Attentat i Frankrike

Bättrad den 2020-10-30; 2015-01-12 definition av begreppen terror och terrorism. Denna artikel publiceras den 2015-01.

Denna artikel handlar inte om amorism. Artikeln innehåller länkar som förklarar amorism m.m. Att skriva artiklar tar lång tid. Stöd verksamheten ekonomiskt så blir det ännu bättre!

DSC02889.JPG Frankrikes flagga Sergels Torg. Med amorismDenna artikel är återigen extra aktuell nu i mitten av oktober 2020 när tre personer som använt yttrandefrihet om islam har mördats eller skadats. Amorism och Amoristerna, kyrkan för amorism är så gott som opolitiska företeelser. Amorister måste därför inte gilla innehållet i denna artikel. Artikeln rapporterar om demonstration på Sergels torg i Stockholm mot attentaten i Paris och för yttrandefrihet. Demonstrationen var den 15-01-11. Vid tre sammanhängande attentat i början av januari år 2015 mördades ca 17 personer. Jag delar sorgen med alla som har drabbats av attentaten m.m. Jag tror att världen behöver mera och bättre yttrandefrihet, nämligen de två dygder som amorism helgar: artighet och yttrandefrihet. Kritik kan vara mycket viktigt, men jag gillar inte karikatyrer och hån. Bild visar Frankrikes flagga på demonstrationen på Sergels torg i Stockholm den 15-01-11 och en talare från etablissemangs-tidningen Svenska Dagbladet.

Förklaring av begreppet terror: Jag använder det traditionella begreppet attentat istället för terror, terrorist och terrorism. Anledningen är att jag anser att begreppen terrorism är alltför flummigt. Det används för att svartmåla konflikter som utförs av andra och för att rentvå sina egna konflikter. Terror är latin och betyder skräck. Jag menar att terror används i många eller så gott som alla konflikter och krig. Det som har skett kallar jag attentat som har utförts av enskilda personer eller av organiserade nätverk eller av stater. Jag använder inte främst ordet terror om sådant. Jag anser att krig är ännu värre eftersom då dör ofta hundratals gånger flera människor. Det är ännu värre terror (d.v.s. ännu värre skräck). Jag säger istället attentat och massmord. Jag menar att krig är en formell och accepterad förklaring av konflikt. Eftersom det inte verkar finnas i detta fall så kallar jag det för attentat, massmord och eventuellt även organiserad brottslighet. Jag har myntat ordet attentatsorganisation, alltså en kombination av orden attentat och organisation. Polisutredningen kanske kan utreda om attentaten orsakats av någon som jag kallar attentatsorganisation.

DSC02884.JPG Språkrör Jennifer Black Direktdemokraterna och Fredrik Vesterberg grundare amorism och Amoristerna. Med amorismArtikeln publiceras här eftersom den handlar om yttrandefrihet. Önskan om mera och bättre yttrandefrihet är en av anledningarna till att amorism och Amoristerna grundades, se länk till artikel om amoristisk metod för samtal. Yttrandefrihet ingår i amorismens trosbekännelse, se länk om trosbekännelse och amorism. PÅ demonstrationen mötte jag “språkröret” Jennifer Black för partiet Direktdemokraterna. De vill öka demokratin i Sverige. Kanske är det det parti som är mest för demokrati av alla. Jag återkommer kanske hit om det. De vill att folket ska bestämma mera, flera röstningar. Att “folket ska utveckla partiprogrammet kontinuerligt”; jag tror att Jennifer gillar denna, min definition av partiet.; partiet är alltså unikt. Jag står med henne i bilden ovanför.

DSC02880.JPG Sergels Torg demonstration för yttrandefrihet Charlie Hebdo m.fl. Med amorismJag var på torget redan kl. 12:40, beredd att hålla viktigt tal om yttrandefrihet. Det fanns knappt någon på torget då förutom 2 – 3 arrangörer. Men tyvärr så fick jag inte tala. Det är ett exempel på att allmänheten inte är så fri som somliga (och massmedia) vill säga. Demonstrationen var alltså arrangerad, inte spontan. Jag har inget emot det, men viktigt att inse situationen. Arrangörer var föreningarna Svenska tecknare och Reportrar utan gränser. Demonstrationens tema var viktigt. Men det var inte demonstration för total yttrandefrihet. Massmedia är den första, andra eller tredje statsmakten. Det märks. Vid 14-tiden var torget fullt av människor som kommit för demonstrationen. Trots snöslask så kan upp emot 3000 personer ha närvarat. Jag deltog trots att det inte var demonstration var partisk. Men jag tänkte mycket på partiskhet. Bild visar Sergels torg vid 14:30-tiden då flest människor närvarade. Jag tror att Frankrikes ambassadör talar. Det var sådana demonstrationer i hela Europa. Någon sade att det var en av de största någonsin.

DSC02882.JPG tidskrift Charlie Hebdo Sergels Torg och demonstration. Med amorismOm de tre attentaten. Detta är inte en detaljerad beskrivning och jag har inte dubbelkollat antalet döda och skadade etc. Motivet för attentatet var troligen att muslimer ville motverka karikatyrer av islam. Och att angripa ansvariga för det, judar var utvald grupp.

