Övernaturlighet, mirakel och simoni

WWW.AMORISM.CC                                                       Bättrad den 14-10-29 kl. 13:03 text, 4-10-28 text, bild, simoni.
DSC09539 (1) Amoristerna standar flagga röd grön vit (1) bättrad färg 2 logotyp text Amoristerna kyrkan för amorismDessutom: min definition av simoni beskrivs.
Amorism är unik eftersom vi gillar yttrandefrihet och vetenskap, mer än många (alla?) ateister, skolor, akademier. Vi gillar sådant i amoristisk anda. Läs vår trosbekännelse, länk i artikeln. Följande citat ur Bibeln visar att man kan ha olika sorters tro. Amorism och Amoristerna, kyrkan för amorism har grundats för ökad tydlighet i läror och behov av (amoristisk!) yttrandefrihet och kompetens i mänskligheten! Visioner och tro är mycket viktigt för alla organisationer! Jag är inte
nöjd med andra föreningar, partier, grupper, kyrkor och religioner, inte heller med deras visioner. Därför behövs Amoristerna! Flera borde engagera sig för och med amorism! Amorism är en ny, unik filosofi  och lära.
Amorism är inte beroende av Bibeln och Jesus. Men jag tror att vi har bästa tolkningarna av sådant, bättre än andra kyrkor.  Bilden visar en evangelist (d.v.s. en av författarna av Nya testamentet). 
 
Bibeln (år 1917): Apostlagärningarna 8:4 – 24.  Bättre språk i 1917 än Bibel 2000. Men den senare är lättare att läsa för somliga.
4Men de som hade blivit kringspridda gingo omkring och förkunnade evangelii ord. 5Och Filippus kom så ned till huvudstaden i Samarien och predikade Kristus för folket där. 6Och när de hörde Filippus och sågo de tecken som han gjorde, aktade de endräktigt på det som han talade. 7Ty från många som voro besatta av orena andar foro andarna ut under höga rop, och många lama och ofärdiga blevo botade. 8Och det blev stor glädje i den staden. 9Nu var där i staden före honom en man vid namn Simon*, som hade övat trolldom, så att han hade slagit det samaritiska folket med häpnad, och som sade sig vara något stort. 10Till honom höllo sig alla, både små och stora, och sade: »Denne är vad man kallar 'Guds stora kraft.'» 11Och de höllo sig till honom, därför att han genom sina trollkonster under ganska lång tid hade slagit dem med häpnad. 12Men nu, då de satte tro till Filippus, som förkunnade evangelium om Guds rike och om Jesu Kristi namn, läto de döpa sig, både män och kvinnor. 13Ja, Simon själv kom till tro; och sedan han hade blivit döpt, höll han sig ständigt till Filippus. Och när han såg de stora tecken och kraftgärningar som denne gjorde, betogs han av häpnad. 14Då nu apostlarna i Jerusalem fingo höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes. 15Och när dessa kommo ditned, bådo de för dem, att de måtte undfå helig ande; 16ty helig ande hade ännu icke fallit på någon av dem, utan de voro allenast döpta i Herren Jesu namn. 17De lade då händerna på dem, och de undfingo helig ande. 18När då Simon såg att det var genom apostlarnas handpåläggning som Anden blev given, bjöd han dem penningar 19och sade: »Given ock mig den makten, så att var och en som jag lägger händerna på undfår helig ande.» 20Då sade Petrus till honom: »Må dina penningar med dig själv gå i fördärvet, eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för penningar. 21Du har ingen del eller lott i det som här är fråga om, ty ditt hjärta är icke rättsinnigt inför Gud. 22Gör fördenskull bättring och upphör med denna din ondska, och bed till Herren att den tanke som har uppstått i ditt hjärta må, om möjligt är, bliva dig förlåten. 23Ty jag ser att du är förgiftad av ondska och fången i orättfärdighetens bojor.» 24Då svarade Simon och sade: »Bedjen I till Herren för mig, att intet av det som I haven sagt må komma över mig.»
* Det står Simeon i vissa översättningar.
 

Kommentar

DSC03777.JPG Danaë. (1) Text om guldregn låtsas mirakel. Med amorismDet som jag har markerat med överstrykning (gul) visar att det är något heligare än egoism och gruppegoism som den verkliga kyrkan utövar. (Tyvärr är det inte alla kyrkor/”kyrkor” som gör det.) Jag menar att det är amorism som predikas och efterfrågas av Petrus! Citatet kritiserar egentligen inte pengar. Det handlar inte heller om Jantelagen (den säger: man ska inte tro att man är något). Citatet handlar istället om “rent hjärta”, alltså rätt tro för att kunna driva kyrka och vara medlem. Petrus misstänkte att Simon skulle missbruka kristendomen. Därför blev Petrus arg.
Alla är välkomna till Amoristerna! Vi är en kyrka med den rätta tron, som ingen besökare/medlem måste ha. Men jag, vår kyrkas ledning har den rätta tron och helhjärtade medlemmar har denna tro. Det innebär inte att alla gärningar är perfekta. Men vi tror som sagt att att vi har den rätta tron. Vilken tro har du? Vi är som sagt mera liberala än de flesta andra grupper i samhället. Men till skillnad från andra så har vi den bästa trosbekännelsen som läses på varje möte. (Eller en av världens bästa och viktigaste trosbekännelser och ord.) Den är kravlös. Jag vet inte om vi har botat någon. Men jag är övertygad om att mitt arbete, undervisning och Amoristerna, kyrkan för amorism och våra troende hjälper världen till bättre liv, hälsa och bot! Jag tror att amorism kan rädda liv! Välkommen till våra möten!
Animerig-om-amorism-och-trosbekännelse-141015-av-Fredrik-VesterbergSomliga (många?) människor (“troende” och “icke troende”) är tyvärr som Simon. Deras tro bygger snarare på egoism, gruppegoism och spektakelkultur (se länk om det); sådant kompletteras alltför lite av amoristisk tro. Tyvärr så är mat, lokaler, socialt umgänge och spektakelkultur så attraktivt att de bästa tankarna, bästa orden och bästa läran försummas av somliga/många. Tyvärr är många människors helighet så istället för att vara verkligt helig, alltså amoristiskt helig. Amorism är kravlös. Amorism handlar inte om att straffa någon. Men alla människor dömer eller till och med straffar. Så gör alla oavsett vilken tro de har. Amorism behövs och amorism hör till den bästa inspirationen!
 

