Änglavisheten om Den Gudomliga Kärleken och Den Gudomliga Visheten

Bättrad den 2024-02-09 kl. 11:57 Inledning. 2017-09-11 ny filosofi; 17-09-03 mindrevärdeskomplex. Denna artikel publicerades första gången den 2017-09-03 kl. 11:11 på WWW.AMORISM.CC.

Bild på bokens omslag.
Där syns Emanuel Swedenborg som
är en berömd svensk filosof och
religions-grundare. 
Boken Änglavisheten om Den Gudomliga Kärleken och Den Gudomliga Visheten. (I denna artikel kallas boken endast för Änglavisheten). Boken är skriven av Emanuel Swedenborg; publicerad år 1763. Originalet är på latin.

Denna artikel är avsedd att bli en recension av en översättning till svenska; andra reviderade utgåvan år 1926. Artikeln är dessutom beskrivning av den förvirring som råder bland världens hittills dominerande förklaringar av begrepp som kärlek, lycka etc.. Förvirringen gäller allmänheten samt lärare, journalister, filosofer, präster, psykologer och andra akademiker. Med världen menar jag de uppslagsverk och böcker som skrivits före att amorism grundades år 2012; som jag m.fl. har läst. Jag har år 2023 läst (större delen) av boken Änglavisheten. Men den och ingen annan text har fått mig att sluta vara övertygad om att amorism (jag) har många viktiga förklaringar av viktiga begrepp, t.ex. om kärlek, välvilja, vishet m.fl.. Jag tror att jag är först med flera av förklaringarna; och att amorism är en unik och viktig samling av viktiga förklaringar och samband mellan viktiga begrepp? (Men jag tror inte det. Jag har nämligen redan läst några av Swedenborgs böcker och sammanfattande böcker och artiklar om Swedenborg. Amoristerna har annan trosbekännelse, amorism bygger inte på förklaringar om Gud, änglar, övernaturlighet; m.m..)

Amorism är mycket inspirerad av kristendom. Men amorism är inte beroende av Bibeln, kristendom och förklaringar om Gud och övernaturlighet. Amorism och Amoristerna, kyrkan för amorism är inte beroende av Swedenborgs lära. Amorism är en nytänkande filosofi, lära och religion. Amorism har även skapat flera nya idéer.

Jag Fredrik fick boken Änglavisheten som en gåva från Swedenborg Forum & Bibliotek i Stockholm den 2017-09-02. Det var efter bra samtal (som skulle kunna kallas föredrags-samtal) där den 17-09-01 om lycka. Samtalet var viktigt och bra. Tack! Flera där har boken Amorism, vilket är mycket bra. De flesta talade väl och i harmoni med amorismens förklaringar. Trevligt att möta alla. Allt det viktigaste som sades under samtalet beskrivs i boken Amorism. Jag kunde framföra mina och amorismens idéer, t.ex. att lycka är grunden i all äkta kärlek; se boken Amorism och amoristernas trosbekännelse; länkar om detta finns nederst i denna artikel. För övrigt, se gärna flera recensioner på denna hemsida.

En deltagare, av total 20(?), sade att begreppet lycka är så "missbrukat" att det nästan "saknar betydelse". "Man bör ersätta lycka med harmoni." Mitt svar på sådant är att begrepp som t.ex. kärlek, allas lika värde, demokrati är mycket missbrukade. Men begreppet lycka är inte så missbrukat. Ty det är tyvärr dessutom ganska sällan man hör begreppet. Förutom hos Amoristerna. Vi är det enda samfund som nämner och förklarar begreppen i vår trosbekännelse. Begreppet harmoni har annan betydelse än kärlek. Det förstår man om man förstår 1. amorismens förklaring av begreppet kärlek och 2. den traditionella betydelsen av begreppet harmoni. Dessutom: man bör inte sluta att bruka något bara för att det missbrukas av andra.

På samtalet mötte jag en deltagare (som sade sig vara terapeut) som sade sig vilja avskaffa begreppen kärlek och lycka. Han menar att de skapar ångest. Men genom att läsa boken Amorism och så förstår man att kärlek och lycka är något av det viktigaste i allt mänskligt liv och i alla högre stående varelsers liv. Genom amorism (läran) förklarar jag detta och introducerar flera nya viktiga förklaringar om begrepp som kärlek, lycka, godhet, välvilja, barmhärtighet, snällhet, artighet m.fl.. Förhoppningsvis kan herrn få mera positiv syn på begreppen kärlek och lycka tack vare amorism som är en ny filosofi. Amorism har nya, bättre och mera konsistenta definitioner än de traditionella. Jag menar att många inte tillräckligt bra förstår vad kärlek och lycka etc. verkligen är. De alltjämt dominerande definitionerna vilseleder mycket lätt. Jag betonar nämligen välvilja och begreppet förverkligad välvilja för att rätt förstå grunden i all äkta kärlek. Jag nämnde detta m.m. på samtalet. De filosofer, författare, präster och varelser som inte förstår detta har alltför otydlig eller alltför inskränkt förståelse av kärlek, nämligen främst inskränkt till gillande, (eller t.o.m. till sexualitet som främsta betydelse). Många har även felaktig förståelse. Många har alltså inkonsistenta förklaringar.

