Medieutredningen och om objektivitet

Bättrad den 18-08-29 kl. 22:39 inledning; 16-11-16 länk till viktigt lagförslag; 16-11-11 nepotism; Marilyn Monroe; All media är reklam; 16-11-10 Slutsats; video; 19-11-09 bilder på snö-chocken i Stockholm; länk till sånger: Änglamarken, Sånt är livet, Brevet, Imagine; 16-11-06 bild; förtydligande om massmedia, yttrandefrihet, TV, boken Amorism. Denna artikel publicerades första gången den 16-11-02 kl. 22:10 på WWW.AMORISM.CC.


Jag tror att denna artikel är mycket viktig. Men huvudtemat för denna artikel är inte amorism. De som vill veta vad amorism är kan hitta länkar nederst i denna artikel.


Artikelns tema är yttrandefrihet i media.
F.ö.: 
Älska varandra Använd vinterdäck.
Fotgängare kan använda broddar, 
men akta golv inomhus.

Bilden visar Diabolus, en företrädare för 
oärliga ledare som orättfärdigt eftersträvar 
EGEN makt. För att rätt förstå ordet 
"orättfärdigt", läs artikel: Rättfärdighet
enligt den måste makt inte vara fel eller farligt. 
Men orättfärdig makt är ofta farligt eller icke-
optimalt. De flesta förstår inte nämnda ord 
tillräckligt. Därför behövs amorism, den 
nya filosofin!

Det spelar ingen roll om du är perfekt artig
och arbetar för allas bästa. Ty dessa ledare 
är EGENTLIGEN rädda för yttrandefrihet
och alternativa idéer. Du får inte ens ha små
budskap 
med dina åsikter på dina kläder.
De som har samma åsikter som ledarna får
vara med, ha kul, "rocka", om åsikterna
INTE avviker från ledarnas åsikter, som
är som "heliga kor". De oärliga 
bestämmer över dig och manipulerar
 med olika illusioner (eller t.o.m. lögner). 
Det är deras politik. De helgar alltså 
egoism och gruppegoism, inte amorism. 
Amorism menar att alla, även Diabolus
har något gott. Diabolus & co. har stora och
goda tillgångar. Men Diabolus förvaltar
dem orättfärdigt, alltså o-amoristiskt. 
Diabolus & co. försvarar och skapar även 
illusioner och lögner.

Artikeln visar mina privata åsikter. Man måste inte instämma i dem för att vara amorist. Ty amorism är kravlös utbildning om filosofi och ords betydelser. 

Denna artikel skrivs för att jag kom till något som jag trodde skulle vara ett ärligt reportage. Men det visade sig istället vara ett regisserat arrangemang. F.ö. jag är inte motståndare mot regisserade engagemang, men jag gillar inte oärliga illusioner. Detta arrangemang är dessutom ganska kul. Men det får mig att tänka på hur vanligt det är med dåligt och lite av yttrandefrihet, tolerans och demokrati i Sverige år 2016. Tal om yttrandefrihet, tolerans och demokrati är alltför ofta främst illusioner eller lögner. Denna artikel är till allmänheten, och de som arbetar med massmedia och de politiker som nu 2018 (fr.o.m. år 2016 arbetar med medieutredningen) och nu arbetar med lagstiftning för massmedia.

Klicka nedan för att läsa resten av artikeln. Där står om att yttrandefrihet behövs i TV. Dessutom: länkar till sånger...


Jag har (dagligen) en skylt på bröstet med texten: Amoristerna. WWW.AMORISM.CC. (0,7 cm höga bokstäver. Se bilder.) Men den 2/11, 8/11 och 9/11 år 2016 hindrades jag av Sveriges största/främsta TV-bolag att bära min skylt på bröstet i ett av deras program. Obs., varning, många råkar ut för sådant förtryck. Företrädare säger: "Man får inte göra reklam." Men det finns ändå somlig reklam. De idkar alltså oärlighet, nepotism och "sila mygg och svälja kameler". (Nepotism eller korruption är: att ledares vänner får fördelar, vara med eller göra något som andra inte får göra.)  Därför skrivs denna artikel. Jag är inte förvånad. Ty intolerans är tyvärr vanligt och naturligt. Många ljuger och säger att de själva inte är intoleranta. Men sanningen är att många idkar intolerans orättfärdigt och alltför mycket. (Amorism® och boken Amorism förklarar sådana och över 100 viktiga begrepp på nya och viktiga sätt. Ty många eller de flesta människor och andra lärare har otillräcklig eller fel förståelse av många begrepp. Boken varnar för hur begrepp missbrukas. Amorism och boken behövs för att motverka missbruk och missförstånd.)


