Profeten

WWW.AMORISM.CC                                  Bättrad den 14-11-29 kl. 15:40 förtydligade tillräckligt/otillräckligt vittnesbörd; 14-11-18 Min tolkning av Lukas; mera/bättre yttrandefrihet; 14-11-17 språkliga förtydliganden; 14-11-16 bild; 14-11-14 text; 14-11-13 Utbildning, vetenskap, Hjälparen, sanningens ande, Helig ande; 14-11-12 Uppenbarelseboken.

Kortare-sammanfattad-animering-om-amorism-av-Fredrik-Vesterberg-141101--5Artikeln handlar om ledare och ledarskap. Man kan alltså (i många fall) i artikeln byta begreppet profet mot ledare eller människa. Jag menar att alla människor diskriminerar/särbehandlar och värderar olika människor olika. Ingen måste tro (allt i) denna artikel! Artikeln visar främst mina privata idéer. (Amorister gillar trosbekännelsen, se länk. De som inte gillar den är inte amorister.) Bildspelet här är om amorism m.m.

Artikeln lär dig att skilja på sanna (goda) och falska (d.v.s. otillräckliga respektive onda) profeter! Artikeln har teman som är viktiga för alla troende och "icke troende", samhälle, politik, massmedia och allt levande, oavsett om alla förstår. Artikeln handlar även om utbildning.

Amorism har ny, unik filosofi och skiljer sig från andra grupper, föreningar, partier, filosofier, kyrkor och religioner. Amorism kännetecknas av gillande av en unik vision om kärlek, sanning, förlåtelse etc. och vetenskap och mera/bättre yttrandefrihet; förklaras i trosbekännelsen. Amorism är kravlös. (Amorism gillar traditionell kristen etik, men amorism är inte beroende av det. Amorism sammanfattas i trosbekännelsen.) Amorism är inte beroende av några övernaturliga förklaringar. Amorism bygger inte på förklaringar av något svårligen bevisbart. Amorism är inte beroende av förklaringar från Bibeln, “Gud” och Jesus. Men jag tror att amorism ger bästa förklaringen till sådant. Jag har varit på nästan 1000 Bibelsamtal under de senaste 15 åren i olika kyrkor. Jag anser att inget hittills har överträffar mina och amorismens förklaringar. 

 

Välj: hur vill du att världen ska vara?

(Alla varelser och) alla samhällen reglerar egoism och gruppegoism. Vill du att olika sorters egoism ska fortsätta att regleras med egoism och gruppegoism (som vanligt) eller med amorism? Vill du att amorism ska vara ett komplement? Jag vill det! Amorism är ett kravlöst erbjudande och ett alternativ och/eller komplement till olika former av egoism. (Amorism avskaffar inte något. Men amorism upplyser och erbjuder alternativ.) Amorism är utbildning. Läs trosbekännelsen, länkar finns i artikeln!

 

 Välj bland olika idéer om godhet ...

Godhet (amorism och annat) är inte självklart. Olika idéer om det finns. Jag tror därför att man måste undervisa om godhet, amorism, trosbekännelsen, om man vill förverkliga eller närma sig fullkomlig lycka till alla så mycket som möjligt. Ty många eller de flesta människor kommer inte fram till amorism/trosbekännelsen genom egen: filosofi/tänkande/meditation och bön. Men man kan få stöd för amorism via sådant. Amorism och mycket annat som civilisationer har är inte självklart. Man måste välja och i vissa fall arbeta och t.o.m. strida för det som man tror är gott. Det gäller även amorism. Många ignorerar ämnet godhet. Många personer, lärare och ideologier kan ha helt andra uppfattningar om godhet. För många (eller de flesta?) är egoism eller gruppegoism det enda eller det heligaste, se Bibelcitaten nedan. Många är skenheliga/lögnare. Amorism tror på kärlek till alla, även till dem, men de önskar inte det tillbaka. (Mycket) annan utbildning och kultur än amorism är inte tillräckligt (enkel och) tydlig. De saknar fokus på det viktigaste, nämligen kärlek, amoristisk kärlek. Många varelsers och människors natur är kanske inte helhjärtat amoristisk. Alla kan älska (allt/alla, men alla önskar inte det. Det krävs vision/visdom/utbildning och självdisciplin (god andlig utveckling)) för att klara det och att vara helhjärtat civiliserad människa, alltså helhjärtad amorist. Man kan vara amorist på två sätt: 1. helhjärtad amorist, alltså att man verkligen önskar fullkomlig lycka till alla (trosbekännelsen), 2. att vara amorist, gilla amorism trots att man inte önskar fullkomlig lycka till alla.

