Så vill jag ha samhället

Bättrad den 2024-05-27. Publicerad år 2012 på www.amorism.cc                                          

Denna artikel visar mina privata idéer. Du måste inte tro på dem för att vara amorist.
Ren med Amorism 7. Ren med Amorism Rangifer tarandus. Filmad den 11-02-10. Amoristerna. Copyright Fredrik Vesterberg.Hur vill du påverka och bli påverkad? Vad behövs mer respektive mindre av i ett gott samhälle? Vill du ha allt eller endast något av följande 14 punkter?:
1. Amorism™?
2. Vetenskap?
3. Asatro? 
4. Ateism eller icke-religion. Sådant formas alltid av ledares krav/politik. Deras ledarskap och strukturer t.ex. grundlagar har samma effekt som kravfulla, “fundamentalistiska” religioner. Viktiga ämnen som amorism prioriteras inte av icke-amorister eftersom det är registrerat som religion.  Amorism upplyser kravlöst om kärlek, sanning, förlåtelse, yttrandefrihet i amoristisk anda. Det är inte fjäsk för ledares och människors egoism och skenhelighet. Många människor, i synnerhet x-människor, vill förtiga sådant om sig själva, se länk nedan.
5. Buddism?
6. Hinduism?
7. Islam?
8. Judendom?
 9. Annan gruppegoism. “Vi är bäst”, “vi är utvalda av Gud eller annat”. “Glöm amorismen. Den är oviktig. Tråkigt att bry sig, tråkigt och jobbigt med självinsikt.” Men jag säger, om amorism (kravlösa religionen): då fortsätter istället orättfärdig egoism och orättfärdig grupp-egoism att vara lära,  politik eller religioner; även om många inte förstår att det är så, eftersom de inte förstår amorism och att amorism betonar  att amorism endast är kravlös utbildning.
10. Mångkultur. Inget samhälle har total mångkultur. Ty då riskeras att samhälle och demokrati upphör. Anarki riskerar att uppstå. Amorism nämns inte eller drunknar i bruset av ledarnas kultur och deras tillåtna grupper, partier, religioner, grupper, klubbar, föreningar, maffior, sekter. Skenheliga barn, människor, politiker, ledare, statsministrar och andra luras genom att säga “alla har samma värde” eller “alla har samma möjligheter” trots att alla behandlas olika. De vet inte vad synd är. De vill inte erkänna sina svagheter. Ledare föregår med sådant exempel: alla vill främst skaffa sig makt själva, men glömma amorism, skenhelighet verkar vara ok, åtminstone för tyranner.
11. Individualism eller djungelns lag. Inget samhälle har total individualism. Total individualism innebär att samhället delas upp i individer eller olika grupper med alltifrån värsta egoism till bra kulturer. Djungelns lag innebär att den slugaste, mest anpassade, inte alltid den bästa, starkaste eller intelligentaste. I många fall är det oärliga, primitiva varelser som dominerar. Anarki uppstår om individualismen är total.
12. Skamkultur, hederskultur. Det är naturligt att bekämpa vissa företeelser som man inte tycker om. Men samhällen med alltför lite förlåtelse är omöjliga eller dåliga.
13. Otydliga kulturer som inte bejakar amorism t.ex. kyrkor som talar om Gud, Jesus och Bibeln, “relation till Jesus” eller “relation till Gud” eller prästers många bud.
14. Otydliga kulturer “andlig utveckling”, filosofier etc. som inte bejakar amorism och amorismens fulla insikt i människors väsen.

 


Mitt svar på ovanstående påståenden. Man måste inte hålla med om detta för att vara amorist


Om något ska dominera samhället så bör det inte enbart vara lagar. Men jag är inte emot lagar. Jag tror att amorism™ (amorism) är minst lika viktigt som lagar. Med amorism menar jag främst amoristiska trosbekännelse. Vår trosbekännelse sammanfattar amorismen bra, se länk nedan om definition av amorism. Den handlar om kärlek, sanning, förlåtelse så att alla får lycka; vi tror att sådant kanske inte kan uppnåtts tillräckligt, men vi bevarar vår trosbekännelse ändå, eftersom vi tror att den hjälper. Amorism kräver inget. Amorism handlar inte om att man måste vara mesig eller politisk “korrekt”.

Om något ska dominera viktiga formella sammanhang så är det åtminstone amorism. I amorism ingår även vetenskap. Men jag väljer inte enbart vetenskap eftersom amorism inte är självklar. Jag väljer amorism för att se till att vetenskap används på bästa sätt. Jag klarar mig utmärkt utan övriga kulturer, förutom individualism, men jag vill inte ha total individualism. Amorismen anser att Kristus kan vara en god förebild, om han tolkas amoristiskt. Därför firar vi kommunion = nattvard = eukaristi. Amorismen har en egen trosbekännelse eftersom vi inte tror att allt blir bra bara för att man ropar Kristus, Gud, Bibel etc. Vi har mera vetenskaplig syn på sådant.

