Forskardagarna på Stockholms Universitet

www.amorism.cc                 Bättrad den 15-10-08 kl.20:57 text + layout; kl. 18:54 bild + länk om astronaut; kl. 18:33 svensk först med mörk materia? Lundmark, Zwicky. Denna artikel publicerades första gången den 15-10-07 kl. 17:24.

 Artikeln avses att utvecklas 

Forskardagarna på Stockholms Universitet (SU) den 7 – 8/10 år 2015
Denna årliga tradition är gratis och öppen för allmänheten

Jag fick rätt: det borde heta osynlig materiaJag 
har även myntat begreppet osynlig existens
som troligen är ännu bättre, ty det innefattar 
även osynlig energi, se länk. (Men Jan trodde 
inte att begreppet kommer att ändras eftersom 
det gamla är etablerat.) Moderatorn höll med 
om att man kanske borde byta namn, se länk. 
Kul att jag och Amoristerna har bidragit med 
mina definitioner! Det var inte jag som tog 
upp begreppet på föredraget, men före, 
vilket länken visar.
Här rapporteras om fyra föredrag: 
1) Fysik + fiktion + litteratur
2a) Miljögifter i vatten.
2b) Miljögifter i mat och damm.
3) Bibeln är unik. Föredraget hölls av en språkvetare (s.k. lingvist) och dataingenjör. Han arbetar med språk och datorer.


Bra fika! + Därigenom återfick professorn sin 
telefon. + En student återfick sin halsduk.

Klicka på bilder så förstoras de.
Läs mera om föredragen ..... 
1. Professor i fysik (partikelfysik) Jan Conrad. 
2. Fredrik (jag). 3. Doktor (engelsk litteratur) 
Joakim Wrethed.
Föredrag 1): Hittills (år 2015) så vet forskare inte exakt vad "mörk materia" och "mörk energi" är. Men det (som jag kallar mörk existenstros utgöras av: 1) osynlig energi och 2) osynlig materia. Detta var troligen det föredrag som hade flest åhörare på Forskardagarna den 7 – 8 /10. Temat var: Hur teorier i fysik hanteras i litteratur och fiktion. Parallella världar, "entanglement" m.m. diskuterades, se bild. På föredraget behandlades teman med ämnena: matematik och fysik och litteraturvetenska, och kärlek. Bra samarbete mellan dessa akademiker! Intressant "tvärvetenskapligt" föredrag! (Som i amoristisk anda.) Extra kul att Joakim gillar filosofi och teologi! (Tvärvetenskaplig betyder något som berör flera ämnesområden.) (Föredraget ska sändas via SU:s hemsida "Play" från och med den 15-10-13, sade en arrangör, länk: http://www.su.se/play/).
  
Artikel om svensk
professor som uppfann
teorin om mörk materia.
Jag nämnde detta på fikat.
Bilden på böckerna visar det som Joakim hänvisade till. I denna länk kan ni läsa om när jag berättade för Amoristerna och på internet om mina begrepp osynlig existens och osynlig materia och osynlig energi: Möte med AlbaNova och mörk materia. (Se gärna artikeln om Jantelagen: Problemet med Jantelagen utreds grundligt.) En bild visar en artikel om den svenske professorn Knut Lundmark. Man har nyligen hittat en artikel som visar att han var först med idén om mörk materia (ca år 1930). Alltså före den världsberömde fysikern och astronomen professor Fritz Zwicky. Han har hittills sagts vara den som var först med teorin (ca år 1933).
_________________
F.ö. se gärna artikeln om grekisk Bibel, länk Eastern Orthodox Bible. På Stadsbiblioteket lästes min översättning av grekisk Bibel: Poesi, grekisk översättning
Jan är kollega med den svenske astronauten
Christer Fuglesang som också är professor i fysik.
Jag mötte honom på en astronaut-konferens på 
KTH nyligen, se länk: Månen.
I år händer mycket spännande i rymden och i vårt solsystem. Solen är mera aktiv år 2015. Därför syns nu magnifika polarsken (norrsken) nattetid i synnerhet i nordligaste delarna av jordklotet. Men år 2016 är solen troligen inte lika aktiv, säger somliga solforskare, se länk om astronomi: Stjärnorna visar universell betydelse.


