Fattiga i anden. Rik ande

www.amorism.cc Artikel publicerades första gången den 15-03-31 kl. 00:18.     Bättrad den 15-04-14 kl. 8:29.
Att skriva goda artiklar kräver kunskap, tid och arbete. Stöd mig så blir det ännu bättre!
DSC08223.JPG-Sheep-goats-Apocalypse-Matteus-25-amorism.-Photo-and-animation-by-Fredrik-VesterbergMatteus 5:3 (Bibel 1917): Saliga äro de som äro fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till. (Bibel 1917)
Matteus 5:3 (Bibel 2000): Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. (Bildspelet här handlar om jorden och himmelriket (för dem som även tror på det).
Jag talar om Bibeln, Matteusevangeliet kapitel 5 – 7. Det avsnittet kallas för bergspredikan. Matteus 5, vers 3 – 12 kallas dessutom saligprisningarna. Däri beskrivs hur Jesus talar till allmänheten om rättfärdighet, synd och himmelriket. (Liknande avsnitt finns i Lukasevangeliet.).....

Bergspredikan är viktig i kristendom. Däri står förutom saligprisningarna även att Jesus skärper lagens krav. Och att man ska älska sina fiender. Fader-vår-bönen finns också i bergspredikan (Matt. 6:7 – 15). Bergspredikan innehåller mycket högt ställda mål. Kärlek måste inte innebär politisk “korrekthet” eller fred. Det finns även utrymme för förlåtelse. Amoristiska trosbekännelsen sammanfattar och förklarar! Läs den via länk i artikeln!

Inlägg om amorism och Amoristerna, kyrkan för amorism. Detta är inte artikelns huvudtema

Amorism har grundats för att många uppenbarligen har svårt att förstå texter t.ex. Bibeln. Därför har jag citerat och markerat, se nedan. I en annan församling och många andra sammanhang förutom hos Amoristerna är det tyvärr otillräcklig och dessutom dålig yttrandefrihet: somliga fåvitska pladdrare (mångordiga demagoger och x-människor) låts alltför ofta vara uppkäftiga och avbryta andra. Somliga mångordiga (pladdrare, fåvitska och farliga demagoger, lögnare och förvirrade personer) får ORÄTTVIST stort utrymme att tala. Ofta får jag och andra seriösa t.o.m. tala mindre(!) än dem. Alltför många ledare bryr sig inte om sådant (eftersom de själva är x eller okunniga om problemet med x). Alltför många ledare är inte tillräckligt kompetenta. X gillar i vissa fall inte andras yttrandefrihet, även om den är artig. Många föreningar, massmedia, partier och församlingar är så och har därför inte sanningens ande! För att avhjälpa sådant har amorism® grundats och dessutom Amoristerna, kyrkan för amorism! Se länk nedan om amoristisk samtalsmetod! Mänskligheten har stort behov av amorism, alltså välvilja, artighet, yttrandefrihet och andra färdigheter!, åtminstone om man vill förvalta och främja liv och lycka för alla.

Bergspredikan och saligprisningarna

Kortare-sammanfattad-animering-om-amorism-av-Fredrik-Vesterberg-141101--5Jag tror att uttrycket “fattiga i anden” åsyftar dem som har enkel, okomplicerad tro utan tillkrånglade ”finesser”, avancerade ceremonier, avancerade teorier. Tyvärr använder somliga människor och ideologier sådant som bländverk för att manipulera; det kan få effekten att det viktigaste mer eller mindre åsidosätts. (Fattig kan även översättas med tiggare.) Många kan ha “rik” ande/andlighet, “partiprogram”, avancerade ceremonier, avancerade teorier, eller tillkrånglade krav om gärningar, och åsidosätter eller glömmer det viktigaste, nämligen undervisning om kärleken, den amoristiska kärleken! Amorism och troligen även Jesus vill åtminstone att amoristiskt välvilliga ska bli belönade/rika: bli “tröstade, mättade, ärva landet, lön bli stor i himmelen”, se citat nedan! Så det är något annat än “fattigdom” vi önskar. Gärningar och krav kan vara viktiga. Men kärlek, närmare bestämt amoristisk kärlek är minst lika viktigt som gärningar, krav och läror. Kärlek är nämligen avsikt/mål till varför man gör gärningar. Amoristiska kärlek/motiv/mål, är minst lika viktig som vilka gärningar man gör. Jag och Jesus omtalar, efterfrågar och rekommenderar kärlek! Vi menar att det heligaste och den heligaste kärleken är det som jag kallar amoristisk kärlek, alltså den kärlek som innebär önskan om fullkomlig lycka till alla. Det är heligare än egoistisk och grupp-egoistisk kärlek. Jesus berömmer dem som har enkel tro på kärlek, det som jag kallar amorism (amoristisk kärlek). Bildspelet ovanför sammanfattar amorism.

