Världspsykiatridagen

WWW.AMORISM.CC                         Bättrad den 14-10-15 kl. 10:13.

Denna artikel kanske utvecklas. Artikeln handlar inte om amorism. Se länkar om amorism i artikeln.

bm-image-796803 Världspsykiatridagen 141010 med amorismMöte i Stockholm på ABF den 14-10-10 om psykiatri, Framtidskonferensen mot psykisk ohälsa. Bild visar några av mötets talare. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Jag tror att x-mentalitet orsakar ännu större problem, se nedan. Tyvärr så talades inte om psykopati, även kallat sociopati. Jag räknar psykopater till gruppen x-människor. Kanske är mer än 1/2 av mänskligheten x-människor? Psykopater är en liten, men allvarlig del av alla x-människor. Till x-människor räknar jag även semipsykopater eller halvpsykopater. Det är mina egna begrepp. Jag tror att amorism kan hjälpa alla! Jag vill även tillägga till föredragen att inget är neutralt. Det gäller förstås även psykiatri och psykologi. Allt kan missbrukas, t.ex. ha andra mål än amorism och ärlighet…..

Att ha amorism som mål, alltså välvilja till alla är inte självklart. Tro inte alltid på människor som säger att (de själva) eller alla vill alla väl. Skenhelighet och bristande insikt och självinsikt är mycket vanligt. Sanningen är att alla inte vill eftersträva amorismens vision om fullkomlig lycka till alla. Jag tror inte att avsaknad av amorism är bra. Därför vill jag starta parti som åtminstone undervisar med amorismens trosbekännelse. Det skulle göra mänskligheten bättre och mera civiliserad.

DSC01227-Trafikskylt-varningsmärke-fara.-Utskuren.-Med-amorism.-Animering-av-Fredrik-VesterbergJag vill även tillägga till att psykopati och x-mentalitet inte är någon diagnos. Men i synnerhet psykopater kan ha diagnoser som antisocial personlighetsstörning. Mitt begrepp x-människor och annat här har inte att göra med amorism. Men ni kan se om det i länkar i artikeln. Mötet handlade istället om klassiska diagnoser (schizofreni, mani, depression, autism, psykoser m.m.). (Tyvärr. Jag menar att x-mentalitet är största utmaningen för mänskligheten.) Det var dock inte undervisning om diagnoser. Det var istället en presentation av föreningar, verksamheter och personer som sysslar med psykiska problem och information om det. Konferensens syfte vara att informera, ge hopp och visa möjligheter om sådant.

bm-image-748307 Världspsykiatridagen 141010

Bild visar olika avsnitt i en film om tvångsvård inom psykiatri. Jag föreslog att psykiatrin borde informera patienten om bakgrund till gripande, när, var, hur, vem, varför. Filmen hade ett avsnitt om en asiatisk kvinna som sade sig vara förskjuten av sin  familj för sitt politiska engagemang. Och ha blivit våldtagen av poliser. Hons sökte asyl i Sverige. Men avvisades, filmen visar det. Hon var inlagd för hennes självskadebeteende på psykiatrisk tvångsvård. (Jag menar att självskadebeteende inte är någon psykiatrisk diagnos. Men kan vara tecken på andra psykiska, sociala eller andliga/existensiella problem.) Jag menar att amoristisk anda bör råda före, under och efter vården. Och att psykiatrin/samhället borde engagera sig i efterspel efter frigivning. bm-image-737750 Rickard Bracken Världspsykiatridagen 141010 med amorismKanske sända med en amoristisk ambassadör som undervisar i de frigivnas miljö (även i andra stater) om amorism. Det borde de frigivna ha rätt till om de vill. Amorism är dock en kravlös ideologi. Beslut om undervisning är en politisk aktivitet. Amoristerna, kyrkan för amorism sysslar inte med politik. Men personligen så tycker jag att parti/er för amorism bör bildas. Partier kan besluta om offentlig undervisning. Se länkar. Bild visar Rickard Bracken som är projektledare för kampanjen Hjärnkoll. Kampanjen handlar om att ha ambassadörer i bm-image-771855 Hillevi Wahl Världspsykiatridagen 141010 med amorismämnet psykisk sjukdom som kan berätta om hur det kan hanteras.

Boken (H)järnkoll delades ut gratis. Journalisten Hillevi Wahl presenterade den.

