Rapport: Hur har du det med kärleken? Amorism! Dessutom: de som vill får prova om smisk kan ge njutning

Bättrad den 2021-04-10; 2015-02-14 orättfärdiga människors strävan efter makt; text, bild på professor Håkan Fischer; kommentar till böckerna/filmerna Ceremonin och Fifty Shades of Grey. Publicerad 2015-02-04 kl. 15:25..

DSC00720-(1)-Dark-Matter-animation-by-Fredrik-Vesterberg-with-amorism-the-140117Om mötet fredag den 15-02-13. Målsättning: att ha kul och seriöst möte i amoristisk anda.

Rapport om mötet. Det som står här har redan skett. Rapporten avses att utvecklas. Välkommen tillbaka! 

Vi möts från kl. 18:30 i kaféet nederst i Stadsbiblioteket på Sveavägen 73 i Stockholm. Det stänger kl. 19:00. Så kom i god tid. Kl. 19 går vi gemensamt till “vår” lokal, ett annat kafé, som vi provar. Där det verkliga mötet sker. Där finns troligen kaffe/te, soppa och bröd för DSC05896.JPG Stadsbiblioteket Stockholm exteriör Odengatan Sveavägen med amorism49 kr som kan ätas under hela mötet. Jag ber dessutom om (frivillig) betalning för mötet. Det behövs nämligen pengar till att hyra lokal och annat för att driva Amoristerna. Hör av dig om du vill hjälpa! Bildspelet här handlar om mörk materia i fysiken, ett föredrag som hölls tidigare hos Amoristerna.       Andra bilden visar Stadsbiblioteket. Kaféet ligger innanför huvudentrén, se pil.

Mötesordning

DSC05903 Stadsbiblioteket i Stockholm kafé med amorism1. Läsning av den nyligen bättrade trosbekännelsen (finns nedan).

2. Läsning och samtal om Bibeln: Johannes 7:45 – 8:18. Bild visar kaféet i Stadsbiblioteket. Vi samlas där. Men kl. 19 går vi vidare till annat kafé där mötet/andakten hålls.


DSC02966.JPG Tidningen Dagens Nyheter den 150211 artikel om BDSM. Med amorism3. Undersökning av förhållandet mellan smisk, njutning och endorfiner. Frivillig person sökes. Se nedan. Detta är ingen amoristisk aktivitet (men allt i världen bör ske amoristiskt, även detta, tycker jag!). Bilden visar om  artikel i Dagens Nyheter om att BDSM är populärt i böcker och filmer nu. Jag läste artikeln, men tror att jag kan förklara fenomenet bättre. DN-artikeln finns i bild i avsnittet Kommentar till BDSM.

4. Mötet avslutas ca kl. 21. Eventuellt kan vi tillåtas att stanna i lokalen längre. Eller så går de som vill vidare till något annat ställe.

 

 Kortare-sammanfattad-animering-om-amorism-av-Fredrik-Vesterberg-141101--5Amorism®, grund och sammanfattning. Bildspel här förklarar amorism. TROSBEKÄNNELSE

Från den 15-02-04

Amorism är heligaste tron, hoppet och kärleken! Kärlek innebär välvilja! Kärlek kan innebära arbete, uppoffringar, gränser, krav, strid och/eller fred. Gillande, vänskap och sex  måste inte vara kärlek.

Amorism sammanfattas i visionen: fullkomlig lycka till alla. Visionen är även att alla önskar kärlek, sanning och förlåtelse så att alla får fullkomlig lycka. Amorism gillar yttrandefrihet och vetenskap; åtminstone om sådant används i amoristisk anda. Amorism kräver inget, inga: önskningar, tankar, ord och gärningar.

Amorism innebär åminnelse och utbildning med trosbekännelsen. Det avser att främja rättfärdighet, tänkande och samtal. Det är viktigt även när visionen inte kan förverkligas och om amoristisk välvilja saknas. Trosbekännelsen är en viktig enhet av viktiga ord och förklaringar som inte är självklara!