Du är gjord av stjärnstoft!

Kul med mina begrepp osynlig existens (invisible existence), osynlig materia (invisible matter), osynlig energi (invisible energy)! Mina översättningar till engelska inom paranteser.
_________________

Föredrag 2a och 2b): Två forskare berättade om så kallade PBT-kemikalier [Persistenta (långvariga), Bioackumulativa (lagras i levande organismer), Toxiska (giftiga)]. 1a) Doktor Marko Filipovic föreläste om fluorerade kolväten. 1b) Doktor Leena Sahlström föreläste om bromerade kolväten; mödrars och spädbarns exponering för det. Vi fick höra om svårigheten att få tag i blodprover. 
Miljögifter är problem. Den främsta källan till miljögifter sades vara maten. Fisk är främsta källan. Även via huden och damm får man i sig viss (mindre) mängd gifter. Kranvatten (i Sverige) innehåller endast mindre mängder. Men Marko upptäckte ca år 2011 att vattnet i Tullinge var förorenat. Det kan alltså finnas kraftiga variationer beroende på vattnets källa. Men generellt så är kranvattnet bra i Sverige.

Mitt Tillägg: kolla om rökning, vin och alkohol.


Föredrag 3): Amorism är inte beroende av förklaringar om Bibeln och Gud! Bibeln är unik. Föredraget hölls av Robert Östlig. Han är språkvetare (s.k. lingvist) och dataingenjör. Han arbetar med språk och datorer på SU.  

Robert sade att Bibeln är unik eftersom det är den text som är översatt till flest språk. Det finns ca 7000 språk. De flesta saknar skrift. Han sade även att Google translate är bland de bästa maskin-översättnings-programmen. (Men det är i många fall inte tillräckligt bra.) På SU utvecklas ett datorprogram som heter Stagger. Det finns på länk: Institutionen för språk
     

Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. (Version 160703:2)  

Symbol för amorism och Amoristerna
 1. Länkar till nästa mötePå amoristiska möten läses trosbekännelsen. Vi umgås. (Somliga möten har inte amorism som huvud-tema.) Ofta hålls även föredrag om filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap: Möten och information.
 2. Amoristerna behöver ditt stöd! Ekonomi.
 3. Amorism, boken som förklarar amorism: Boken Amorism.
 4. Artiklarna och hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. På mobiltelefoner visas förenklat utseende och funktion, men du kan förbättra visning och funktion ändå: Se bra även på mobiltelefon: Se bra även på mobiltelefon.
 5. English article on amorism: Definition of amorism.
 6. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas.
 7. Amorism är detta. Kort artikel om trosbekännelse som sammanfattar amorism: Trosbekännelse. Lång artikel som förklarar mycket. Amorism är en ny lära. Inte beroende av någon övernaturlig förklaring. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra: Definition.
 8. Vetenskap är beroende av omgivande politik och kultur. Otacksamhet, avund är ingen bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppet religion egentligen betyder: Vetenskap och religion.
 9. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. (Amorism är inte politik, men stöd behövs): Parti för amorism.
 10. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar. Men även denna artikel: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 11. Försök att älska alla, men man måste inte vara mesig. Amorism ger vägledning om gott uppförande. Läs om orättfärdighet, en av mänsklighetens viktigaste utmaningar: X-människor. English article: Strategy against psychopathy.
 12. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, amoristisk kärlek, alltså inte enbart egoism och gruppegoism. Amorism kräver inget. Inte heller mesighet, se vår trosbekännelse. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 13. Många människor föredrar spektakel framför sanning och total välvilja (kärlek): Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.