Simoni

simoniBegreppet simoni lär komma Simon i bibel-citatet ovanför. Traditionellt sägs simoni handla om att köpa och sälja andliga titlar i kyrka. Sådant har förekommit i alla branscher trots att det sägs vara förkastligt av rättfärdiga människor, grupper och kyrkor. Min definition av simoni är ännu mera relevant, jag publicerar den nu (första gången): simoni är att bedriva ohederlig mission, att förkunna icke hållbara, lockande ideologier för att vinna anhängare eller tjäna pengar. Jag betonar alltså att det kan förekomma i alla branscher, alltså inte enbart i kyrkan. Enligt denna min definition, att simoni i många fall kan vara eller orsaka en sorts bedrägeri, så är simoni mycket vanligt i andra grupper än Amoristerna! Ty de är som Simon. Många människor inser tyvärr inte sådant. Ohållbara löften kan tyvärr nedsvärta allt, politik, andlighet och religion! X-människor önskar tyvärr inte alla väl, även om de säger det (se länk om x, psykopater och det stora antalet halvpsykopater). De önskar inte den amoristiska visionen helhjärtat. Som tur är så finns många, även x-människor som stöder amorism. Heder åt amoristerna, även x (trots allt)!
 

Länkar till några andra artiklar på denna hemsida:
Hjrta-kors-utropstecken-amorism_thum1. Jag och Amoristerna behöver ditt stöd! Länk om ekonomi: Ekonomi
2. English article on amorism: http://www.amorism.cc/2012/09/english-definition-of-amorism-and.html#more 
3. English article on the words love, amorism and other: Amor and caritas
DSC01673 (1) Krucifix Jesus amor meus est crucifixus (1) bättrad med amorism4. Amoristernas trosbekännelse. Kort artikel: Här avses senaste trosbekännelsen att visas 
5. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas: Parti för amorism


6. Amorism är detta. Lång artikel som förklarar mycket: Definition
7. På amoristiska möten hålls ofta föredrag om filosofi och vetenskap. Flera viktiga, unika och nydanande föredrag om filosofi, samhällsfrågor och vetenskap: http://www.amorism.cc/2013/07/nasta-mote-sondag-217-kl-1830.html Animering-28-amorism-text-om-politik[1]
8. Amoristerna bad offentligt i centrala Stockholm sju gånger inför valet år 2014. Hundratals åhörare: Bön för Sverige och mänskligheten och amorism
DSC07344.JPG-Apa-Schimpanser-strid.-[1]9. Varning, låt inte hänsynslösa människor ta över. Försök att älska alla, men man måste inte vara mesig. Amorism ger vägledning om gott uppförande. X-människor ingår inte i amorism. Det är min privata teori. Läs om x-människor, en av mänsklighetens viktigaste utmaningar: X-människor (bilden är från mitt föredrag på ett studiebesök.) Enlish article: Strategy against Psychopathy: Strategy against psychopathy.
DSC09795 (1) Fredrik med romersk hjälm svärd mantel. Bättrad 2. Med amorism10. Jag tror att Amoristerna är heligare och bättre än andra föreningar och samfund. Vi har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet, alltså sökande efter och gillande av sanning. Vi har mera yttrandefrihet (mindre tabu) på våra samtal och möten. Alla människor och åsikter är välkomna till Amoristerna! Vi är tydligast för kärlek, amoristisk kärlek, alltså inte enbart egoistisk och gruppegoistisk kärlek som andra verkar främja alltför mycket! Amorism kräver inget. Inte heller mesighet, se vår trosbekännelse! Egoister, gruppegoister och i synnerhet psykopater gillar ofta inte andras yttrandefrihet. Min metod för bästa ordförandeskap: http://www.amorism.cc/2013/08/om-samtal-och-yttrandefrihet-varfor-jag.html
11. Många föredrar tyvärr spektakel framför sanning och amoristisk kärlek. Om spektakelkultur: http://www.amorism.cc/2014/02/manga-x-manniskor-uppslukas-av.html
___________________________________________
 
Vänliga hälsningar till alla från Fredrik filosof, ingenjör, grundare, biskop och högste ledaren för Amoristerna!
Artikeln publicerade första gången 2014-10-28 kl. 10:45.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.