Predikan och gudstjänst den 12-12-20

www.amorism.cc                                                                              Bättrad den 12-12-30 kl. 16:21 inledning; 12-12-21 kl. 13:28; kl. 12:18 om nya Graal.

Grattis, världen lever! Amorismen tillhör den goda nutiden och framtiden! Välkomna!

Amoristerna blir bättre och bättre. Alla deltagare var nöjda. Från idag och tills vidare så används så kallad intinktion (brödet doppas i vinet). En ny “Graal”* användes. Detta är för att amorism är noga med hygien, se videon. Det borde flera andra människor och biskopar också vara.

Videon lär er om yttrandefrihet och amorismens försvar av det. Yttrandefrihet är viktigt, i synnerhet om den används amoristiskt. Psykologiska och kulturella faktorer förklaras: varför människor talar och varför somliga är rädda för yttrandefrihet och varför somliga “ljusskygga” eller skenheliga personer inte gillar yttrandefrihet. Amoristernas trosbekännelse förklaras. Skillnad mellan tabu och censur förklaras. Grekiska och latinska ord förklaras. Jag avslöjar att problem med bristande yttrandefrihet förekommer i många sammanhang, i ateistiska och i religiösa sammanhang.

 

 

Även om lagen tillåter viss yttrandefrihet så är den alltför dålig i många sammanhang. Jag berättar att tabu är ett sätt att förvränga samtal och skapa låtsassamtal eller pseudosamtal, och att sådana kan vara bedrägliga. Skenhelighet i sekulära, ateistiska och i religiösa sammanhang avslöjas. Amoristerna har mycket god yttrandefrihet om ideologier, välkomna! Hildas fina pianomusik från förra mötet finns med.

 

Vid måltiden efteråt talade vi fritt om religioner och annat. Vi läste och talade om Johannesevangeliet kapitel 1. Även det var lyckat och viktigt.

 

Ni kan beställa info om mitt arbete för att bättra andra kyrkor: Skriv info på inbetalning av 25 kr till Plusgirot 1354559-5. Ange adress på inbetalningen så att man vet vart info ska sändas. Info visar bland annat förslag till bättre samtal och mindre låtsassamtal.

 

Videon visar stor snöröjning i Amoristernas område. För övrigt så handlar videon ej om amorism. Flera videos här har hög bildkvalitet HD. Har du långsam dator så kan visningen i vissa fall fungera bättre om du sänker bildkvalitén: Tryck på kugghjuls symbolen när videon visas på YouTube och välj kvalitet.

 

* Med Graal menas egentligen det nattvardskärl som Jesus Kristus använde vid första/sista kommunionen. Den bägare vi använder kallas poetiskt för Graal eftersom den är invigd av mig som är kyrkofader, nämligen grundare av amorismen.

 

Amoristerna varnar för bedrägerier och skräpkulturer. Världen lever! Jag tror att många skulle leva bättre om alla vore amorister! Ju flera som blir amorister desto bättre blir det. Lycka till med år 2013 och framtiden, lyckans år!

 

 

 

Vänliga hälsningar till alla från Fredrik !

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.