Definition av amorism®™ och Amoristerna

Bättrad den 17-10-04 kl. 21:38 Trosbekännelse länk; 14-03-04 Religion och paradigm; 14-02-11 definition av religioner; 13-11-10 Bakgrund; 13-10-22 Skillnad mellan amorism och annat; 13-10-08 aforism. Denna artikel publicerades första gången i september år 2012 på www.amorism.cc.

DSC07234 VITA KÖRSBÄRSBLOMMOR MED AMORISMVälkommen!
I denna artikel står det viktigaste om amorism®™,  alltså trosbekännelsen och annat. Amorism bygger på min vision. Visionen är att många eller alla kan tro på kärlek, sanning och förlåtelse så att alla får fullkomlig lycka. Visionen är grund för den filosofi eller religion som jag har grundat och kallar amorism. Tillsammans med några vänner så grundade jag och vi år 2012 samfundet Amoristerna, kyrkan för amorism. I amorism har jag sammanfattat det som jag tror är viktigast för mänskligheten, det mest heliga. Amoristerna, kyrkan för amorism har undervisning, samtal och gudstjänster, se länkar i denna artikel.
Amorism skiljer sig från andra ideologier, partier, religioner och kyrkor. Läs artikeln så lär du dig mina och amorismens tolkningar av ord. De ger i vissa fall ny och bättre förståelse för samhället, psykologi, viktiga ord och religion. Vi har unik trosbekännelse vari det viktigaste om amorism står.

Religion och paradigm

Amorism är kravlös inspiration. Man måste alltså inte göra något för att vara amorist. Amorism är en ny religion. Amorism är även ett nytt paradigm; ty amorism har egna förklaringar/definitioner av viktiga begrepp för att människor ska förstå bättre. Amorister måste dock inte tro på eller kunna alla förklaringar i paradigmet. Det räcker egentligen med amoristiska visionen och trosbekännelsen. Avsnittet om gud/gudar är ett exempel på paradigmets extra kunskaper. Amorismens definition av religion är religion är lära som somliga tycker är viktigare än annat. Amoristiska läran är inte beroende av att hänvisa till övernaturlighet, mirakler eller svårligen påvisbara existenser. Anledningen är att uttalanden om övernaturlighet etc. ofta missbrukas. Tyvärr så missbrukar många även naturliga/världsliga ord och företeelser. För att motverka missbruk och manipulation så bygger amorism på tydlighet, kunskap, förnuft, logik och yttrandefrihet. (Amorism förkastar inte nödvändigtvis övernaturlighet.) 
Amorism har i stort sett traditionell kristen etik, men egentligen så är amorism inte etik. Kristus kan vara en bra förebild och vi läser Bibeln, men vi är inte beroende av sådant. För övrigt, jag och många andra tror att amorism ger den bästa förståelsen för Kristus och Bibeln.
Animering-28-amorism-text-om-politik-och-religioner-av-Fredrik-VesterbergKom till amoristerna så förklaras vad detta betyder. Bildspelet ovanför har inte amorism som huvudtema. Läs nedan om du vill veta vad amorism är. Avsikten är att bidra och rädda ett praktiskt och viktigt ord till mänskligheten. Bildspelet innehåller text som visar min och amorismens unika definition av vad religioner egentligen är, nämligen läror/idéer som sammanfattar det som en grupp människor tror är viktigare än annat (eller t.o.m. det viktigaste av allt). Denna m.fl. definitioner (även i andra ämnen) har jag själv skapat. Sådana läror kan räknas som religioner även om de inte dyrkar någon gud. Det finns nämligen icke-teistiska (eller non-teistiska) religioner, buddhism (buddism) är en sådan religion. Enligt min definition betyder religion något viktigt, något som kan påverka människor och världen. Det är ett viktigt ord som är praktiskt ock kan öka människors ordförråd, hjälpa tänkande och förståelse för verkligheten.

Om trosbekännelsen

Amoristernas trosbekännelse sammanfattar det viktigaste i amorism. Amorism har skapats för att andra ideologier, religioner, grupper och kyrkor har försummat det viktigaste. Nämligen det som jag kallar den amoristiska visionen och amoristisk, alltså  fullkomlig välvilja och kärlek; och yttrandefrihet och andra amoristiska dygder. Den innebär önskan om fullkomlig lycka till alla, även till fiender. Där hoppar många till. De förstår inte eller förkastar. X-varelser kan tycka att visionen känns onaturlig eller t.o.m. fel (se länk till artikel om x-människor). För övrigt, jag tror att de som inte förstår eller inte gillar visionen inte förstår eller inte gillar Jesus. De och många eller alla andra kyrkor misstolkar hans budskap som att egoism eller gruppegoism är det heligaste. Eller de förstår inte problemet. Amorism är inte beroende av Jesus, Bibeln och annat. Orsaken är att Jesus och Bibeln misstolkas alltför lätt. Amorism bygger på egen grund, den nämnda visionen.

Amorism®, grund och sammanfattning: TROSBEKÄNNELSE finns i följande länk: Trosbekännelse.


