Fysikum AlbaNova mörk materia. Rapport om studiebesök

www.amorism.cc                                        Bättrad den 15-10-08 kl 9:55 layout; 14-02-12 Rapport Higgs partikel; 14-02-10 Rapport Mörk materia inledning; 14-01-22 mitt nya begrepp ‘osynlig’ existens. Denna artikel publicerades första gången i januari år 2014.
Rapport om två studiebesök. Och förslag till ytterligare samtal och möten. 

DSC00720-(1)-Dark-Matter-animation-by-Fredrik-Vesterberg-with-amorism-the-140117Del 1 av artikeln visar kort om studiebesöket och inbjudan. Del 2 är en lång artikel om avund, svartsjuka och x-människor. Dessa två ämnen har troligen inget med varandra att göra. Men båda ämnen fanns på Amoristernas dagordning denna tid.
Alla är välkomna att följa med Amoristerna på studiebesök den 14-01-21, 14-02-11. Vi möts vid Karlaplan kl. 17:20 vid hållplats för buss 44 som går mot Ruddammen. Karlaplan karta 140121 med amorismVi åker till AlbaNova. Där hör vi kl. 18:15 ett föredrag. Karta över Karlaplan, klicka så förstoras bilder. Efteråt umgås vi och har kul. AlbaNova är ett forsknings- och utbildnings-centrum som vill främja samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet.
Rapport och kommentarer om besöket på AlbaNova den 14-02-11
Föredrag om Higgs partikel.
Den upptäcktes år 2012, Nobelpris i  fysik 2013.  Föredraget hölls av fysikern Sara Strandberg, tack! Det var pedagogiskt och välplanerat. (Jag ger betyg 4 av 5.) Jag “slukade” fakta med glädje. Men somliga tyckte att det gick alltför snabbt. Sara fick med allt och på pedagogiskt sätt. Bra att det gick över tiden så att vi fick överblick över ämnet. Denna rapport avses att uppdateras snart.
Efteråt åt vi pizza, tog det lugnt efter en lång dag.


Rapport och kommentarer om besöket på AlbaNova den 14-01-21
Mörk materia är nya fysikens kanske främsta utmaning.
Vad består vi och universum  av egentligen? Vi förstår mycket om oss själva och universum. DSC00764.JPG Mörk materia förhållande mellan synlig och osynlig existens redigerad av Fredrik VesterbergJag säger: har vi/vetenskapen hittills missat “95 %” av oss själva och universum? Spännande! Här finns fyra bilder från föredraget. Jag har lagt till text på bilderna. Föredraget hölls av fysikern Rahman Amanullah, tack!

DSC00739.JPG Fysikern Rahman Amanullah vid Oskar Klein Center Stockholms universitet med amorismFöredraget handlade till stor del om bakgrund till hur teorin om mörk materia har framkommit. Det var på populärvetenskaplig nivå (för intresserad allmänhet fr.o.m. gymnasienivå). Därför kunde fysikkunniga från och med högstadie- eller gymnasienivå förstå. Men det hade varit ännu bättre om bilder DSC00765 Big bang mörk materia guldfiskoch tal varit ännu tydligare, ännu mera pedagogiskt. Jag förstår grunderna så jag önskade snarare fördjupning och fokus på mörk materia. Men tack ändå. Det var en fin kväll!

DSC00761 Ånglok kosmologiska konstanten Eintstein med amorismTemat för föredraget var fysik. Men vi kan tala om kultur, filosofi, religion eller psykologi om ni vill efteråt. Även denna bild är från Rahmans föredrag. Jag har tillagt att jag tror att amorism® är bäst i kosmos och i universum. Jag föreslår att man kallar formuleringen om amorism i bilden för universums konstant. Men föredraget handlade inte om det. Obs, jantelagen, avundsjuka och avsaknad av amorism förstör oerhört mycket för mänskligheten och allt liv.

 

Del 2. Lite av detta hände efter föredraget

 

Vi talade om svartsjuka, avund, missunnsamhet och x-varelsers avsaknad av välgångsönskan till alla. Vi hann inte med tillräckligt djup diskussion om ämnet. Artikeln är även skriven som inbjudan till eftersnack

