Älska alla, men uppmuntra inte felaktigt eller sjukligt beteende

 Bättrad den 18-10-01. Denna artikel publicerades första gången den 16-05-18 kl. 11:23 på www.amorism.cc.

För att förstå denna artikel så måste man förstå vad kärlek är, vad vi (trosbekännelsen/boken) menar med kärlek. Amorism och trosbekännelsen förkunnar även viss ödmjukhet. Boken förklarar även att begrepp som gott, ont, rättfärdighet och orättfärdighet kan ha olika betydelser. Därför förklarar boken (och trosbekännelsen) vad amorism menar med sådant. Varning för otydliga förkunnare och otydliga läror.

Image of the book AmorismÄlska amoristiskt. Men fjäska ej. Belöna inte sjuklig aggressivitet. Belöna inte narcissistiskt och galet beteende. (Jfr. belöna inte hundar när de bits obefogat.) Det mest kärleksfulla är ofta att säga ifrån; helst vänligt, men bestämt. Om man inte kan det eller är feg så är det bättre att vara tyst. Kom ihåg att kärlek inte måste innebära gillande; kärlek måste inte innebära fred till dem man älskar; lär av amoristisk trosbekännelse och boken Amorism. Där förklaras vad kärlek är. Där står mycket om psykologi och filosofi. Flera nya begrepp förklaras. T.ex. kärleksdrift. Och att välvilja (kärlek) är den viktigaste egenskapen hos varje varelse. Boken visar att olika varelser har olika s.k. kärleksdrift. Öppna denna artikel och läs mera om att älska utan att fjäska...


Normal utveckling av människans
hjärnan i olika åldrar. Kärlek är en 

egenskap som utvecklas. Amorism 
förklarar ännu bättre.
Boken belyser även svagheter hos människor (varelser). T.ex. att många har 1. asperger-liknande svagheter (svårt att tolka andra människors avsikter, bristfällig empati), 2. emotionellt instabil personlighetsstörning-liknande svagheter (svårt att kontrollera egen aggressivitet och andra känslor) och 3. psykopatisk personlighet (orättfärdig egoism) och 4. narcissism (övermod, övervärderar sig själva). De är mycket benägna att skapa onödiga problem, mycket ofta även onödiga konflikter. De missförstår. Psykopater är dessutom orättfärdiga. Dessutom, förutom ovanför nämnda punkter så förstår många människor inte skillnaden mellan gillande och äkta kärlek. Men amorism, trosbekännelsen, i synnerhet boken Amorism förklarar att skillnad kan finnas och kan vara dramatiskt stor i vissa fall. Ovanför nämnda svagheter orsakar enormt många och onödigt stora problem i världen. Amorism är rättfärdighet och anser att man bör behandla alla med amorism, alltså total kärlek. Men man bör inte alltid vika sig för dem som inte vill amorism (totalt väl till alla och total lycka till alla). Amorism och trosbekännelsen bevarar nämnda vision även när den inte kan förverkligas.

Obs. amorism är inte beroende av 
förklaringar om gud, Jesus och Bibeln.
Nåväl, det förekommer ofta konflikter
mellan det godaste och det mindre
goda. Det godaste (amorism) vinner inte 

alltid. Ty många helgar istället olika sorters
egoism och odygdighet. Och de har inte 
amorism (tillräckligt bra utbildning) för 
att inse det. Därför har mänskligheten 
hittills förlorat åtminstone 200 000 år i 
utveckling. Ty många människor har 
inte amorism (läran och total välvilja och 
helgande av dygderna). F.ö., läs kort artikel
om hur amorism utbildar om egoism: 
Egoism.
Exempel: Har man rätt att kräva att få något (juice) av någon? Är det friskt att bli aggressiv mot dig om du inte ger gratis (juice)? (Jag talar här inte om en person som är i nöd.) Sådana krav verkar snarare vara obefogad aggressivitet. Sådan aggressivitet kan orsakas av och förvärras av borderline, narcissism och/eller psykopati, långsinthet och odygdigt beteende. Amorism helgar dygder som artighet, förlåtelse, kärlek, vetenskaplighet. Men att alltid vika sig för galna och orättfärdiga krav är inte lämpligt. Somliga människor behöver mental vård eller fängelse för att inte skada andra på orättfärdigt sätt. Om sådant idkas rättfärdigt så är det lämpligt för att motverka orättfärdiga krav från orättfärdiga varelser och orättfärdiga galningar. Det pågår ständigt konflikt mellan olika idéer; mellan gott och mindre gott. Läs boken Amorism så förstår du bättre. Obs., boken avslöjar att det finns olika definitioner av gott och ont. Gott och ont är inte ett lätt ämne. Boken visar varför vi amorister tror att amorism har bästa definitionen. Boken avslöjar även att det ofta (ständigt) pågår konflikt om vilken definition som är bäst och trovärdigast. Tyvärr förstår många inte det. Men amorism föreslår: låt inte
det orättfärdiga, alltså det o-amoristiska dominera alltför mycket. Många orättfärdiga vill dominera världen helt. (Men om något ska dominera så borde det vara amorism, tror jag och de helhjärtade. Men vi tror även på viss ödmjukhet. Yttrandefrihet, amoristisk kärlek är två heliga viktiga, prioriterade principer i amorism. Läs i boken. Trosbekännelsen sammanfattar det viktigaste. Boken förklarar alla avancerade begrepp i trosbekännelsen.)

Image of Love-drive, kärleksdrift
Bildspel om amorism och olika varelsers drifter
Boken Amorism förklarar hundratals traditionella begrepp på djupet. Kortfattade definitioner med amorism ger i många fall bättre förklaringar än vissa traditionella idéer. Detta sammanfattas i boken. Flera nya begrepp förklaras så att man förstår människor och världen bättre. Många illusioner avslöjas. Kärleksdriften är den viktigaste egenskapen i varje varelse. Den är och främst formar dess mentala egenskaper. Ett av bokens kapitel handlar o psykologi. Länk: Boken Amorism. Se gärna annan artikel som visar bokens överlägsenhet, jämförelse med andra böcker och internet: Amorism educates.

Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och helst köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism.

Länkar: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.