+  +  +  +

(Trosbekännelsen har förtydligats den 17-10-03; 16-03-16, 16-03-10, 16-03-05, 16-03-03, 16-02-29, 16-02-14, 16-01-25, 16-01-22, 16-01-18, 16-01-17, 16-01-14, 16-01-12,  15-11-19, 15-11-11, 15-09-28, 15-09-25, 15-02-04, 15-01-22, 15-01-20, 14-11-20, 14-11-07, 14-10-08, 14-10-01, 14-09-14, 14-09-12, 14-09-10, 14-08-28, 14-08-25, 14-08-22, 14-08-14, 14-06-10, 14-06-08, 14-05-29, 14-05-23, 14-05-19; 14-03-05, 14-03-03, 14-02-26, 14-02-24, 14-01-20, 13-12-25, 13-12-05, 13-11-05, 13-09-22, 13-09-17; 13-09-02, 13-08-31, 13-08-29, 13-08-12, 13-06-18, 13-05-21, 13-04-27, 13-04-18, 13-02-04, 13-01-29 och 13-01-17. Se gärna Johannesevangeliet 3:12.)


Grundandet av Amoristerna och amorism®

DSC08662 (1) Blomma. Med amorismAmoristerna, kyrkan för amorism grundades för att jag och vi tror att det är bra att de som har god vilja möts, samarbetar, organiserar sig och lär om amorism och annat. Jag och vi är inte nöjda med läror, filosofier, filosofer och ledare i andra samfund, ateismer, religioner, partier och ideologier. De är inte tillräckligt bra, ärliga, kompetenta eller trovärdiga. Somliga är inte tillräckligt tydliga. De missar alltid eller alltför ofta det som jag och vi tror är viktigast, nämligen amoristiska visionen och trosbekännelsen. Jag och vi tror att alla bör lära sig om amorism. (Jag tror även, men ingen måste tro detta: ingen människa vill alltid alla väl. Alla människor har viss ignorans, somliga är mer ignoranta än andra; många är skenheliga och alla är egoister. (Skenhelighet är enligt amorism: att säga sig vara bättre än man verkligen är.) )
Somliga önskar alla väl. De gillar amorism. Vi tror att amorism och amorister är extra viktiga för mänskligheten. Jag anser att flera andra samfund eller deras företrädare är alltför oärliga, har alltför mycket fel eller är alltför otydliga/flummiga/”heterogena” eller är alltför orättvisa... År 2000 – 2012 drev jag en kampanj för att förbättra andra kyrkor. Men det har inte gett tillräckligt resultat. Därför har jag grundat Amoristerna.
Verkligheten, amoristisk definition av gudar. Detta avsnitt publiceras här fr.o.m. 13-07-20

Alla klarar sig utan ordet gud/gudar. Man måste inte göra något, inte meditera över, inte tillbe någon gud. (Gudar finns ändå på något sätt.) Amorism menar att begreppet gud/gudar bör vara vidare än vad rabbiner, präster och imamer menar. Begreppet bör vara mera traditionellt än det som många har nuförtiden t.ex. i etablerad judendom, kristendom, islam, ateismer och agnosticismer. Amorismens gud är verkligheten. Amorismens gud börjar med verkligheten. Det är en ny gud.
Eftersom ordet Gud är bra och användbart m.m. så används det i amorism. Amorismens definition av gudar är nämligen: Det som är viktigare än annat för någon. Gudar måste inte vara övernaturliga personer. Somliga gudar är personer andra gudar är inte personer i traditionell mening. Gudar kan vara fiktiva (påhittade) eller mera verkliga. Amorism tror att det finns stöd för detta i andra traditionella användningar av ordet gud.

Ordet gud kan med den amoristiska definitionen få ny och viktigare innebörd. Gud/gudar är ett användbart begrepp. De som vill kan tänka på definitionen eller använda den filosofiskt, psykologiskt eller meditera om eller t.o.m. tillbe Gud/gudar. Sådant påverkar oavsett hur Gud/gudar existerar. Dina egna och andra människors tankar påverkar, oavsett om tankarna är verklighetsförankrade eller inte. Glöm inte att helga den amoristiska trosbekännelsen! Amorismens trosbekännelse är troligen bra att leva med. Den kan t.o.m. göra skillnad mellan liv och död för många. Jag tror att mänskligheten och du själv skulle gynnas av den. Många prioriterar nämligen egoism, grupegoism och annat, även för ateister, agnostiker. Amorism prioriter istället den amoristiska visionen. Amorism vill för övrigt inte avskaffa egoism och gruppegoism, men ge ett alternativ och komplettera med det viktigaste av allt, nämligen amorism®, alltså tro på kärlek sanning och förlåtelse etc.

clip_image001Amorism har inte samma gud som många andra har. Somliga religioner har dolda gudar, kringgärdade av tabun. Amorism tror att de har alltför inskränkt förståelse av vad gud/gudar är. Många av dem förstår inte vad gudar betydde när begreppet gud formulerades. Eller så förkastar de sådana tolkningar. Somliga kallar dem avgudar. Avgud är ett ord som man bör vara medveten om att det kan missbrukas. Jesus använde det ej, åtminstone ej i Nya Testamentet.
Gud har i s.k. nyspråk reducerats från andra och ursprungliga betydelser till att betyda någon ande eller något liknande en gubbe på ett moln eller en dold existens (som endast somliga har kontakt med eller förstår). Nyspråk används för att styra människor, för att människor ska glömma eller ignorera vissa kunskaper. Nyspråk skapas eller gynnas av vissa härskare/massmedia/skolor/religioner som i vissa fall skapar/förvränger eller inskränker språket. I vissa fall ignoreras eller t.o.m. bestraffas de som försvarar klassiska eller logiska förklaringar av ord. Somliga oärliga makthavare/människor ändrar språket/”verkligheten”. Nyspråk i denna betydelse är oärlig verklighetsflykt. (Jag tror att George Orwell i boken 1984 har ungefär samma definition som jag av nyspråk  men har ej kollat.)


