Amoristiska möten 13-09-01–…. Rapport

www.amorism.cc                                                    Bättrad den 15-06-04 kl. 10:44 om vakter, poliser och ämbetsmannaansvar.
Nästa amoristiska möte, se länkar i denna artikel. Lär om amorism, se länkar.
 
DSC09828.JPG Amoristerna möte gudstjänst den 131018. Med amorism13-10-18. Predikan varade 1/2 timme: temat var Amoristernas grund. Även filosofen Søren Kierkegaard nämndes (nedre bilden är från ett av föredragen som inspirerat mig om Kierkegaard, se artikeln med rapport om övriga aktiviteter). Nattvard firades. Samtalet efter gjorde att vi ej läste Bibeln. Men som vanligt, om någon hade önskat ha Bibelsamtal så hade vi haft det. Vi festade och hade trevligt. Vänskapen stärktes. Deltagarna var trevliga, alerta, intelligenta, ärliga, starka DSC09820 (1) Stefan Borg boken Uppbyggligt tal i skiljaktig anda. Med Fredrik Vesterberg. Beskuren bättrad. Med amorism. Kierkegaardpersonligheter; toleranta men inte mesiga och gränslösa. Vi talade om amorismens grund och bakgrund, men även om samhället och mänskligheten. Några av oss möttes även i helgen. Jag tror att amorism® är en bra grund som inspirerar till mycket gott.

DSC09754 (1) Amoristerna möte vid Djurgårdsbron. Med Mikaels julkrubba och amorism13-10-04 Möte vid Djurgårdsbron. Vi talade om livet, kultur, politik och teologi m.m. Nattvard. Läste och talade om Johannesevangeliet 7:25 – 44. Festade. Mikael Sannergren DSC07678.JPG Amoristernas banér logotyp röd grön vit. Beskuren närbild. Med amorismvisade bild på julkrubba som han tillverkar + säljer. Den och några deltagare syns på bilden. Vi avlutade kvällen på ett annat ställe.


DSC09524 (1) Amoristerna sjöutsikt. Med trosbekännelse och amorism13-09-12 Möte vid Djurgårdsbron. Vi hann med trosbekännelsen. Det är heligt. Det och deltagarna är det viktigaste i våra möten. (Ingen nattvard.) Vi hann läsa Johannesevangeliet 7:1 – 4. Alla deltagare ville höra trots att några hört det på förra mötet (ursäkta tryckfel i min rubrik på mötet: det stod 6:56 – 71 istället för 7:1 – 24). Men det DSC09493.JPG Röda vita nejlikor blommor (1). Välkommen. Med amorismhände så mycket att det inte blev något samtal om exakt de meningarna. Vi talade mycket om religion, kultur och samhälle. Trevliga, kunniga, intelligenta deltagare! Jag förklarade viktiga aspekter som man inte får höra av ateister, rabbiner, imamer, andra präster, andra kyrkor och andra.

Sveriges flagga av Fredrik Vesterberg den 120316, förstorad och signatur tillagd och amorismBlommorna som deltagarna erbjöds har samma färger som en amoristisk logotyp. Det passar till Amoristernas ettårsjubileum som det är dags att fira från och med nu. Amorister som hör av sig snarast får en av blommorna. Med fantasi så kändes det som om vi satt i ett rymdskepp, redo för start, insats, färd och välfärd i vårt vackra universum! Ser fram emot nästa möte! Hjärtligt välkomna!
__________