Rättfärdighet är tankar, ord, gärningar och underlåtelser som gynnar förverkligande av amorism. Att förkasta amorism är synd. Val, makt och kultur kan vara viktigt. Sådant bör utövas rättfärdigt. Varje val innebär både ödmjukhet och hänsynslöshet. För svaga (alla varelser) kan viss hänsynslöshet (egoism och gruppegoism) vara nödvändigt. Amorism kan påverka och optimera mina och våra val.

De heligaste samfunden utgörs av amorister. Min gud är verkligheten. Amorism och Kristus kan vara goda förebilder.

  +   +   +

_______________________________________

 

Betydelsen av det viktiga ordet kärlek. Detta avsnitt i grått och orange gäller inte främst vårt möte. Nedanför detta avsnitt finns andra avsnitt om mötet

DSC03006.JPG professor psykologi Håkan Fischer SU forskar om kärlek. Med amorismOrdet kärlek förväxlas ofta med gillande, sex och annat.  Håkan Fischer höll intressant föredrag på Nordiska museet den 15-02-11. Bild på Håkan från föredraget. Han är professor i psykologi vid Stockholms Universitet. Föredragets tema: kärlek, hjärnan och hormoner. Men jag saknade det som är viktigast för traditionell kärlek (t.ex. i Bibeln, litteratur och annan kultur) nämligen välvilja. Hade Håkan (och andra människor, lärare, experter och massmedia) sagt det så hade föredraget m.m. varit ännu bättre. Men tack ändå! En av mina insatser som filosof är att försvara idén att den viktigaste aspekten i all äkta kärlek är välvilja. Mina definitioner av begreppet möjliggör förståelse för traditionell, viktig, unik betydelse av begreppet kärlek. Med min definition så blir kärlek ett av mänsklighetens viktigaste begrepp. Enligt min definition är kärlek inte samma som gillande, inte heller samma som sex. Jag menar att många former av kärlek kan vara utan sådant. Amorismens trosbekännelse säger att kärlek innebär välvilja. Även annat viktigt sägs om amoristisk kärlek. Det som sägs gäller egentligen all äkta kärlek.

För övrigt, bland länkarna finns även en länk till min engelska artikel om psykopati. Den visar mina egna idéer om ämnet (och lite inspiration från Håkan och en av hans kolleger).

Jag och amorism är motståndare till att det viktiga ordet kärlek har reducerats till ordet sex av många svenskspråkiga nuförtiden. Amoristerna, kyrkan för amorism är en del i mitt arbete för att bevara och främja språk, filosofi och förståelse för verkligheten. För mig och amorism innebär kärlek välvilja. Kärlek måste inte innebära gillande.

 

Undersökning

Återigen dags för ”populärvetenskaplig” aktivitet hos Amoristerna. Nu i ämnet medicin och psykologi: Undersökning: Kan somliga njuta av smisk? (Utsöndras endorfiner? Endorfiner är hormoner som bland annat motverkar smärta och ger välbefinnande. Undersökningen sker endast om de inblandade tycker att det är kul. Endorfiner mäts inte i undersökningen.) Obs. personligen är jag skeptisk till alla former av straff, i synnerhet när det inte utdelas av amorister i amoristisk anda. Det gäller hela samhället. Jag tror inte att barn-aga är bra. Det är dessutom olagligt i Sverige och många länder. Undersökningen är ingen bestraffning. Undersökningen avser inte att uppmuntra till bestraffning och våld av något slag. Målet är en alltigenom kärleksfull undersökning, t.o.m. i amoristisk anda! Kanske kan detta vara en god, ”uppvärmning” inför alla hjärtans dag, Valentindagen den 14/2.