DSC00495 (1) Astronaut Christer Fuglesang  Fredrik Vesterberg i universum (1) med amorismDu får tala om vad du vill. Jag föreslår att vi talar om avund, svartsjuka och missunnsamhet, vilket jag tror är mentala handikapp. Bilden visar astronaut Christer Fuglesang och jag. Ingen av oss håller föredraget. Bilden visas bara för att det är ett kul minne. Han är docent i partikelfysik och dessutom barnboksförfattare. Bilden däri är från ESA (European Space Agency). Nederst finns en länk till min predikan om mörk materia hos Amoristerna. En annan gång predikade jag om hur dåligt det kan vara att ha x-varelser i rymdskepp m.m.
Jag menar att det kan finnas skäl för krav eller misstänksamhet mot oärlighet och svek. Men det bör inte vara i form av t.ex. avund och svartsjuka. Ty avund och svartsjuka tror jag är handikapp som många lider av och orsakar lidande för andra och hämmar mänskligheten väldigt mycket.
Ordet mörk materia handlar inte om ondska. Den kallas mörk för att den inte syns. (‘Mörk’ materia är inte helt rätt eftersom den tros vara mer eller mindre genomskinlig. Jag föreslår att man säger ‘osynlig’ existens, som ett samlingsbegrepp för mörk materia och mörk energi.) Men vi kan alltså även tala om annat än fysik, nämligen om verkliga mörkerkrafter. Vi talade lite om det efter föredrager den 14-01-21 när amorister mötte andra vänner på ett kafé. Vi bör tala mer om detta någon annan gång:
 Du behöver ej tro på dessa idéer för att vara amorist (endast trosbekännelsen är obligatorisk): Men jag ställer mig även frågan: kan man skylla 1. avund,  2. missunnsamhet/avund/svartsjuka och 3. avsaknad av amorism på mörk materia? Ljus kanske inte absorberas så mycket av mörk materia? Men många idéer, arbete och samarbete förstörs troligen av något annat. Mitt svar är: Jag tror att de nämnda mentala handikappen/svagheterna som s.k. x-varelser har förstört oerhört mycket för mänskligheten.
Alla människor har svagheter/handikapp, ingen är helt fullkomlig. Vi kan tala om att x inte har önskan om fullkomlig lycka till alla. Sanna amorister har denna önskan. Men x har den inte. Jag menar att de är handikappade. Jag kan förklara varför jag tror att det är ett handikapp. Amorism behövs som en grund i förklaringen. Dessutom lägger jag till andra privata idéer som inte är amorism.
De som förstår amorism, men inte gillar amorism, de kan inte förstå, eller de gillar inte att höra de amoristiska orden/trosbekännelsen om kärlek, sanning och förlåtelse för fullkomlig lycka till alla. Ingen ödla eller x-varelse “kan förstå” eller tänka likadant som “fullvärdiga” människor. (Med “fullvärdig” så menar jag endast avseendet/egenskapen äkta välgångsönskan till alla. Men i andra avseenden så finns inga perfekta varelser. Alla varelser har sina handikapp eller svagheter. Därför säger jag “fullvärdig” och inte fullvärdig. Sådan amoristisk välgångsönskan är kanske den värdefullaste egenskapen som  varelser kan ha, lika viktig som livet. Tyvärr så har många inte äkta välgångsönskan till alla. Tro inte på skenheliga lögnare. Det är kanske ännu bättre och tydligare att säga amoristisk välgångsönskan. Eftersom amoristiska trosbekännelsen m.m. visar vad som kan avslöja skenhelighet och x-varelser. Den upplyser även om att mesighet, gränslöshet och laglöshet inte måste vara den bästa kärleken.) Jag tror att Jesus sade något liknande i Lukasevangeliet, “ni kan inte förstå”, “det är fördolt”. Amorism menar att man ändå  ska bevara och sprida tron/trosbekännelsen, eftersom  den är oerhört viktig. Vi tror att amorismens trosbekännelse är viktigare än bönen “Fader vår” och andra måtton/trosbekännelser i mänsklighets historia. Amorism är inte beroende av Jesus och Bibeln eftersom den är alltför svår för många att förstå och x tolkar den annorlunda än andra. Mänskligheten behöver tydlighet. Därför har jag grundat amorism och kyrkan. Jag tror att det är viktigt att ha med amorism, alltså vår trosbekännelse, när  man talar om sådana ämnen. Annars finns risk att man blir som andra och som x, som diskriminerar och vägrar att erkänna att de diskriminerar. De betänker inte och gillar inte amorism.

