Hot, osanning, "godhet" och "demokrati"

Bättrat den 16-09-09. Denna artikel publicerades första gången den 16-09-04 kl. 12:07 på www.amorism.cc.


Amorism är inte politik. 
Man måste inte rösta på 
något för att vara amorist. 
Man får rösta på vad man 
vill. Ty amorism är 
kravlös lära/religion. 
Amorism är bland det 
viktigaste man kan 
utbilda om. Bilden visar 
L. Ohly. Han har inget att 
göra med mötet och hän-
delsernaBilden visar ett 
citat av honom. Vänster-
partiet är ett socialistiskt 
parti (med kommunistiska, 
alltså extrem-socialistiska 
rötter).
Man måste inte hålla med om detta för att vara amorist. Ty det är privata idéer. Många av orden i denna artikel förklaras i boken Amorism, referens 2. Läs och lär av boken så förstår du världen bättre. Amorism tror sig kunna lära världen många viktiga kunskaper. Märk vårt ödmjuka uttalande: vi säger att vi tror, inte att vi vet.

Om bekanta och främlingar på en fest som inte har att göra med Amoristerna

Inledning: Välvilja, egoism, kärlek, gott, ont, vetenskaplighet, ödmjukhet och andra viktiga ord förklaras unikt och viktigt i boken Amorism. (T.om. begrepp som politik förklaras eftersom många inte förstår sådana.) Varning, många, även många akademiker, förstår inte sådana ord tillräckligt. Åtminstone utbildas det otillräckligt om sådant, (se länk till artikeln Amorism educates). Därför har amorism grundats och boken skrivits. Boken förklarar vissa ord även ur olika perspektiv. Boken avslöjar många illusioner. Alla varelser dömer. Men amorism är ingen domstol. Amorism utbildar. Amorism handlar främst om utbildning om välvilja, kärlek och andra amoristiska dygder. 

Huvudtemat för artikeln är upplevelser och tro om galenskap, berusning och troligen även om orättfärdighet. 
Sådant är tyvärr vanligt. De flesta konflikter är troligen onödiga och orsakas av sådant. Huvudtemat är alltså inte amorism.


Berättelsen. O
m festen på kvällen den 3  4/9 år 2016

Trevligt att möta alla (utom x) igår kväll! F.ö. den dominante herr x som satt vid θ verkade inledningsvis vara vänlig mot θ. (Men emellanåt tjafsade x onormalt dominant/aggressivt med andra.) De brännvinsglas minst 2-3 (stora) och några öl som x drack kanske bidrog till x's snedtändning som beskrivs nedan. Men alkoholen måste ej vara grundorsak. Han var inte så berusad att han är ansvarsfri. (F.ö., x sade sig arbeta på psykiatrisk avdelning på sjukhus. Person x skulle även kunna kallas B.)

Orsaker till snedtändningen kan även vara: 1. Naiv/oamoristisk tro om godhet. Det som x känner är gott; det "är" gott. Det som x känner är ont; det "är" ont. Samtal om svåra ämnen behövs inte. X inte bara tror; x "vet" vad som är de bästa lösningarna på världens problem. De som inte instämmer i x har fel. De ska hålla tyst. X förstår vad andra menar även när x är berusad. 2. Naiv/oamoristisk tro om egoism. 3. Naiv/oamoristisk tro om skillnad mellan välvilja och handlingar och ideologier. 4. Ofullkomlig/oamoristisk välvilja och/eller abnorm aggressivitet. Sådant kännetecknas av: hellre strid än vetenskaplighet och ödmjukhet. Vetenskaplighet är enligt amorism att åtminstone undersöka och helst även förstå vad något handlar om. Att inte göra något drastiskt (t.ex. att köra bil eller att allvarligt och olagligt hota) före det. Alla normala och mentalt friska människor har viss ödmjukhet. Alltför mycket alkohol gör att förnuft och empati försämras. Och att sanningen om den inre/primitiva personligheten inte hämmas; ödmjukhet hämmas. Jag tror att x befann sig i det tillståndet; (på latin kallas det in vino veritas). Jag m.fl. tror att x är en jämförelsevis aggressiv personlighet, "kolerisk", även om han ofta kan behärska sin aggressivitet. Många vill inte totalt väl till alla, även om de säger att de vill totalt väl till alla. Många förstår inte att önskan/vilja ofta är minst lika viktigt som handlingar. Många förstår inte att sådant kan vara svårt att avgöra, i synnerhet för berusade. Många tror felaktigt, nämligen att empati och tankeläsning är lätt. Boken utreder sådant ännu mera. Illusioner kan förvärras av alkohol eller droger. (Vid ännu större mängder alkohol domnar medvetandet ännu mera, slutligen helt.) 
(5. Troligen har x även oklar förståelse för vad politik är. Många dåliga källor om begreppets betydelse finns. Men amorism förklarar vad politik är. 
6. Troligen har x naiv och felaktig tro om åtminstone en, troligen två politiska ideologier. X får vara kommunist om han vill. Ty amorism är en opolitisk och tolerant religion som helgar yttrandefrihet, artighet och andra viktiga dygder. Jag talade inte politik med någon den kvällen, förutom att jag svarade kort på galningens fråga. Men om någon undrar varför jag inte är kommunist så får ni svaret här. Följande är min privata tro. Alltså måste ingen måste instämma i följande för att vara amorist: X borde tänka på att kommunism troligen är den ideologi som under 1900-talet har dödat flest av sina egna medborgare. Jag vill inte vara medborgare/boende i något kommunistiskt land. Kommunistiska system brukar vara stela/ineffektiva på att producera välgång/välfärd för medborgare. Jag vill inte ha världs-kommunism, alltså att hela världen blir kommunistisk. Ty då finns ingen stans att fly från kommunism. Därför vill jag istället ha mångfald av olika stater i världen.)

