Vegetarisk mat, etik och politik

WWW.AMORISM.CC             Denna artikel publicerades första gången på pingstdagen den 15-05-24 kl. 9:03.     Bättrad den 15-05-25 kl. kl. 18:03 förtydliganden; halvfabrikat. Artikeln kan komma att utvecklas.

Amorism är så gott som opolitiskt, mindre politisk än (alla?) andra läror och samfund som säger sig vara opolitiska. Man måste inte stöda denna artikel (privata idéer) för att vara amorist. Amorism är nämligen kravlös. Amorism är endast bevarande av det som vi amorister tror är viktig, god, lära och helig vision som kallas amorism. Amorism är sammanfattad i trosbekännelsen, se länkar i artikeln. De förklarar amorism. (Helhjärtade amorister är de som gillar amorism och förstår att människor bör utbildas med trosbekännelsen, alltså med den viktiga visionen kärlek, sanning och förlåtelse för fullkomlig lycka till alla etc.) (Bilden ovanför är från en Indisk festival i Stockholm. Hinduism har starka inslag av vegetariskt.)


Om vegetarisk mat ...

Etiska skäl för respektive mot vegetarisk

1) Etiska skäl för eller emot: hur påverkar det människors hälsa? Se not * nedan.
DSC08149.JPG Krishna helig ko flöjt bättrad med amorism2) Minskad djurhållning, alltså färre djur som fångas, avlas och/eller föds upp. Det leder till minskat lidande för dessa. Bild visar en indisk helig ko.
3) Övergång från kött-mat till vegetariskt leder till kraftigt minskat behov av produktion av djurföda. Ty djurhållning kräver stora resurser. Om vi istället äter vegetariskt så undviks att det vegetariska (djurföda) omvandlas till kött (människors mat) genom djurens ämnesomsättning. Det är nämligen ett ineffektivt steg. Den mängd energi och resurser som behövs för att producera en viss mängd näring (d.v.s. energi och näringsämnen) i vegetarisk mat är (50 – 70 %) mindre än den som behövs för att producera samma mängd näring i kött-mat. Mänsklighetens resursbehov minskar om djurhållningen minskas. Att producera föda och upprätthålla djurs liv kräver nämligen resurser: § gödsel och vattenproduktion, § arbete med djurhållning, § bränsle, § stallar (lokaler), § slaktkostnader, § belastning på miljö.

 

Politik

Vegetarisk mat borde vara prisvärt/billigt, resurseffektivt och hälsosamt. Forskning på hälsa och vegetariskt bör utövas och lyftas fram offentligt. Om nämnda fördelar gäller så bör politiska partier gynna vegetariskt. Problemet är att trots att vegetariskt borde vara billigare än kött så är det dyrare i Sverige och i många andra länder. Vegetariskt är ofta dyrare än icke vegetariskt på restauranger. Vegetariska halvfabrikat är ofta dyrare i livsmedelsaffärer. Ökat utbud av vegetariska halvfabrikat skulle gynna övergång från kött-mat till vegetariskt. Vegetariskt kan ta längre tid att tillaga. Men halvfabrikat tar inte längre tid att tillaga. Halvfabrikat kan innehålla näringsmässigt balanserat innehåll. Jag hoppas även att ett eller flera partier med undervisning om amorism bör finnas. Jag hoppas att det/de och andra partier även tar upp ämnet vegetariskt.
Jag tror att det är ekonomisk och kunskapsmässig utmaning. Alltför lite efterfrågan gör att vegetariska halvfabrikat och vegetariska rätter på restauranger ofta är dyra. Genom information (och lagstiftning) borde det gå att ändra på det. Jag tror främst på information. Lagstiftning skulle t.ex. kunna innebära att man i skolor lär ut om vegetariskt och ger elever möjlighet att se vegetariska alternativ till kött.
Flera massmedier än denna hemsida kan skriva artiklar. Ställningstagande i amoristiskt anda(!) bör tas av varje människa, inte enbart av politiker, producenter och massmedia. De som vill och orkar bör engagera sig i detta ämne. Jag tror även att man bör undervisa mänskligheten med amorism. Men amorism är kravlös. Amorism kräver alltså inte att man engagerar sig i något. Och amorism kräver förstås inte att man är vegetarian.
* Jag är inte vegetarian. Jag har inte tagit mig tillräckligt med tid och kraft för att sätta mig in i hur det är för hälsan. Men äter ofta vegetariskt om det serveras och om det är prisvärt. Jag märker att jag själv mår bättre av somligt vegetariskt än av kött. Men det är dyrt i Sverige eller tidskrävande att tillaga. Jag lagar inte egen mat så ofta nuförtiden.
Läs gärna även i Kemivärlden Kemisk tidskrift nr 3 år 2015 sidan 16, 17 och 28. 

Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. (Version 160703:2)  

Symbol för amorism och Amoristerna
 1. Länkar till nästa mötePå amoristiska möten läses trosbekännelsen. Vi umgås. (Somliga möten har inte amorism som huvud-tema.) Ofta hålls även föredrag om filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap: Möten och information.
 2. Amoristerna behöver ditt stöd! Ekonomi.
 3. Amorism, boken som förklarar amorism: Boken Amorism.
 4. Artiklarna och hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. På mobiltelefoner visas förenklat utseende och funktion, men du kan förbättra visning och funktion ändå: Se bra även på mobiltelefon: Se bra även på mobiltelefon.
 5. English article on amorism: Definition of amorism.
 6. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas.
 7. Amorism är detta. Kort artikel om trosbekännelse som sammanfattar amorism: Trosbekännelse. Lång artikel som förklarar mycket. Amorism är en ny lära. Inte beroende av någon övernaturlig förklaring. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra: Definition.
 8. Vetenskap är beroende av omgivande politik och kultur. Otacksamhet, avund är ingen bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppet religion egentligen betyder: Vetenskap och religion.
 9. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. (Amorism är inte politik, men stöd behövs): Parti för amorism.
 10. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar. Men även denna artikel: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 11. Försök att älska alla, men man måste inte vara mesig. Amorism ger vägledning om gott uppförande. Läs om orättfärdighet, en av mänsklighetens viktigaste utmaningar: X-människor. English article: Strategy against psychopathy.
 12. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, amoristisk kärlek, alltså inte enbart egoism och gruppegoism. Amorism kräver inget. Inte heller mesighet, se vår trosbekännelse. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 13. Många människor föredrar spektakel framför sanning och total välvilja (kärlek): Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)


 • Inga kommentarer:

  Skicka en kommentar

  Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
  Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.