Nytt hopp och alternativ för mänskligheten

Bättrad den 18-06-19; 16-11-12 Amorism (läran) är inte motståndare mot något. Denna artikel publicerades första gången den 16-09-19 kl. 22:43 på WWW.AMORISM.CC.


Alfred Nobels vilja: författare,
inte nödvändigtvis skönlitterära,
bör belönas. F.ö. amorism
helgar inte Jantelagen.
Allt i denna artikel förklaras i boken Amorism (referens2). Amorism (läran) är för amoristisk utbildning om välvilja, kärlek, amorism och många andra begrepp. Men amorism kräver inte att någon ska utbildas. Amorism är nämligen en kravlös lära. Amorism behövs som ett komplement, ty många andra läror och människor tror på eller propagerar alltför många illusioner. Många har inte tillräckligt bra visioner. Amorism (läran) är kravlös och helgar frihet, yttrandefrihet, nåd och förlåtelse. Amorism handlar inte om att stoppa någon eller något. Amorism är alltså opolitisk, så opolitisk som någon lära kan vara.

Vi tror att utbildning med amorism kommer att leda till lyckligare människor och fredligare värld. Detta är visionen, önskan, målet eller strävan för amorism. (Amorism använder främst de ödmjuka orden vision (eller önskan), inte ord som mål eller strävan m.fl. Ty de kan ha mindre ödmjuk betydelse. Amorism menar nämligen att ödmjukhet, artighet och vetenskaplighet är viktigt. Ty amorism betonar att människor endast har gissningar eller tro om det mesta i framtiden.) Många människor har otillräcklig, ofta även otydlig förståelse av viktiga ord och begrepp. Ord och begrepp är verktyg för tänkande. Genom rätt tankar kan man förbättra sitt eget liv, andras liv, samarbete och världen. 

Amorism bygger inte på
förklaringar om Gud
och övernaturlighet.
Begrepps betydelser utvecklas genom filosofi. Förståelse för t.ex. begrepp som välvilja och kärlek har utvecklats sedan mänskligheten började tänka och använda och utveckla språk (i synnerhet litteratur). (Många biologer menar att apor är föregångare i språkets utveckling.) Små och stora filosofer har bidragit till successivt ökad förståelse för begrepp och ett ökat antal begrepp i språken. Somliga begrepp är viktigare än andra. (Filosofi kan även utvecklas negativt eller t.o.m. förvrängas så att förståelse minskar eller förvirring skapas.) Amorism är en mycket viktig filosofi som bidrar kraftigt till förståelse för de viktiga begreppen välvilja, kärlek m.fl.

De viktigaste med språk och litteratur är förstå och förklara verkligheten. Amorism (läran) är inte motståndare mot något

Amorism är inte mot andra läror. Amorism är inte mot någon religion. Amorism är inte mot politik. Amorism är inte mot någon idé. Amorism är inte mot någon lära. Amorism är inte mot någon varelse. Amorism är inte mot kristendom, judendom, islam, ateism, buddism, hinduism, kapitalism, socialism, nationalism, egoism, gruppegoism, internationalism, globalism, universalism. Amorism är inte mot fred. Amorism är inte mot konflikter, inte ens mot våld. (Alla varelser idkar konflikter, även om somliga inte inser det eller inte erkänner det. Men amorism skiljer på olika sorters konflikt. Somliga konflikter är välvilliga. Andra konflikter är inte välvilliga.) 

Man måste alltså inte sluta med något för att vara amorist. Varje varelse idkar konflikter. Amorism är inte mot konflikter. Enligt amorism får människor och alla varelser främja vad de vill och motverka vad de vill. Det enda undantaget är att: På våra möten måste man acceptera reglerna: traditionell artighet gäller. Under våra samtal måste man lyda ordföranden. Våra möten kännetecknas av mera yttrandefrihet än i (alla?) andra grupper/föreningar. Läran existerar oavsett om vi har möten. Kanske är läran viktigare än våra möten. Obs., alla föreningar i världen har regler. Amorism är kravlös utbildning om läran om total välvilja. Amorism tror att allt och alla har något gott i sig. Amorism tror att den godaste egenskapen som någon varelse (människa, djur, gud) kan ha är amorism (total välvilja).

Amorism är även namnet på läran om amorism. Läran har ca 15 dygder, varav total välvilja är viktigare än de andra dygderna. Amorism är en vision och lära om att det är möjligt att önska total lycka till alla. Amorism anser att nämnda önskan, alltså total välvilja till alla, är en viktig/helig/prioriterad princip eller dygd. Somliga människor har sådan välvilja. Men ingen måste ha någon välvilja. Ty amorism är främst en kravlös lära. Amorism kräver inte att någon följer någon dygd; förutom att ledare för Amoristerna, kyrkan för amorism ska vara helhjärtade amorister. Amorism avskaffar inte något samfund. (Kyrka är ett ord som åsyftar något som någon tror är viktig, bra, heligt. Kyrka måste inte innebära någon byggnad. Kyrka måste inte innebära något samfund/förening. Kyrka betyder det som tillhör herren/Gud. Men man måste inte tro på Gud för att vara amorist.)

Dygderna och läran sammanfattas i en trosbekännelse (referens1). Trosbekännelsen, dygderna och över hundra viktiga ord/begrepp förklaras i boken Amorism. Amorism betonar att det är oerhört viktigt att utbilda om dessa dygder. Amorism är bland det viktigaste som man kan utbilda om.

Amorism är inte politik. Eller: amorism är så opolitisk som någon lära kan vara. Besläktade artiklar


A) Välvilja är inte självklart. Många som tror sig förstå vad välvilja är förstår inte tillräckligt vad välvilja är. Därför förklarar amorism, trosbekännelsen och boken vad (vi tror att) välvilja är. Tyvärr utbildas världen alltför lite om välvilja. Amorism har egna förklaringar av vad ord/begrepp som välvilja, kärlek, förlåtelse m.fl. betyder. Länk: Välvilja.

B) Amorism (läran) är kravlös, kräver alltså inte något. Länk: Kravlös.

Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och helst köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism.

Länkar: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.