Rapport: Mänskliga rättighetsdagarna på Kulturhuset i Stockholm. Wiendeklarationen 20 år, 2013

WWW.AMORISM.CC                                             Bättrad den 13-12-16 kl. 13:48 bild; 13-11-18 Dag 3 FRA, NSA, Snowden; RFHL fångars rättigheter; Hederskultur/skamkultur.
Man måste inte gilla detta för att vara amorist. Se om amorism®, länk i denna artikel.
DSC00327.JPG Mänskliga rättighetsdagarna 2013. Med amorismJag tror att amorismens trosbekännelse är minst lika  viktigt som mänskliga rättigheter, se länken om amorism®.
Evenemang om mänskliga rättigheter 14 – 16 november år 2013.
Klicka på bilder så förstoras de.
Gratis för allmänheten lördag 16/11. Fanns några gratis aktiviteter innan. Jag lyckades även komma in på några aktiviteter som egentligen kostade; det gav viss trovärdighet åt somliga personer på evenemanget. Det sägs att s.k. “folkrörelser” i Sverige arrangerar mötet. (Jag har en artikel om s.k. “folkrörelser”, men visar den inte om den inte behövs.) Inget är neutralt. Vem ordnade mötet och varför? Det skulle vara intressant att veta om någon/några/vilka som inte fått ställa ut på mötet. Jag har erfarenhet av att alla inte alls är välkomna, även om somliga säger det. Med tanke på andan och tonvikten hos deltagarna så kan jag tänka mig att somliga inte fått tillstånd att delta. Men jag vet inte.

Mänskliga rättigheterna år 1948 jämfört med Amoristernas trosbekännelse år 2013. Med amorism. Komprimerad 3Evenemangets anda grundades på 1. FN:s mänskliga rättigheter som utvecklats från år 1948, och 2. på de sju diskrimineringsgrunderna, de förklaras i artikeln. Det är alltför vanligt att människor, t.o.m. ledare och journalister uttalar sig om ämnen de egentligen inte känner till. Därför finns de mänskliga rättigheterna på bilden här. De delades ut på evenemanget. Läs dem gärna så förstår du att de inte är lätta att uppfylla och att några kan “strida” mot andra.
 
Jag är inte beroende av Kristus, men är idag och inför artikelns tema kraftfullt inspirerad av hans ord ”förlåt dem; ty de veta icke vad de göra”. (Lukasevangeliet 23:46.) Jag vill inte säga att människor måste vara ovetande, men många är……. .
DSC00296.JPG Mänskliga rättighetsdagarna 2013. Med amorismFörhållande mellan religionsfrihet och yttrandefrihet var ett tema på mötet. Bilden visar ett föredrag i lokalen Klara soppteater. Eli Göndör satt i panelen (bild). Han sade att myndigheten Diskrimineringsombudsmannen borde avskaffas. Jag tror att han ville säga att den är alltför partisk, icke objektiv. Göndör vill ha mångkultur.
Jag uttrycker tacksamhet, men även kritik med denna artikel. Jag vill inte avveckla mänskliga rättigheter. Ty de är utmärkt måttstock för att avslöja förtryck. Så tydlig att många personer i Sverige och alla världens stater försöker lägga beslag på det och missbruka det, belägga med okunskap, inskränka och tabuera. Det är läskig insikt som jag tror är viktig att visar för tänkande människor, men flockdjur struntar i det. Jag tror att amorism® är ännu viktigare än mänskliga rättigheter, se trosbekännelsen i artikeln om amorism, länk nederst.
DSC00308.JPG Mänskliga rättighetsdagarna 2013. Med amorismDenna artikel visar främst mina kommentarer. Avsnittet om nyspråk är helt mitt, men befogat eftersom det är så påtagligt. Varning, detta ämne som beskrivs här innehåller flera ord och begrepp som används av somliga för att styra/manipulera/lura andra. Hädelseparagrafer har avskaffats i många länder. Det tycker jag är bra. Men istället har en mildare variant uppstått för att styra människor, nämligen nyspråk. Somliga människor har benägenhet att göra mycket (eller vad som helst) för att överleva eller t.o.m. vara med i någon ”flock”. Tongivande personer som driver språkutveckling (makthavare) har skapat s.k. nyspråk för att ge gott intryck och vinna popularitet eller acceptans. Men i vissa fall är det tyvärr sämre med ärlighet och pedagogik och inom språkutvecklingen. Viktiga värden har nämnts, men inte alla som finns i amoristisk trosbekännelsen t.ex. kärlek, förlåtelse).