Citat: saligprisningarna i Matteus 5:3 – 12 i Bibel 1917

3”Saliga äro de som äro fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till.
4Saliga äro de som sörja, ty de skola bliva tröstade.
5Saliga äro de saktmodiga*, ty de skola besitta jorden. *[F. Vesterbergs förklaring av saktmodiga/ödmjuka: I grekiska biblar står πρᾳεῖς. Men jag tänker snarare på πραΰτης d.v.s. amoristisk rättfärdiga = artiga, ödmjuka mot Gud/”amorism”, möjligen även handlingskraftiga, t.o.m. stridbara; se amorism om rättfärdighet. Det passar bättre ihop med annat i bergspredikan.]
6Saliga äro de som hungra och törsta efter rättfärdighet, ty de skola bliva mättade.
7Saliga äro de barmhärtiga, ty dem skall vederfaras barmhärtighet.
8Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud.
9Saliga äro de fridsamma, ty de skola kallas Guds barn.
10Saliga äro de som lida förföljelse för rättfärdighets skull, ty dem hör himmelriket till. 11Ja, saliga ären I, när människorna för min skull smäda och förfölja eder och sanningslöst säga allt ont mot eder. 12Glädjens och fröjden eder, ty eder lön är stor i himmelen. Så förföljde man ju ock profeterna, som voro före eder.Jag tror att Jesus och Gud är helhjärtade amorister!

