Hängivenhet åt amorism eller åt annat? Rapport: Amoristerna möte 15-05-15

Bättrad den 2019-07-17 inledning; 15-05-17 Metafysik-undervisning. Artikeln publicerad första gången den 15-05-16 kl. 15 på www.amorism.cc.

Käre herr ... och alla andra vänner! Övertyga och omvänd mig gärna om du har goda och artiga argument!

Hängivenhet åt amorism eller åt Krishna?
DSC08149.JPG Krishna helig ko flöjt bättrad med amorism
Bild på Krishna
Jag gillar somliga idéer och ideologier. Men jag är efter mötet den 15-05-15 med Amoristerna ytterligare övertygad om att amorism är överlägsen (alla) andra ideologier (i politik, religioner, gudar och Krishna) som vi talade om; eller på det sätt som du presenterade demLäs gärna artikeln Profeten – om hur jag bedömer människor, profeter, gudar etc. Amorism menar nämligen att bevarande av och helst tro på amorism är viktigast, nämligen visionen och tron på kärlek, sanning och förlåtelse för fullkomlig lycka till alla, se förklaring av det i trosbekännelse genom att öppna/läsa denna artikel! Amorism menar inte alltid att man måste vara fredlig, läs trosbekännelsen! Artikeln handlar mest om Bhagavad gita och Krishna....
På mötet lästes ur Bhagavad gita, se bild 2. Amoristernas möten brukar vara att även andra idéer än amorism får framföras och diskuteras med yttrandefrihet. Bhagavad gita är en bok av stor betydelse för hinduisk kultur, t.ex. för Krishna-rörelsen.
Amoristerna möte 150515 Bhagavad GitaJag undrar 1): vad vill Krishna att man gör eller är? Svara helst med citat av text. Jag omvänder mig inte utan det! Men jag nöjer mig inte med svaret att man bara ska hänge sig åt (eller söka skydd i) gud eller Krishna. Ty jag har sett flum, okunnighet (och oartighet) från somliga som säger sig hänge sig så. Jag vill dessutom att svaret ska vara TYDLIGT och TROVÄRDIGT om hängivenhetens innebörd! Jag är nämligen inte hängiven åt vad som helst! Det enda som 20150517_blommor_nejlikor_amorism-734612kan få mig (Fredrik) att hänge mig åt Krishna på något sätt är om svaret är bra, trovärdigt (och artigt!). Jämför med Amoristernas trosbekännelse. Den är tydlig. Se nedan! Dessutom innehåller den flera begrepp som är oerhört viktiga för mänskligheten och som är heliga för mig. Fråga 2): Kan du säga vad de “inre/yttre plikterna” är, de som omtalas i Bhagavad gita.
Jag vidhåller mitt uttalande att dharma (plikt etc.) sägs vara viktigt i Bhagavad gita, se citat av Bhagavad gita i bild 2. Jag ångrar inget av mina frågor och påståenden, som var alltigenom artiga, men i vissa fall kritiska eller avvisande. Jag tror fortfarande att alla mina påståenden då var och är rätt. Dessutom svarar jag nu på frågan som jag ställde på mötet. Den Amoristerna möte den 150515handlade om plikter, min förklaring och mitt svar: Hängivenhet åt Krishna (gud) har högre prioritet än dharma (plikterna) i Krishna-rörelsen, se citatet. (F.ö. Bhagavad gita handlar mycket om strid – Ett farligt och viktigt ämne! Vad betyder det för dig (esoterisk och exoteriskt)? (Orden esoterisk och exoterisk förklaras i stycket nedan om Metafysik.) Vad tror du om strid? Tror du amoristisk om strid eller förkastar du amoristisk syn på strid?, se trosbekännelse nedan. Bilden ovanför visar inbjudan till mötet den 15-05-15. Då inbjöds till diskussion om vad som är viktigast för mänskligheten och alla.

 

Trosbekännelse,

nämligen tro, lära och tydlighet är viktigt i amorism!

Jag önskar det även i andra läror och idéer!

Amorism™, grund och sammanfattning. TROSBEKÄNNELSE

Från den 15-02-04
Amorism är heligaste tron, hoppet och kärleken! Kärlek innebär välvilja! Kärlek kan innebära arbete, uppoffringar, gränser, krav, strid och/eller fred. Kärlek måste inte innebära gillande.
Amorism sammanfattas i visionen: fullkomlig lycka till alla. Visionen är även att alla önskar kärlek, sanning och förlåtelse så att alla får fullkomlig lycka. Amorism gillar yttrandefrihet och vetenskap; åtminstone om sådant används i amoristisk anda. Amorism kräver inget, inga: önskningar, tankar, ord och gärningar.
Amorism innebär åminnelse och utbildning med trosbekännelsen. Det avser att främja rättfärdighet, tänkande och samtal. Det är viktigt även när visionen inte kan förverkligas och om amoristisk välvilja saknas. Trosbekännelsen är en viktig enhet av viktiga ord och förklaringar som inte är självklara!
Rättfärdighet är tankar, ord, gärningar och underlåtelser som gynnar förverkligande av amorism. Att förkasta amorism är synd. Val, makt och kultur kan vara viktigt. Sådant bör utövas rättfärdigt. Varje val innebär både ödmjukhet och hänsynslöshet. För svaga (alla varelser) kan viss hänsynslöshet (egoism och gruppegoism) vara nödvändigt. Amorism kan påverka och optimera mina och våra val.
De heligaste samfunden utgörs av amorister. Min gud är verkligheten. Amorism och Kristus kan vara goda förebilder.
+   +   +