Jag tror att goda ord, alltså god utbildning är viktigt. Men många prioriterar egoistisk utbildning och alltför mycket. Eller så vill de inte höra ord, inte ha utbildning (alltså inte höra andras ord, tankar). De satsar enbart eller överdrivet på gärningar istället. Mitt råd: sprid goda ord (trosbekännelsen hör till världens viktigaste undervisning), även om ni inte har goda tankar och goda gärningar.

 

Mera och bättre yttrandefrihet

Med mera och bättre yttrandefrihet menar jag färre tabu och att artig (amoristisk) yttrandefrihet gillas eller t.o.m. premieras. Amoristerna, kyrkan för amorism har därför egen metod för samtal, se länk. Yttrandefrihet står i trosbekännelsen. Det är en vikt/helig princip för amorism. Man får komma med grov kritik och berömma vad man vill. (Åtminstone om det sker amoristisk.) Ett varningstecken för falska ledare och falska profeter är att de talar mycket och/eller att de låter somliga andra tala mycket så att det inte finns plats för andra deltagares åsikter, kompetens, frågor och kritik. Många ord (från några personer) är inte samma som bra yttrandefrihet. På teatrar kan många ord per minut uttryckas, men det måste inte vara samma som bra/mycket yttrandefrihet för publiken/alla som vill tala. Det brukar uppenbarligen vara dålig yttrandefrihet på teatrar, biografer, TV, skolor och i annan massmedia alltså: många många tabuer och många ord till ett fåtal personer. Med bra yttrandefrihet menar jag och amorism många ord och inga eller mycket få tabuer. Många inser tyvärr inte detta. De tror att allt är oerhört fritt. Jag menar inte att massmedia bör avskaffas, men man bör vara medveten om detta.

Dålig yttrandefrihet är ett sätt att behålla makt. Sådant är inte kärleksfullt samarbete och inte främjande av kompetens. I Amoristerna, kyrkan för amorism, i de samtal som har ordförande så prioriteras deltagare som håller sig till temat. Det är inte heller ledaren och ledarens kumpaner /vänner som prioriteras i diskussioner. Inte heller andra deltagares “grupptryck”. Amoristerna, kyrkan för amorism gynnar alltså kompetens och yttrandefrihet bättre än alla andra grupper som jag har varit i. En av orsakerna till att Amoristerna, kyrkan för amorism grundades var och är brist på yttrandefrihet i andra grupper, föreningar, massmedier, partier, skolor, institutioner, kyrkor, religioner och samhällen. Ty de undertrycker kompetens och sanning alltför mycket. Amorism gör inte det.

 

Ingen är perfekt! Tyvärr kan x-varelser inte förstå/önska kärlek till alla. Eller de gillar det inte helhjärtat

DSC03359.JPG Orm boa. Med bättrad 2 text och amorismAmorism är en kravlös idé som önskar fullkomlig lycka till alla, läs trosbekännelsen så förstår du. Tyvärr så är det inte självklart. Många önskar tyvärr inte det, se länkar/artiklar om x-varelser (innebär djur och x-människor). Text till bilden: Jag är helhjärtad amorist. Tro alltså inte att jag vill x-varelser illa. Men de önskar inte fullkomlig lycka till alla. Jag vet inte varför det är så (eller varför verkligheten (eller Gud) tillåter det)? Men jag ser att det skapar enorma problem som kan åtgärdas, åtminstone med mera amorism, trosbekännelsen. Få organismer att vakna eller leda dem bättre. Alla är inte lämpliga ledare, men alla vill bestämma/påverka. Fråga/iakttag djur, rovdjur, djävlar och änglar m.fl. så förstår du det. X-varelser kan inte eller vill inte skilja på: 1. välvillig (ibland hård) kritik och 2. förtal.