Skyltens budskap hänvisar enbart till amorismens och min tro på välvilja och andra viktiga dygder, med önskan om ditt och allas bästa. Dessutom: Amoristerna är en 100% ideell verksamhet, men även om det inte vore det så borde man få visa symboler och namn på sina egna kläder! 

(Länk till några sånger: Länk till några sånger)

SLUTSATS 1: Bolaget idkar intolerans och förtryck. Ju mera av sådant desto mindre demokrati. Det är skandal om bolaget säger sig vara för ärliga reportage, yttrandefrihet och demokrati. Jag och vi säger att Sverige och världen behöver äkta yttrandefrihet och äkta reportage utan hyckleri. Människor (åtminstone artiga, men helst alla) bör få ha åsikter och se ut hur de själva vill.


Att visa denna bild är reklam för Marilyn 
Monroe och därmed för hennes idéer. Alla 
media-företag är därför noggranna med
att välja vem som får vara med och 
vad 
som får visas och sägas. Det är fel eller 
t.o.m. lögn att säga att någon massmedia 
är objektiv. All media är reklam. Det 
är fel eller t.o.m. lögn att säga att det 
finns media utan reklam. Sanningen är
istället: Ju färre åsikter som får visas
 desto mera partiska (icke-objektiva) är 
de. (Bilden visar en del av ett magiskt 
kort som är ännu större i verkligheten.)
Enligt boken Amorism (referens 2 nedan i denna artikel) är inget helt neutralt. Reklam är alltså: nyheter, sånger, musik, konst, artister, konstnärer, reportrar, kameramän, klippare, ljudtekniker, chefer, filosofer och religioner. Det är inte skillnad på sådant och på reklam för företag. Dessutom: ofta är sådant oftast även reklam för företag, partier eller kulturer eller religioner. Så gott som allt är dessutom kommersiellt eller kommersialiseras på något sätt. Så kallat reklam-fria företag gör enormt stor reklam för sina chefer, politiska partier och deras idéer. Det är fel eller t.o.m. hyckleri att inte erkänna det. T.o.m. viss kritik kan vara smyg-reklam. Sluta sprida illusionen att det är objektivt och för yttrandefrihet. Yttrandefrihet är grunden för demokrati och andra former av makt. Där yttrandefrihet inte finns finns inte demokrati. Amorism föreslår dessutom artig yttrandefrihet.

F.ö. Amoristerna är ideell verksamhet. Men många kyrkor och hjälporganisationer är kommersiella, alltså betalar åtminstone lön till medarbetare. Men Amoristerna använder allt för att ge gemenskap och gratis utbildning till allmänheten. Slutsats 2: Det är illusion och felaktigt att tro att man inte ska få göra reklam i massmedia. Ty media är reklam; det är ofrånkomligt. De som inte inser det förstår inte. Man bör kunna kräva sakligt innehåll och att medias innehållsdeklaration följs, är sanningsenligt. Tydlighet istället för illusioner och hyckleri! Man kan även hindra att massmedia mutas. 