Betydelser av många ord är uppenbarligen inte självklara; även om många ovetenskapliga och otillräckligt kunniga personer med mindrevärdeskomplex (mindervärdeskomplex) eller girig otacksamhet hävdar det.

Jag har hört allmänheten, även en annan person (som säger sig vara professor i psykologi). Han har för några år sedan kritiserat amorism genom uttalanden som vittnar om den dominerande förvirringen, inkompetensen eller otillräckligheten om de viktiga begreppen kärlek och lycka. Han sade nämligen: "vadå välvilja", "vadå kärlek", "amorism behövs inte". Orsaken är troligen avundsjuka, alternativt psykopatisk personlighetsstörning. Obs, det finns även berömda psykologer etc. som har psykiska störningar. Jag tänker på ett reportage i Sveriges television Skavlan om en psykiater som i 50(?)-årsåldern upptäckte att han var psykopat; genom att hans kolleger sett röntgenplåtar på hans hjärna. Han hade då i 20(?) år vårdat fängslade psykopater, utan att förstå att han själv var psykopat. Amorism (läran) har ny, unik, tydligare och bättre definition av psykopati än de traditionella, (ibland motstridiga) förklaringarna. Amorismens definition bygger nämligen på de nya, klara och dessutom konsistenta definitionerna av begreppen välvilja och kärlek; som jag har skapat och introducerat med amorism (läran). För övrigt, samfundet Amoristerna förvaltar viktiga (och nya) definitioner av många begrepp.

De flesta av de dominerande och traditionella förklaringarna är uppenbarligen bristfälliga och onödigt långa. Man förstår det om man verkligen förstår vad begreppen egentligen torde betyda; och om man vill ha ordning och större användbarhet av språk och här behandlade begrepp. Bristfälligheterna gör att de flesta människor och filosofer inte kan förklara likheter och skillnader mellan begrepp som kärlek, lycka, godhet, välvilja, barmhärtighet, snällhet, artighet. Jag har dock märkt liten bättring sedan grundandet av Amoristerna. Bra källor verkar inte finnas före att Amoristerna, kyrkan för amorism grundades år 2012. År 2016 publicerades även boken Amorism (författad av mig). Världens filosofi och vetenskap har före detta haft alltför dålig förståelse för begreppen kärlek och lycka. Det har skrivits mycket om dessa begrepp, men inte tillräckligt bra och konsistent. Jag betonar att nämnda begrepp är abstrakta och därför är de svåra att definiera. Men utan amorismens förklaringar så blir det den gängse röran och missförstånd. T.ex. man bör avskaffa begreppen kärlek och lycka. Min liknelse: man bör slut att tala om granit, porfyr, kalksten och marmor, ty de kan användas för att bygga "dåliga" hus; det går inte att definiera nämnda bergarter; man bör enbart använda begreppet sten, maximalt använda begreppen silikater och karbonater. Det är min liknelse av absurda och inkompetenta uttalanden som kommer från människor (även akademiker) som uppenbarligen inte förstår. Jag vill inte klandra dem, ty orsaken till inkompetensen är de bristfälliga och inkonsistenta dominerande definitionerna av de ovanför nämnda begreppen, d.v.s. kärlek etc.. Ny filosofi, nämligen amorism behövs uppenbarligen för att utreda och förtydliga bättre förklaringar och definitioner av begreppet kärlek etc.. (Läs gärna artikeln Amorism educates the world.) Mitt skrivande pågår alltjämt. Nu med att skriva utgåva 2 av den unika och viktiga boken Amorism. Stöd mitt arbete ekonomiskt.


Jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism® och Amoristerna

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. Här förklaras amorism (Ver. 170602)

 

 1. Gåvor, så stöder du Amoristerna. Ekonomi. Länk: Ekonomi. Amoristerna är (hittills) helt ideell verksamhet (ingen har lön; och vi arbetar effektivt). Därför kommer varje gåva helt till nytta.
 2. Nästa möte. Länk: Möten och information(Alla möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap.) 
 3. Trosbekännelsen (detta är ofta referens 1). Den sammanfattar amorism. Trosbekännelsen visar vad helhjärtade amorister tror. Man måste inte tro annat för att vara amorist. LänkTrosbekännelse. Boken Amorism kan behövas för att förklara trosbekännelsen, och avancerade ord. Boken Amorism är en unik och viktig ordbok.
 4. Boken Amorism (detta är ofta referens 2). Länk: Boken Amorism; där kan man även köpa boken. Utgåva 1 publicerades år 2016. Amorism är en unik enhet av viktiga förklaringar av viktiga ord. Vissa förklaringar är unika och nya. Amorism är unik även i att likheterskillnader och samband mellan många viktiga ord har utskänkts och beskrivits. Amorism ökar förståelsen och berikar språket. Boken avslöjar felaktiga förklaringar. Boken förklarar flera än 100 viktiga ord, t.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, sanning, rättfärdighet, vetenskap, yttrandefrihet, artighet, ondska, orättfärdighet, synd, vilja m.fl. på bättre, viktigare och ofta även på nya och unika sätt. Före att amorism grundades år 2012 har världen haft otillräckliga förklaringar av sådana ord. Främsta hindret för att du och världen utvecklas på bästa sätt är att många har felaktiga eller otillräckliga idéer/läror/filosofier. Många tror sig förstå tillräckligt, t.ex. kärlek. Men de har tyvärr ofta fel. Amorism förklarar hur totala välviljan och lyckan är möjlig. Amorism är tillräcklig grund för den bästa utvecklingen för dig och alla (så många som "möjligt"). Amorism är viktigare än de många otillräckliga förståelserna av många ord/begrepp som de flesta människor har. Ofta är amorism t.o.m. lättare att förstå och att förverkliga. Världen behöver amorism för att utvecklas bättre. De viktigaste orden i trosbekännelsen förklaras i boken. 
 5. Försvar för amorism. I artikeln hittar du lätt länkar till många artiklar som visar (amoristiska) förklaringar av många viktiga ord och begrepp i livet och i amorism. Varje artikel förklarar ett begrepp. Länk: Apologetik.
 6. Illusioner. Många människor lever med illusionen att de förstår något tillräckligt utan att undersöka det. Många tror att det räcker att endast läsa/titta i en ordbok. Många förstår inte att språk kan utvecklas. Länk: Illusioner.
 7. Internet. Artikeln visar Amoristernas officiella sidor på internet. Amoristerna finns inte på andra ställen på www. Länk: Amoristerna finns endast här
 8. Amorism (total välvilja respektive total lycka) är realistiskt och mycket bra. Amorism är inte utopi. Två artiklar, länkar: 1. Total välvilja. 2. Total lycka.
 9. Amorism, idéer/nyheter jämförs med andra lärare och källor. Några nyheter som amorism har infört visas. Länk: Amorism educates. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat. Artikel visar behovet av amorism. Andra läror/lärare har (hittills) otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej andra idéer/läror, men amorism har viktiga kompletteringar och förbättringar. 
 10. English article on amorism. Link: Definition of amorism
 11. English article on the words love, amor and caritas. Link: Definition of Amor, love, caritas
 12. Lång artikel om amorism. Länk: Definition. Amorism är en ny lära. Publicerad år 2012. Inte beroende av övernaturliga förklaringar. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra
 13. Hitta bättre på hemsidan. Hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. Mobiltelefoner är enklare. Därför visas förenklat utseende och funktion. Men du kan förbättra visning och funktion ändå. Mobiltelefon kan fungera ganska bra. Länk: Läs på mobiltelefon
 14. Vetenskap är beroende av omgivande faktorer som politik och kultur. Otacksamhet, avund och narcissism är inte bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppen vetenskap respektive religion egentligen betyder. Länk: Vetenskap och religion
 15. Kravlöshet. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av ledare i Amoristerna). Läran är endast kravlös utbildning. Länk: Amorism är nytt hopp för mänskligheten. En liknande artikel är Kravlös.
 16. Politik. Amorism är egentligen inte politik, men amorism behöver stöd av politik. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. Länk: Parti för amorism
 17. Gott och ont. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar. Länk: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 18. Orättfärdighet. Länk: Orättfärdighet. Alla önskar egentligen inte amorism (total lycka till alla). Läs om orättfärdighet en av mänsklighetens viktigaste utmaningar. X-människor är ett annat ord för orättfärdiga människor: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 19. Yttrandefrihet. Länk: Yttrandefrihet. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, nämligen amoristisk kärlek, som är mera än egoism och gruppegoism. Om gott ordförandeskap, det amoristiska. Länk: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 20. Spektakel. Många människor föredrar eller förleds av nöjen, musik, vänskap och spektakel, egoism och gruppegoism. Många föredrar sådant istället för sanning, vetenskaplighet, yttrandefrihet och amoristisk kärlek. Länk: Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!
Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.