Amorism vill ge en mera mångfacetterad och dessutom mera allmängiltig förklaring av vad Gud/gudar är. Ordet gud kan ha viktig betydelse, nämligen betyda det som är viktigt. Därför bevarar amorism ordet gud. Det är helt enkelt ett användbart och praktiskt ord, som kan användas för att förstå sig själv, sin egen kultur, andra människor och andra kulturer. Gud är ett kort ord. Det effektiviserar språket, är kort istället för att man behöver räkna upp långa satser och meningar definitioner.

Amorismens definition av gudar är mera allmängiltig och ursprunglig än vad nämnda religioner och allmänheten brukar använda (hittills). Amorismens definition är: Gudar är det som någon (t.ex. människor) prioriterar. Gud eller gudar är det som någon anser vara viktigare än annat. Gudar påverkar mycket. Somliga gudar har påverkat mycket. Gudar är personliga eller opersonliga existenser som påverkar och hålls viktiga/heliga av någon. Gudar kan vara fiktiva (mer eller mindre påhittade) eller mera verkliga. Varje gud är en existens, t.o.m. föremål eller idéer. Gudar kan vara personer eller icke-personer. Många gudar påverkar (människor) även om människor inte känner till dem eller dyrkar dem. Ett sätt att förstå eller beskriva människor är att säga vad de (medvetet eller omedvetet) har för gudar. Man kan alltså använda ordet gud, även om människor som inte förstår.
Ego, gruppegoism, politisk “korrekthet”, mammon och annat är klassiska gudar som är framträdande nuförtiden. Det finns många gudar. Vilka gudar vill du ha? Varje människa, även alla ateister har sina gudar. Många egoister (även om de är ateister) har sig själva som gudar. Deras egon fungerar som deras gudar. (Amorism har inte kommit för att avskaffa egoism och gruppegoism, men för att ge ett alternativ till eller komplettera sådant med något viktigt, nämligen amorism.) Man kan välja gudar. Amorism har en “ny” gud, nämligen verkligheten. Vår gud är inte någon gubbe på ett moln eller konstig ande som endast somliga så kallat troende förstår. Vi tror inte på dolda gudar. Vi tror att vår Gud är främsta källan för kärlek till alla. Vi tror att de som förkastar amorismens trosbekännelse inte har tillräckligt bra kontakt med gud, den högste, verkligheten, den främsta källan till kärlek till alla. Vi mediterar gärna eller till och med tillber vår Gud, eftersom det kan ha god effekt. Man måste inte göra något, inte meditera över, inte tillbe någon gud. Det viktigaste för någon kan ändå kallas gud/gudar. Amorismens definition visar även att man själv kan välja gud och gudar, alltså vad man prioriterar eller fokuserar på. Att välja gud/gudar kan visa för andra vad man vill, vilka mål man själv har. Och man kan påverka andra genom att tala om sina egna gudar och om andras gudar. Eftersom Jesus och Paulus hade samma definition av gudar som amorismen så använde de ordet på samma sätt som oss amorister. Man måste inte säga att man har någon gud, men den amoristiska definitionen av gudar är mycket användbar och bra.

Vi utesluter inte någon från amorismens vision om kärlek, sanning och förlåtelse till alla. Men vi varnar för människor som säger sig ha personlig relation till gud eller liknande, eller som säger sig tala med gud. Ty vi har sett alltför många eller så gott som alla som säger så missbrukar eller riskerar att missbruka sådana uttalanden. Med varning menar jag inte att man ska förkasta sådana människor, men vi tror inte att sådant tal är heligt. Vi varnar för människor som talar om gud eller liknande som sin personliga frälsare, och samtidigt förkastar amorism. Ty många av dem håller sin egoism eller gruppegoism alltför helig, eller så håller de lagiskhet eller vissa andra människor eller annat alltför heligt. Att hålla något heligt är att tycka att något är viktigare än annat eller allt. Man kan alltså vara ateist och förneka all helighet, men ändå helga mycket och ha heliga “kor”. Många förstår alltså inte vad helighet är.

Jag tror att alltför många tror på o-amoristiska, dolda gudar. De kan använda sådant för att imponera på andra människor, eller påverka andra, eller locka eller skrämma andra. Men amorismens gud är inte dold, amorismens gud är uppenbar verklighet.

Eftersom gud står för det viktigaste så tänker vi inte låta dåliga “krafter” ha monopol på gud. Amorismens gud är verkligheten, främsta källan till kärlek. Vi tror att amorismens gud är bättre och viktigare och mera sann eller åtminstone mera verklig än andra gudar. DSC01394.JPG Moln himmel (1). Bättrad beskuren. Med amorismVi tänker inte heller låta andra ord i vår kultur inskränkas, förvrängas eller förstöras. Amorismen önskar gott språk och god förståelse till alla. Vi tror att sanning är viktigt, åtminstone om det används amoristiskt.

Ni har här fått en kort förklaring av vad amorism menar med Gud och andra gudar. Mera beskrivs i boken, se nedan.
Aforismer och lärosatser om amorism®™

publiceras här fr.o.m. den 13-07-13

Aforismer är korta, kärnfulla trossatser

1.   Alla är egoister (eller gruppegoister). Men bättre är att vara amorist och egoist än att bara vara egoist.  Bättre att synda och vara amorist än att bara synda. Bättre att vara rättfärdig och amorist än att bara vara rättfärdig. Bättre att vara ängel och amorist än att bara vara ängel. / F. V.