Många människor är skenheliga/oärliga. För att alla (så många som möjligt) ska få det så bra som möjligt behövs goda tankar och ord. Jag, Bibeln (Jesus och Gud) betonar det i denna artikel. Det finns hopp, åtminstone så kan goda ord spridas av alla människor, även av människor som inte har goda (amoristiska) tankar och gör goda (amoristiska) gärningar kan sprida goda ord. Hellre några goda “skenheliga” ord än inga goda ord alls. Det är alltför mycket tystnad eller i andra fall alltför många ord av egoism och alltför få amoristiska ord, trosbekännelsen. Att sprida goda ord är en sorts godhet, även om fullkomliga, amoristiska tankar och gärningar inte alltid finns. Amorism är en kravlös ideologi som bygger på goda ord, alltså på god undervisning, god utbildning. Det godaste är dock om goda tankar (amoristiska) och ännu hellre även goda gärningar (amoristiska) finns med de goda orden (amoristiska). Men sådant kan endast helhjärtade amorister prestera. Andra kan också prestera godhet. Det gillar jag, Jesus och Gud, se Matteus 7, men om goda (amoristisk) vilja inte finns med i tankarna, orden och gärningarna så inskränks dessa alltför mycket av egoistisk eller gruppegoistisk beräkning. Utan amoristisk vilja/godhet så blir tankar, ord och gärningar i många fall inte tillräckligt bra, inte tillräckligt välriktade. Obs. vi kräver inte att någon är perfekt! Men vi vill tala om god vilja och goda ord i amoristisk anda, inte i några inskränkta varianter. Det tror vi föder de bästa tankarna, orden och gärningarna.

Jag tror att alla sanna profeter har amoristisk ande/anda.

 

Äkta och sanna: ledare/profeter gillar artig yttrandefrihet och amorism

Animering-med-tiger-djungel-och-Fredrik-med-svärd-och-amorism-av-Fredrik-Vesterberg-141024Äkta och sanna profeter gillar artig yttrandefrihet. Jag tror att sanna profeter har amoristisk personlighetstyp, mentalitet. Jag menar alltså att de är helhjärtade amorister. (Bildspel här är om amorism. Även om olika sorters personligheter och x-varelser.) Min artikel om simoni belyser en aspekt av egoism och falska profeter (länk Övernaturlighet, mirakel och simoni). Min idé om x-varelser (djur och x-människor) är att de kan vara intelligenta, men att de saknar amoristisk välvilja. Det är tyvärr mycket vanligt. Ju mera inskränkta till egoism desto allvarligare kan det vara. Somliga kan även ha olika grad av sadism (njuter av att andra lider). X-varelser är begränsade till egoism och gruppegoism. Amoristisk välvilja är inte självklart, se länk om det. Olika människors hjärnor är olika. Varje kultur och varje människa kan ha likheter med andra, men de kan även skilja sig från andra på ett eller flera sätt. Amorism bygger på en kravlös vision om kärlek, sanning, förlåtelse, yttrandefrihet och vetenskap för fullkomlig lycka till alla. Läs trosbekännelsen så ser du! Kärlek och förlåtelse är nödvändigt. Det och amorismens grundsatser, se trosbekännelsen, är nödvändigt för att (fullständig) sanning ska framkomma. Sanning utan kärlek kan vara ett helvete. Sanning finns i allt. Djävulen har också sanning. Men han och de som förkastar amorism har inte sanningens ande. Ty de får människor att förakta sanning och vara rädda för sanning. De vill endast höra sanning som gynnar dem själva egoistiskt eller gruppegoistiskt. De saknar den amoristiska dimensionen. Amoristiska personligheter, alltså helhjärtade amorister, är mera benägna att tala sanning och är därmed extra lämpade för vetenskap. Mitt begrepp för det är vetenskapligt mentalitet (engelska scientific mind), se länk till artikeln Strategy against psychopathy. X-varelser prioriterar egoism alltför mycket, vilket gör att sanning alltför ofta kommer i andra hand. Ett av skälen till att jag grundade amorism och Amoristerna är att det inte fanns/finns tillräckligt god/mycket yttrandefrihet, sanning och vetenskaplighet i andra personer, grupper, läror, partier, religioner, kyrkor. Jag har sökt mycket i många år.