Ingen människa är tolerant mot allt. Jag är ärlig och vill att kärlek, sanning och förlåtelse, närmare bestämt amorism är det främsta kulturella inslaget i samhället.

Jag tror inte att lagar är det enda som behövs för att forma bra samhälle. Jag tror att ju mera amoristiskt inspirerade samhällen är desto bättre blir de. Ju mindre amoristiska samhällena är desto sämre blir de.

Jag tror inte att egoistiska och grupp-egoistiska kulturer bör dominera samhället. Många kulturer är grupp-egoistiska, “vi är bäst”, “vi är utvalda av gud” och liknande.

Att alla har samma värde är fel eller bedrägeri. Alla har samma möjligheter är fel eller bedrägeri. Fel eller bedrägerier bör man inte ha som ledande kultur.

 

Kultur är viktigt och formar alla samhällen. Obs, amorism är kravlös, men viktig inspiration


Amorism är kravlös inspiration. Därför är amorism inte som politik och många religioner, så kallade lagreligioner (lag-religioner). Ty de innebär krav.

Alla makthavare styr eller vill styra vilka kulturer som tillåts i samhällen. Inget samhälle tillåter alla kulturer. Men många skenheliga människor försöker ibland säga att de tillåter allt, att de är demokrater, rättvisa etc. men amorism innebär insikt och självinsikt och avslöjar att människor ofta har brister i sådant eller inte alls lever upp till sådant, se länk till artikel om x-människor nedan.

Jag tror att det finns mindre bra och dåliga kulturer. Det är dåligt och allvarligt när det inte finns tillräckligt med yttrandefrihet i massmedia, politik, läromedel och skolor om kultur- och religionskritik. Amorismen gillar yttrandefrihet, åtminstone om yttrandefriheten används amoristiskt.

Jag lever hellre i samhällen som har amorism som dagligt och offentligt inslag än samhälle med dåliga lagar. Jag tror t.o.m. att man kan klara sig utmärkt utan lagar om alla invånare är tillräckligt amoristiska.

Jag tror att kulturer som inte accepterar amorism är dåliga eller t.o.m. farliga.


 

Skamkultur är ett bättre ord än hederskultur

Ingen anser att det är heder att skada sina släktingar. Skam-kulturer eller heders-kulturer fungerar istället så här: man tar bort dem som man skäms för. Man tar bort istället för att förlåta. Men borttagandet är egentligen inte hedervärt. Åtminstone inte enligt amorismen. Därför bör det kallas skamkultur istället för hederskultur.

Kristus kors är världens bästa symbol för förlåtelse. Amorismens logotyp har ett kors inspirerat av Kristus. Många människor som inte är amoristiskt kristna lever automatiskt i kulturer som liknar skamkulturer. Man straffar istället för att  förlåta. Förlåtelse kan vara livsnödvändigt, men man måste inte vara mesig för att man är amorist. Amoristerna är inte beroende av någon annan kyrka. Vi är inte Kristus-extremister och inte Bibel-extremister.


Du och alla kräver

Du värderar och behandlar människor olika. Du har krav på vilka du umgås med och vilka du bjuder. Även jag gör det. Jag bedömer ofta människor efter följande:
Jag vill egentligen inte ha chefer, kolleger, grannar eller anställda som förkastar amorism. Jag vill inte ha hustru som inte accepterar amorism.
De som inte accepterar amorism är som varningstecken för mig. Jag uppvärderar dem som accepterar amorism. Men amoristisk tro är inte det enda som används vid värdering. Och jag är inte naiv.
Eftersom jag är amorist så försöker jag att acceptera alla andra. Ingen accepterar allt, inte heller jag. Jag är inte skenhelig, inte heller oärlig, lögnaktig, politiskt opportunistisk maktgirig person. Jag kan nämligen avslöja felaktiga uppfattningar och lögner. Därför kan giriga, oärliga eller o-amoristiska människor uppfatta mig som besvärlig i vissa situationer. Jag är egentligen ej så stridbar. Men jag irriterar mig på vissa allvarliga missuppfattningar, oärligheter och t.o.m. lögner som formar tillvaron alltför mycket.

 

Länk till några artiklar som förklarar amorism

Definition av amorism och amoristerna: Definition av amorism™ och Amoristerna

Ibland fungerar föreningar, ateismer, religioner och politiska partier på samma sätt: Detta hände på Amoristernas gudstjänst, utbildning och samtal den 12-11-29

Den generella och klassiska definitionen av kärlek. Många känner inte till detta: I improved Wikipedia about Cupid, cupido and Amor

Har alla samma värde? Eller är det något som sägs bara för att man ska bli populär? Om gudstjänst och samtal den 12-11-14

I denna och andra artiklar förklaras vad x-människor är. Jag och flera som jag talat med tror att x-människor är mänsklighetens största utmaning, och främsta faktorn till icke optimal utveckling sedan mänsklighetens födelse. Länkar till andra artiklar finns där: Mötet den 13-01-03.


Amoristiska hälsningar till alla från Fredrik
Jag är grundaren av amorism™ och Amoristerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.