Amorism är viktigt komplement (eller ersättning?) till mänskliga rättigheter

Både de högröstade förespråkarna och de högavlönade förespråkarna skulle vinna trovärdighet om de blev amorister och accepterade och proklamerade amoristisk trosbekännelsen internationellt och till alla människor. Jag anser nämligen att alla människors lika värde är bedrägeri, ingen vill egentligen ha det. Människors beteenden avslöjar det. Många proklamerar det endast för att bli populära, accepterade eller slippa utstötning, av samma anledning som människor har vissa kläder, mode, visst beteende, vissa beteende-sätt, vissa samtalsämnen. På mötet och med stöd av min tidigare erfarenhet så intygar jag att det finns delade meningar om vem som är människa, eller åtminstone om vem som har människovärde, och är värd att räknas till en av de “alla” som har lika värde. Men i en tid där förvirring om människan som art råder (förståeligt tills genetiska analyser av olika raser eller underarters kvarlevor eller ”fossiler” bevisar motsatsen). Och även om man bevisar vilka som är människor kommer troligen orättfärdiga människor att förtrycka andra människor och tala självsäkert om yttrandefrihet, demokrati, människovärde och t.o.m. om allas lika värde. Endast lågutbildade som inte klarar mellanstadienivå kan anklagas för bedrägeri eller försök till bedrägeri som det heter nuförtiden i Sverige. Men domstolarna ignorerar troligen sådant också eftersom de är partiska, inte oberoende. Svenskar och européer anses inte vara ursprungsfolk i Europa enligt FN-organisationen ILO. Men vissa andra folk anses vara ursprungsfolk i sina länder.
Dagen började med diskriminering eller särbehandling, vilka innebar att godkända (föranmälda, inbjudna och vissa som betalat 200 – 2150 kr beroende på vilken “meny” man önskar eller vilken kategori man tillhör). Obs, jag är inte emot att man tar betalt, men det strider mot den amoristiska definitionen av “allas lika värde”. Amorismens definition av diskriminering är att det är negativ, icke önskvärd särbehandling. Varje människa har rätt att avgöra när den själv eller andra blir diskriminerade. Amorismen har alltså inte den inskränkta varianten av diskriminering som används i ”nyspråk” av diskrimineringsombudsmannen, vissa makthavare och deras massmedier och skolor. Amorism menar att varje människa har rätt att själv definiera när den själv eller någon annan blir diskriminerad. 

DSC00277 (1) Kulturhuset Stockholm Mänskliga rättighetsdagarna 2013. Med amorismDagen handlade om Mänskliga rättigheter, allas lika värde och hur diskriminering motverkas. Dagen inleddes med traditionell särbehandling och diskriminering. Bilden visar några vakter som såg till att “alla” kom in. Jag och flera andra räknas inte in i deras definition av alla. Många myndigheter och personer har dessutom en inskränkt betydelse (nyspråk) av ordet diskriminering.


Mera om nyspråk


DSC00339. Mänskliga rättighetsdagarna 2013. Sveriges antidiskrimineringsbyråerJag tror att nyspråk myntades av George Orwell (i boken 1984?). Denna artikel visar min definition av ordet nyspråk. Varning för nyspråk. Ty nyspråk skapas av makthungriga PR-människor, ”säljare” och även av bedragare som missbrukar språk t.ex. orden kärlek, gud, religion, gott, ont etc. Jag menar inte att man är en dålig människa för att man använder nyspråk, men det kan skapa förvirring och missbrukas mycket ofta av förtryckare.   Bilden visar broschyr tryckt år 2013 som Sveriges diskrimineringsbyråer utdelade på mötet. Den visar hur ordet diskriminering försöker inskränkas av somliga människor, grupper och myndigheter. Där står de sju nuvarande s.k. diskrimineringsgrunderna, som står i Diskrimineringslagen (2008:567). De flesta svenskar räknas inte med i deras definition av diskriminering. Många kan alltså inte räknas som diskriminerad enligt deras definition, även om jag och amorism anser att alla kan vara diskriminerade. Amorism blundar inte för något. Ordet diskriminering har inskränkts och utvecklats sedan 1940-talet. För övrigt så bör några av de sex cirklarna på broschyren kommenteras, inte accepteras okritiskt. 