2.   Förkunna och sprid amorism till vänner och fiender.
/ F. V.
 
 
3.   Eftersom alla människor avsiktligt ignorerar, diskriminerar och är orättvisa mot andra så är “alla har lika värde” bluff eller skenhelighet. Men amorism är sanning. Det kan vara bättre med sanning och amorism eftersom den önskar lycka till alla. Främja amorism så kan flera må bättre. / F. V. 
 
 
4.   Amorism säger: Kärlek är välvilja, kompetens och gott resultat; det är heligare än egoism och gruppegoism. Var inte mesig. Gynna det goda. Hata inte någon. Glöm aldrig amorism, inte ens vid strid. Amorism är god ande, det och kärlek är det som alla behöver mest. / F. V.
 
 
5.   Hellre styra x-människor och djur med amorism än att bli styrd av dem. Ty de vill inte bevara och förkunna amorismens ande. Amorismens  ande är kravlös  önskan om kärlek, sanning och förlåtelse till ALLA. / F. V.
 
 
6.   Amorister är de som gillar och förkunnar amorism, alltså den kravlösa visionen om kärlek, sanning och förlåtelse för fullkomlig lycka till alla. / F. V.
 
 
7.   Amorismen innebär kravlös önskan om kärlek till alla. Vi tror att det är viktigt att ledare är amorister. X-människor och djur förstår inte eller gillar inte amorism. / F. V.


8.   Amoristernas Gud är verkligheten. Vi vet att Gud har älskat och älskar alla. Vad som kommer kan man endast spekulera om. Men vi tror övertygat att det blir bättre för alla om flera, helst alla bevarar amorism och dess tro. Vi tror att amoristisk meditation och t.o.m. bön är bra. / F. V.


9.   Amorismen tror: Ingen är oändligt stark. Därför måste varje människa sätta gränser för att främja det goda. Goda gränser är inspirerade av amorism, alltså med inspiration av kärlek, sanning och förlåtelse för lycka till alla. / F. V.


10. Att vara amorist behöver inte innebära att man ska sluta vara egoist eller gruppegoist, men att sluta att helga egoism och gruppegoism. Egoism och gruppegoism kan i vissa fall vara det bästa eller minst dåliga. / F. V.


11.   Att vara amorist innebär inte att man måste vara perfekt, mesig, eller att man måste tro på jantelagen. Amorism innebär att helga den kravlösa visionen om kärlek, sanning och förlåtelse för lycka till alla. Och att återkomma till den när man har glömt den. / F. V.


12.   Amorister gillar, helgar och återkommer till den amoristiska visionen om kärlek, sanning och förlåtelse för lycka till alla. Men x-människor och djur förstår den inte eller förkastar den. / F. V.


13.   Självmedvetna och kunniga amorister förstår att det kan vara mycket bra att de själva och andra blir påminda om visionen. / F. V.


14.   Amoristernas grundandes år 2012. Att amorismens trosbekännelse inte har förkunnats förrän år 2012  är ett av mänsklighetens, livets och samhällenas största problem. Men nu finns amorismen. Undersök den och sprid den om du tror att den är bra! / F. V.


15.  Att visionen förkunnas amoristiskt, alltså kravlöst är det bästa. Men x-människor missbrukar ofta allt för sin egen vinning, alltså för att nedtrycka somliga och fjäska för dem som de tjänar på att fjäska. X-människor tänker nämligen endast politiskt, och gillar inte och förstår inte att visionen är kravlös inspiration. Men det är i vissa fall troligen bättre att tvinga någon att höra den kravlösa visionen än att andra framtvingar något dumt. / F. V.


16.   Amoristiska människor tror på amorismen för att de vill tro. Det krävs även kunskap, inte bara vilja för att ha riktig tro. Därför tror amorismen på yttrandefrihet, vetenskap och samtal om amorism och andra idéer. Somliga amorister har stark tro på amorism, andra har svagare tro. Men x-människor och djur förstår inte och tror inte att amorism är viktigt och bra ty de är begränsade av sin  vilja, nämligen egoism (eller gruppegoism). / F. V. 


17.   X-människors kulturer, politik och ideologier, även deras religioner, är i många fall inte heligare än att de handlar om egoistisk välgång, skönhet, vänner, vila, musik, mat, läkedom, undervisning, i många fall även politiskt “korrekta” uttryck, även illusioner, tjatig ensidig självömkan, skräck, härskartekniker eller andra upplevelser. Jag tror inte att de är lika heliga som amorismen som främst handlar om kravlös vision om kärlek, sanning och förlåtelse till alla. X-människor vill istället för visionen antingen ignorera, påverka, tvinga eller manipulera många människor utan att tänka amoristiskt eller de t.o.m. förkastar amorism. / F. V.


18.   Kanske är 75 % av mänskligheten x-människor. Många av dem kan bli människor, mera hela. Det enda som behövs är att man man blir amorist, alltså börjar gilla visionen eller t.o.m. önska att visionen förverkligas. / F. V.


19.   För x-människor och djur handlar makt främst om egoism eller gruppegoism. Men för amorister handlar makt främst om välvilja till alla, men inte mesighet. Därför är amoristiska ledare troligen bättre. / F. V.


