Nästa amoristiska möte: Kan visas här snart

www.amorism.cc                                                 Bättrad den  16-03-16 Trosbekännelse.
Tid + plats visas här när lokal har sponsrats/fixats. 
Artikeln uppdateras kontinuerligt


Vi möts kl. 18:00 i centrala Stockholm, exakt plats avses att visas här snart, eller kontakta Fredrik. Kom i god tid! Kl. 18:00 går vi därifrån till vår lokal. Denna artikel kan uppdateras om tid och plats.
Punkt 1 – 4 erbjuds: 

1) Inledning

Kortare-sammanfattad-animering-om-amorism-av-Fredrik-Vesterberg-141101--5Hos Amoristerna finns mera och bättre yttrandefrihet än hos andra! De som vill får uppläsa idéer som de själva tror är viktiga. Vi hinner med max 3 läsningar à 7 minuter per möte. För alla budskap gäller: beröm och kritik är tillåten; men ordföranden kan avbryta om läsning innehåller förtal av person, nämner känsliga uppgifter eller liknande. För att få anonymt budskap uppläst så gäller dessutom: Tummen upp Det ska vara på svenska (språk som vi förstår). Tummen upp Vara seriöst. Tummen upp Att få budskap uppläst kostar 50 kr. Tummen upp Det ska vara tydligt skrivet (helst på maskin). Bildspelet här ovanför är om amorism.
Animerad-jordglob-Amoristerna-F-Vesterberg1--3--0-(1)Möjlighet för dig att sprida viktiga budskap! Det är även tävling: är amorism det bästa och viktigaste budskapet, mottot och trosbekännelsen för dig, oss, världen och alla, som alla bör utbildas med? Eller finns något viktigare? Uppläs gärna visioner, grundlagar, ideologier, trosbekännelser, politik, religioner, uppfinningar, vetenskap, världsberömda budskap eller dina helt egna idéer! Om tid finns så kanske du även får uppläsa annat budskap!
(Se gärna Matteus 12:35)
Samtal om det lästa kan förekomma. Bön kan förekomma.


2) Andakt

Andakt tar 10 – 15 minuter och består av bön och läsning av Trosbekännelsen.


Amorism®, grund och sammanfattning. TROSBEKÄNNELSE finns i följande länk: Amoristisk trosbekännelse.


+ + + +


3) Flera aktiviteter


+ Föredrag hålls ibland

Animerig-om-amorism-och-trosbekännelse-141015-av-Fredrik-Vesterberg 

Alternativ B): Bilda parti för amorism

Samtal/fika om att bilda politiskt parti/er som främjar amorism i samhället. Vi talar om partier, amorism och politik. Hur det är att vara politiker. Vad vill du? Kom gärna med dina idéer. Eller lyssna. Vill du bli politiker? Amoristerna är inte något parti. Amorism är inte politik. Men det behövs stöd för att framföra amorism mera. Amorism är kravlös; amorism undervisar, se trosbekännelsen. Jag tror att mänskligheten skulle gynnas mycket av amorism. Anhängare av alla olika ideologier (politiska m.fl.) är välkomna att lära sig om detta, som berör det viktigaste eller ett av de viktigaste ämnena i världen! (Jag vet att många inte är intresserade av detta. Världen är full av andra viktiga och “viktiga” uppgifter. För övrigt, se länk om x-människor.)


Alternativ C). Förklaring av trosbekännelsen
Trosbekännelsen är grund för Amoristernas verksamhet. Trosbekännelsen sammanfattar det viktigaste om amorism®. Kom så kan jag förklara: den rörliga bilden bredvid visar mer än amorism, mer än det som ingår i amorism.

Alternativ D): Föredrag om gott ledarskap
Föredrag 30 minuter och samtal. Tema: Föredrag av Fredrik Vesterberg om gott ledarskap, gott ordförandeskap, yttrandefrihet, demokrati, men även om politisk “korrekthet”. Bilderna ger liten försmak av temat. Viktiga förslag om hur oärlighet och flock-beteenden kan motverkas i amoristisk anda. Temat är inte partipolitik. Senaste mötena med bilder och projektor var lyckade.

DSC01451.JPG Plenisalen i riksdagshuset även kallad Kammaren med voteringstavla och amorismFöredraget avslöjar oärligt ledarskap och skenbar demokrati i föreningar, partier, ateismer, religioner, kyrkor och liknande. Följande frågor besvaras: Vill alla ha yttrandefrihet och demokrati? Vilka vill verkligen ha sådant? Skenhelighet och inkonsekventa idéer avslöjas. Orsaken till att många människor accepterar politisk “korrekthet”, eller varför en politisk “korrekthet” ofta avlöses av en annan eller motsatt politisk “korrekthet”. Dessutom: x-människors kulturer är inte alltid optimala för mänskligheten. Dessa två viktiga begrepp m.fl. förklaras. Många talar om politiskt “korrekthet”, tror sig veta vad det är, men många vet inte vad det egentligen är. Jag menar dessutom att dessa problem främst bör lösas/bemötas/mildras med kunskap och amorism, alltså inte med t.ex. politisk “korrekthet” eller hårda tag som politiker brukar göra. Vilken grund bör vi/mänskligheten ha för civilisation och demokrati? Mina egna förslag om god föreningssed visas, förslag för förbättring av den s.k. föreningslagen.