I värsta fall använder nyspråk ordet gott om det som är ont och vice versa. Det är vanligt. Man bör alltså vara kritisk när man hör myndigheter och människor använder ord. De kan betyda nästan vad som helst. Somliga människor är ”omöjliga”. Amoristerna anser att de får vara omöjliga, men vi önskar att de inte stjäler språket, men förtryckare arbetar mycket med att stjäla språk. Nyspråk förstör och förvränger språket, skapar förvirring. Se artikeln om Amor och Cupido., so beskriver att många avsiktligt eller oavsiktligt förminskat ordet kärlek till enbart erotik. Artikeln Definition av amorism visar att somliga makthavare, somliga rabbiner, präster och imamer har inskränkt ordet gud till något, ungefär som en svårfångad figur på ett moln. Giriga/omedvetna djur och orättfärdiga människor vill inte tillgodose mänsklighetens och varje människas sökande efter och uttryck av sanning, det goda och förståelse. Nyspråk är språk som i många fall förvränger betydelser och DSC00309.JPG Mänskliga rättighetsdagarna 2013. Dörrar. Med amorismskapar begrepp för att styra människor, oftast uppbackat av stora resurser och juridik/straffväsen. Det föds alltså ej av ärligt, ideellt skapande människor och författare. Nyspråk stjäler betydelser, lägger monopol på dem eller försöker i vissa fall förbjuda eller tabuera ord. Bilden kallar jag Stäng dörrarna. “Alla” är “välkomna”. “Alla” har “lika” värde. Men så länge det finns yttrandefrihet kan vi hindra att nyspråk får monopol och förvränger alltför mycket. Jag hade inte betalat och blev avvisad från några aktiviteter, men lyckades delta i några eftersom några dörrvakter inte var alltför totalitära. Obs., jag vill inte klandra dörrvakterna eller ägaren eller gud för det, men det är bra att inse faktum alla har inte lika värde, det finns i nyspråk en massa undanflykter från det ”alla har lika värde” etc.


Akademisk forskning om Mänskliga rättigheter

 
DSC00324.JPG Mänskliga rättighetsdagarna 2013 Linde Lindqvist Christina Johnsson från Lunds universitet. Med amorismMötet fick ett positivt slut på dagen för min del i lokalen som heter ”Kilen”. Sveriges enda professor i Mänskliga rättigheter (MR) vid Lunds Universitet? Och tre doktorer eller doktorander? Linde Lindqvist sade att MR är tro, ej vetande. Det gav mig som filosof förtroende för honom. Han insåg problemen och erkände dem. Han lyfte dagen för mig. Jag tänkte på begreppet homo religiosis (den religiösa människan/mänskligheten) av den skicklige författaren Mircea Eliade.
Jag inser och har granskat ämnet Mänskliga rättigheter. Som resultat och respons till mänskligheten har jag skapat amorism, vilket jag tror är en mycket bra idé som mänskligheten behöver.Dag 2

Även idag lyckades jag komma in gratis på tre föredrag tack vare några goda människor. De gav därmed mötet viss trovärdighet.
Tack till alla föredragshållare och deltagare! Amorism hävdar att alla har något gott i sig. Amoristiska visionen gäller ALLA. Amorism är fri från vidskepelse, lögn och skenhelighet; se trosbekännelsen i Artikeln om definition av amorism.
Några aktiviteter visas här ev. kommer flera att redovisas här.
DSC00345.JPG Mehmet Kaplan Bengt Westerberg Josefin Bergman Pranvera Bahtiri Lena Gidlund. Mänskliga rättighetsdagarna 2013. Med amorismBengt Westerberg m.fl. talade till dessa åhörare i lokalen “Kilen” om att stöda anti-diskriminerings-byråer mera. Jag frågade om de sju så kallade diskriminerings-grunderna skulle vidgas (till att gälla även “normala”DSC00351.JPG Mänskliga rättighetsdagarna. Kilen. Med amorism svenskar som diskrimineras eller utsätts för övergrepp). Men det trodde talarna ej. En talare sade att det ändå var viktigt, men ingen utvidgning väntades.

DSC00363.JPG Mänskliga rättighetsdagarna. Klara soppteater. Näthat. Med amorismPå Soppteatern talades om nät-hat. Jag var sen, men när jag kom så talades enbart om rasism. Det är förståeligt eftersom hela mötets tema verkar centrerat kring de sju s.k. diskriminerings-grunderna. Men jag tror att det mesta av näthatet inte handlar om rasism. Det orsakas troligen endast av vanlig elakhet, frustration eller av missnöje. Inte främst av “rädsla” eller “okunnighet”. Näthat mot Sverigevänner nämndes inte. Det visar att partiskhet/bias troligen genomsyrade även detta föredrag. DSC00364.JPG Näthat Klara soppteater. Mänskliga rättighetsdagarna 2013. Med amorismHat är inte bra, det hävdar amorism. Jag vill även tillägga att kritik inte måste vara hat. Och glöm inte att Svenskar utsätts för hat. Jag tror att de flesta som mobbas och diskrimineras är svenskar. För att förstå det så krävs visst förnuft och den amoristiska/objektiva definitionen av diskriminering måste användas.

