Kyrie eleison

Bättrad den 17-07-03 kl. 08:50. Denna artikel publicerades första gången den 2017-07-01 kl. 11:57 på www.amorism.cc.

Amorism är inte beroende av att man tror på Gud. Amorism bygger inte på förklaringar om Gud.

Boken Amorism. Köp
boken så stöder du skrivandet
av nästa utgåva
Kyrie, eleéison är från grekiska κύριε, ἐλέησον [kýrie, elēíson] (mitt förslag om uttal). Det översätts ofta till svenska som herre, förbarma dig; d.v.s. herre, var barmhärtig. Tack vare att amorism (läran) förklarar för mänskligheten, författare, filosofer och kyrkor vad barmhärtighet är så kan man även förstå att kyrie, eleéison även kan översättas exakt till t.ex. herre, hjälp/ skydda/ bota. Tack vare amorism kan man även förstå att hjälp, skydd, helande, barmhärtighet, fred, snällhet och artighet inte alltid måste vara kärlek. Sådant måste inte heller vara rättfärdighet. Men sådant är heligast och bäst när det är rättfärdigt, alltså amoristiskt. Läs gärna artikeln Amorism educates the world.
Trygghet är härligt och man bör önska sig det och be om det,. Men var inte barnsliga, var inte alltför rädda för problem. Var alltså inte trygghets-beroende. (Men var ibland ödmjuka som barn.... Amorism utbildar även om ödmjukhet.)

Kyrie, eleéison nämns i Bibeln. Kyrie, eleéison sjungs i kristna gudstjänster. Kyrie syftar i Bibeln oftast på Gud eller Jesus.

Kyrie, eleéison är ett tänkvärt utrop. (Amorism är inte beroende av förklaringar om Bibeln och Kristus.)
Fader vår bönen: Herre, ske din vilja….. Kan alltså innebära prövningar. Amorism förklarar även att Guds vilja och välvilja (kärlek) även kan innebära lidande. Därför är det även lämpligt att önska sig och be: Inled oss inte i frestelse. Fräls oss ifrån ondo. Amorism visar varför dessa kursiverade ord från fader vår bönen inte är staplande av truismer (liknande fraser). Jag tänker på amorism när jag ber fader vår. Amorism handlar nämligen om total lycka, utan illusionen att allt är perfekt. Kanske är inte heller Gud fullkomlig i alla avseenden, vilket amorism avslöjar i sin teologi. Därför är det extra viktigt att vi försöker vara amoristiska (totalt välvilliga) mot varandra. Men kom ihåg: inte ens amorism, den gudomliga välviljan och den heligaste mänskliga välviljan kan inte lösa alla problem. Predika amorism (läran, välviljan och dygderna). Ty jag tror att det gör världen bättre.

Obs. amorism betonar att herre/kyrie kan betyda jordisk herre eller himmelsk herre (gud). Herre måste alltså inte betyda Gud.

Länk till artikeln Amorism educates the world

Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar 

på www.amorism.cc: 

Här förklaras amorism

 

Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.