Vapenexport Saudiarabien

WWW.AMORISM.CC                    Publicerad den 15-02-27.      Bättrad den 15-03-23 länk; 15-03-12 bild; 15-03-02 länk om bråket på Värner Rydénskolan i Malmö m.fl.

Artikel om välstånd/ekonomi, politik och etik.

Och min definition av “god” strid

DSC06124.JPG Fredrik Vesterberg i arabiska kläder svärd amoristflagga bättrad med amorismTid för kommande möten visas i länk i denna artikel. Välkommen! Artikeln kanske utvecklas. Att skriva goda artiklar tar tid, arbete, kunskaper och resurser. Mina artiklar är unika eftersom de har ny filosofi/verklighetsbild som grund. Jag behöver ditt stöd, se länk i artikeln! (Gillar du den nu så kanske den gillas ännu mera senare.) Välkommen!

 Min bakgrund: Amorism är så gott som opolitiskt, mindre politisk än (alla?) andra läror och samfund som säger sig vara opolitiska. Man måste inte stöda denna artikel (privata idéer) för att vara amorist. Amorism är nämligen kravlös. Saudiarabien flagga med amorismAmorism är endast bevarande av viktig, god, lära och helig vision som kallas amorism. Amorism är sammanfattad i trosbekännelsen, se länkar i artikeln. De förklarar amorism. (Helhjärtade amorister är de som gillar amorism och förstår att människor bör utbildas med trosbekännelsen, alltså med den viktiga visionen kärlek, sanning och förlåtelse för fullkomlig lycka till alla etc.)            Bild på Saudiarabiens flagga (texten WWW.AMORISM.CC är tillagd för denna artikel).

De som vill se min tro om filosofi, politik, yttrandefrihet, människor, profeter och religion: se länk: Profeten

Avsnittet om vapen börjar här......

Sveriges flagga av Fredrik Vesterberg den 120316, förstorad och signatur tillagd och amorismMina privata idéer: det är ingen idé att stoppa vapenexport om inte alla stater och exportörer är eniga om stopp. Om enighet inte finns så kommer troligen andra (mindre amoristiska, mindre goda?) konkurrenter att exportera, och därmed stärks deras ekonomi och vapenproduktion. Jag tror att Sverige kan fortsätta exporten eftersom vi inte har fått garantier om att andra inte ska exportera. Jag föreslår att amoristiska missionärer/lärare sänds till Saudiarabien, Sverige och hela världen. De som inte tillåter/gillar det tror jag inte är tillräckligt goda. Men det måste inte innebära att man stoppar umgänge, handel och nämnda export. Bild på Sveriges flagga (med min amoristiska text).

Animerig-om-amorism-och-trosbekännelse-141015-av-Fredrik-VesterbergJag tror att amorism, amoristiska visionen och trosbekännelsen är viktigare, heligare och bättre än alla andra visioner, läror, religioner, alltså viktigare, heligare och bättre än t.ex. demokrati, ”demokrati” och allas så kallat ”lika” värde. Somliga läror och personer har mycket obehaglig, intolerant och o-amoristisk (okristen) syn på yttrandefrihet etc. Somliga har destruktiv inverkan på kulturarv, historia och vetenskap. Jag tänker här inte säga vilka…. (Bildspelet här ovanför visar om amorism, trosbekännelsen och civilisation.)

DSC07344.JPG-Apa-Schimpanser-strid.-Änglar-och-amorism.-Bättrad-3-animering-av-Fredrik-VesterbergDessutom: Sverige har etiska regler för vapenexport. T.ex. att inte exportera till krigförande stater. Jag vet inte om Saudiarabien krigar nu eller om något i exporten strider mot nuvarande svenska krav på vapenexport. Jag kommer kanske att uppdatera denna artikel om det. Dessutom, jag gillar inte att företag och människor avslöjar svenska tekniska hemligheter som har tagit åratal att uppfinna och utarbeta. Det är tänkvärt i synnerhet i affärer som denna. (Personligen vet jag inte om det är bra eller dåligt att exportera till krigförande stater. En viktigare fråga är om någon av de stridande strider av och för gott, alltså amoristisk, syfte eller inte (och om striden är förnuftig eller inte)). Bildspelet här ovanför visar om föredraget som jag höll när Amoristerna besökte Naturhistoriska riksmuseet. Det handlade om människor, djur, psykologi, civilisation och x-människor. Min visning för Amoristerna innehöll viktiga, unika tillägg till museets och mänsklighetens ofullständiga (men bra) utställning. 

 

Amorismens ståndpunkt

Kortare-sammanfattad-animering-om-amorism-av-Fredrik-Vesterberg-141101--5Amorism är kravlös. Amorism gillar yttrandefrihet och vetenskap, se trosbekännelsen. Amorister kan göra vad de vill, säga vad de vill och tycka vad de vill. De måste alltså inte hålla med om mina åsikter i denna och andra ämnen. Se amoristiska trosbekännelsen (finns i länk-samlingen). Trosbekännelsen sammanfattar amorism, som jag tror är oerhört viktig för mänskligheten och som flera borde stöda (åtminstone de som jag menar är goda, alltså amoristiskt kärleksfulla, och som samtidigt har insikt i psykologi, kultur och pedagogik!). Jag och amorism menar att avsikten med tankar, ord och gärningar är viktig! Är avsikten god så kan det vara bra, bättre eller t.o.m. utmärkt. Det gäller även försvar och krig. Men amorism säger inte att allt som har god avsikt är gott. Amorism menar att det som mest främjar förverkligande av amoristiska visionen är det bästa. Bildspelet här visar grunderna i amorism.

