Dominikaner 800 år

Bättrad den 16-09-02 kl. 14:31. Denna artikel publicerades första gången den 16-09-02 kl. 12:44 på WWW.AMORISM.CC.


Bild på Dominikaner 800 år
Peter Halldorf och Pascal René Lung.
Studiebesök. Pingstpastor Peter Halldorf och dominikanermunken Pascal René Lung höll föredrag i S:ta Eugenia församling i Stockholm den 16-09-01. (F.ö. amorism är inte katolicism. Men amorism helgar yttrandefrihet. Vi besöker olika människor och samfund. Men vi helgar främst amorism, dygderna, främst total välvilja.)
Obs., de är medlemmar i två olika samfund, kyrkor eller religioner; definition i referens 2. Dominikanerorden kallas på latin för Ordo fratrum Praaedicatorum (OP). Namnet antyder att de främst borde ägna sig år predikan, definition i referens 2. Predikan betonas så starkt att de använder ord som predikan eller evangelisation istället för mission; definition i referens 2. Dominikanerorden fyller 800 år 2016.

Ett tema var hur olika samfunds-grundares karisma förvaltas, närmare bestämt hur bra efterlevs grundarnas avsikter. Efterlevs reglerna/stadgarna. Det talades även om omvandling eller t.o.m. om att ändring av grundares avsikter förekommer, t.o.m. om förfall. Intressant för mig som själv har grundat Amoristerna, kyrkan för amorism.

Bild visar citat ur katolska kyrkans katekes,
alltså deras vanligaste/främsta lärobok.
F.ö. Tomas av Aquino är en världsberömd filosof och teolog i västkyrkan (alltså i katolicism och delvis även i protestantism). Han levde på 1200-talet. han sade att kärlek är att vilja någon väl, se bild om katekes. Amorism betonar välvilja, korrigerar felaktigheter och förklarar ännu mera om kärlek, bland annat: 1. Det finns tre olika sorters kärlek, varav amorism är den högsta/heligaste, ty den grundas på total välvilja. 2. Kärlek är även förverkligad välvilja. 3. Grunden i all rättfärdighet är amorism.

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. Här förklaras amorism


Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.