DSC00354.JPG Annika Jyrwall-Åkerberg MR jurist och Thomas Hammarberg. Med amorism
Thomas Hammarberg är f.d. kommissionär för mänskliga rättigheter. Han talar med två personer om handikappades rättigheter internationellt.

DSC00376.JPG Internet freedom. Svenska institutet. Bryggan. Mänskliga rättighetsdagarna. Med amorismSvenska institutets inbjudna föredragshållare i “Bryggan”, se bild. Föredraget var på engelska, tema Frihet på internet. Jag sade att man bör använda ordet tabu istället för censur. Ty censur betyder egentligen att någon (myndighet) läser texter i förväg och avgör om de får publiceras. Men det finns värre former av förtryck än enbart censur, nämligen tabu. I Sverige får t.ex. vissa fångar inte ens läsa tidningar eller använda internet. Jag fick förstås inte förklara detta tillräckligt eftersom “tid” inte fanns. Ordet censur har förvrängts och fördummats och blivit flummigt utspritt och otydligt. Ordet tabu är mera generellt och lämpligt. Glöm ej att okunnighet är ett hot mot människor och gör att de kan förtryckas och luras.
En kvinna frågade vad man kunde göra för att motverka att internet och yttrandefrihet stoppas. En av talarna sade att man borde stoppa export av övervakningsutrustning. En talare från Pakistan sade att allmänheten där deltar i förtryck av yttrandefrihet. Jag tänkte att så är det i alla stater i olika grad. Jag sade att man bör komplettera de mänskliga rättigheterna med amorism, offentlig läsning av vår trosbekännelse. Men det hann jag knappt säga innan jag blev avbruten av “tidsbrist”. Det märktes att många inte förstår varför problemen finns. Många vill inte ens höra sanningen. De tror att dåliga kulturer och dåliga idéer löser problemen, att lögner, vidskepelse och tabu löser problemen. Jag tror att många inte ens läst de mänskliga rättigheterna och analyserat dem tillräckligt. Jag tror inte att någon visste vad amorism är.Dag 3 visade att världen blir allt “mindre” och att behovet av amorism alltid är stort (om man önskar en god värld för dig och alla)

Det märktes även idag att ingen, åtminstone inte myndigheter klarar att leva upp till paroller som mänskliga rättigheter och att alla har lika värde. Parollerna är för många endast floskler/klyschor eller tvisteämnen. Jag tror att amorism, alltså amorismens trosbekännelse är viktigare, kortare. Den har inga floskler. Trosbekännelsen finns i en länk nedan.

Campbell om NSA, FRA och statlig inblandning i ditt privatliv

DSC04136.JPG Duncan Campbell och jurist. Mänskliga rättighetsdagarna 2013.  Med amorismDuncan Campbell är en journalist som talat om Edward Snowden, FRA och NSA. Oron är befogad eftersom information kan missbrukas. Alla är tyvärr inte amorister och ingen är perfekt.
DSC04081.JPG ECHELON FORNSAT Mänskliga rättighetsdagarna 2013. Med amorismMånga eller de flesta stater har underrättelsetjänster som liknar NSA och FRA. NSA är troligen världens största i sitt slag. Obs, NSA och FRA är ej de enda. Och i vissa fall kan man behöva skydd mot kriminalitet och skydd av sin stats frihet, i synnerhet om man inte är tillräckligt framgångsrik med mission om amorism i alla stater/människor.
DSC04128.JPG Amorism best hope. Mänskliga rättighetsdagarna 2013. Lagar. Med amorismLagar nämndes av Campbell, men moral och etik kunde ha nämnts mera. Huvudtemat var teknik och juridiska avtal och övervakningens funktion och tro om det. Moral och etik handlar snarare om ideologier/religion. Hoppas att Campbell nu läser mer om amorism®. Jag ställde frågan Vilka är det som övervakar oss? Vilka politiska/religiösa åsikter har de? Vilka ledare har de? Man borde även tänka på andra staters ledare och underrättelsetjänster och deras kulturer. Är de amorister eller ej? DSC03359.JPG Orm boa. Med bättrad text och amorismMissionera till dem. Är det god eller mindre god personal som får tillgång till information om dig/alla, alltså är de dina/våra vänner och amorister? Är de 1. egoister eller 2. grupp-egoister eller 3. amorister? Man vet inte vilka deras efterträdare och kommande chefer blir och hur de hanterar informationen. Dessutom så kan spioner få tillgång till informationen. Jag tror att behovet av amorism blir allt större ju mindre världen blir och allt viktigare ju mera makt mänskligheten får. DSC04090.JPG FRA platsansökan. Mänskliga rättighetsdagarna 2013. Med amorismVilka förstår det? Räkna inte med att orättfärdiga människor förstår behovet av amorism. Jag tror att man bör införa amorism® som komplement till mänskliga rättigheter. Amorism som universell måttstock. NSA, FRA och sådant DSC04063.JPG NSA Mänskliga rättighetsdagarna 2013. Med amorismbör enbart ha personal som gillar amorism. Egoistiska respektive grupp-egoistiska kulturer bör inte få dominera, med tanke på att världen blir “mindre” och mänsklighetens makt ökar. Frågan om människor respektive orättfärdiga människor är alltid aktuell, se länk till artikel om det nederst.

