Mötet den 12-12-12 och 12-12-05


www.amorism.cc                                                                 Bättrad den 16-03-13 kl. 11:12.
DSC01269.JPG blommor Rosa rosor med Amoristerna AmorismVi var 5 personer på Gudstjänsten den 12-12-12. Vi hade bra samtal om amorism, filosofi, och annat. Hilda spelade och sjöng. Amoristernas nya biskopsdräkt presenterades. Den är designad och tillverkad av Fredrik. Bilden nedan visar honom i den när han välsignar Amoristerna och mänskligheten i december år 2013.
Han predikade bland annat om Johannesevangeliet. Temat var hur Kristus kunde kalla sig kung utan att Pilatus protesterade. Pilatus var romare och högste chefen (efter Romerske kejsaren) i området där Kristus bodde. Det blev inget Bibelsamtal förutom det. Därför tar vi den planerade Bibeltexten den 12-12-20. Gudstjänsten var lugn och enhälligt uppskattad, inga frågor och kommentarer. Fredrik har infört att kommentarer tas efter predikan, inte under predikan.


Predikan handlade även om att det inte finns någon mänsklig relation till någon utan att det samtidigt är någon idé/filosofi i relationen. De flesta relationer innebär många idéer och filosofi. Och Jesus hade och har en lära. De som säger att man kan ha relation till Jesus och inte samtidigt ha idéer är fel “Jag har endast relation till Jesus. Att ha relation är ingen filosofi”. Fredrik varnade för att pratet “bara relation, ingen filosofi/lära kan missbrukas av sektledare,  men även av troende som använder Jesus som “slagträ i debatt”, att de kan använda Jesus används som en “stöttepelare” för att rättfärdiga nästan vad som helst. Man gör något och motiverar det genom att säga “Jesus har sagt det till mig”. Men sådant tal kan ge oseriöst intryck.

Fredrik rekommenderade seriöst tal och mission för god kultur. Han sade att om man vill tala om Jesus så bör man säga “Jag tror att Jesus hade gilla/ogillat ….”. Istället för att säga “Jesus har sagt …. till mig”. Om man är seriös så vinner Kristus och kristendomen i trovärdighet. Man kan referera till Bibeln eller någon lära, filosofi, logik eller vetenskap. Det är bättre. Och Amorismen är bäst! Men x-människor vill helst ha makt på hänsynslöst sätt. Det kan vara viktigare för dem än att vara seriösa. De avstår inte från att sprida lögner och dålig kultur medvetet för att ta sig fram, även om det ej behövs, och omedvetet.


Definition av vad X-människor är

Troligen är en stor del av mänskligheten är X-människor. Det som kännetecknar X-människor är att de inte vill alla människor väl. Jag tror att deras stora andel av mänskligheten är en av mänsklighetens största problem. Kanske är 1/2 av mänskligheten X. X finns i olika grader, alltifrån milda egoister och gruppegoister till verkligt hänsynslösa personer. X kännetecknas av att de inte förstår att amorism etc. behövs. X-människor förkastar amorism eller så är de med endast för att de själva vinner på det. Men Amorismen menar att man inte bör vara elak mot dem eller någon. Amorismen tror på ödmjukt betraktande av kärlek och förlåtelse till alla.

Predikan betonade att det är viktigt att Amoristiska trosbekännelsen läses inför andra människor och offentligt. Han förklarade att den har god verkan och i vissa fall kan avslöja religiösa bedragare och x-människor.