Sanna, äkta profeter tål och gillar artig (amoristisk) yttrandefrihet (den kan t.o.m. vara hård). De kan ta emot kritik och ge kritik om det behövs och beröm om det behövs. Därför är de trovärdiga, sannfärdiga. Animerig-om-amorism-och-trosbekännelse-141015-av-Fredrik-VesterbergAmorism tål/gillar artig yttrandefrihet. Men många människor och grupper gillar inte det. De har därför sämre yttrandefrihet, alltså förtrycker artig yttrandefrihet och artig kritik. (Bildspel här är om amorism m.m.) Dåliga ledare, dåliga profeter hänvisar till sådant som de själva inte kan förklara tillräckligt (Tanach, Bibeln, Koranen, andra läror, politik, ekonomi, produkter och annat). Samtidigt undviker eller förtrycker många människor (och läror) artig yttrandefrihet, artig kritik av det de själva säger. Det kan finnas mycket yttrandefrihet, men det är inte säkert att yttrandefriheten är bra. Det bör finnas mycket yttrandefrihet. Det ska finnas utrymme för välvillig kritik och välvilligt beröm, även om det inte gillas av alla. Yttrandefrihet blir dålig (även om det finns “yttrandefrihet” eller ord i stor mängd) alltså om (onödiga) tabu finns. Eller om ledare själva talar mer än andra, eller låter sina kumpaner/vänner göra det. Jag menar att de främst eller endast låter “godkända” åsikter eller “godkända” personer höras. Även om man håller sig till temat och inte har de godkända åsikterna “åsiktskorridoren” så får man inte tala så mycket. Sådant är dominerande i alla icke amoristiska sammanhang. Därför behövs Amoristerna, kyrkan för amorism som en god mötesplats, ett alternativ till det som annat i världen inte kan leva upp till. Jag är besviken på andra troende och "icke troende", grupper, partier, ideologier, kyrkor och religioner. X-varelser förstår inte eller gillar inte amoristisk yttrandefrihet utan tabu. Därför har Amoristerna, kyrkan för amorism en egen metod för samtal, se länk.  Det är för att gynna artig yttrandefrihet och sanning, hela sanningen. Amorism och helhjärtade amorister har sanningens ande (läs om den och Hjälparen i Johannes 15 – 16). Ty den kräver kärlek och förlåtelse etc. Mänskligheten behöver det och amoristiskt ledarskap för att gynnas mera/bättre.

 

Min tolkning av Matteus evangelium 7:15 – 23

Jag och amorism tror att något annat än goda gärningar efterfrågas av mig, Jesus och gud (i Matteus och Uppenbarelseboken m.fl.). De nöjer sig inte med det. Och det verkar inte som att de kräver att man måste vara perfekt. Ingen är det. Men de efterfrågar tro, nämligen amoristisk tro. Jag har myntat begreppen otillräckligt vittnesbörd och tillräckligt vittnesbörd. Jag menar att otillräckligt vittnesbörd är vittnesbörd som glömmer, ignorerar eller förkastar det viktigaste. Vittnesbörd som inte innehåller amorism eller något som överensstämmer med amorism, trosbekännelsen, är otillräckligt.

Jesus (“jag är vägen, sanningen och livet”) betonade kärleken. Han sade att det är lagens viktigaste bud. Och han gav oss ett eget bud om det. S:t Paulus menade att störst av allt är kärleken, t.o.m. större än tron och hoppet. Många förslår inte vad Jesus och Paulus menar. Amorism förklarar vad kärlek är. Jag tror även att de som i Matteus (citatet nedan) ropar herre, herr, Bibeln, Gud eller liknande och inte har amoristisk tro (amoristisk personlighet), har otillräckligt vittnesbörd för att vara ledare som jag, Gud och Jesus önskar. Tillräckligt vittnesbörd, innebär åtminstone att man förstår och gillar amorism, trosbekännelsen. Otillräckligt vittnesbörd ges av oärlig försäljare. Det ger inte tillräcklig information för att deras vara ska kunna bedömas tillräckligt. Det är skenheligt. Man kan känna sig lurad. Tillräckligt vittnesbörd kan gälla i flera situationer., t.ex. när en kund får tillräcklig information så att varan kan värderas, “marknadsvärde”. Många människor och föreningar använder begreppet yttrandefrihet med otillräckligt vittnesbörd, på skenheligt sätt. Många har otillräckligt vittnesbörd. De talar mycket, sysslar med underhållande, intressant utbildning, sagor, teorier, spektakel, shower, men de glömmer det viktigaste (som jag tror är amoristiska trosbekännelsen).Matteus evangelium 7:15 – 23 (citat ur Bibel 2000)

Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt skall ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar? Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt skall ni alltså känna igen dem. Inte alla som säger 'Herre, herre' till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. På den dagen skall många säga till mig: 'Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn?' Då skall jag säga dem som det är: 'Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare!