20.   X-människor och djur upprätthåller hierarkier genom kompetens, men de saknar välvilja till alla och är mera benägna till ohyfsade metoder. Amorister upprätthåller hierarkier med kompetens och välvilja till alla och är mindre benägna till ohyfsade metoder. Tyvärr så kan oärliga förstöra även för ärliga, därför har x-människor etc. (hittills) oftare/oftast varit ledare. / F. V.


21.   Bättre att omvända fiende till amorism än att skada varandra. Hellre ha motstånd (ärligt, kompetent, amoristiskt) än fiendskap (oärligt, lömskt, dolskt, hatiskt). Amorismen är en kravlös vision om kärlek, sanning och förlåtelse för lycka till alla. Vi menar även att yttrandefrihet är bra, åtminstone om den är i amoristisk anda. Kärlek måste inte vara mesighet. Amorismen är troligen ädlare än x-människors (och djurs) kulturer som främst inspireras av egoism, gruppegoism och rädsla. Sprid amorism till alla så blir det bättre (djur och x-människor förstår inte det). Många har förlorat onödigt mycket på oärligt revirbeteende och okunskap om amorism. Kära amorister, bli heliga! / F. V.


22.   Mänsklighetens främsta grund bör vara amorism, oavsett vilka övriga kulturer man tillhör. Amorism är en kravlös vision om kärlek, sanning och förlåtelse för lycka till alla. / F. V.


23.   Allt kan missbrukas. Även det heliga och gudomliga kan missbrukas och bli dåliga förebilder. Vi tror att amorism behövs för att motverka missbruk. / F. V.


24.   Allt har något gott i sig. Somliga x-människor kan ha många goda egenskaper. Skillnaden mellan x-människor och människor är att godhjärtade människor önskar alla väl, vilket tydligast beskrivs av att godhjärtade gillar den amoristiska visionen. / F. V.


25.   Amorism är varken för eller emot t.ex. politisk “korrekthet”, liberalism, mesighet, gränslöshet, kravlöshet eller laglöshet. Amorism är nämligen en kravlös idé om kärlek, sanning och förlåtelse för fullkomlig lycka till alla. / F. V.
 
 

Mer om amorism™

Änglar nyår 2011 (1) bättrad. Med amorism. Korrigerad 2Jag tror att amorism är världens bästa tro/idé/religion. Jag har studerat andra grupper/religioner/ateismer i mer än 12 år, sedan 1990-talet, tills jag grundade Amoristerna. Jag är inte nöjd med andra ledares uttalanden i politiska partier, chefredaktörer, rektorer, filosofer och ledare för religioner och föreningar. Jag tror att amorism ger viktiga, trovärdiga förklaringar av viktiga fundament i liv, samhälle, kultur, filosofi och politik. Ny tro, nytt paradigm.

Amorism innebär inte krav på något, inte heller krav på att man ska vara mesig. Amorister kan i vissa fall vara bestämda och stridbara. Amorism föreslår att man emellanåt tar sig tid att betrakta allt levande och omgivningen med ödmjukhet. Amorism handlar om vänskap, eftertanke, samtal, öppenhet, genomsynlighet, yttrandefrihet, bön och inspiration med amoristisk trosbekännelse. Ödmjukhet är viktigt för oss, men det måste inte innebära att vi är mesiga. Öppenhet, genomsynlighet och yttrandefrihet saknas i många sammanhang. Tyvärr så är det många som inte förstår det. Stor öppenhet, genomsynlighet och yttrandefrihet bidrar till att amorism är unik.

Det är stora frågor. Amorismens svar är inte alltid självklara. Det kräver mycket arbete och kunskap för att skapa amorism. Mera förklaras i boken Amorism. Men det är endast tro. Jag är alltså inte som skenheliga. De säger sig veta både det ena och det andra, som de egentligen inte kan veta. Varning för människor som säger att de själva inte dömer! De är skenheliga och insiktslösa eller bedragare.

 

Filosofi, yttrandefrihet, politik, vetenskap, Kristus


DSC09795 (1) Fredrik med romersk hjälm svärd mantel. Bättrad 2. Med amorismYttrandefrihet behövs eftersom det kan främja sanning och kärlek, och kan motverka felaktigheter och lögn. Men x-människor använder yttrandefrihet på fel sätt, för att gynna egoism och gruppegoism. Men amorism tror ändå att yttrandefrihet är viktigt. Amorism håller öppet för att man får tycka att somliga ideologier/ateismer/agnosticismer/religioner/partier är bättre än andra. (Ateismer och agnosticismer är mina benämningar för kulturer som tror på ateism respektive agnosticism, eller är oengagerade i frågor om gudar/förebilder.) Vissa ideologier kan förbättra samhället. Andra kan försämra eller skapa anarki. Amorism gillar yttrandefrihet, åtminsoten när den är välmenande till alla. Amorister får kritisera ideologier, även amorism.
 
Generellt sett så är Religion och politik nära besläktade. Amorism är jämförelsevis opolitisk. Amorism är nämligen en kravlös idé. Det politiska i amorism består i att inspirera människor med amorism, vilket oftast görs med trosbekännelsen. Kyrkan, alltså Amoristerna, kyrkan för amorism är missionerande. Den vill sprida sin lära till icke-amorister. Det är den främsta politiska aktiviteten. Kyrkans medlemmar kan tillhöra så gott som vilken religion och politisk åsikt som helst (så långe de inte är ovänner med kyrkan). Till skillnad från många andra samfund (politiska partier och religioner) så har amoristiska kyrkan stor acceptans för medlemmar som kritiserar. Samtal, även kritik, är viktigt för amorism.  Men även sådant kan missbrukas. Vi tror att amorism är viktig för att försvara och hantera yttrandefrihet bra.
 