Bild på boken Amorism.
Boken är i pocketformat.
Logotypen för amorism® är på omslaget.
Den fantastiska boken Amorism avslöjar: Inget är helt objektivt. Åtminstone inte någon •person, inte något •företag, inte någon •massmedia. Om någon tror att sådant är objektivt så har den medvetet eller omedvetet FEL. Du är LURAD om du tror att något sådant är objektivt. Ofta är de är snarare motsatser till objektivet. De väljer nämligen sina program och sina yttranden mycket noga. De tar endast fram de personer, de yttranden och de varumärken som de gillar. Ju färre idéer/åsikter (skyltar, ord, varumärken) som de tillåter desto MERA partiska är de. Partiskhet är ofta motsatsen till objektivitet. Och desto mera partiska är de för sitt eget varumärke och de utvalda personer och idéer som nämns och beröms av dem själva. Och de är mera partiska ju mera de kritiserar eller FÖRBJUDER någon person, idé och varumärke som är annorlunda än dem själva och deras "heliga kor". De vill alltså ha propagandamonopol, åsiktsmonopol. Eller en s.k. åsikts-korridor där deras egna åsikter prioriteras och strängt vaktas. De säger att man inte får göra reklam. Men de är oärliga ty de nämner sitt eget varumärke och de varumärken, idéer och åsikter, reportage och aktiviteter som de själva vill. Och diskriminerar alla andra.


Snön vräkte ner i Stockholm den
8-9/11  2016. Man fick vada i 20-50
cm snö-drivor. Trafikproblem. 

Bussar, kollektivtrafik inställda. 
Bild nära Djurgårdsbron
den 16-11-09.
Amorism är ingen illusion! Amorism är inte självmotsägande. Läs boken så förstår ni. Amorism helgar yttrandefrihet, total yttrandefrihet. Amorism är dessutom realistisk och ärlig. Ty amorism säger även att vi tillåter beröm och kritik av vad som helst. Kritik är tillåtet. Men vi har ett undantag, nämligen: om någon på våra möten förtalar människor så kan vi stoppa det. Amorism inser att total yttrandefrihet ofta är omöjligt att förverkliga. Men genom att ha yttrandefrihet som en dygd och att dessutom helga den och andra dygder som är viktiga för yttrandefrihet så blir det ofta mycket mera och dessutom bättre yttrandefrihet.


Extremt kraftigt snöfall i Stockholm
den 16-11-09. Sådant kraftigt snöfall 
kallas sjösnö. (Jag tror att sjösnö
 är ett bättre ord för sådant snöfall 
än snökanon. Ty snökanoner är
 maskiner). Sådan mängd har inte 
snöat så tidigt på året på ca 100 år. 
Alla viktiga begrepp i denna artikel förklaras i den excellenta boken Amorism. T.ex. vad amorism, helighet, yttrandefrihet, politik, förtal och religion är. Över 100 viktiga begrepp förklaras på viktiga och ibland nya sätt för att mänskligheten ska förstå bättre. Uppenbarligen är inget helt objektivt. Men amorism (dygderna, främst total välvilja, men även yttrandefrihet, artighet och vetenskaplighet m.fl.) är bästa medlet för att något blir så objektivt och vetenskapligt som möjligt. Amorism: trosbekännelsen referens 1 och i synnerhet boken Amorism referens 2 förklarar dygderna m.m. Ty det är mera mångtydiga/avancerade begrepp än vad många tror; därför missbrukas begreppen ofta. För att motverka missbruk av dessa begrepp behövs tydliga förklaringar. Amorism har dessutom nya och unika förklaringar av begreppen. Mänskligheten behöver Amorism för att flera människor inte ska bli ytterligare lurade. Sverige och världen behöver alltså AMORISM! Amoristerna, kyrkan för amorism finns för att dessa viktiga förklaringar ska förvaltas och nå mänskligheten. 

Videon nedan visar snöröjning för några år sedan. Vi behöver snöröjning nu (när artikeln skrivs) på Östermalm och i Stockholm. Obs. här röjs även trottoarer.


Lagförslag

Den Skenheliga Sovjetrepubliken Absurdistan
Mitt förslag för flagga till den hycklande
och absurda fantasi-republiken Absurdistan
Massmedia har enorm makt på samhälle och politiker. Förtrycket som beskrivs i artikeln är vanligt, larvigt, onödigt och farligt. Därför behövs lagändring. Läs om mitt lagförslag, länk: Lagförslag.Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och helst köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism.

Länkar: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.
Sprid, dela, förkunna denna artikel,
knapparna i bilden finns nedan
1 kommentar:

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.