Animering-med-tiger-djungel-och-Fredrik-med-svärd-och-amorism-av-Fredrik-Vesterberg-141024Tyvärr är Saudiarabien inte amoristiskt. Deras minareter och moskéer sprider budskap och ande som inte är (tillräckligt) amoristisk. Ingen stat, inte heller Sverige är tillräckligt amoristisk. Undervisning med trosbekännelsen förekommer hittills endast i Amoristerna, kyrkan för amorism. Det är en liten församling, grundad år 2012, som jag och vi hoppas växer. Vi behöver ditt stöd! Där sker undervisning om filosofi och etik (och vetenskap och annat). Mänskligheten behöver det! Det finns mera yttrandefrihet i Sverige i de flesta ämnen (men inte tillräckligt mycket och inte tillräcklig amoristiskt i massmedia, skolor och föreningar, förutom i Amoristerna, kyrkan för amorism (och hos enstaka andra?)). Jag har inte fullt förtroende för någon människa som inte gillar undervisning med trosbekännelsen! Mina åsikter är inte säkra om någon export och politik. Bildspelet här ovanför visar om amorism och hur människor och djur fungerar. På Amoristernas möten hålls gratis föredrag om sådant och annat. Välkomna!

  ________________________________________

Länk om bråk/kaos (vintern 2014 –2015 på Värner Rydénskolan i Malmö) m.fl. ställen!

Oklarhet om värderingar och visioner skapar kaos: http://www.amorism.cc/2014/08/otydlighet-om-vad-som-ar-gott.html

 

Ver. 150112

Länkar. Dessa länkar förklarar amorism, grunderna m.m.

 1. Hjrta-kors-utropstecken-amorism_thumJag och Amoristerna behöver ditt stöd! Länk om ekonomi: Ekonomi
 2. English article on amorism: Definition of amorism
 3. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 4. Nästa amorist-möte: På amoristiska möten läses trosbekännelsen. Vi umgås. Ofta hålls även föredrag om filosofi och vetenskap. Flera viktiga, unika och nydanande föredrag om filosofi, samhällsfrågor och vetenskap: Nästa amoristmöte DSC01673-1-Krucifix-Jesus-amor-meus-[1]
 5. Amorism är detta. Lång artikel som förklarar mycket. Amorism är en ny lära! Inte beroende av någon övernaturlig förklaring! Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda! Skiljer sig från andra: Definition
 6. Vetenskap är beroende av omgivande politik och kultur! Otacksamhet, avund är ingen bra ersättning för gott samarbete och ärlighet! Tyvärr är det inte självklart! Därför behövs god kultur, god religion! Gränsdragningar är nödvändiga! Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning! Lär dig vad begreppet religion egentligen betyder av filosof Fredrik Vesterberg som ger struktur och ökad förståelse för språk och världen!: http://www.amorism.cc/2014/05/vetenskap-och-religion-kan-kombineras.html
 7. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas: Parti för amorismAnimering-28-amorism-text-om-politik[2]
 8. Amoristerna bad offentligt i centrala Stockholm sju gånger inför valet år 2014. Hundratals åhörare: Bön för Sverige och mänskligheten och amorism
 9. DSC07344.JPG-Apa-Schimpanser-strid.-[2]Varning, låt inte hänsynslösa människor ta över. Försök att älska alla, men man måste inte vara mesig. Amorism ger vägledning om gott uppförande. Läs om x-människor, en av mänsklighetens viktigaste utmaningar: X-människor (bilden är från mitt föredrag på ett studiebesök.) Enlish article: Strategy against Psychopathy: Strategy against psychopathy.
 10. DSC09795-1-Fredrik-med-romersk-hjlm-Jag tror att Amoristerna är heligare och bättre än andra föreningar och samfund. Vi har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet, alltså sökande efter och gillande av sanning. Vi har mera yttrandefrihet på våra samtal och möten. Alla människor och åsikter är välkomna till Amoristerna! Vi är tydligast för kärlek, amoristisk kärlek, alltså inte enbart egoism och gruppegoism! Amorism kräver inget. Inte heller mesighet, se vår trosbekännelse! Egoister, gruppegoister och i synnerhet psykopater gillar ofta inte andras yttrandefrihet. Min metod för bästa ordförandeskap: http://www.amorism.cc/2013/08/om-samtal-och-yttrandefrihet-varfor-jag.html
 11. Många människor föredrar spektakel framför sanning och amoristisk kärlek: http://www.amorism.cc/2014/02/manga-x-manniskor-uppslukas-av.html

 

Vänliga, amoristiska hälsningar från Fredrik till alla!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

 

Denna artikel publicerades första gången den 15-02-27 kl. 16:57.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.