende och funktion, men du kan förbättra visning och funktion ändå: Se bra även på mobiltelefon: Se bra även på mobiltelefon
 10. Vetenskap är beroende av omgivande politik och kultur. Otacksamhet, avund är ingen bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppet religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 11. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. (Amorism är inte politik, men stöd behövs): Parti för amorism
 12. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar. Men även denna artikel: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 13. Försök att älska alla, men man måste inte vara mesig. Amorism ger vägledning om gott uppförande. Läs om orättfärdighet, en av mänsklighetens viktigaste utmaningar: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 14. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, amoristisk kärlek, alltså inte enbart egoism och gruppegoism. Amorism kräver inget. Inte heller mesighet, se vår trosbekännelse. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 15. Många människor föredrar spektakel framför sanning och total välvilja (kärlek): Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!


Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.