Detta hände på Amoristernas gudstjänst, utbildning och samtal den 12-11-29

www.amorism.cc                                                   Bättrad den 14-02-12 kl. 11:21 bild; 12-12-14 artikel med biskop Anders Wejryd.

Videon här visar mycket av det lyckade mötet, men tyvärr inte allt. Videon visar min predikan och gudstjänst. Dessutom visas lite av uppståndelsen, kommentarerna och frågorna som kan uppstå när nyheter presenteras. Det kändes profetiskt. Hoppas att det var äkta, utan falskhet. Det bästa är att vara med på mötena.

 

Jag skrev predikan för att hjälpa rektorer, lärare, biskopar att försvara god religion. Mitt syfte är förstås också att flera människor ska må bättre, vilket jag tror görs bäst genom att flera får leva i anda av amorismens trosbekännelse, att den läses i skolor, tempel och andra offentliga ställen. Amorismen tror på kärlek och förlåtelse till alla. Amorismen gillar vetenskap. Amorismen gillar yttrandefrihet om ideologier. Amorismen gillar Kristus. (I min bok så finns en längre trosbekännelse, kommer snart.) Temat skulle även kunna beskrivas som: Skilj agnarna från vetet inom religion, politik och ateism. Kasta ej allt! Säg ja till det goda. Säg nej till det mindre goda. Amorismen betonar även att man bör försöka att älska varandra.

 

DSC02475.JPG Röda rosor blommor (1) beskuern med amorism och Fredrik.jpg Predikan visar att man inte måste vara rädd för trosbekännelser, böner, välsignelser, gudar, avgudar, tro och vetande. Många är rädda för sådant eller har felaktig uppfattning, både religionsmotståndare, ateister och religiösa och deras ledare, allmänheten och så gott som alla. Himmelen faller inte ner om man ber bra böner, har bra trosbekännelser, välsignar väl och talar om gud, vetenskap ateism och religioner på ärligt och bra sätt. Jag förklarar min syn på vad religion, trosbekännelse, ateism, sekulärt samhälle, välsignelse, helighet och gud är. Många tror att trosbekännelser är konstiga eller abstrakta. Jag bad en bön till guden Mammon för att visa att himmelen ej faller ner om man ber en bön. Mammon är en avgud eller gud, men jag bad den för att visa ateister och agnostiker att jag inte tror att man måste vara rädd för böner, gudar och avgudar. Dessutom så bad jag och läste Amoristernas trosbekännelse. Jag tror att Amoristernas trosbekännelse är världens bästa trosbekännelse! Predikan visar att det är trams att man inte får be till Gud, läsa bra trosbekännelser och välsigna bra m.m. i offentliga miljöer.

 

Animering-9-amorism-blogg-med-text-om-politik-och-religionerJag förklarade och visade att samhället är genomsyrat av trosbekännelser, helighet, böner och religion. Somliga vägrar att använda sådana ord. De är rädda eller motståndare till sådant trots att de själva håller på med sådana fenomen. Felet är att ateister, lärare, andra biskopar, agnostiker, religiösa, allmänheten, chefredaktörer, politiker, partiledare, filosofer, Förenta Nationerna och andra inte vet vad de själva talar om. De fördömer sådant som stämplats som religion, trots att alla ateistiska samfund själva håller på med sådant, även om de inte kallar det för trosbekännelser, helighet, böner och religion.

 

DSC02554.JPG Ärkebiskop Anders Wejryd i Dagens Nyheter. Med Amorism. BeskurenJag uppmanar alla att sluta vara rädda för ord. Bedöm istället vad som är bra trosbekännelser, helighet, böner och religioner. Och ignorera eller fördöm eller reformera det som ni tror är dåliga trosbekännelser, helighet, böner och religioner. Jag berättade mycket, även vad vetenskap respektive pseudovetenskap är. Klicka på bilden som visar en tidningsartikel. Då kan du läsa hur ärkebiskop Anders Wejryd (Svenska kyrkan) och andra resonerar hittills. Jag tror att han m.fl. borde tala mera som jag, nämligen förklara att bara för att något kallas religion så måste det ej vara väsensskilt från politik och ateism. Och man bör skilja “får” från “getter” istället för att vara otydlig och acceptera allt, och sluta komma med farliga förenklingar att “allt är likadant”. Jag säger även att ett fenomen kan förekomma i många olika kulturer, ateismer och religioner. Men samma fenomen/funktion kan ha t.ex. helt olika mål. Min liknelse är: samma sorts kanoner kan ha olika mål. Men även olika kulturer kan ha olika mål, även om de har viss likhet. Kanonerna eller ideologierna liknar varandra, men de har olika mål; detta är väldigt viktigt att förstå. Det kan vara oerhört stora skillnader, även om funktionerna/fenomenen/företeelserna är desamma så kan målen och användningen skilja kulturerna/partierna/ideologierna från varandra.

 

Många andra ämnen togs upp under kvällens intensiva diskussion med alla intelligenta deltagare som kom med frågor och påståenden. Jag kritiserade Förenta nationerna, Europakonventionen och mänskliga rättigheternas naivitet, inkompetens och felaktighet. Omvänd er! Många av er talar i nattmössan. Ni är inte trovärdiga längre! Dåliga kyrkor och religioner får omvända sig eller fylla sina gudstjänster med djävlar och egoister som åskådare. Inte heller ateismer är trovärdiga när de fördömer alla trosbekännelser, böner, välsignelser, gud och tro. Jag fördömer ateisters och ”icke-religiösas” trosbekännelser/idéer, böner, välsignelser, gudar/avgudar och tro om de förkastar amorismen! Era felaktiga paradigm och missuppfattningar om sådant är inte trovärdiga längre. Nu kommer nämligen Amorismen, kära vänner, mänsklighet och alla!