+ + +

 Om mötet den 12-12-05

Amoristernas undervisning och samtal den 121205Det hade snöat mycket sedan natten, rekord (varning klass 2). Men himlen hade inte fallit ned. Var det en välsignelse med massor av härlig snö? Men å andra sidan så drabbas mångas ekonomi m.m. Tör man skämta: Gud/någon kanske vill hindra amorismen. Är det djävulen som vill stoppa?
Jag skämtade i förra predikan genom att tillbe Mammon. Dessutom sade jag till rädda ateister att himlen troligen ej skulle falla ned trots det (sist i artikeln finns länk till video). Skämt åsido, nedan ser ni även hur det var planerat och annat viktigt om amorism.1. 1)  Vi började med en kort gudstjänst (för att förklara varför vi möts och vad amorism är). Jag predikade ej hela manuskriptet eftersom vi endast var 4 deltagare. Det var snarare samtal än predikan. Jag berättade om vad ledarskap är. Jag betonade att tydliga ledare är bra, men att många istället låter sig styras av okända ledare som verkar men inte syns. Många blir nämligen påverkade av reklam, kultur och annat . Många är så insiktslösa att de inte tror att sådant är andlighet och t.o.m. politik. Många använder jantelagen för att hindra andra att säga sanningar, att komma fram. Okunskap, men även saknad av välvilja till alla är ett problem (x-människor, egoism, grupp-egoism). Sådant är orsak till misstro, avund, rädsla. Att bedöma ledare och kunskap kräver insikt och kunskap. Många kan helt enkelt inte bedöma sina lärare eftersom de ej har tillräcklig insikt och kunskap. Att förvärva insikt och kunskap är främst ett intellektuellt arbete som många inte förmår eller vill utföra. Okunnigas bedömningar blir istället mera känslomässiga eller beroende av praktiska resultat. De kan inte i förväg ana eller motivera sin tro om vad som är bra, kompetent och rätt. Många föredrar vackra, lustiga, sexiga, “generösa” eller tuffa ledare, eftersom många inte har tillräcklig kompetens att bedöma andras kompetens. Det är alla elevers och okunnigas dilemma, hela mänsklighetens dilemma. Ty ingen är allvetande.

DSC02581.JPG Biskop Kyrkofader Fredrik Vesterberg Altartavla altarskåp Jungfru Maria apokalyptiska madonnan (1). Beskuren bättrad. Med amorism apokalyps. Text 3Jag förklarade även om vad orden präst och biskop betyder. Präst kommer från grekiska [presbyter] och betyder äldste eller ledare. Biskop kommer från grekiska [episkopos] och betyder ledare eller tillsynsman. Jag förklarade varför jag kallas både präst och biskop. Jag har nämligen grundat amorism™ och är högste ledare för Amoristerna, kyrkan för amorism. Det är därför som jag kallas och är registrerad som präst och biskop. Jag är alltså inte enbart inspiratör, chef, människa, underordnad m.m. Men självklart så har jag även erfarenhet av sådana “roller”. Det är av liknande anledning lämpligare att snickare kallar sig snickare än att enbart kallas lakejer, företagare, anställda eller chefer. Men många snickare har erfarenhet av sådana “roller”.

På mötet så förkastade jag uttalanden som att “kristendom endast är relation till Gud, ej ideologi/religion/filosofi“. Relationer är nämligen även idé/filosofi och trosinnehåll som t.o.m. kan sammanfattas i trosbekännelser.

1.2) Eukaristins liturgi (ordning för nattvarden) var kompletterad med några ord för denna gudstjänst (jämfört med tidigare liturgier, se videos, länk finns nedan). Eukaristi kan även kallas kommunion eller nattvard.

(Detta gjordes ej: Fottvagningsceremonin tar ca 15 minuter extra. Du måste ta med egen handduk om du vill delta. Johannesevangeliet kapitel 13 har översatts av en amoristisk biskop från grekiska till svenska för just detta tillfälle hos Amoristerna.)

2. Bibelsamtalet var efter gudstjänsten. Det handlade om Johannesevangeliet kapitel 1 t.o.m. vers 18. Jag har med skriften som deltagare får låna. Vi talar tills deltagarna är nöjda. Det kan ta mellan 20 minuter och 1 timme. Därefter talar vi ännu friare om vad du/vi vill. Man kan fika under samtalen, men helst inte under gudstjänsten.

Rapport och video från förra mötet den 12-11-29

Länk: Detta hände på Amoristernas gudstjänst, utbildning och samtal den 12-11-29. Om: Vad är religion? Är ateism religion? Vad är helighet? Vad är en trosbekännelse? Och om att skilja agnarna från vetet.

God advent till alla!
Vänliga hälsningar från Fredrik  och Amoristerna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.