___________________

Min tolkning av Lukas evangelium 6:26 – 38

Många förödande strider och hämnd har förstört oerhört mycket. Följande citat från Lukas handlar om fredens och samarbetets idé, att förlåta och älska sina ovänner och dem som hatar en. Idén är möjlig! Detta är ett svårt ställe, i synnerhet för x-varelser som är många, en stor andel av mänskligheten, kanske 1/2. Teorin om x-varelser är min privata teori. Den ingår inte i amorism. X önskar nämligen inte fullkomlig lycka till alla; viktigt att inse det, se länk om x-människor. Amorism är alltså realistisk. Viktigast för oss är verkligheten. Om amoristisk önskan och vilja finns hos alla vänner och fiender så blir samarbete, grupper, strider, fred och världen mycket bättre och mera civiliserad! Ju flera helhjärtade amorister det finns desto bättre blir det. Även om alla strider kanske inte kan avskaffas så blir de troligen mycket färre och mindre skadliga. De får ett bättre mål, nämligen amoristisk lösning på allt. Tips: sprid amorism, åtminstone trosbekännelsen, till vänner och fiender. 

Amorism innebär även andlig utveckling för dem som vill. Börja med trosbekännelsen. All mänsklig kultur skapas av människor. Mycket är skapat och påverkat av x-mentalitet. Därför är Amoristerna, kyrkan för amorism viktig, att vara ett alternativ som med medvetenhet om x-människor försöker att behärska sådant mera. Man ska inte låta x vara ledare. Tyvärr så försöker de få makt och inflytande och de är överrepresenterade bland ledare, men de finns i alla sociala skikt. Genom upplysning som denna så kan x-människor och deras omgivning förstå problemet. Se länkarna om x!

Alla varelser försöker påverka eller bestämma (över andra). X är överrepresenterade bland ledare. Obs skillnad mellan x och helhjärtade amorister (alltså icke x) är mental, hjärnans funktion. Det mentala kan påverkas av undervisning och andlig disciplin. Genom god vision (amorism) kan man även välja ledare och stifta lagar som är inspirerade av det. Somliga x människor kan vara mycket artiga och mycket trevliga. Andra är inte alls det. Det går inte av (enstaka) gärningar och åsikter att bedöma vilka som är x. Uppgiften för amorism är inte att döma någon. Men alla varelser dömer mycket (eller allt och alla). Så de ord jag, (Jesus och Gud) talar om här är alltså inte ovanliga eller extrema.

X-människor är inte helhjärtat civiliserade. De kan i vissa fall avslöjas genom att de saknar välvilja, kärlek, artighet och ödmjukhet mot fiender och konkurrenter. Kärlek kan utövas i tankar, ord och/eller gärningar. Helhjärtade amorister uppfyller alltid önskan/välvilja/kärlek till alla, även till fiender. Ty helhjärtade önskar/tänker alla det. Helhjärtade amorister har ofta, men inte alltid även någon grad av ord och gärningar (artighet och ödmjukhet ) till alla, även till fiender, om möjligt. Men det går inte att enbart av gärningar och ord avgöra om någon är x-varelse eller inte. Det handlar främst om önskan/tankar än om gärningar. Med den godaste önskan och de godaste orden, alltså amorism, är bästa grund för de bästa gärningarna. Många x människor är främst intresserad av egen makt och inflytande. Det utan hänsyn till allas bästa. Det är deras främsta önskan och “helighet” och “gud” (om de har någon). Det är inte amoristiskt! Det finns hopp! Man (alla?) kan utvecklas väl. Men psykopater vet jag inte hur man botar. Man kan dock påverka grupper, samhällen och mänskligheten i amoristisk riktning. Det gör att alla (eller de flesta) även psykopater gynnas långsiktigt. Ty de är beroende av andra och andras goda samarbete. Många eller de flesta människor vet inte vad människor och x-människor är. De vet inte skillnaden. Min vän Åke myntade begreppet. År 2010 hörde jag om det och utvecklade min egen teori om det, se länk om x. X-människor utgörs av psykopater och halvpsykopater. Genom kärleksfull, amoristiskt kärleksfull!, attityd så kan och bör man undervisa om varelser och x-varelser. X är ett enormt problem för allt levande. X-varelser utgörs av djur och x-människor. Somliga x är mycket intelligenta. Andra x är inte det. Somliga x är mycket artiga och socialt kompetenta och empatiska. Andra x är inte det.

