Rädsla, avund, missunnsamhet, elakhet

WWW.AMORISM.CC                                      Bättrad den 14-01-20 kl. 14:25.

Gott nytt amoristiskt 2014 och framåt!

DSC00669 (1) Fredrik Reinfeldt och Fredrik Vesterberg MED AMORISMKul, mötte Moderaternas partiledare Fredrik Reinfeldt den 14-01-02. Han har inget att göra med denna artikel. I en annan artikel finns en bild med mig och Socialdemokraternas Stefan Löfvén. Amorism handlar inte om “partipolitik”. Amorism är nämligen en kravlös filosofi. Du får rösta på vad du vill.

Till ett annat ämne: amorism®, nyårsfest, psykologi m.m.:

På nyårsdagen så utlyste några vänner år 2014 till "snälla kvinnors år". Jag utlyste även år 2014 till amorismens år. Amorism behövs för att göra världen bättre. Goda tankar, ord och gärningar är viktiga. Amorism är en kravlös vision. Man måste inte göra något för att vara amorist. Amorism handlar om att hålla DSC00668 Fredrik och H på Nyårsdagen. Med amorismdet goda heligt, inte om att hålla egoism eller gruppegoism “heligt” (vilket djur och gör). För att gilla amorism krävs vissa insikter.

Jag har ibland mött människor som sagt “det räcker med goda gärningar”. Tala inte. Själva talar de, men somliga andra vill de inte låta tala. Somliga säger att det endast behövs goda gärningar. Men jag tror inte att livet blir optimalt och bra med endast goda gärningar. Livet bygger även på ord, kommunikation eller undervisning, utbyte av kunskaper, lärande, livslångt lärande. Amorister bör inte låta sig tystas av dem som förkastar goda ord och välvillig, alltså amoristisk, yttrandefrihet. Bilden visar mig och en vän på nyårsdagen.

Amorism handlar om att påminna med goda ord och därigenom sätta dagordningen för möten och annat, amorism handlar om att inspirera kravlöst med goda ord: kärlek, sanning, förlåtelse etc. Djur och många människor förstår inte sådant. X-varelser vill inte höra det eftersom de inte förstår amorism och vissa andra idéer eller de tror att det är omöjligt. De vill hellre hålla sin egoism och gruppegoism främst. Inte låta sådant störas av frivillig inspiration om amorism, alltså kärlek, sanning, förlåtelse etc. Själva vill de inspirera med annat. Obs, jag talar inte om att amorister eller någon måste vara politiskt “korrekt” eller tycka att alla har lika värde. Amorism är nämligen inte bedrägeri. Men många andra varelser/idéer och ideologier innehåller bedrägerier.

 

Jag tror att människor och mänskligheten främst behöver berikas med amorism, intelligens och insikt

 

Misslyckanden och brist på kärlek/välvilja från en själv och omgivningen skapar rädsla. Elakhet skrämmer många från att våga umgås. Det finns olika definitioner av elakhet, men egentligen betyder det att avsiktligt skada någon. Många har förvriden syn på vad elakhet är. De som har brist på empati har extra svårt att skilja på vad som är avsiktligt och oavsiktligt.

 

X-varelser skrämmer andra genom sin oärlighet och sabotage. X är inte optimala i sin välvilja. De önskar nämligen inte alla väl. De är avundsjuka, missunnsamma eller otacksamma och är därigenom oärliga. (Man måste inte tro att x-varelser finns. Det ingår inte i amorism. Teorin om X är min privata idé. Jag har hört talas om “ödlor”. Kanske är det samma som x-varelser? Jag tror dock att det är viktigt med amoristisk förståelse av sådana varelser. Så att man inte blir likadan som dem. Ödlor och x-varelser ingår i amorismens önskan om kärlek.) Dessutom gillar många att se hemska nyheter på massmedia. (De som överdriver och inte kan statistik kan bli extra rädda.)

 

Många x är skenheliga och säger “jag vill alla väl”, “alla har samma värde”, “jag är inte avundsjuk”, “jag är inte missunnsam”, “jag är inte otacksam”. Somliga använder gärna sådana ord, men vet inte vad orden betyder eller vill inte veta eller låtsas att de inte vet. Somliga som är så vägrar att inse eller erkänna att de själva är så. Många x lär sig vilka lögner de ska använda för att bli accepterade eller lura andra. Men, ge inte upp. Alla är inte x och nu finns en kultur där yttrandefrihet finns och där god filosofi finns och en fantastisk, unik trosbekännelse, nämligen amorism®. Trosbekännelse finns nedan.

 

Räcker inte det så ser de skräckfilm eller läser skrämmande romaner och dylikt. Sådant skapar rädsla hos många. Ond cirkel? Dumhet, okunnighet och bristande empati är andra problem som gör att många inte vågar umgås. Många är tyvärr väldigt rädda för varandra.

 

DSC02588.JPG Amoristernas kyrkofader Fredrik Vesterberg vit skrud mitra predikstol kyrka (1) med amorism komprimeradMånga är x-varelser (3,5 miljarder msk?). X vill inte alla väl. Många X tror att alla är som dem själva, alltså inte välvilliga till alla. (X är busiga, oartiga, förslagna, fräcka eller ohederliga och tror att alla är det. Elaka skämt gillas ofta av x.). De förstår inte att somliga är annorlunda och vill alla väl. Många X är rädda att andra är som dem själva. Många vågar inte umgås. Många vågar inte ens säga hej till främlingar. Texten på bilden visar att alla är intoleranta. Amoristisk välvilja är viktigare än tolerans.

 

Var inte rädda, står det i Bibeln. En väg att komma ifrån rädsla är att sprida, främja och bygga upp amoristisk kultur. Amorism är en kravlös vision om kärlek till alla etc. Det måste inte handla om mesighet, gränslöshet, kravlöshet, politisk “korrekthet eller “alla lika värde”. Amorister får göra vad de vill, så länge de gillar trosbekännelsen och amorism. Amorismen är kravlös. Se amoristiska trosbekännelsen. Den är tydligare än Bibeln och andra kyrkor. Jag tror att mänskligheten behöver höra trosbekännelsen.

 

Trosbekännelse

från den 13-12-25.

Amorismens grund och heliga vision är att vänner och alla önskar kärlek, sanning och förlåtelse så att alla får fullkomlig lycka. Även om visionen inte uppnås så kan det vara bra att upplysa med den. Amorism är kravlös.


Men kärlek måste inte vara mesig, laglös, gränslös eller kravlös. Vetenskap, medkänsla, yttrandefrihet och annat kan vara gott, åtminstone om det används amoristiskt. Vår gud är verkligheten. Kristus kan vara en god förebild.


Alla amorister gillar detta. Man måste inte göra något för att vara amorist.

 

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.