 


RFHL

DSC04154.JPG Ella Carlquist. RFHL Mänskliga rättighetsdagarna 2013.  Med amorismPå RFHL:s föredrag berättades om att mänskliga rättigheter förbises för fångar. Ella Carlquist är känd från TV4 intervju i oktober 2013. S.k. sekretessanteckningar gör att fångar i Sverige kan hindras att få veta vad de anklagas för. Det tror jag inte är bra. Man bör i rättssäkra och effektiva och amoristiska sammanhang få veta vad man är anklagad för. Annars råder ej rättsäkerhet, man kan ej försvara sig, man riskerar att offra resurser på oskyldiga. Det bör vara en mänsklig rättighet att få veta sådant, och egentligen omedelbart vid gripande. DSC00407.JPG Tidningen filen. Fångars rättigheter. Mänskliga rättighetsdagarna 2013. Med amorismTidningen Filen skriver om fångars liv och rättigheter. Jag nämnde för henne att jag inte tror att Amnesty hjälper nationalister tillräckligt, att Amnesty är ett FN-organ, segrarna bestämmer vilka som är “onda” respektive “goda”, och att alla har lika värde är en bluff. “Segrarna (grundarna av FN) skriver historien.” Jag nämnde att man inte enbart bör tala om kriminalvården. Även olämpliga väktare är ett problem. Tillåt ej vem som helst att ha sådan yrken. Inför ämbetsmannaansvar.


Om hedersbrott (jag kallar det skambrott)

DSC04169.JPG Glöm Aldrig Pela och Fadime GAPF. Mänskliga rättighetsdagarna 2013. Med amorismTrovärdiga

vittnesbörd lämnades av Sara Mohammad och filmskaparen Fitore Osmanaj.  Pela, Fadime och många andra har misshandlats och mördats i Sverige. Hederskultur (eller skamkultur) har alltså kommit till Sverige. Jag menar att drifter som självhävdelse och grupptryck (som alla människor har) är starkare i hederskulturer. Om mänskliga drifter inte regleras bra så blir samhället dåligt. Men myndigheterna hindrar inte hederskultur tillräckligt. Det råder nämligen kulturrelativism i Sverige och Europa sedan tiden efter andra världskriget. Lagar gör att man knappt får kritisera kulturer/religioner/grupper. Kritiker riskerar att stämplas som rasister eller främlingsfientliga, kritik klassas alltför lätt som “hets mot folkgrupp”. Mänskliga rättigheter och kristendom är inte tillräckligt tydliga. Amoristisk trosbekännelsen är kortare. Jag tror att amorism borde dominera samhället. Flera bör bli bättre på att sprida amorism!

 

 

Länkar


§  Amorism är: Definition av amorism®™ och Amoristerna
 
§  Amorismen behöver ditt stöd: Gåvor och ekonomi
 
§  Mina förslag till hur världen blir bättre, nämligen med amorism: Mina idéer för förbättring av världen

§ Orättfärdighet
 
§  Kärlek är egentligen välvilja etc: I improved Wikipedia about Cupid, cupido and Amor
 
§  Amoristernas pris i yttrandefrihet: Amoristernas pris i yttrandefrihet
 
§  Amoristernas nästa möte Nästa möte- tid + plats visas här snart, amoristiskt tema. Nästa möte som inte har amoristiskt huvudtema visas här: Nya Övriga aktiviteter. Välkommen!
 
§  Rapport Religionshistoria. Stockholms universitet: Religionshistoria 100 år. Stockholms universitet
 
 
 
Vänliga hälsningar till alla från Fredrik!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.