   

Deltagare m.m. som sökes till undersökningen

A) Frivillig/frivilliga myndiga personer som vill låta sig bli smiskade i amoristisk anda, alltså med vänlighet, samförstånd och respekt. (Helst inför publik.) Tag gärna med en piska etc. Jag har ingen. Obs. det är en mycket enkel övning som går snabbt, inte kräver ansträngning, inte avser att skada någon, inte ge blåmärke m.m.

B) Nyfikna åskådare. Frivilligt deltagande för alla deltagare. De som inte vill titta kan göra något annat.

C) Om någon betalar till mig/Amoristerna och den som blir smiskad godkänner det så kan den betalande få smiska under försöket.

2015-02-05_09.25.44-714476 Fredrik i buss med bilbälte 150205 med amorism bättrad”Varning”: Undersökningen kan av somliga betraktas som BDSM, alltså ha sexuell innebörd för somliga. Men det är inte nödvändigt att se aktiviteten som sex. Avsikten är inte sex.  Avsikten är nämnda undersökning. Se bilden här från bussen. Undersökningen avser att undersöka om det finns koppling mellan smisk och njutning. Jag betonar att hela undersökningen sker i anda av välvilja, vänlighet, samförstånd, tillit och respekt för alla deltagare. Därför menar jag att alla (även barn) kan vara åskådare. I synnerhet eftersom det finns möjlighet till annan avskild aktivitet parallellt med undersökningen. För övrigt: sund BDSM sker i kärleksfull, respektfull, tillitsfull, nykter, mentalt frisk anda för alla inblandade. Personligen tror jag att allt, även sex och BDSM, bör utövas med amoristisk kärlek.

 

Amorismens förhållande till detta

Amorism har grundats för att andra grupper, föreningar, filosofier och religioner m.m. inte är tillräckligt trovärdiga och för att de inte har tillräckligt mycket yttrandefrihet (serös/god yttrandefrihet i amoristisk anda).

Dagens aktivitet görs eftersom den har efterfrågats av en sponsor. Det är inte mitt förslag. Som vanligt, välkommen med andra förslag! Ingen aktivitet som liknar detta har förekommit tidigare hos Amoristerna.

Amorism kräver inget! Amorism kräver alltså inte denna undersökning. Amorism är en tydlig lära/filosofi. Amorism har därför en egen trosbekännelse. Amorism är en kravlös lära som inspirerar med kärlek, sanning och förlåtelse för fullkomlig lycka till alla. Amorism anser att verkligheten, sanning, vetenskap och yttrandefrihet är viktigt, åtminstone om det sker i amoristisk anda. Detta står i trosbekännelsen. Amorism kräver inget, men amorism inspirerar! Amorism har traditionell etik och traditionellt äktenskap. F.ö. Jag har levt i celibat i > 90 % av mitt vuxna liv. Jag har nämligen höga krav på livskamrat=kvinna. Jag har alltså erfarenhet av att kärlek, alltså att det livsuppehållande, välvilja och vänskap (helst amoristisk) är viktigare än sex. (Man kan klara sig utan sex i åratal eller helt och hållet tror jag.)

 

Kommentar om BDSM

DSC06073 (1) artikel om BDSM i tidningen Dagens Nyheter den 150211 med amorismLäste artikel i Dagens Nyheter den 15-02-11. (Klicka på bilden så förstoras den, blir läsbar.) Jag tror att många filmer, artiklar och böcker visar dålig/farlig BDSM. Vissa varianter av BDSM kan vara farligt. Att tala okritiskt om BDSM är dåligt. Men det finns BDSM som är “säker”. Dessutom menar jag att bra sex innebär ömsesidig kärlek, helst ömsesidig amoristisk kärlek som är den högsta formen av kärlek. BDSM utan ömsesidig kärlek, helst amoristisk kärlek, är eller kan vara misshandel istället för bra sex. Amorism är högre, bättre och heligare kärlek än egoistisk och gruppegoistisk kärlek. Amorism är en kravlös vision som inte kräver något (se amoristisk trosbekännelse). Men att lyckas förverkliga amoristisk kärlek är det verkligt goda tror jag. Bättre om massmedia visar sådan BDSM, om de över huvud taget visar något sådant! Jag menar även att begreppet BDSM är lämpligare än sadomasochism. Jag ifrågasätter lämpligheten i DN:s rubrik “Stygga sexlekar ...”. Det borde talas mera om att dominanta kan vara kärleksfulla. Jag undrar om alla förstår vad äkta kärlek är. Läs amoristiska trosbekännelsen så får ni inblick i det viktigaste i kärlek.