DSC02588.JPG Amoristernas kyrkofader Fredrik Vesterberg vit skrud mitra predikstol kyrka (1) med amorism komprimeradAlla människor och djur diskriminerar, belönar och straffar (ständigt). Skillnaden mellan amorister och x är att amorister även gillar vår kravlösa vision/trosbekännelse/mantra om lycka till alla. De som efter upplysning om att “alla diskriminerar, belönar och straffar” inte erkänner att det är så är skenheliga och dumma eller bedragare. Jag tycker att de egentligen är olämpliga som ledare och lärare (i högre positioner). Hur vill du ha samhället och kulturen?
X vill inte att inse eller erkänna sina orättvisor på. De vill nämligen luras och roffa åt sig. Det är “heligast” för dem. De är nämligen x-varelser. De säger nästan vad som helst för att bli populära eller få makt. Vi bevarar tron/välgångsönskan till x och alla. Men de önskar inte alla väl, men de ljuger och är skenheliga bedragare. Amorism menar att man därför behöver amoristiska trosbekännelsen, för att främja godhet och undvika lögner så mycket som möjligt. Vi önskar mera sanning och kärlek, inte mindre. Därför behöver mänskligheten påminnas om de heliga orden och vår trosbekännelse. X-varelser håller inte med om det. Och om x håller med så är det inte äkta. Men hellre att hålla med och främja tron än att motarbeta den. Se artikeln om Mänskliga rättigheterdagarna, länk nedan. Alla “skiljer agnarna från vetet” på sitt eget sätt. Men många gör det tyvärr utan amorism.
Äkta amorister gillar visionen om fullkomlig lycka till alla, även till x. Det är bättre att vara amorist, även om man inte är det helhjärtat, än att förkasta amorism. Man kan alltså vara x och amorist. Om amorism främjades, om de heliga orden i trosbekännelsen hördes oftare av flera människor så skulle världen bli lite bättre, även x skulle tjäna på det. Det tar högst två minuter att läsa trosbekännelsen. Det kan ha fantastisk inverkan på människor och grupper. Men x ägnar sig hellre åt annat eller åt “skräpkultur” i flera timmar om dagen. Många människor är inte medvetna om  att x (och kanske de själva) är exakt lika dana som ödlor i denna aspekt, alltså saknar amoristiska visionen, eller gillar den inte. Amorismen betonar även att man inte måste vara perfekt. Men visionen är viktig! Och jag tror att mänskligheten behöver höra den och gärna även undervisas om den. Det kan i vissa fall vara viktigare att undervisa om det än att arbeta som t.ex. ingenjör, bonde, läkare eller annat. Och det kan i vissa fall vara viktigare än att vara lärare i matematik, fysik, engelska, språk och annat.

Jag tror att mänskligheten ligger ca 100 000 år efter i utveckling p.g.a. de här nämnda mentala handikappen. Amoristernas möten är unika. Våra möten kännetecknas av deltagarnas och mina privata idéer. Många har de amoristiska idéerna gemensamt. De amoristiska heliga orden, tydliga och sammanfattade i trosbekännelsen finns med. Vi kan t.ex. tala om hur amorism förhåller sig till avund etc. och erbjuder hjälp mot avund och att somliga överdrivet lever med eller t.o.m. helgar eller egoism, gruppegoism, lögner och skenhelighet. Du lär inte höra detta hos någon psykolog, religion, ateist eller politiker. Vi gillar kompetens, ärlighet och amorism. Vi har alltså inte krav på politisk “korrekthet”.

Därför är amorism® bra/bäst
DSC09795-1-Fredrik-med-romersk-hjlm-Tror du att avund är bra och inte en svaghet? Tror du att inte att amorism behövs för att lindra avund och missunnsamhet så bör du komma till Amoristernas eftersnack. Mänskligheten behöver amorism och god kultur.  Jag arbetar med amorism istället för som ingenjör eller annat.
Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. (Version 160703:2)  

Symbol för amorism och Amoristerna
 1. Länkar till nästa mötePå amoristiska möten läses trosbekännelsen. Vi umgås. (Somliga möten har inte amorism som huvud-tema.) Ofta hålls även föredrag om filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap: Möten och information.
 2. Amoristerna behöver ditt stöd! Ekonomi.
 3. Amorism, boken som förklarar amorism: Boken Amorism.
 4. Artiklarna och hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. På mobiltelefoner visas förenklat utseende och funktion, men du kan förbättra visning och funktion ändå: Se bra även på mobiltelefon: Se bra även på mobiltelefon.
 5. English article on amorism: Definition of amorism.
 6. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas.
 7. Amorism är detta. Kort artikel om trosbekännelse som sammanfattar amorism: Trosbekännelse. Lång artikel som förklarar mycket. Amorism är en ny lära. Inte beroende av någon övernaturlig förklaring. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra: Definition.
 8. Vetenskap är beroende av omgivande politik och kultur. Otacksamhet, avund är ingen bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppet religion egentligen betyder: Vetenskap och religion.
 9. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. (Amorism är inte politik, men stöd behövs): Parti för amorism.
 10. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar. Men även denna artikel: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 11. Försök att älska alla, men man måste inte vara mesig. Amorism ger vägledning om gott uppförande. Läs om orättfärdighet, en av mänsklighetens viktigaste utmaningar: X-människor. English article: Strategy against psychopathy.
 12. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, amoristisk kärlek, alltså inte enbart egoism och gruppegoism. Amorism kräver inget. Inte heller mesighet, se vår trosbekännelse. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 13. Många människor föredrar spektakel framför sanning och total välvilja (kärlek): Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.