Animerig-om-amorism-och-trosbekännelse-141015-av-Fredrik-Vesterberg
Amoristisk tro hör till det goda (himmelriket). Amoristisk tro gör att man får vara i himmelriket, eller att man får ha (någon) makt i himmelriket. Det är amoristisk tro som bevarar de godaste sammanhangen. Om fel tro, fel kulturer, fel andlighet och fel personer får makt så blir det goda (himlen) ett helvete, något som inte är ett himmelrike. Amorism hindrar det. Jag tror att amoristisk kärlek är himmelrikets viktigaste kännetecken. Amorism är en enkel tro om fullkomlig lycka till alla genom tro på kärlek, sanning och förlåtelse etc. Amorism innebär inte att vara perfekt, fullkomlig i alla avseenden. Men amorism bevarar visionen om fullkomlighet. Läs amoristiska trosbekännelsen via länk nederst i artikeln! Man måste inte göra något för att vara amorist. Jag tror att amorism och helhjärtade amorister hör till himmelriket! Jag tror inte att det räcker att bara tro på Jesus och Gud eller säga sig vara frälst genom tro på Jesus, Gud och Bibeln! Bibeln är nämligen inte helt lätt att tolka, vilket jag märkte när vi talade om begreppet fattiga i anden. T.ex. ingen annan än jag kunde ge trovärdig förklaring av begreppet “saliga äro de fattiga i anden”. Jag har även hört många andra kristna, präster och biskopar säga sådant som jag inte alls tror, sådant som inte är trovärdigt. Åtminstone kan man säga att det finns olika tolkningar av kristendom, andlighet, religion och annat. Jag tror att yttrandefrihet är mycket viktigt och att civiliserat kunna tala om sådana ämnen. Det är en av orsakerna till att amorism och Amoristerna, kyrkan för amorism har grundats. Jag tror inte att det är rätt att tro vad som helst om Jesus, Gud och annat. Förövrigt, jag tror att amoristisk kärlek, sanning och förlåtelse är minst lika viktigt som tro om Jesus, Gud och Bibeln! Amorism är inte beroende av förklaringar om Bibeln, Gud, Jesus och himmelrike etc. Bildspelet ovanför förklarar amorism.
Animering-med-tiger-djungel-och-Fredrik-med-svärd-och-amorism-av-Fredrik-Vesterberg-141024Grunden i amorism är alltså en enkel tro och enkel vision. Man kan även ha mera avancerad eller “rik” tro än amorism. Men om man inte har amoristisk tro som grund så hör man inte till himmelriket, eller man får inte bestämma i himmelriket om man saknar amoristisk tro och kärlek! Man kan alltså även vara rik i anden i andra avseenden. Men Jesus kritiserar dem som manipulerar andra och lurar andra i andlighet, politik och kultur. Läs gärna artiklarna om människor och x-människor, se länkarna nedan. Bildspelet ovanför förklarar att det finns olika personligheter och varelser.
DSC05835.JPG .JPG Bibel med Fredrik Vesterberg biskop Amoristerna symbol och svart skjorta 2 3 text och amorismJag berättade denna teori den 15-03-30 på ett Bibelsamtal i en annan församling. Där finns en pladdrare som får orättvist stort utrymme av dåliga ordföranden. Man kan inte tala seriöst där som i denna artikel. Jag har inte hört nämnda teori från någon annan. Jag tror att mänskligheten och kyrkorna borde känna till denna teori! (Jag är kanske den förste att yttra och formulera teorin?)
Jag känner även stort behov av Amoristerna, kyrkan för amorism! Ty YTTRANDEFRIHET (i synnerhet artig) bör finnas för alla, i synnerhet för dem som håller sig till samtalets tema! Det bör inte vara tillåtet i samtal att somliga deltagare avbryter andra deltagare! Det borde vara ordförandens uppgift att hålla efter dem som avbryter andra. Därför har Amoristerna, kyrkan för amorism en egen samtalsmetod, se länk. Där är det ordning och det finns YTTRANDEFRIHET för alla (i synnerhet för dem som håller sig till temat)! Se bild ovanför.


 

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. Här förklaras amorism (Ver. 170526)  

