Rapport om Amoristernas möten fr.o.m. juni 2014

WWW.AMORISM.CC                                                        Bättrad den 14-11-08 kl. 17:44 rättelse.

Denna artikel avses att uppdateras successivt. Bilder med bättre kvalitet kan köpas av mig Fredrik. Här visas några av mötena. Somliga aktiviteter har inte amorism som tema/huvudtema. Amorism är en kravlös och så gott som opolitisk verksamhet. Amorister får alltså ha vilka åsikter som helst, så länge de gillar amorism.

14-11-07 Amoristiskt möte på Medelhavsmuseet från kl. 18:30. Föredrag och kväll om genier. Författare och journalist Linda Leopold och överläkare i psykiatri Simon Kyaga höll intressant föredrag (bild), kvinnan i mitten var moderator. Vi amorister kan vara stolta över att amoristerna var de mest aktiva i publiken. Vi kom med viktiga kommentarer och frågor. Jag sade att genier kan vara sådant som upptäcks i efterhand. Det är inte alltid som pionjärer blir förstådda. Jag frågade om hur genier kan/brukar bli bemötta, finns omständigheter eller kultur som gynnar genier och genialitet?

DSC02468.JPG Medelhavsmuseet med amorism(Jag tänkte på att Linda berättade att världens kanske intelligentaste nu levande person Richard Rosner sänkte sina betyg för att bli mera populär.) Det är mycket stort problem för mänskligheten att (vänliga) människor (oavsett om de är duktiga, starka, vackra och intelligenta) många gånger inte bemöts med amoristisk kärlek. Avund och otacksamhet är DSC09539 (1) Amoristerna standar flagga röd grön vit (1) bättrad färg 3 logotyp text Amoristerna kyrkan för amorismnämligen vanligt. Amorism är troligen bästa grunden för att reglera sådana synder. Föredragshållarna svarade att tolerans är viktigt för att gynna genialitet (och därmed mänskligheten tror jag). Jag nämnde att Amoristerna sysslar med sådant, alltså att främja kärlek, sanning, förlåtelse, yttrandefrihet och vetenskap i amoristiskt anda, alltså för fullkomlig lycka till alla; sådant är tyvärr DSC02491.JPG Fredrik mörk kostym skjorta slips. Text de som vill får gärna vara med på foto amorisminte självklart (somliga önskar inte det!). Därför behövs Amoristerna och amorism! Intelligens (genialitet/dumhet) måste inte innebära att man är kärleksfull. Kanske finns samband? Linda nämnde att i en förening för intelligenta (Mensa) finns många olika sorters personligheter. Jag menar att kärleksfullhet är ett personlighetsdrag – kulturell, mental och social egenskap.

Senaste trosbekännelsen från den 14-11-07 presenterades. Mötet var uppskattat. Med nya trosbekännelsen och min förklaring så ökades förståelsen för amorism ytterligare. Tack till vänliga (och intelligenta!) deltagare!

 

14-10-24. DSC01098.JPG ABF huset Sveavägen Stockholm city Adolf Fredriks kyrka. Med amorismAmoristmöte (vid ABF-huset) i Stockholm kl. 19. Vi blev totalt sex personer under kvällen. Eftersom vi under de första 40 minuterna endast var 2 – 3 personer så talade vi, istället för att med projektor visa mina nya bilder om amorism. Eftersom vi inte har pengar att göra reklam och inte har råd att hyra lokal så kommer inte så många. Har man det så kan nästan vad som helst visas, man kan till och med ta betalt för det. Beviset är att det i andra sammanhang än amorism finns många (skräp-)aktiviteter som det satsas mycket pengar, tid och arbete på, se mina artiklar om spektakelkultur, x-människor m.fl. Jag är inte heller nöjd med andra kyrkor. Bland annat så missa andra läror och grupper det viktigaste. Därför har jag grundat amorism och amoristerna. Vi behöver ditt stöd! Ekonomiskt eller annat!

 

DSC09539 (1) Amoristerna standar flagga röd grön vit (1) bättrad färg 3 logotyp text Amoristerna kyrkan för amorism14-10-17. Amoristmöte (vid ABF) kl. 19. Som vanligt lästes trosbekännelsen. Vi var ca fem deltagare. Jag och vi talade därefter om att bilda parti/partier m.m. Amorism är en kravlös och så gott som opolitisk verksamhet. Amorister får alltså ha vilka åsikter som helst. De som gillar amorism kallas amorister.

 

DSC02139.JPG Svandammsparken MIdsommarkransen festival med amorismFestival med “motborgarmusik” i Midsommarkransen den 14-06-07.

 

DSC02132 Nationaldagsfirande Skansen år 2014 med amorismNationaldagsfirande den 14-06-06 Här är fina bilder på kung Carl XVI Gustaf, drottning Silvia, kronprinsessan DSC02126.JPG Kung Carl XVI Gustaf drottning Silvia prins Carl Philip med amorismVictoria, prins Daniel, prins Carl Philip, prinsessan Madeleine och Christopher O’Neill. För DSC02129.JPG Prinsessan Madeleine Christopher och O'Neill nationaldagen år 2014 med amorismmig som amorist betyder Sveriges nationaldag något extra. Dagen handlar nämligen om att Sverige är ett evangelisk lutherskt DSC02128.JPG Kronprinsessan Victoria prins Daniel med amorismkristet land, nämligen att åtminstone regenten/statschefen ska ha denna tro. Amorism är inspirerad av evangelisk luthersk kristendom.

 

 

DSC02117.JPG Lars Ohly partiledare Vänsterpartiet med amorism14-06-04 Mötte Lars Ohly som är f.d. ledare för Vänsterpartiet.

 

 

 

 

 

Vänliga hälsningar till alla från Fredrik!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.