Psykisk ohälsa var temat. Mötet arrangerades av Nationell Samling för Psykisk Hälsa (NSPH). Effekterna av psykisk sjukdom kan orsaka problem så att människor i omgivningen mår dåligt psykiskt och fysiskt. En föredragshållare sade att psykisk ohälsa kostar Sverige 70 miljarder per år. Även många psykiskt sjuka sades kunna bidra till samhället. Somliga behöver särskilt stöd. Amorism tror på amoristiska visionen för allas bästa, förstås även till psykisk sjuka. Bild visar föredragshållare från Arbetsförmedlingen.

Klicka på bilder så förstoras de. Sedan sommaren 2014 så har många bilder på denna hemsida inte så hög kvalitet som de brukar. Orsaken är min försiktighet p.g.a. att det försvann fina bilder från en dator år 2013. Stöd mig/Amoristerna så blir det mycket bättre!

 

 

Länkar till mina artiklar på denna hemsida:

1. Jag och Amoristerna behöver ditt stöd! Länk om ekonomi: http://www.amorism.cc/2013/03/ekonomi.html

2. English article on amorism: DSC01673 (1) Krucifix Jesus amor meus est crucifixus (1) bättrad med amorism_thumb[7]Amorism in english 

3. English article on the words love, amorism and other (om kärlek, amor och caritas): Amor, caritas och Cupido

4. Amoristernas trosbekännelse. Kort artikel: Här avses senaste trosbekännelsen att visas 

Hjrta-kors-utropstecken-amorism_thum_thumb5. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas: Parti för amorism

6. Amorism är detta. Lång artikel som förklarar mycket: DefinitionAnimering-28-amorism-text-om-politik-och-religioner-av-Fredrik-Vesterberg_thumb[2]

7. På amoristiska möten hålls ofta föredrag om filosofi och vetenskap. Flera viktiga, unika och nydanande föredrag om filosofi, samhällsfrågor och vetenskap: http://www.amorism.cc/2013/07/nasta-mote-sondag-217-kl-1830.html

DSC09539 (1) Amoristerna standar flagga röd grön vit (1) bättrad färg 2 logotyp text Amoristerna kyrkan för amorism_thumb[7]8. Amorism® är en så gott som opolitisk idé. Amorister får rösta på vad de vill. Amorism och Amoristerna, kyrkan för amorism kännetecknas av mera yttrandefrihet än andra grupper. Amoristerna är inte något parti. Vi är ett samfund som gillar amorism, som är en kravlös lära om kärlek, sanning och förlåtelse för allas bästa. Politiska partier kan stöda amorism: http://www.amorism.cc/p/parti.html

9. Amoristerna bad offentligt i centrala Stockholm sju gånger inför valet år 2014. Hundratals åhörare: Bön för Sverige och mänskligheten och amorism

DSC01227-Trafikskylt-varningsmärke-fara.-Utskuren.-Med-amorism.-Animering-av-Fredrik-Vesterberg10. Varning, låt inte hänsynslösa människor ta över. Försök att älska alla, men man måste inte vara mesig. Amorism ger vägledning om gott uppförande. X-människor ingår inte i amorism. Det är min privata teori. Läs om x-människor, en av mänsklighetens viktigaste utmaningar: X-människor (bilden är från mitt föredrag på ett studiebesök.) Enlish article: Strategy against Psychopathy: Strategy against psychopathy.

DSC09795-1-Fredrik-med-romersk-hjlm-[1]_thumb11. Jag tror att Amoristerna är heligare och bättre än andra föreningar och samfund. Vi har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet, alltså sökande efter och gillande av sanning. Vi har mera yttrandefrihet på våra samtal och möten. Alla människor och åsikter är välkomna till Amoristerna! Vi är tydligast för kärlek, amoristisk kärlek, alltså inte enbart egoism och gruppegoism! Amorism kräver inget. Inte heller mesighet, se vår trosbekännelse! Egoister, gruppegoister och i synnerhet psykopater gillar ofta inte andras yttrandefrihet. Min metod för bästa ordförandeskap: http://www.amorism.cc/2013/08/om-samtal-och-yttrandefrihet-varfor-jag.html

12. Många människor föredrar spektakel framför sanning och amoristisk kärlek: http://www.amorism.cc/2014/02/manga-x-manniskor-uppslukas-av.html

Vänliga hälsningar till alla från Fredrik!

Artikeln publicerad första gången den 14-10-11 kl. 9:38.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.