Bild visar reklam för demonstrationen och tidningen Charlie Hebdo. Det är en vänsterinriktad tidning som kritiserar traditionell moral. Den drabbades först och värst av attentaten.

1. Den 15-01-07 mördades 12 personer där, 11 skadades. Troligen två attentatsmän. De sägs ha sagt Allahu akbar (arabiska: “Gud är stor”).

2. Den 15-01-08: en Polis skjuts till döds och en skadas på orten Montrougue i Paris.

3. Den 15-01-09 angreps den judiska butiken Hypercasher kosher på orten Porte de Vincennes i Paris. Troligen en attentatsman. Han krävde att Polisen skulle frige de som anklagats och fångats för de andra attentaten. Totalt fem döda och nio skadade.

 

Kommentar

Animerig-om-amorism-och-trosbekännelse-141015-av-Fredrik-Vesterberg
Bildspel om amorism.

Förlåtelse är viktigt för att yttrandefrihet och demokrati ska fungera. Jag tror att amorism och orden som finns i amoristiska trosbekännelsen är de bästa sättet att försvara yttrandefrihet och vetenskap. Kärlek är också viktigt för gott samhälle och god yttrandefrihet. Amorism är inte bara ett namn på en filosofi/religion. Det är även namnet på den högsta/bästa formen av kärlek. Nämligen kärlek som innebär önskan om fullkomlig lycka till alla. Lär er vad kärlek är genom att läsa amoristernas trosbekännelse. Trosbekännelsen säger även att kärlek inte måste vara mesighet. Trosbekännelsen finns i länk nedan. Jag tror att amorism har bästa försvaret för yttrandefrihet, kärlek, sanning, fred och gott samhälle. Jag tror alltså att andra filosofier/religioner som jag känner till har sämre tro och filosofi för det. Jag tror att alla människor borde läsa amoristiska trosbekännelsen. Jag tror att alla människor borde känna till den och undervisas med den. Många människor bär på osund egoism och gruppegoism, avund, girighet och  hämndbegär. Amorism är inspiration för att förklara sådant och tala om sådant på bästa sätt. Bildspelet/animeringen här ovanför förklarar om trosbekännelsen och amorism.

DSC05863.JPG Fredrik Vesterberg lila skjorta djungel med god jul gott nytt år text om rättfärdighet synd förtal och amorismJag menar att hegemonin/etablissemanget vet att det som jag kallar omgivande faktorer är oerhört viktigt för hur samhället ser ut. Jag tror att de vet att hur yttrandefrihet hanteras är viktigt för hur samhället fungerar. Jag menar och talar här om att religioner, massmedia, film och teater påverkar. Jag tror att somliga filosofier/ideologier/religioner (amorism) är bättre än andra på att skapa fred och yttrandefrihet. Många ledare låtsas vara fria och gilla frihet i sådana ämnen. Men det är till viss del skenheligt och bigott. Många eller de flesta makthavare vakar som “hökar” över vad som får sägas och inte får sägas i deras sammanhang. Jag tror att i amorism och i Amoristerna, kyrkan för amorism finns mest och bäst yttrandefrihet. Jag betonar även att inget samhälle har total yttrandefrihet. Ingen stat, inte heller Frankrike och Sverige har total yttrandefrihet. Många stater har mindre yttrandefrihet än t.ex. Sverige. Nämnda demonstrationer är ordade av etablissemanget, hegemonin och indirekt av dem som äger massmedia. En annan faktor som formar yttrandefrihet är lagar för yttrandefrihet och de som stiftat eller t.o.m. framtvingat lagar (genom krig) för att reglera yttrandefrihet och massmedia. Sedan slutet av andra världskriget så är nationalism inskränkt på olika sätt. Förlorarna och deras ideologier får knappt försvaras, åtminstone är det så i Tyskland, Österrike, Frankrike och vissa stater som erfarit ockupation av Tredje Riket (Tyskland). Kritik av okristna religioner är starkt begränsad, i synnerhet kritik av judendom. Förr var kritik mot kyrkan inskränkt i Sverige, men inte lika mycket som i många andra stater på den tiden. Nåväl, de som arrangerar demonstrationerna bojkottar nationalister (och deras yttrandefrihet). Några franska m.fl. nationalistiska partier t.ex. ... är inte så engagerade i demonstrationen eller t.o.m. bojkottar. Andra är kritiska mot demonstrationen eller bojkottar p.g.a. att de inte gillar de karikatyrer (som Charlie Hebdo publicerat). Jag menar att det finna alltför lite yttrandefrihet och alltför många tabun. Bilden visar min definition av förtal.

