Skapelsetro, kreationism

WWW.AMORISM.CC                      Bättrad den 15-11-21 kl. 11:36.

Denna artikels huvudtema är inte amorism. I artikeln finns länkar om amorism.
Möte nu den 20 -  22/11 år 2015.

Rapport från år 2014: 

Skapelsetro kontra evolutionism

bm-image-777565 Adventkyrkan fossilerAmorism bygger inte på kreationism respektive intelligent design etc. Amorism är kravlös. Det som gör amorism unik är bland annat gillande av vetenskap och yttrandefrihet, i synnerhet när sådant har amoristisk ande, alltså är för allas bästa etc.; läs trosbekännelsen! Jag tycker att intelligent design och annat bör få nämnas oftare. Det och andra begrepp förklaras i artikeln.  Bild visar fossil som såldes i kyrkan under föredragen.

Dinosaurier istället för reliker i kyrkan? Nej, skämt åsido. Detta handlar om en föredragsserie om skapelsetro (kreationism). Här är mina kommentarer och recension av delar av föredragens innehåll. Plats: Adventkyrkan i Stockholm fredag 14-10-03 – söndag 14-10-05. Det var gratis föredrag. Vegetarisk mat till självkostnadspris. Det var stimulerande att repetera kunskaper om biologi, genetik och geologi. Bättre än “bra” film, “bra” musik och skräpkultur.
Aili Vesa. Med amorismFöredragen handlade om och propagerade kreationism. Alltså att Bibelns skapelseberättelse är mera trovärdig än den sedan 1900-talet mest dominanta teorin i biologi som kallas evolutionism, evolutionsläran eller darwinism (Charles Darwin). Evolutionism kan åsyfta mera än enbart Darwinism. Darwinism gäller enbart liv. Intelligent design (ID) är ett samlings-begrepp som menar att universum/skapelsen är skapad med intelligens och vilja av någon kraft eller gud. Kreationism är en variant av ID. Kreationism menar att intelligensen tillhör en person, Gud, med vilja och känslor. Alla varianter av ID menar inte att intelligensen måste tillhöra någon person, intelligensen är då en kraft eller naturlag. Det finns olika varianter av ID. Föredragshållarna var kreationister. Bild på de fyra föredragshållarna: Anders Gärdeborn, Aili och Vesa Annala, Mats Molén.
bm-image-797031 Kreationism Gärdeborn Adventkyrkan. Med amorismPå lördagen fick vi höra om biologi, paleontologi (läran om utdöda djur), ID, Gud och Bibeln. Föredragen belyste sådant ur kreationistiskt perspektiv (Bibeln). Jag kom inte till kyrkan förrän kl. 13:30 på lördagen. Vet inte vad de gjorde före det. Jag menar att det finns olika sorters kreationism. De mest extrema evolutionisterna kallas kreationister menar att Bibeln (eller någon annan  “religiös” skapelseberättelse) gäller till 100 %. Andra menar att vissa avvikelser från det är möjlig. Med andra ord finns mellanformer av kreationism och evolutionism. Den mest extrema formen av evolutionism menar att slumpen styr utvecklingen.

Viktig fråga: finns mening? Min retoriska fråga: Tillåter makthavare att allmänheten talar om mening? Eller är det bara ateistiska politiker och andra makthavare som får tala om mening? Är sådant förtryck demokrati och yttrandefrihet? Tro är det som även kan ge mening. Vetenskap undersöker, men kan inte ge mening. Darwinism och evolutionism kan orsaka nedvärdering av människor.
bm-image-799372 Adventkyrkan dinosaurierDet sades att det finns "grundtyper" av organismer (vissa grundtyper av växter, djur, människor). Makroevolution innebär att nya organ eller "grundtyper" skapas. Föredragshållarna sade att Gud har gjort skapelsen, grundtyperna, det jag kallar makroevolution. Anders menade att kreationism kan kombineras med viss evolution, nämligen mikroevolution. Ungefär: genom mikroevolution så kan arter och raser utvecklas av grundtyper; eller av andra arter, men här någons stans är det stopp, annars blir man evolutionist. Föredragshållarna menade att utveckling sker främst genom degenerering/förfall av ursprungliga typer, men att Gud alltid är med på något sätt. Utveckling kan även ske genom korsningar och avel, men endast inom vissa gränser. Vi har frihet att välja Gud eller välja bort Gud. Det kan påverka mikroevolutionen. Men Gud är den som bestämmer ytterst. Om skapelsen ska bli bättre så måste Gud göra det. Det är inte slumpen som gör det. Anders sade att han och Gud tycker att alla har lika värde och att rasism är dåligt. Jag ville fråga (men fick ej tid): hur menar du att det överensstämmer med Bibeln och att Jesus eller Gud tillåter eller skapat olikheter och sägs ge eviga straff. Andra sägs komma till himmelen.
bm-image-724506 Adventkyrkan fossil museumVarje fossil-lager sades ha uppstått genom katastrof, snabb begravning som lett till bevarande. Mats menade att orsaken till att enklare djur ofta finns nederst i lagren kan vara att vattenlevande djur är mera primitiva, befinner sig lägre i naturen och i lagren, att landlevande djur är på högre nivå utvecklingsmässigt sett och även i fysisk position i lagren. Oftast finns fåglar överst. Två bilder visar information om museet som Mats driver, museet Den förhistoriska världen.
Föredragshållarna uttryckte missnöje med att det inte finns yttrandefrihet för kreationism. Tidningen Genesis såldes. Det är föreningen Genesis som propagerar kreationism.
 