  För övrigt, läs om x-människors (psykopaters och halvpsykopaters) maktbegär! Det är inte amoristiskt, se länkar! Läs åtminstone den engelska artikeln Strategy against psychopathy. Det finns även svenska artiklar.

 

Ver. 150112

Länkar. Dessa länkar förklarar amorism, grunderna m.m.

Hjrta-kors-utropstecken-amorism_thumJag och Amoristerna behöver ditt stöd! Länk om ekonomi: Ekonomi
  • English article on amorism: Definition of amorism
  • English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
  • Nästa amorist-möte: På amoristiska möten läses trosbekännelsen. Vi umgås. Ofta hålls även föredrag om filosofi och vetenskap. Flera viktiga, unika och nydanande föredrag om filosofi, samhällsfrågor och vetenskap: Nästa amoristmöte DSC01673-1-Krucifix-Jesus-amor-meus-[1]
  • Amorism är detta. Lång artikel som förklarar mycket. Amorism är en ny lära! Inte beroende av någon övernaturlig förklaring! Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda! Skiljer sig från andra: Definition
  • Vetenskap är beroende av omgivande politik och kultur! Otacksamhet, avund är ingen bra ersättning för gott samarbete och ärlighet! Tyvärr är det inte självklart! Därför behövs god kultur, god religion! Gränsdragningar är nödvändiga! Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning! Lär dig vad begreppet religion egentligen betyder av filosof Fredrik Vesterberg som ger struktur och ökad förståelse för språk och världen!: http://www.amorism.cc/2014/05/vetenskap-och-religion-kan-kombineras.html
  • Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas: Parti för amorismAnimering-28-amorism-text-om-politik[2]
  • Amoristerna bad offentligt i centrala Stockholm sju gånger inför valet år 2014. Hundratals åhörare: Bön för Sverige och mänskligheten och amorism
  • DSC07344.JPG-Apa-Schimpanser-strid.-[2]Varning, låt inte hänsynslösa människor ta över. Försök att älska alla, men man måste inte vara mesig. Amorism ger vägledning om gott uppförande. Läs om x-människor, en av mänsklighetens viktigaste utmaningar: X-människor (bilden är från mitt föredrag på ett studiebesök.) Enlish article: Strategy against Psychopathy: Strategy against psychopathy.
  • DSC09795-1-Fredrik-med-romersk-hjlm-Jag tror att Amoristerna är heligare och bättre än andra föreningar och samfund. Vi har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet, alltså sökande efter och gillande av sanning. Vi har mera yttrandefrihet på våra samtal och möten. Alla människor och åsikter är välkomna till Amoristerna! Vi är tydligast för kärlek, amoristisk kärlek, alltså inte enbart egoism och gruppegoism! Amorism kräver inget. Inte heller mesighet, se vår trosbekännelse! Egoister, gruppegoister och i synnerhet psykopater gillar ofta inte andras yttrandefrihet. Min metod för bästa ordförandeskap: http://www.amorism.cc/2013/08/om-samtal-och-yttrandefrihet-varfor-jag.html
  • Många människor föredrar spektakel framför sanning och amoristisk kärlek: http://www.amorism.cc/2014/02/manga-x-manniskor-uppslukas-av.html

  • Referenser och Länkar 

    Symbol för amorism®
    och Amoristerna.
    till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


    Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

    Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

    Inga kommentarer:

    Skicka en kommentar

    Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
    Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.