Obs., x-mentalitet är mentalt, alltså tankar och önskningar. Det går inte att avgöra av vissa gärningar om någon är x eller inte (även om somliga x tror det)! Det pågår ständigt arbete och strid. X-varelserna dominerar i många (men inte alla fall) (hittills). Varje varelse menar att gott arbete och god strid är det som gynnar den själv eller tillfredsställer dess egna drifter. Men helhjärtade amorister, jag m.fl. menar att önskan om allas bästa, alltså fullkomlig lycka till alla är det godaste arbete och godaste striden. Alltså det rättfärdiga. Jag tror att Jesus och Gud talar om det här och i Lukasevangeliet och annat i Bibeln. Fullkomlig lycka till alla, säger amorismen, även till x! Men x önskar inte det tillbaka. Jag tror att Jesus skulle hålla med mig om problemet med x-varelser, alltså att avsaknaden av god, alltså amoristisk önskan/vilja hos somliga/många är ett enormt problem.

Följande citat innehåller tänkvärda ord. Men det är svårt. Ty det kan kräva mental och fysisk styrka. Och i många fall är det inte lämpligt. Det kan vara extra svårt om det endast är ensidigt välvilja, om en part saknar amoristisk välvilja. Ibland kan strid behövas istället. Amorism kräver inget! Att kunna uppträda så kräver antingen förlåtande kärleksfull omgivning eller (stor) egen styrka. Amorism bevarar denna vision. (Amorism åsyftar kärlek, sanning, förlåtelse, yttrandefrihet och vetenskap.) Om alla inblandade är helhjärtade amorister så är (fullkomlig) lycka till alla (men inte allt) möjligt. Amorism är möjligt! Ju mera amorism desto bättre för flera människor. Nämn amorismens ord, även om ni inte önskar eller kan förverkliga dem! Genomskåda, låt er inte luras av x-människor (psykopater och halvpsykopater) om ni inte klarar det! Tänk efter, är dina val lämpliga: gynnar de amorism, amoristiska visionen?

Många skenheliga erkänner inte att de och alla dömer och straffar. Många skenheliga skyller på andra människor och andra läror. Skenhelighet innebär att inte vilja erkänna hur de själva är. De är som kameleonter, kamouflerande, smygande rovdjur.

Man måste inte vara perfekt i tankar, ord och gärningar. Men goda ord och god utbildning bör inte föraktas. Amorism handlar om goda ord och goda tankar som kan föda goda (de godaste) gärningar. Amorism, trosbekännelsen är enkel. Åtminstone hör amorism till världens viktigaste undervisning! Vargar trivs bland vargar, människor bland människor, (änglar bland änglar om de finns). Men olika varelser kan umgås med varandra, men inte säkert att de trivs lika bra över allt. Det gäller även amorister. Därför utgörs de heligaste samfunden av amorister.

 

Lukas evangelium 6:26 – 38 (citat ur Bibel 2000)


Ve er när alla berömmer er. På samma sätt gjorde ju deras fäder med de falska profeterna. Men till er som vill lyssna säger jag: älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er. Slår någon dig på ena kinden, så vänd också fram den andra. Tar någon ifrån dig manteln, så hindra honom inte från att ta skjortan också. Ge åt alla som ber dig, och tar någon det som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Så som ni vill att människor skall göra mot er, så skall ni göra mot dem. Skall ni ha tack för att ni älskar dem som älskar er? Också syndare älskar dem som visar dem kärlek. Skall ni ha tack för att ni gör gott mot dem som gör gott mot er? Också syndare handlar så. Och skall ni ha tack för att ni lånar åt dem som ni tror kan betala tillbaka? Också syndare lånar åt syndare för att få samma belopp tillbaka. Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen. Då skall er lön bli stor, och ni skall bli den Högstes söner, ty han är själv god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig. Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så skall ni bli frikända. Ge, så skall ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.”