Program söndag den 14-10-05
Kl. 9:30 Bibeln, dinosaurier och Noas flod – Mats Molén.
     bm-image-709430 Fredrik och Joel. Med amorism10:30 Hur trovärdig är evolutionsläran egentligen? Är biblisk skapelsetro ett förnuftigt alternativ? – Anders Gärdeborn. 
     11:30 Varför är skapelsetron viktig? – Vesa Annala.
     12:00 Frågor från publiken.
     13:00 Fika och eftersnack.
 
Mera om söndagens ämnen
Söndagen fokuserade mera på Bibeln än det jag hörde på lördagen. Jag håller med om att Bibeln ger en relativt bra beskrivning av ordningsföljden i skapelseprocessen. I synnerhet eftersom det är en så gammal berättelse. Det borde även evolutionister kunna hålla med om.
bm-image-778053 Tyrannosaurus rex hjärna och tand. Med amorism
Bild visar en hjärna och en tand i naturlig storlek från en dinosaurie Tyrannosaurus rex (T. rex). Mats menade att T. rex troligen var växtätare, åt blad; att käkarna inte är tillräckligt sofistikerade och kraftiga för att äta kött.
Kanske kan världen ha skapats inom en vecka, vilket Bibeln säger. Föredragshållarna hade den så kallade relativitetsteorin som förklaring: när något rör sig hastigt så går tiden långsammare. Alltså när något rör sig långsamt så går tiden snabbare. De flesta moderna fysiker, även ateister, stöder relativitetsteorin. Någon sade att människosläkten (eller livet på jorden?) kanske inte är äldre än 4000 – 6000 år. Mats sade att de flesta åldersbestämningar av fossil med C14-datering är max ca 30 000 år. Och att inga C14 dateringar visar ålder mer än 90 000 år. (Enligt Wikipedia max 60 000 år.) Jag ville fråga om andra sorters datering (men fick ej tid).
Mats nämnde att flygödlor kan ha kunnat flyga förr eftersom luften kanske var tätare då. Vi och Anders talade även om genetik och epigenetik. (Jag kallar epigenetik/epigener för icke-DNA-gener.) Det sades även att alla kulturer har gamla berättelser om drakar, ett kollektivt minne av det. Jag har inte kollat det. Många talar även om forntida översvämningar och katastrofer.
Vesa nämnde återigen att det är viktigt med sanning, artighet och ödmjukhet.
 
Tack till trevliga människor och arrangörer!
  ____________________________
 

 
Länkar till några andra artiklar på denna hemsida:
1. Jag och Amoristerna behöver ditt stöd! Länk om ekonomi: http://www.amorism.cc/2013/03/ekonomi.html
2. English article on amorism: http://www.amorism.cc/2012/09/english-definition-of-amorism-and.html#more DSC01673 (1) Krucifix Jesus amor meus est crucifixus (1) bättrad med amorism
3. English article on the words love, amorism and other (Amor och caritas): http://www.amorism.cc/2012/09/i-improved-wikipedia-about-cupid-cupido.html
4. Amoristernas trosbekännelse. Kort artikel: Här avses senaste trosbekännelsen att visas Hjärta kors utropstecken amorism
5. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas: Parti för amorism


Animering-28-amorism-text-om-politik
6. Amorism är detta. Lång artikel som förklarar mycket: Definition
7. På amoristiska möten hålls ofta föredrag om filosofi och vetenskap. Flera viktiga, unika och nydanande föredrag om filosofi, samhällsfrågor och vetenskap: http://www.amorism.cc/2013/07/nasta-mote-sondag-217-kl-1830.html
8. Amoristerna bad offentligt i centrala Stockholm sju gånger inför valet år 2014. Hundratals åhörare: Bön för Sverige och mänskligheten och amorism
DSC07344.JPG-Apa-Schimpanser-strid.-[2]9. Varning, låt inte hänsynslösa människor ta över. Försök att älska alla, men man måste inte vara mesig. Amorism ger vägledning om gott uppförande. X-människor ingår inte i amorism. Det är min privata teori. Läs om x-människor, en av mänsklighetens viktigaste utmaningar: X-människor (bilden är från mitt föredrag på ett studiebesök.) Enlish article: Strategy against Psychopathy: Strategy against psychopathy.
DSC09795 (1) Fredrik med romersk hjälm svärd mantel. Bättrad 2. Med amorism10. Jag tror att Amoristerna är heligare och bättre än andra föreningar och samfund. Vi har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet, alltså sökande efter och gillande av sanning. Vi har mera yttrandefrihet på våra samtal och möten. Alla människor och åsikter är välkomna till Amoristerna! Vi är tydligast för kärlek, amoristisk kärlek, alltså inte enbart egoism och gruppegoism! Amorism kräver inget. Inte heller mesighet, se vår trosbekännelse! Egoister, gruppegoister och i synnerhet psykopater gillar ofta inte andras yttrandefrihet. Min metod för bästa ordförandeskap: http://www.amorism.cc/2013/08/om-samtal-och-yttrandefrihet-varfor-jag.html
11. Många människor föredrar spektakel framför sanning och amoristisk kärlek, om spektakelkultur: http://www.amorism.cc/2014/02/manga-x-manniskor-uppslukas-av.html
___________________________________________
 
Vänliga hälsningar till alla från Fredrik ingenjör, filosof och biskop för Amoristerna, kyrkan för amorism!
Artikeln publicerad den 14-10-04 kl. 23:04.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.