 

 

Slutord

dessutom om föreläsningar i metafysik

DSC01673 (1) Krucifix Jesus amor meus est crucifixus (1) bättrad med amorismDessutom, som alla borde ha lärt sig på föreläsningarna i metafysik så handlar metafysik och Gud om vetande och medvetande, (oavsett om det kallas “hjärtat”, nous, anden, “hjärnan” eller intellectus). Det kan även utvecklas till att: bara för att person A har vetande och medvetande som inte accepteras av person B så bör inte någon tro att enbart A ska vara mera i “hjärtat” än i “hjärnan”. Jag tror nämligen att både A och B främst bör vara i “hjärtat”. Ty där finns det främsta vetandet och medvetandet. Välkomna, kontakta mig om du vill komma till metafysik-föreläsningarna! Där undervisas om detta och om det esoteriska och det exoteriska. Jag vidhåller även att "hjärtat" (vilket amorism menar är amoristisk godhet) är eller hör till det esoteriska (det inre). (Obs., “hjärtat” är det som metafysik-läraren betonar, nämligen den traditionella betydelsen av latinets intellectus. Han betonar att intellectus är “hjärtat”, inte “hjärnan”.) Detta inre, åtminstone det amoristiska, är den bästa grunden för att verkligen förstå, tala och förhålla sig till det exoteriska (det yttre).
Tack till alla deltagare på Amoristernas möte! Jag ser fram emot nästa möte!
________________________________
Länk till min artikel om hur jag bedömer människor, profeter, gudar etc. Profeten

Ver. 150521

Länkar till artiklar på denna hemsida. De förklarar amorism, grunderna m.m.Hjrta-kors-utropstecken-amorism_thumJag och Amoristerna behöver ditt stöd! Länk om ekonomi: Ekonomi


 • English article on amorism: Definition of amorism
 • English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 • Nästa amorist-möte: På amoristiska möten läses trosbekännelsen. Vi umgås. Ofta hålls även föredrag om filosofi och vetenskap. Flera viktiga, unika och nydanande föredrag om filosofi, samhällsfrågor och vetenskap: Nästa amoristmöte DSC01673-1-Krucifix-Jesus-amor-meus-[1]
 • Amorism är detta. Lång artikel som förklarar mycket. Amorism är en ny lära! Inte beroende av någon övernaturlig förklaring! Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda! Skiljer sig från andra: Definition
 • Vetenskap är beroende av omgivande politik och kultur! Otacksamhet, avund är ingen bra ersättning för gott samarbete och ärlighet! Tyvärr är det inte självklart! Därför behövs god kultur, god religion! Gränsdragningar är nödvändiga! Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning! Lär dig vad begreppet religion egentligen betyder av filosof Fredrik Vesterberg som ger struktur och ökad förståelse för språk och världen!: http://www.amorism.cc/2014/05/vetenskap-och-religion-kan-kombineras.html
 • Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas: Parti för amorismAnimering-28-amorism-text-om-politik[2]
 • Amoristerna bad offentligt i centrala Stockholm sju gånger inför valet år 2014. Hundratals åhörare: Bön för Sverige och mänskligheten och amorism
 • DSC07344.JPG-Apa-Schimpanser-strid.-[2]Varning, låt inte hänsynslösa människor ta över. Försök att älska alla, men man måste inte vara mesig. Amorism ger vägledning om gott uppförande. Läs om x-människor, en av mänsklighetens viktigaste utmaningar: X-människor (bilden är från mitt föredrag på ett studiebesök.) Enlish article: Strategy against Psychopathy: Strategy against psychopathy.
 • DSC09795-1-Fredrik-med-romersk-hjlm-Jag tror att Amoristerna är heligare och bättre än andra föreningar och samfund. Vi har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet, alltså sökande efter och gillande av sanning. Vi har mera yttrandefrihet på våra samtal och möten. Alla människor och åsikter är välkomna till Amoristerna! Vi är tydligast för kärlek, amoristisk kärlek, alltså inte enbart egoism och gruppegoism! Amorism kräver inget. Inte heller mesighet, se vår trosbekännelse! Egoister, gruppegoister och i synnerhet psykopater gillar ofta inte andras yttrandefrihet. Min metod för bästa ordförandeskap: http://www.amorism.cc/2013/08/om-samtal-och-yttrandefrihet-varfor-jag.html
 • Många människor föredrar spektakel framför sanning och amoristisk kärlek: http://www.amorism.cc/2014/02/manga-x-manniskor-uppslukas-av.html • Vänliga, amoristiska hälsningar från Fredrik till alla!
  Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

  Inga kommentarer:

  Skicka en kommentar

  Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
  Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.