Vetenskap är metod/metodik snarare än kunskap. Vetenskap innebär nämligen att få ifrågasätta rådande vetenskapliga resultat, alltså kunskap och metoderna för att erhålla kunskap. (Många som talar om vetenskap vet inte det. De tror att det är vissa kunskaper som är vetenskap.) För somliga är vetenskap viktigt, somliga säger t.o.m. att vetenskap är deras religion. Vetenskap och sanning är viktigt för oss. Men det viktigaste för amorism är inledningen i vår trosbekännelse. Det är det heligaste för oss. Ty vetenskap och allt kan missbrukas. Vi tror att vår tro är det bästa sättet som  vetenskap och annat kan hanteras på.
 
Amorism är inte extremt troende på något, inte på vetenskap, politik, Jesus Kristus, Bibeln eller annat. Vetenskap, politik, Kristus, Bibeln och annat kan vara gott, i synnerhet om det tolkas amoristiskt. Vår tro förespråkar dock ödmjukt betraktande av sådant och verkligheten. Amorism kan betraktas som en kristen religion eftersom Kristus på flera sätt är en förebild för oss. Vi firar nämligen kommunion/eukaristi/nattvard. Bibeln innehåller intressanta texter och vi brukar läsa i den på våra möten. Men vi försöker utgå från trosbekännelsen så att vi blir fria, eller inte alltför bundna av Kristus, Bibeln, politik, vetenskap, kunskap och annat.
 
I trosbekännelsen står att amorism gillar vetenskap. Men allt kan missbrukas, vetenskap, yttrandefrihet och politik. Amorism betonar ödmjukhet inför verkligheten, vetenskap, politik, religion och personer och annat i skapelsen. Amorism kräver inget. Amorism bejakar vetenskap och politiskt engagemang m.m. i synnerhet om det sker amoristiskt. Amorism är en kombination av vetenskap och religion.

Etik

Amorism är grund för etik. Jag tror att amorism är den bästa grunden för etik. Men det går inte att exakt definiera amoristisk etik. Men jag och vi tror att amorism är inspiration/grund till det som är den bästa etiken och idéerna och moralen. Jag tror att mänskligheten behöver amorism som grund/inspiration för god etik och för alla beslut, i synnerhet för  viktiga beslut.
Amoristerna, kyrkan för amorism har i stort sett klassisk, Lutherskt kristen syn på ämnen som etik, moral, synd och rättfärdighet. Amorism är inte eller propagerar inte för så kallad polyamori/polycupidi. Tyvärr är det många som inte förstår Luther, ty han har förtigits och förtalats av somliga personer, grupper och okunniga. Amorism försvarar honom till stor del. Jag har studerat Luthers idéer. Ni är välkomna till amoristerna om ni har frågor om honom och andra ideologier. Jag ger i vissa fall unika svar eftersom jag inte låter mig begränsas av tabu och politisk “korrekthet”. Tyvärr så får man i många fall inte ärliga svar av andra i sådana frågor.
 
 


Struktur och ledarskap


Grattis till Amoristerna. Guldram beskuren. Med amorismAmorism är min idé. Jag är högste ledare (biskop och präst). Jag ser till att kyrkan fungerar, och att klarhet och enhetlighet råder i kyrkan och dess undervisning och att bedöma och hantera viktiga ämnen och händelser.
 
Amoristerna är en episkopal kyrka, vilket betyder en sorts hierarkiskt ledarskap. Kyrkan kan sägas vara apologetisk. Min tolkning av ordet apologetik är: att ärligt försvara sin tro med filosofi, vetenskap och förnuft (i samtal, texter, mission eller annat).
 
Medlemmarna och deras idéer är viktiga för kyrkan. Samtal, öppenhet, genomsynlighet och yttrandefrihet är viktigt. Det betonas mera här än på många andra sammanhang i Sverige och världen. Jag och flera medlemmar upplever att kyrkan är mera demokratisk än många andra sammanhang, trots att kyrkan har hierarkisk “icke-demokratiskt” ledarskap. Amoristerna, kyrkan för amorisms betoning av kärlek, sanning och yttrandefrihet bidrar till det. Amoristernas ledare ska vara öppna för synpunkter på ledarskap och annat. Så är varje amoristiskt möte. Jag tror att det är mera demokrati än i många så kallat demokratiska sammanhang, som egentligen endast är skenbar demokrati.
 
Inget har total demokrati. Många partier och föreningar kallar sig demokratiska, men deras mål kan inte åsidosättas utan att föreningen avvecklas. Det bör genomskådas och betraktas som skenheligt att kalla sådant för total demokrati. Amoristiska kyrkans uppgift är att sprida amorism. Sådant kan inte åsidosättas med röstning.
 
(Demokrati kommer av grekiska, demokratein, vilket betyder att folket/gruppen är ledare. Många grupper etc. kallar sig demokratiska. Men de är inte demokratiska. De och många tror att demokrati endast är att man låter medlemmar styra genom att låta dem välja mellan några alternativ vid några tillfällen. De kallar sig demokratiska eftersom de har val, men i mång fall är valen så sällan, någon gång per år eller ändå mindre. Och det finns ofta så få alternativ att välja emellan och de är så tillrättalagda/manipulerade att man i många fall bör kalla sådant ledarskap för förment demokrati, pseudodemokrati.)
 