Symbol för amorism® och Amoristerna
 1. Gåvor, så stöder du oss, ekonomi: Ekonomi. Amoristerna behöver ditt stöd. Amoristerna är (hittills) helt ideell verksamhet (ingen har lön; och vi arbetar effektivt). Därför kommer varje gåva helt till nytta.
 2. Nästa möte: Möten och information(Alla möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap.) 
 3. Boken Amorism: Boken Amorism. Amorism är en enhet av viktiga förklaringar av viktiga ord. Vissa förklaringar är unika och nya. Amorism är unik även i att likheterskillnader och samband mellan många viktiga ord visas. Amorism ökar förståelsen och berikar språket. Boken avslöjar felaktiga förklaringar. Boken förklarar flera än 100 viktiga ord, t.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, sanning, rättfärdighet, vetenskap, yttrandefrihet, artighet, ondska, orättfärdighet, synd, vilja m.fl. på bättre, viktigare och ofta även på nya och unika sätt. Före att amorism grundades år 2012 har världen haft otillräckliga förklaringar av sådana ord. Främsta hindret för att du och världen utvecklas på bästa sätt är att många har felaktiga eller otillräckliga idéer/läror/filosofierMånga tror sig förstå tillräckligt, t.ex. kärlek. Men de har tyvärr ofta fel. Amorism förklarar hur amorism (välviljan och lyckan) är möjlig. Amorism är tillräcklig grund för den bästa utvecklingen för dig och alla (så många som "möjligt"). Amorism är viktigare än de många otillräckliga förståelserna av många ord/begrepp som de flesta människor har. Ofta är amorism t.o.m. lättare att förstå och att förverkliga. Världen behöver amorism för att utvecklas bättre. De viktigaste orden i trosbekännelsen förklaras i boken. Läs mera om boken, länk: Boken Amorism. Där kan man även köpa boken. Utgåva 1 publicerades år 2016.
 4. Försvar för amorism, alltså apologetik. I artikeln hittar du lätt många artiklar som visar många (amoristiska) förklaringar av viktiga ord/begrepp. Artikeln anbefalles för dem som snabbt vill förstå det viktigaste om amorism: Apologetik.
 5. Illusioner. Många människor lever med illusionen att de förstår något tillräckligt utan att undersöka det. Många tror att det räcker att endast läsa/titta i en ordbok. Många förstår inte att språk kan utvecklas: Illusioner.
 6. Internet. Artikeln visar Amoristernas officiella sidor på internet. Amoristerna finns inte på andra ställen på www: Amoristerna finns endast här
 7. Amorism (total välvilja respektive total lycka) är realistiskt och mycket bra. Amorism är inte utopi. Två artiklar: 1. Total välvilja. 2. Total lycka.
 8. Amorism, idéer/nyheter jämförs med andra lärare och källor: Amorism educates. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat. Artikel visar behovet av amorism. Andra läror/lärare har (hittills) otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej andra idéer/läror, men amorism har viktiga kompletteringar och förbättringar. 
 9. English article on amorism: Definition of amorism
 10. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 11. Trosbekännelse sammanfattar amorism: Trosbekännelse. (Boken Amorism förklarar trosbekännelsen, och alla avancerade ord i trosbekännelsen. Trosbekännelsen är kompakt. Det kan vara bra att ha boken för att bättre förstå trosbekännelsens ord. Boken Amorism är en unik och viktig ordbok.)
 12. Lång artikel om amorism: Definition. Amorism är en ny lära. Publicerad år 2012. Inte beroende av övernaturliga förklaringar. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra
 13. Hitta bättre på hemsidan. Hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. Mobiltelefoner är enklare. Därför visas förenklat utseende och funktion. Men du kan förbättra visning och funktion ändå. Mobiltelefon kan fungera ganska bra: Läs på mobiltelefon
 14. Vetenskap är beroende av omgivande faktorer som politik och kultur. Otacksamhet, avund och narcissism är inte bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppen vetenskap respektive religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 15. Kravlöshet. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av ledare i Amoristerna). Läran är endast kravlös utbildning: Amorism är nytt hopp för mänskligheten. En liknande artikel är Kravlös.
 16. Politik. Amorism är egentligen inte politik, men amorism behöver stöd av politik. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. Parti för amorism
 17. Gott och ont. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 18. Orättfärdighet: Orättfärdighet. Alla önskar egentligen inte amorism (total lycka till alla). Läs om orättfärdighet en av mänsklighetens viktigaste utmaningar. X-människor är ett annat ord för orättfärdiga människor: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 19. Yttrandefrihet: Yttrandefrihet. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, nämligen amoristisk kärlek, som är mera än egoism och gruppegoism. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 20. Spektakel. Många människor föredrar eller förleds av nöjen, musik, vänskap och spektakel, egoism och gruppegoism. Många föredrar sådant istället för sanning, vetenskaplighet, yttrandefrihet och amoristisk kärlek: Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!


Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

4 kommentarer:

 1. Bra skrivet om Bergs-predikan å bra förslag på hur
  saligprisningarna kan tolkas !

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack! Bra att du förstår. Jag tror nämligen på hövlig yttrandefrihet! Det står även i Amoristernas trosbekännelse!

   Radera
  2. Tack! Bra att du förstår. Jag tror nämligen på hövlig yttrandefrihet! Det står även i Amoristernas trosbekännelse!

   Radera
  3. Ja hövlighet å respekt till de man pratar med - ger yttrandefriheten ett gott rykte ! :) Må så gott !

   Radera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.