Om möten den 13-03-05, 13-02-28, 13-02-19, 13-02-13

www.amorism.cc                                                                    Bättrad den 13-03-12; 13-03-06 kl. 23:31 om musik; kl. 15:33 Mötet 13-03-06.

Mötet 13-03-05
DSC02588.JPG Amoristernas kyrkofader Fredrik Vesterberg vit skrud mitra predikstol kyrka (1) med amorism komprimeradEn förtydligad längre trosbekännelse presenterades. Nya tillbehör till vårt heliga bord invigdes. (Ett litet tryckfel i en text korrigerades muntligt under gudstjänsten)
Tre deltagare spelade piano i pauserna. En sjöng. Men vi ska bevara anda och främja anda så att musiken inte tar över samtalet. Undervisningen om amorismen och deltagarnas samtal är mycket viktigare än att någon höjer rösten/musiken över andra deltagare. Musik som inte harmonierar med amorismen eller tar över dem som inte uttrycka sig med musik passar inte.
Bibelsamtalet var som vanligt givande. Mycket filosofi, men även annat behandlades.

Kollekten var 143 kr vilket täckte mötets kostnader som i genomsnitt beräknas vara ca 120 kr per möte. 
Det var ett trevligt och givande möte. Man får kraft och glädje av vänskapen. Vi åt gemensamt efteråt. Jag hade ett erbjudande så deltagarna erbjöds att äta med 50 % rabatt. Stöd amoristerna så kan vi hjälpa flera behövande. Och glöm inte att verksamheten hittills gått med ca 14 000 kr förlust, p.g.a. olika avgifter och material till verksamheten, ingen välgörenhet är inräknat i detta. Tyvärr så har ingen lön för verksamheten. Tack till bidragsgivare!
 

Mötet den 28/2 var lyckat, men troligen kommer inget att publiceras därifrån.


 
Mötet 13-02-19
Amoristerna med blå penséer_redigerad-1Amoristerna utvecklas positivt. Mötet var kanske ett av de mest lyckade hittills. 8 + 1 personer deltog. Stämningen var god. Bilden är från mötet den 13-02-19.
Predikan och samtalet var apologetiskt ( apologetik är försvar av läran ). Jag anknöt till mina möten där jag avslöjade att många lurar eller förleder människor med felaktigheter eller lögner som “här är demokrati”, “jag är demokrat”, “alla har samma värde”. Jag förklarade även att sluga bedragare i ord och skrift, i föreningar (ateismer, religioner och samhällen) luras om sådant. Det är även många som säger sådant för att de har blivit lurade, de saknar insikt om detta. Jag berättade om x-människor. Jag förklarade även att det är fel eller bedrägeri att säga att “alla människor vill alla väl”. Jag sade istället att ingen människa alltid vill alla väl, inte ens jag klarar det. Samhället och mänskligheten behöver kompletteras med amorism™ istället för alltför mycket bedrägerier, förvirring och felaktigheter. Amorismen är inte bedrägeri eller felaktighet. Men många människor, i synnerhet x-människor sprider allvarliga felaktigheter/bedrägerier i tankar, ord, skrifter och gärningar och vid maktutövning. Alla bör känna till amoristiska trosbekännelsen, som ett sanningens alternativ till lögner och bedrägerier.

 
 
Samtal, frågor och tips till verksamheten var bra.

Samtalet om Johannesevangeliet 4:27 – 44 var givande.
 
Kollekt ca 120 kr. Varje möte kostar i genomsnitt ca 120 kr att ordna, lågt räknat. Dessutom finns andra kostnader för t.ex. video. Bidrag gör att verksamheten kan bli ännu bättre.

 


Mötet den 13-02-13


Trosbekännelsen som förtydligats den 13-02-04 lästes. Vi talade om Johannesevangeliet 4:16 – 30, det var intressant. Där finns flera intressanta idéer. Det lästes mycket bra av en deltagare.

Efteråt så handlade diskussionen ovanligt mycket om vetenskap, politik och annat eftersom två deltagare ville det. Jag förklarade amorismen. Säg till mig om du önskar något tema för samtalen så kan jag och vi kanske göra så att det kommer fram. Men den fria diskussionen efter är spontan.
Kollekten var 65 kr. Mötet kostade ca 150 kr att ordna.
 
Vänliga hälsningar från Fredrik och Amoristerna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.