 

Länkar:

§ Så vill jag ha samhället. Liten inblick i hur jag tror att amorism och Amoristerna, kyrkan för amorism kan förbättra välden: Så vill jag ha samhället

§ Jag är filosof. Min definition av yttrandefrihet. Mera och bättre yttrandefrihet behövs: http://www.amorism.cc/2014/11/profeten.html

§ Jag föreslår att amoristiskt parti eller partier bildas om andra partier inte stöder amorism. Hittills har inget parti bifallit/främjat amorism som är en ny filosofi och religion. Jag vill stöda partier som stöder amorism! Det är bland de viktigaste idéerna, grunden och kulturen för mig och alla. Som ni märker av annat i världen så är det inte alltid goda idéer som behövs för att starta parti. Lokaler, hyra, personal, PR m.m. kostar pengar. Se hur världen ser ut! Det är egoism, pengar och våld/krig/maktutövning, skenhelighet och intriger som styr det mesta. Det finns alltför lite amorism, alltså alltför lite kärlek, sanning, förlåtelse och yttrandefrihet etc., se trosbekännelsen: http://www.amorism.cc/2014/04/parti-for-amorism.html

§ Stöd ekonomiskt. Lokal behövs, kostar ca 1000 kr att hyra. Det är det minsta som skulle behövas. (Mera pengar skulle hjälpa ännu mera!) Jag önskar hålla föredrag om Uppenbarelseboken i Bibeln. Länken visar om det och även att bättre utbildning och yttrandefrihet behövs: Uppenbarelseboken

DSC05835.JPG-.JPG-Bibel-med-Fredrik-[7]§ Amoristisk samtalsmetod skulle gynna fullkomlig sanning och fullkomlig kärlek d.v.s. amorism. Det behövs i riksdagen, massmedia och föreningar. Artikeln varnar även för att dåligt ledarskap är mycket vanligt: Amoristisk samtalsmetod

§ Artikel om Regeringskrisen år 2014. Där finns ett avsnitt om olika eder och trosbekännelser; varav en är obligatoriska för att få medborgarskap i USA nuförtiden.

 

Ver. 150112

Länkar. Dessa länkar förklarar amorism, grunderna m.m. Bilderna här avses att förbättras:

Hjrta-kors-utropstecken-amorism_thum[1]Jag och Amoristerna behöver ditt stöd! Länk om ekonomi: Ekonomi
 • English article on amorism: Definition of amorism
 • English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 • Nästa amorist-möte: På amoristiska möten läses trosbekännelsen. Vi umgås. Ofta hålls även föredrag om filosofi och vetenskap. Flera viktiga, unika och nydanande föredrag om filosofi, samhällsfrågor och vetenskap: Nästa amoristmöte DSC01673-1-Krucifix-Jesus-amor-meus-
 • Amorism är detta. Lång artikel som förklarar mycket. Amorism är en ny lära! Inte beroende av någon övernaturlig förklaring! Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda! Skiljer sig från andra: Definition
 • Vetenskap är beroende av omgivande politik och kultur! Otacksamhet, avund är ingen bra ersättning för gott samarbete och ärlighet! Tyvärr är det inte självklart! Därför behövs god kultur, god religion! Gränsdragningar är nödvändiga! Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning! Lär dig vad begreppet religion egentligen betyder av filosof Fredrik Vesterberg som ger struktur och ökad förståelse för språk och världen!: http://www.amorism.cc/2014/05/vetenskap-och-religion-kan-kombineras.html
 • Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas: Parti för amorismAnimering-28-amorism-text-om-politik[1]
 • Amoristerna bad offentligt i centrala Stockholm sju gånger inför valet år 2014. Hundratals åhörare: Bön för Sverige och mänskligheten och amorism
 • DSC07344.JPG-Apa-Schimpanser-strid.-Varning, låt inte hänsynslösa människor ta över. Försök att älska alla, men man måste inte vara mesig. Amorism ger vägledning om gott uppförande. Läs om x-människor, en av mänsklighetens viktigaste utmaningar: X-människor (bilden är från mitt föredrag på ett studiebesök.) Enlish article: Strategy against Psychopathy: Strategy against psychopathy.
 • DSC09795-1-Fredrik-med-romersk-hjlm-[2]Jag tror att Amoristerna är heligare och bättre än andra föreningar och samfund. Vi har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet, alltså sökande efter och gillande av sanning. Vi har mera yttrandefrihet på våra samtal och möten. Alla människor och åsikter är välkomna till Amoristerna! Vi är tydligast för kärlek, amoristisk kärlek, alltså inte enbart egoism och gruppegoism! Amorism kräver inget. Inte heller mesighet, se vår trosbekännelse! Egoister, gruppegoister och i synnerhet psykopater gillar ofta inte andras yttrandefrihet. Min metod för bästa ordförandeskap: http://www.amorism.cc/2013/08/om-samtal-och-yttrandefrihet-varfor-jag.html
 • Många människor föredrar spektakel framför sanning och amoristisk kärlek: http://www.amorism.cc/2014/02/manga-x-manniskor-uppslukas-av.html
 • Vänliga hälsningar till alla från Fredrik filosofen, grundaren, högste ledaren och biskop för amorism och Amoristerna, kyrkan för amorism!

  Denna artikel publicerades första gången den 15-01-12 kl. 13:31.

  Inga kommentarer:

  Skicka en kommentar

  Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
  Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.