_______________________


 


Min tolkning av Uppenbarelseboken kapitel 19


Hårda ord står i Uppenbarelseboken. Kometer, planeter och galaxer som krockar, krig, kärnvapen, hänsynslöshet m.m. som människor gör kan vara mycket hårt. Människor vallas av (oamoristiska) människor med batonger, pistoler, bomber, militärer och poliser i denna värld. Så inte heller det är extraordinärt hårt. Jag tror att det kan bli ännu värre än det som beskrivs i Uppenbarelseboken när x-människor, alltså icke helhjärtat amoristiska människor har alltför stor makt och inflytande. Tyvärr är sådant vanligt. Det är deras medfödda sätt att ta sig fram och att leda. Somliga är mycket intelligenta. Andra är endast som djur. Ett kännetecken är att de flesta av dem förkastar t.o.m. amoristiska ord, trosbekännelsen. Egoism och gruppegoism är naturligt och det enda för dem. Det är “heligast” för dem. För dem är skenhelighet, avundsjuka, missunnsamhet, hämnd, prestige och egen makt är viktigare än amorism (kärlek, sanning och förlåtelse för fullkomlig lycka till alla). X-varelser har därför annan helighet, annan (uppfattning/definition/tro om) Gud, Jesus, profeter, godhet, tro, religion, yttrandefrihet, ledarskap, demokrati, kungamakt och Bibeln än vad helhjärtade amorister har. Obs., jag menar inte att man måste vara mesig, gilla allt eller tillåta allt för att vara riktigt god, alltså amoristisk god. Med tanke på vad jag nämnt om hur världen har letts hittills så är Gud kanske inte så obehaglig. Det finns hopp, många kommer att klara sig enligt uppenbarelseboken. Bra om amorister får makt i himlen. Annars skulle himlen omvandlas till ett helvete, som världen i vissa fall kan vara. Det citerade kapitlet (nedan) betonar även sanning, sannfärdighet och trovärdighet; vilket jag har skrivit om ovanför. Goda ord betonas, Guds ord, jag tolkar det som amoristiska trosbekännelsen och amoristisk personlighet, alltså helhjärtade amorister.

 

 

Uppenbarelseboken kapitel 19 (citat ur Bibel 2000)


 DSC08223.JPG-Sheep-goats-Apocalypse-Matteus-25-amorism.-Photo-and-animation-by-Fredrik-VesterbergSedan hörde jag liksom den starka rösten från en stor skara i himlen: ”Halleluja! Frälsningen och härligheten och makten finns hos vår Gud, ty sanna och rättfärdiga är hans domar. Han har dömt den stora skökan som fördärvade jorden med sin otukt, och han har utkrävt hämnd på henne för sina tjänares blod.” Och de sade igen: ”Halleluja.” Och röken från henne stiger i evigheters evighet. Och de tjugofyra äldste och de fyra varelserna föll ner och tillbad Gud som sitter på tronen och sade: ”Amen. Halleluja!” (Bildspelet här visar min privata idé om vad som kan menas med himlen och godhet.)

Och det kom en röst från tronen som sade: ”Prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som fruktar honom, höga och låga.”

Och jag hörde liksom rösten från en stor skara och liksom rösten av stora vatten och rösten av stark åska: ”Halleluja! Herren, vår Gud, allhärskaren, är nu konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning. Ty tiden har kommit för Lammets bröllop, och hans brud har gjort sig redo. Hon har fått rätt att klä sig i skinande vitt linnetyg. Ty linnetyget är de heligas rättfärdiga gärningar.”

Och ängeln sade till mig: ”Skriv: Saliga de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid.” Och han sade till mig: ”Detta är Guds sanna ord.” Och jag föll ner för hans fötter för att tillbe honom. Och han sade till mig: ”Nej, inte så! Jag är Guds tjänare liksom du och dina bröder, som har Jesu vittnesbörd. Gud skall du tillbe. Jesu vittnesbörd är profetians ande.”

Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den kallas ”Trovärdig och sann”, och han dömer och strider rättfärdigt. Hans ögon var som eldslågor, på huvudet hade han många kronor, och på honom var ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som doppats i blod, och hans namn är ”Guds ord”. De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i skinande vitt linne. Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd som han skall slå folken med, och han skall valla dem med en stav av järn, och han skall trampa vinpressen för Guds, allhärskarens, stränga vredes vin. Och han har ett namn skrivet på manteln och på låret: ”Konungarnas konung och herrarnas herre.”

Och jag såg en ängel stå inne i solen, och han ropade med hög röst till alla fåglarna som flög över himlens mitt: ”Kom hit och samlas till Guds stora måltid, så skall ni få äta kött av kungar och härförare och mäktiga män och kött av hästar och deras ryttare och kött av alla människor, fria och slavar, höga och låga.”

