Föredrag om modern islam. Sankta Eugenia kyrka den 13-10-03. Rapport

WWW.AMORISM.CC                                                  Bättrad den 13-10-06 Inledning; 13-10-05 förtydligande; 13-10-04 Salafism; Sufism; yttrandefrihet.

Artikeln är nyskriven. Därför kan den komma att utvecklas.

Inget är neutralt. Denna artikel är formad av föredraget samt av mig och mina kunskaper. Tack för detta möte!

DSC09736 (1) Kaj Engelhart och professor i islam Mohammad Fazlhashemi. Med amorismOlika statsskick var huvudtemat. Tyvärr så fick vi ej så väldigt djup bild av hur islam är i olika muslimska länder. Iran sades vara ett av de muslimska länder där störst andel av befolkningen är positiv till modern demokrati i avseendet att sharialagar kan åsidosättas. Det sades bero på att shia-islam är mera öppet för nytolkning/utveckling av Koranen. I Iran (och i somliga muslimska länder) får kvinnor köra bil, t.o.m. rally-bil etc. (en självklarhet i alla kristna och ateistiska länder m.fl.). Shia-islam dominerar i Iran. I de flesta andra muslimska länder dominerar sunni-islam. Jag tror att år 2013 är 1/10 av världens muslimer shia. Bilden visar katoliken och ordföranden Kaj Engelhart och professor i islam Mohammad Fazlhashemi vid Uppsala universitet. Kaj är sammankallande för katolska kyrkan i Sveriges interreligiösa dialog. Ni hör honom ibland i TV som speaker vid katolska gudstjänster. Han är redaktör för Dialog, medlemstidning för Samarbetsrådet för Judar och Kristna.……….

 

Föredraget handlade främst om politiska förändringar i muslimska länder i modern tid. Det handlade främst om olika varianter av islam förhåller sig till sin egen stat och internationellt till andra stater. Samt om när och varför olika varianter av sådana förhållningssätt utvecklats sedan 1800-talet till nutid. Man fick nästan inte höra något annat om islam. Övrigt i islamisk ideologi behandlades knappt.

Jag tror att islam (shia och sunni) är mera politiska religioner än t.ex. protestantisk kristendom, amorism och buddism. Islam handlar mycket om sharia, lagar och tolkningar av det. Judendom liknar islam i den aspekten, men det är ett annat “parti” än islam. Jag saknade en uppräkning av olika varianter av islam som finns, förutom huvudgrenarna som är shia och sunni. Jag och några andra förväntade oss att få höra mera om ideologi. Det skulle då ha handlat om att olika varianter av islam skulle ha beskrivits, alltså olika idéer och råd/målsättningar eller partiprogram.

Modern islam menade Fazlhashemi börjar ungefär på 1800-talet. Jag tror att det var en succesiv anpassning till västerländska idéer. Under och kort efter första världskriget så skedde snabbare förändringar. Då försökte några muslimska stater av-islamisera sig själva genom anti-islamisk politik/lagar. Fazlhashemi  sade att somliga västmakter motverkade det i vissa fall (det nämndes ej om det var någon annan orsak eller slump). År 1928 bildade muslimer det Muslimska brödraskapet som en motreaktion mot av-islamiseringen.

DSC09691.JPG Sankta Eugenia kyrka om modern islam. Professor Fazlhashemi. Med amorismJag förstod inte vad som menades med modern islam. Föredraget handlade snarare om frågan om hur mycket islam skulle anpassa sig till mänskliga rättigheter, demokrati, rättssäkerhet, yttrandefrihet, kvinnofrågor och modern teknik. Det finns många olika varianter av modern islam. För somliga innebär modern islam återgång till Koranen och sharia. En minoritet av muslimska feminister stöder islam (vågar de stöda annat?). Salafism är en variant av sunni-islam, bokstavstroende med global mission och globala maktanspråk. Salafism talar ibland om hårda straff och om krig mot “otrogna”, även mot vissa muslimska gruppet. Obs, krig bedrivs även av ateister, agnostiker, andra religioner och andra människor som har dödat miljontals människor i modern tid. De flesta krig är icke religiösa, i synnerhet i modern tid.

Jag skulle kanske kalla föredraget Islam i modern tid istället för “Modern islam”. Föredraget handlade inte om någon reformation av islam, ungefär som Martin Luthers (och andras) reformation av kyrkan på 1500-talet då nya religioner bildades, nämligen protestantism. Jag tror inte att islam har haft någon sådan stor omvälvning. Det har snarare varit en succesiv “utveckling” efter det att islam splittrades i två varianter, sunni respektive shia på 650-talet e.Kr. Jag tror att islam ideologiskt sett är relativt oförändrad. Shia är något mera öppen för förändringar. Vi fick som sagt knappt höra något om islams ideologi. Jag säger därför att islam handlar om tolkning av islams heliga skrifter och muntliga traditioner, nämligen tolkning av Koranen och Sunna (hadith/khabar), och hur de kan tolkas för att bemöta eller förhålla sig till nya förhållanden; detta tolknings-förfarande kallas ijtihad.