Jag menar att mänsklighetens problem, som t.ex. beskrivs i följande grå-markerade text, bör lösas i amoristisk anda. O-amoristisk anda är ofta inte bra, eftersom den kan släppa fram alltför mycket obarmhärtighet. 
Fredrik Vesterberg i hjälm svärd mantel. Med amorismEtt av ämnena som diskuterades på mötet var: En deltagare (C) berättade intressant och trovärdigt om olämpliga myndighetspersoner/myndighetsutövning. C talade övertygande om att väktare poliser bör kunna åtminstone enkel hyfs och juridik (på nivå mellanstadium/högstadium). De som inte kan det bör inte tillåtas utöva nämnda yrken. Lämplighet borde prövas (någon gång per år) så länge yrkesutövningen pågår. Lögner, okunskap, korruption, dumhet och vissa psykiska problem/”komplex”/handikapp inom kårerna sades vara problem. C menade att problem som t.ex. sadism, hänsynslöshet, oartighet och oärlighet bör “hållas efter”. C menade att om sådant inte åtgärdas så blir förtroende och respekt för nämnda personer/myndigheter alltför lågt. Det skadar samhället i onödan. Om alltför många oskyldiga grips, om fel insatser/rutiner tillämpas och överdriven obarmhärtighet utövas så kommer onödiga kostnader för samhället. Att leka tuff mot oskyldiga istället för att motverka verkliga problem och kriminalitet är allvarligt. Likgiltighet och bristande civilkurage hos allmänheten och inkompetenta ledare sades vara ytterligare orsaker till problemet. Även korruption och att väktare utövar s.k. olaglig beskyddarverksamhet kan bidra. Jag sade att god kultur, i synnerhet amorism® kan hjälpa. Alltför mycket dålig kultur kan förvärra. Se länkar nedan: Mina förslag för bättre samhälle och Definition av x-människor. Jag tror att c talar om det som jag kallar grava x-diagnoser. Att x-människor tillåts vara ledare är ett av mänsklighetens största problem.
DSC03359.JPG Orm boa. Med bättrad text och amorismC vittnade trovärdigt om att han endast varit artig och vänlig. Plötsligt blev han gripen av en väktare. Väktaren sade att C hade gjort något (vi nämner ej vad det var, vi gör det av artighet eftersom det kan avslöja inblandade personer). Väktarens olämplighet och inkompetens visade sig genom att han anklagade C för något som uppenbarligen inte är olagligt eller störande. Men den oärliga och inkompetenta väktaren (var dessutom chef) och hans anhang var envis ohyra. Det är även allvarligt att packet verkar sakna bra rutiner för att motverka sina egna fel. Men om ohyran inte vill vara goda så räcker inte rutiner. Samhället och ingen bör anlita organisationer som inte avskedar sådan inkompetent (eller kanske t.o.m. ond) ohyra . C var dessutom oskyldig. Han hade inte gjort något av det som han anklagades för. C hade teknisk bevisning från kameror och vittnen! Helt oskyldig! Det var chockerande att höra att en sådan inkompetent väktare/människa med anhang har sådana befogenheter och får pengar för att de säger sig “hålla ordning” när de istället är idiotiskt inkompetenta och oärliga, sämre än normala tonåringar! De skapar oordning och stjäler skattemedel. Den/de borde avskedas omedelbart!Väktaren och anhanget är oärliga och kan inte ens grundläggande enkla lagar! Eller ljög väktaren/väktarna även om att C hade gjort något annat? Om väktaren och Polisen ej sade till C vad det var så bör även de avskedas. Ty de har skyldighet att säga varför någon grips, annars förloras samhällets rättssäkerhet. Avskeda packet, sade C och fick medhåll av flera deltagare som förstod situationen. Polisen bör sluta samarbeta med oärliga, inkompetenta våldsamma väktare. Att polisen låter sig luras eller över huvud taget tror på sådant trots att det finns tydliga bevis för att C är oskyldig gör att även Polisen förtjänar kraftfull kritik! C var artig under ohyrans hela process. Det enda han gjorde var att hävda sin oskuld, vilket det fanns teknisk bevisning för. Skandalös olämplighet och inkompetens i en i övrigt lugn situation, alltså inte ens stress eller personalbrist hos ohyran! C menade att det inte finns någon ursäkt för sådant uppförande. De förskingrar våra skattepengar genom att arbeta ohyfsat och inkompetent! Inte undra på att de är så dåliga på att uppklara brott. Det är ohyra och busar som har alltför stor makt. Det är det främsta problemet, hävdade C. Polisen och väktare behöver ej mera pengar, men de behöver avskeda oärliga och inkompetenta x-människor. X- människor bör arbeta med annat! C menade att inkompetent  ohyra inte ska ha vissa tjänster i samhället. I synnerhet inte chefspositioner. Amorism är bäst, ty den anser att olämpliga personer kan ha sin plats och att de ej bör behandlas obarmhärtigt. Amorismen är kravlös. Som amorist har man “rätt” att tycka att ohyra inte ska ha ledande befattningar och våldsbefogenheter. C menade även att ämbetsmannaansvar bör återinföras och tillse att det även gäller för väktare och poliser! C betonade: tillåt ej ledarskap och extraordinära maktbefogenheter till människor som inte gillar amorism! Ohyra + dålig kultur/andlighet är dålig kombination. Kräv god kultur/andlighet till alla! Kräv alltså att alla upplyses med amorism, sade C.
Flera intressanta vittnesmål kanske kommer att visas på denna hemsida.
__________________________DSC08662-1-Solros.-Med-amorism_thumb13-09-(01-06?) Möte med picknick nära Odenplan. Trevligt! Vi talade och åt. Vår trosbekännelse lästes. Nattvard firades. Bibelsamtal om Johannesevangeliet 7:1 – 24. (Bibel 1917 och King James fanns.). Jag sade min tro, att texten menade: Om någon person gör något bra så är det inte säkert att andra tror på allt som den personen gör.
Många vill ha goda gärningar av andra. Men x-människor tror ej DSC07386-1-Rosa-rosor-blommor.-Med-a[2]på amorism. Det som är heligast för dem är deras egen och deras vänners egoism; den “får ej” störas av “onödigheter” som amorism, trosbekännelse och sådant som Jesus talade om. Därför skriver Lukas att Jesu bröder tyckte att det var bra att Jesus botade, men de trodde ej på hans budskap.
Efter picknicken gick vi på krog.


Länkar

1. Vi behöver ditt stöd: Gåvor och ekonomi
2. Nästa amoristiska möte: Nästa möte visas här snart
3. Mina idéer för förbättring av världen: Mina idéer för förbättring av världen
4. Amoristernas pris i yttrandefrihet: Amoristernas pris i yttrandefrihet
5. Amorism är detta: Definition av amorism®™ och Amoristerna
6.  Amoristiska samtal bidrar till att människor, grupper och samhällen utvecklas ärligt: Amoristiska samtal.
7.  Möt oss i övriga aktiviteter. Nya övriga aktiviteter. Välkommen!
8. Övriga aktiviteter t.o.m. 13-08-31: Övriga aktiviteter t.o.m. 13-08-31. Rapporter. Där står även unika rapporter bl.a. om läget i Egypten m.m.
9. Kanske har en stor andel (1/2?) av mänskligheten brist på välvilja till alla. Lär dig om x-människor (är du det själv?). Vilken kultur är bäst på att hantera det… : Definition- så är x-människor
 
Vänliga och amoristiska hälsningar till alla från Amoristerna och Fredrik!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.