Och jag såg odjuret och jordens kungar och deras härar, som samlats för att strida mot honom som satt på hästen och mot hans här. Och odjuret togs till fånga och likaså den falske profeten, som gjort tecken inför odjuret och förfört dem som tagit emot dess märke och tillbett dess bild. De kastades båda levande i eldsjön som brinner av svavel. Och de andra dödades med svärdet ur ryttarens mun, och alla fåglarna åt sig mätta på deras kött.


_______________________

Ver.141123

Länkar till några andra artiklar på denna hemsida:
 1. Hjärta kors utropstecken amorismJag och Amoristerna behöver ditt stöd! Länk om ekonomi: Ekonomi
 2. English article on amorism: Definition of amorism
 3. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 4. Nästa amorist-möte: På amoristiska möten läses trosbekännelsen. Vi umgås. Ofta hålls även föredrag om filosofi och vetenskap. Flera viktiga, unika och nydanande föredrag om filosofi, samhällsfrågor och vetenskap: Nästa amoristmöte DSC01673 (1) Krucifix Jesus amor meus est crucifixus (1) bättrad med amorism
 5. Amorism är detta. Lång artikel som förklarar mycket. Amorism är en ny lära! Inte beroende av någon övernaturlig förklaring! Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda! Skiljer sig från andra: Definition
 6. Vetenskap är beroende av omgivande politik och kultur! Otacksamhet, avund är ingen bra ersättning för gott samarbete och ärlighet! Tyvärr är det inte självklart! Därför behövs god kultur, god religion! Gränsdragningar är nödvändiga! Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning! Lär dig vad begreppet religion egentligen betyder av filosof Fredrik Vesterberg som ger struktur och ökad förståelse för språk och världen!: http://www.amorism.cc/2014/05/vetenskap-och-religion-kan-kombineras.html
 7. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas: Parti för amorism Animering-28-amorism-text-om-politik[2]
 8. Amoristerna bad offentligt i centrala Stockholm sju gånger inför valet år 2014. Hundratals åhörare: Bön för Sverige och mänskligheten och amorism
 9. DSC07344.JPG-Apa-Schimpanser-strid.-[2]Varning, låt inte hänsynslösa människor ta över. Försök att älska alla, men man måste inte vara mesig. Amorism ger vägledning om gott uppförande. Läs om x-människor, en av mänsklighetens viktigaste utmaningar: X-människor (bilden är från mitt föredrag på ett studiebesök.) Enlish article: Strategy against Psychopathy: Strategy against psychopathy.
 10. DSC09795 (1) Fredrik med romersk hjälm svärd mantel. Bättrad 2. Med amorismJag tror att Amoristerna är heligare och bättre än andra föreningar och samfund. Vi har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet, alltså sökande efter och gillande av sanning. Vi har mera yttrandefrihet på våra samtal och möten. Alla människor och åsikter är välkomna till Amoristerna! Vi är tydligast för kärlek, amoristisk kärlek, alltså inte enbart egoism och gruppegoism! Amorism kräver inget. Inte heller mesighet, se vår trosbekännelse! Egoister, gruppegoister och i synnerhet psykopater gillar ofta inte andras yttrandefrihet. Min metod för bästa ordförandeskap: http://www.amorism.cc/2013/08/om-samtal-och-yttrandefrihet-varfor-jag.html
 11. Många människor föredrar spektakel framför sanning och amoristisk kärlek: http://www.amorism.cc/2014/02/manga-x-manniskor-uppslukas-av.html


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik!

 

filosof, grundaren, högste ledaren (biskop) för amorism och Amoristerna, kyrkan för amorism.

Grundade för att jag (hittills inte) är tillräckligt nöjd med andra partier, grupper, kyrkor och massmedia.
Obs, det räcker inte att (enbart) ha mysigt!

Denna artikel publicerades första gången den 14-11-11 kl. 13.

 

(Ovanför stod den 14-11-11- 14-11-12 artikel Profeten, som var en version av ovanstående artikel. Tyvärr försvann artikeln den 14-11-12. Att skriva artiklar kan ta många timmar, veckor. Jag har hittills arbetat ca 15 timmar för att skriva artikeln igen, återställa. Det är den artikeln Profeten som är ovanför.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.