Fazlhashemi sade att människor som känner sig orättvist behandlade riskerar att radikaliseras. En faktor som gjort att somliga muslimer blivit kritiska till Västvärlden, i synnerhet sedan 1:a världskriget, sades vara att muslimer är missnöjda eller känner sig svikna av väst. (Men jag tänkte då: Alla svenskar, kristna judar och muslimer utsätts för orättvisor emellanåt. Kan vara farligt att skylla på sådant alltför mycket. Jag tror att amorism® är bästa religionen. Och att Amoristerna och amorism är viktigt för hela mänskligheten och bör nå alla. Men många vill inte alla väl så det försvårar spridning.) Inre splittring mellan islamiska grupper och förföljelse av kristna och andra grupper har ökat. Det kan i vissa fall ha att göra med försvagad statsmakt, i vissa fall krig,  revolutioner och stats-kollaps. Fazlhashemi menade att tendenserna (som beskrivits i detta avsnitt) kan fortsätta om inget görs. Jag tror att spridning av amorism i både öst och väst är det som bäst kan förbättra läget.

Det finns många unga muslimer; det är en demografisk faktor som påverkar hela situationen. Enligt islam är det fint att skaffa barn; många muslimska kvinnor är hemmafruar i större utsträckning än i andra religioner nuförtiden. Då föds flera barn. Så var det i Europa och Västvärlden förr.

Föredraget hade neutral stämning. Inget kontroversiellt sades. Ca 15 – 20 personer var på föredraget. Kaj nämnde i den vänliga presentationen av föredraget och Fazlhashemi att många kyrkor förstörts och att en våg av förföljelse mot kristna förekommit de senaste åren. Jag frågade på frågestunden om yttrandefrihet. Jag sade att många undviker eller är rädda för att tala om politik, religion m.m. och att det kan vara så i alla länder. Även i liberala Sverige. (Därför har jag grundat Amoristerna, men det sade jag ej.) I västerlandet (i vissa länder där) är det t.ex. tabu eller t.o.m. straffbart att kritisera “förintelsen”/holocaust. Men hur är det med yttrandefrihet om islam i muslimska länder och i världen? Kan du tala fritt om islam i Sverige nuförtiden utan att bli hotad av muslimer? Jag fick inget svar som jag önskade. Han sade att han inte upplevt något hot. (Men han sade inget kontroversiellt, så jag är inte förvånad över att han inte känner hot från någon.) Jag önskade nämligen ett mera överblickande svar och jämförelse av förhållandena i Sverige med muslimska länder. Många har hört att olikheter finns, att oliktänkare förföljs (även föredraget nämnde det). Endast någon person nämndes, en som har åtalats för några år sedan för att ha föreslagit reform av islam, men han vågade återvända till Egypten trots det. Internet sades vara en faktor som har stor effekt. Vi fick inget svar om hur mycket internet nedtystas i olika stater, eller om det är fritt. Jag återkommer kanske om det.

Kaj betonade att islam inte väller in i Västvärlden. Han hänvisade till en bok som hävdade det. Men jag vill tillägga till käre Kaj och alla: även om islam inte växer lika snabbt globalt som kristendom, så växer islam lokalt, nämligen här i Västvärlden och traditionella kyrkor minskar här (men växer kanske på andra ställen?). Sådant påverkar Västvärlden och Sverige mycket påtagligt sedan 30 år. Och det kommer troligen att påverka oss påtagligt i framtiden.

Efteråt nämnde Fazlhashemi om Sufism, en variant av islam. Jag tror att Sufism är “besläktad” med västligt/kristet tänkande. Jag tror att den betonar mystik, “inre” sökande, att “rena sinnet från det som inte är av Gud”, vad de nu menar med Gud?, se amorismens förklaringar av vad gud är och kan vara. Men de följer ofta muslimska regler, det “yttre”.

 

+ + +

 

Amorism är varken katolicism eller islam. Jag tror att amorism är världens bästa idé/tro/religion.

 

 

Tack till Sofia, Kaj, Mohammad och katolska kyrkan!

 

 

Länkar

Peacock-animated-Fredrik-Vesterberg-[1]§ Vi behöver ditt stöd! : Gåvor och ekonomi

§ Det viktigaste om amorism™ och Amoristerna. Definitioner, förklaringar, historia: Definition av amorism™ och Amoristerna

§ Mina privata idéer för förbättring av livet och världen. Jag tror att hela mänskligheten bör tänka mera amoristiskt, en bra början för bättre gärningar: Mina idéer för förbättring av världen

§ Amoristiska samtal: Om samtal + yttrandefrihet. Varför jag tror att Amoristerna är bäst + heligast. Mina erfarenhete

§ Rapporter om genomförda amoristiska möten: Amoristiska möten 13-09-01–…. Rapport

§ Aktiviteter utan amoristiskt tema. Vi tänker besöka Aquaria, Naturhistoriska riksmuseet, ABBA-museet m.fl. Klicka på länken så öppnas artikel: Nya övriga aktiviteter. Välkommen!

§ Amorism® önskar alla väl. Vilka är amorister? Har 3/4 av mänskligheten autistiska drag?: Definition- så är x-människor

 

 

Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.