Videon visar gudstjänsten som vi firade. Den blev lång, ca 1 timme eftersom jag kom med ett nytt paradigm (enhet av flera idéer) som ingen har framfört tidigare. Det är mina egna idéer som visar i denna blogg. Ingen har lärt mig dem. Åtminstone så är min amorism en ny religion och ny filosofi, ett nytt paradigm.

Gudstjänsten och predikan var lyckad. Men nästa gång kommer jag troligen inte att tillåta frågor under predikan eftersom jag blev överöst av frågor och kommentarer. När något nytt eller ett nytt paradigm (en enhet av flera idéer) presenteras så vill förstås många fråga och kommentera. I stort sett var predikan lyckad, men jag hann ej förklara allt det viktigaste. Jag själv glömde nästan tiden, men vi måste tänka på caféets ägare som måste avsluta verksamheten på kvällen. Annars hade vi diskuterat längre. Jag följde vännerna på deras hemväg för att komplettera den viktiga kvällen och diskussionen. Gudstjänsten varade i ca 1 timme. Vi hann ej ha Bibelsamtal. Nästa gång får vi läsa Johannesevangeliet kapitel 1 från vers 1:19.

Sju personer deltog. Hjärtligt tack för bidragen! Tacksam för flera bidrag. Då kan flera få leva med amorismen och vänskapen och vi kan göra ännu mera intressanta aktiviteter m.m. för flera.

Vänliga hälsningar till alla från Fredrik Vesterberg*

*Jag har aldrig kallat mig präst eller biskop tidigare. år År 2012godkände församlingen att jag är det för Amoristerna, kyrkan för amorism.

 

Nedan kan ni se vad jag sade i inbjudan till den 12-11-29.

 

 

Så här såg inbjudan ut: Välkomna till gudstjänst, utbildning och samtal den 12-11-29

Amoristernas biskop Fredrik Vesterberg bryter det heliga brödet till nattvarden den 121114 med textAv senaste dagarnas debatt i massmedia och politik så är det uppenbart att ledare och ärkebiskopen och antikristna ej vet vad de själva talar om. Partiledarna, statsministern, FN-chefen (Ban Ki-moon) borde också komma eller åtminstone lyssna. Företrädare för antireligiösa grupper och alla skulle bli mera trovärdiga om de hade den kunskap som kommer att förmedlas. Flera andra biskopar och religiösa ledare skulle bli mera trovärdiga om de förstod det som kommer. “Alla”, även barn och studerande är välkomna! Kompetenta och “kompetenta” och högavlönade är välkomna! Fattiga är välkomna! Biskop Fredrik kommer att förklara så att alla förstår samhället bättre.

 

Våra gudstjänster är inte som på något annat ställe. De handlar om att öka församlingens kunskap om verkligheten och att främja helighet och Amoristernas helighet. Även om att avslöja faror. Det finns ibland även viss humor eller annat, se videos i nedanstående artiklar.

 

Därefter blir det Bibelsamtal. Vi talar tills vi är nöjda ca till 19:30. Temat blir Johannesevangeliet kapitel 1 från vers 19. Därefter brukar vi tala om annat som vi känner för till ca 20:30, caféet stänger. Vi brukar ha trevligt och givande möten. Vi har yttrandefrihet om ideologier.

 

Ingredienser till nattvard etc. kostar ca 80 kr. Bra om vi kan dela på kostnaden. Mitt arbete är helt ideellt. Stöd Amoristerna via Plusgirot 1354559-5. Skriv Amorism på inbetalningen. Då stöder du verksamheten och vi kan ha ännu mera kul och engagera flera människor och ensamma.

 

Hör gärna av dig om du har förslag på lokal för 15-20 personer. Somliga tycker att fika är alltför dyrt. Bra om vi kan lösa det tillsammans.

 

Man behöver ej tro på Gud. Enligt amorismen så kan man istället säga verkligheten, en hjälplig ersättning. Amorismen är även en kyrka för tvivlare och de som är kritiska till ologiska dogmer. Fredrik Vesterberg, grundaren skriver en bok om teologi och filosofi. Snart färdig. Amorismen vill även främja yttrandefrihet om ideologier.

 

Se mer om amorism t.ex. i artikeln: länk, klicka på den så öppnas artikeln: Definition av amorism och amorister. Amorismen kommer att bli ännu tydligare och bättre när boken är publicerad. Amoristerna är nu i starten. Sedan kommer trosbekännelse och filosofi att presenteras ännu bättre.

 

Om amorismens kompetens och trovärdighet

Länk finns sist i detta stycke: Jag var nyligen på ett seminarium där följande personer m.f. deltog: en av påven Benedictus XVI:s närmaste ämbetsmän kardinal Gianfranco Ravasi; ärkebiskop Anders Wejryd; experten och kommissionären för mänskliga rättigheter i Europa etc. Tomas Hammarberg; och ordföranden för Humanisterna Christer Sturmark. Tack för seminariet! Jag tror även att predikan kan hjälpa många chefredaktörer på Svenska och andra TV-stationer och stora tidningar och tidskrifter. Jag avser att ge enkla, men viktiga förklaringar.

 

Jag ska med predikan den 12-11-22 försöka överträffa deltagarnas logik och godhet i försvar för amorism (och annan religion), men även för att bringa klarhet om politik och ateism etc. Hedningarnas förgård. Om vetenskap, tro, otro och religion. Reportage med ris och ros, unikt. Föredraget kallas även Cortile dei gentili.

 

Vänliga hälsningar från Amoristerna till alla!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.