Amoristernas logotyp består av ett liksidigt kors omgivet av fyra hjärtan, allt omslutet av en lagerkrans. Jag kallar mina idéer för amorism (för att betona att denna amorism avses så kan man skriva amorism™ eller hänvisa till mig).
 

  

Skillnad mellan amorism® och andra grupper eller idéer

Detta avsnitt publiceras här från och med den 2013-10-22

DSC07386 (1) Rosa rosor blommor. Med amorism logotyp röd blommaAmorismens grund är visionen om tro på kärlek, sanning och förlåtelse för fullkomlig lycka till alla. Det är viktigare för oss än Bibeln, Jesus och andra ledare. Visionen “skiljer” oss från så kallad katolicism/ortodoxi eftersom de främst påverkas av påvars/patriarkers/ledares tolkningar av Bibeln och Kristus.
 
Visionen “skiljer” oss även från evangelisk/luthersk kristendom och andra religioner, ateismer, agnosticismer, ideologier och grupper. Luther och andra kyrkor m.fl. har dock inspirerat amorism och “modern” kristendom.
 
Visionen “skiljer” oss även från “modern” kristendom, t.ex. från så kallad pentekostalism (“pingstkyrkor” och liknande). Ty där sägs “varje” medlems “personliga” relation med “Gud” betonas. Det motsägs dock av att ledare kan ha stort inflytande och stort grupptryck kan förekomma i alla organisationer, i synnerhet i sådana som ej har amoristisk yttrandefrihet i främsta fokus. Pentekostalism betonar även “andens gåvor” t.ex. tungotal m.m. Många av dem har eller säger sig ha “bokstavstro” på Bibeln och Jesus. Pentekostalism och liknande skiljer sig dock från så kallad fundamentalistisk kristendom trots att de också säger sig ha “bokstavstro” på Bibeln och Jesus.
 
Amorism skiljer sig även från astrologi, alkemi, hermetism och så kallad New Age genom att New Age är ett mångtydig begrepp som kan betyda allt ifrån holism/pluralism till egoistiska idéer/metoder, till grupp-egoism, till slutna sekter. I vissa fall är sådant flummigt. Men det måste inte vara flummigt. Det är den amoristiska visionen och trosbekännelsen som skiljer amorism från New Age, buddism, hinduism, islam, judendom och annan tro/idéer.

I enstaka fall kan skillnader vara stora mellan amorism och här nämnda företeelser. I andra avseenden har vi överensstämmelser eller likheter med dessa och andra idéer och grupper. För amorism så kan du syssla även med sådant och samtidigt vara amorist.
 

Amorism heter boken


Boken Amorism förklarar amorism, paradigmet, det nytt sätt att betrakta världen. De som gillar idéerna har rätt att kalla sig amorister. Det räcker att gilla/prioritera amorism tillräckligt för att kunna kalla sig amorist. Så länge du är amorismens vän så är du välkommen till Amoristerna, kyrkan för amorism oavsett din politik, religion etc. Jag tror att hela mänskligheten bör känna till amorismens trosbekännelse. Ännu bättre är om de läser boken. Den förklarar trosbekännelsen. Länk till artikel om boken Ny bok: Amorism. Välvilja kärlek lycka.Allt det viktigaste i denna artikel beskrivs i följande litteratur, länkar: Referenser (Ver. 16-11-26)


1. Amoristernas trosbekännelse ger kort förklaring: Trosbekännelse
2. Boken Amorism förklaringar över 100 viktiga ord. T.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, rättfärdighet, vetenskap, yttrandefrihet, artighet, ondska, orättfärdighet, synd m.fl. Före att amorism grundades år 2012 har världen haft otillräckliga förklaringar av sådana ord. Även felaktiga förklaringar. (Med "otillräcklig" menas här: att inte utvecklas maximalt väl.Många tror sig förstå tillräckligt, men det är ofta fel.  Världen behöver nämligen amorismens nya förklaringar för att utvecklas bättre. Amorism är ett nytt paradigm, alltså en ny lära. Amorism bygger på att total välvilja och total lycka är möjligt. Många förstår inte sådant (somliga tror t.ex. att sådant är utopi). Därför förklarar amorism (läran) varför och hur amorism (välviljan och lyckan) är möjligt. 
 Trosbekännelse finns i boken. Alla avancerade ord i trosbekännelsen förklaras i boken. Amorism (och andra goda och nya idéer) har kommit för att påverka och förbättra för dig och världen. Läs mera om boken, länk: Boken Amorism. Där kan man även köpa boken. Utgåva 1 publicerades år 2016.Mera om bakgrund


DSC02454 (1) Fredrik Vesterberg i vita 1700-talskläder hatt, läderjacka, handskar, stövlar vid Amor och Psyke av Sergel med namnJag har skrivit och förkunnat i flera år om kultur, politik, andlighet och filosofi. Jag har då försökt att förbättra existerande samfund. Men mina förslag har inte fått gehör eller tillämpats tillräckligt. Jag har arbetat sedan ca år 2000 med kristendom och förbättring av kyrka/kyrkor. Bland de första gångerna jag agerade på internet om sådant var under användarnamn Frederikus / Fredericus på en chattsida på Svenska Dagbladet om att ge kyrkan och Jesus en chans. Den är nedlagd för flera år sedan. Däremellan har jag skrivit texter, brev och annat. Sedan september 2012 då Amoristerna grundades satsar jag på Amoristerna istället för på andra kyrkor.