Kvällen avslutades när x några gånger hotade att döda θ. Bl.a. när θ försökte lämna så gick x efter och trängde θ mot en vägg. X var arg sedan θ svarat x att θ röstade på något annat än kommunism. θ talade f.ö. inte politik med någon. θ ville inte tala om politik. Men x försökte tvinga θ att tala om politik. Kritiken från x bestod främst av x's fantasier och fel/lögner om θ och amorism. X sade t.ex. att amorism är politik. θ sade att amorism inte är politik; bevis i boken Amorism och trosbekännelsen, referens 1 och 2. θ bemötte x och alla artigt under hela mötet. Amorism är total välvilja till alla, även till farliga och hotfulla som x. Men θ önskar att inte möta x. θ har andra sysslor som är viktigare för mänskligheten och alla.

θ har tror sig aldrig tidigare ha sett x. Kanske har x inte sett θ tidigare. De är alltså främlingar för varandra.

Sammanfattning


Det är galenskap att mordhota främlingar som man inte känner och som är artiga, vänliga och lugna. Det är även abnormt stora problem med aggressivitet och alkohol. Det är övermod och galenskap att tro att man själv förbättrar världen genom att mordhota främlingar som man knappt känner, i synnerhet när man själv är berusad. Berusning är ibland samma som galenskap. Somliga är galna även när de inte är berusade.


Vittnen (flera finns)

Det finns olika, ibland motstridiga
definitioner av gott/ont. Därför bör
man vara artig, ödmjuk och
helst nykter när man talar om sådant.
En annan person vid bordet var E. E varnade θ för att tala om politik. θ m.fl. märkte redan innan varningen att x var intolerant och stridbar. (Alla är mer eller mindre intoleranta, även om somliga inte inser det eller inte erkänner det.) Det allvarliga är: X var stridbar. X's strid var troligen även orättfärdig, hotfull, olämplig. X motiverade sin strid med delvis lögnaktiga eller okunniga och felaktiga argument. Men amorism är ingen domstol. 

X frågade om vad θ röstade på. θ teg inledningsvis. Men efter x's tjat svarade θ mycket kort, endast namnet på det som θ röstade på (x delvis fantiserade eller t.o.m. ljög om det). Sedan sade θ inget mera om politik. Men x fortsatte att tala om politik och hotade på olika sätt. X var lite ovanlig (inte nödvändigtvis dåligt). (Några sade att de märkte att han från början var lite knäpp.) Inga detaljer om det publiceras. θ borde inte ha svarat på hans fråga. Kvällens erfarenhet gör att flera tror att alla bör utbildas med Amorism, även bildbara galningar; i synnerhet om välvilja/amorism, artighet, ödmjukhet, vetenskaplighet, nåd och förlåtelse. Man bör dock inte acceptera mordhot. Frågan är hur de bör bemötas. Amorism och helhjärtade amorister önskar total lycka till alla, även till farliga och galningar. Amorism bevarar denna önskan även när det inte kan förverkligas.

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. Här förklaras amorism


Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!


Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.