4) Om någon önskar så hålls Bibelsamtal


Amorism är inte beroende av Bibeln och Jesus. Men jag tror att amorism är bästa grunden för att förstå Gud, Jesus, och Bibeln.

Tema: Johannesevangeliet 8:12 – 8:47. Vi läser och ser till att samtalet sker som vanligt i amoristisk anda: d.v.s. ordförande tillser att följande råder 1. rättvis  fördelning av ordet, 2. att deltagare håller sig till tema, 3. yttrandefrihet. Önskan och behovet av god ordning, gott ordförandeskap, rättvisa, artig yttrandefrihet utan tabu är några av orsakerna till att Amoristerna, kyrkan för amorism har grundats.
Ju flera som vill tala om temat desto längre blir samtalet (brukar vara max 1 timma). Om ingen vill tala så blir det inget samtal. Samtalen påverkas av deltagarna. Varje deltagare har rätt att yttra sina tolkningar, frågor, kommentarer, beröm och kritik. Jag har varit på många samtal i andra kyrkor och anda sammanhang. Samtalen i Amoristerna, kyrkan för amorism är bäst på yttrandefrihet och att hålla sig till temat, bättre än alla andra föreningar och kyrkor. Amoristiska tolkningar ger i många fall kraftigt ökad förståelse och höjer, återställer eller förnyar Jesus trovärdighet. Jag tror att mänskligheten behöver Amoristerna! Amoristerna läser för att det finns intressanta ämnen i Bibeln. Jag tror även att det är bra språklig och intellektuell träning, med moraliska och kulturella aspekter m.fl. Unikt: vi är inte bundna av någon tolkning. Yttrandefrihet gäller. Deltagare får höra dina tolkningar. Vårt mål är att vara bäst även på Bibelsamtal: vi satsar därför på kunskap, förståelse och yttrandefrihet. Vi har oftast Bibel 1917, Bibel 2000 och King James Bibel (engelsk) tillgängliga. (Även Karl XII:s (svenska) och Luthers Bibel (tyska) är intressanta. Jag citerar gärna ur grekiska biblar.  Hör av dig och betala så tar jag även med det.) De ökar förståelsen och betydelsen av vissa avsnitt.


________________________

 

 

 

5) Gåvor, ekonomi. Jag och Amoristerna, kyrkan för amorism behöver ditt stöd för  att främja amorism! 


DSC07234 VITA KÖRSBÄRSBLOMMOR MED AMORISMKostnad för varje möte är ca 100 kr för ingredienser m.m. (vid vissa möten tillkommer dessutom kostnader för lokal, mat och dryck). Vi behöver lokal. Tack till de deltagare som bidrar! Varje krona är viktig. Vi behöver ditt stöd! Detta är viktigt! Amorismen är unikt, pionjär, föregångare. Ge mig, direkt på mötena eller på annat sätt, 10, 20, 50, 100 kr gärna mer. Se artikel om ekonomi och om hur du kan stöda, länk: Gåvor och ekonomi

____________________________

 

6) Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. (Version 160703:2)  

Symbol för amorism och Amoristerna
 1. Länkar till nästa mötePå amoristiska möten läses trosbekännelsen. Vi umgås. (Somliga möten har inte amorism som huvud-tema.) Ofta hålls även föredrag om filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap: Möten och information.
 2. Amoristerna behöver ditt stöd! Ekonomi.
 3. Amorism, boken som förklarar amorism: Boken Amorism.
 4. Artiklarna och hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. På mobiltelefoner visas förenklat utseende och funktion, men du kan förbättra visning och funktion ändå: Se bra även på mobiltelefon: Se bra även på mobiltelefon.
 5. English article on amorism: Definition of amorism.
 6. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas.
 7. Amorism är detta. Kort artikel om trosbekännelse som sammanfattar amorism: Trosbekännelse. Lång artikel som förklarar mycket. Amorism är en ny lära. Inte beroende av någon övernaturlig förklaring. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra: Definition.
 8. Vetenskap är beroende av omgivande politik och kultur. Otacksamhet, avund är ingen bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppet religion egentligen betyder: Vetenskap och religion.
 9. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. (Amorism är inte politik, men stöd behövs): Parti för amorism.
 10. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar. Men även denna artikel: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 11. Försök att älska alla, men man måste inte vara mesig. Amorism ger vägledning om gott uppförande. Läs om orättfärdighet, en av mänsklighetens viktigaste utmaningar: X-människor. English article: Strategy against psychopathy.
 12. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, amoristisk kärlek, alltså inte enbart egoism och gruppegoism. Amorism kräver inget. Inte heller mesighet, se vår trosbekännelse. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 13. Många människor föredrar spektakel framför sanning och total välvilja (kärlek): Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!


Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.