Amorism™ har fått sitt namn av amor, det är latin och betyder kärlek. Romarna hade en gud som heter Amor. Latinska ordet amor och kärlek är egentligen inte inskränkt till enbart erotik. Men somliga inskränker amor och kärlek till det ändå. Men amorism™ inskränker inte. Egentligen innebär kärlek välvilja. Jag använder ™ för att betona att detta gäller min amorism. Trosbekännelsen visar min och amorismens syn på kärlek. Kärlek förminskas av somliga till att endast eller främst betyda erotik. Men det är inte den ursprungliga betydelsen. Fotot visar mig med guden Amor och kvinnan Psyke, av J. T. Sergel. Min lära är inspirerad av kristendom. Amorism™ handlar alltså inte om guden Amor och myten om honom.

Alla människor dömer och väljer och värderar. Jag har grundat amorism för att jag sett många läror, religioner, ateismer, ideologier, kyrkor etc. som inte är tillräckligt bra. (Somliga tror jag är dåliga eller skadliga för mänskligheten.)

Man bör ej förväxla amorism med så kallad polyamori, som egentligen borde heta polycupidi eller polycupidism (mina ord) eller polygami. Cupido (latin) betyder nämligen åtrå, erotisk åtrå. Ibland framställs begär, åtrå (cupido) av konstnärer som person, barn eller änglar som guden Cupido. Men det är främst från och med renässans-tiden. Cupido betyder ursprungligen ofta ett försvagande sinnestillstånd, ej full kärlek. Cupido är ursprungligen endast en av Amors egenskaper. Cupido är ursprungligen ej någon gud eller gudomlighet. Polyamori betyder enligt min definition helt enkelt att man älskar många, även om man ej har sex. Det är lätt att älska många. Men många av dem som jag kallar polycupidister önskar att ha sex med flera personer. Men sex är endast en liten aspekt av kärleken. Och man kan älska utan att ha sex. 

Kända latinska citat om kärlek som är intressanta
Amore et dolore.     Amor vincit omnia.
Kärlek och smärta.         Kärlek övervinner allt/alla.


+ + + + + + + + + + + + + +


This article is intented to be developed continuously. The word amorism may be changed.

My expression of the Swedish text above

DSC02454 (1) Fredrik Vesterberg i vita 1700-talskläder Amor och Psyke av Sergel med namnI have been writing for several years about spirituality, religion and philosophy, especially about love and forgiveness. It is not always easy to love. But I think more people could be more loving. I call my ideas amorism. Those who believe in the ideas are called amorists.

The ideas are not so much about politics. All are welcome as long as they wish to be kind. Amorism likes freedom of expression about ideologies. (The photo refers to a blog that is about else than amorism. It is partly inspired, even if it in many cases not can be seen.)Amor is Latin for love. The Romans had a god called Cupid. He developed gradually to stand for erotic love. But it's original meaning is not limited to that. Originally amor means general love, in many cases not erotic. My ideology amorism is rather Christian. Amorism is not exactly the same as the ancient god Amor.I'm independent. Churches should be better than they are now. My coming book will explain amorism more. Below you can see some Swedish videos.They give a glimpse of my activities and ideas. I have visited Adolf Fredriks Church for some years. The congregation belongs to Svenska kyrkan (Church of Sweden). See videos, they are in the end of this article. But the Church of Sweden doesn't have enough of amoristic teaching, in my spirit.Amorism should not be confused with so-called polyamori, which really should be called polycupidism (my suggestion) or polygamy. Cupido (latin) means namely desire, erotic desire. The desire (cupido) is sometimes presented by artists as person, children or angels. Especially since after the renaissance period. Desire/cupido is originally often a weakening mental state, not full love. But cupido is originally only one of Amor’s features. Polyamori means, in my definition, that one  loves many or a lot, even if you do not have sex. It’s easy to love many. But those who I call polycupidists are in many cases interested in having sex with several persons. But sex är only a small aspect of the love. And one can love without sex.

 
Well known latin expressions that are interesting
Amore et dolore.    Amor vincit omnia.
Love and pain.       Love conquers all/everything.


+ + + + + + + + + + + + + +
 

Videos från tiden före Amoristernas grundande

Somliga fotografier och videos i denna artikel hänvisar till en blogg som handlar om annat än amorism. Amorism är inte så politisk. Amorister kan ha vilka åsikter som helst, så länge man inte är motståndare mot amorism.

Jag är fortfarande medlem i Svenska kyrkan, men kände att Amoristerna måste grundas eftersom jag inte fick gehör för vissa viktiga åsikter där och på andra ställen. Jag har blivit kritisk till vissa företeelser i andra grupper, kyrkor, religioner, ateismer och agnosticismer. Därför har jag och vi stark vilja/behov av att grunda, bevara och främja Amoristerna, kyrkan för amorism. Men jag undviker inte andra. Jag tror att amorism bör förkunnas till hela mänskligheten.Bibelsamtal i påsktid.
Bibelsamtal i Adolf Fredriks församling den 12-03-12
Bibelsamtal i Adolf Fredriks församling den 12-02-27
Bibelsamtal i Adolf Fredriks församling den 12-03-05
Bibelsamtal i Adolf Fredriks församling den 12-03-19
Grattis, Hurra och salut på! Dessutom Bibelsamtal och min nya födelsedaggssång.

DSC02543 (1) Fredrik Vesterberg i röd mässhake Albertus med Amoristernas logotyp design och tillverkning Fredrik VesterbergVänliga hälsningar från
Fredrik Vesterberg
filosof, profet, grundare, biskop och högste ledare för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

+ + + +

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.